Лекция на министър Ангелов при откриване на учебната година във ВА"Г.С.Раковски"

Pan.bg 01 сеп 2010 | 13:46 views (2353) commentaries(0)
img МО
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Уважаеми генерали, адмирали и офицери,
Уважаеми слушатели, курсисти и студенти,
Дами и господа,
Поздравявам академичния и административния състав, слушателите, курсистите и студентите на Военната академия „Г. С. Раковски” с откриването на новата учебна година. В резултат на много такива учебни години Академията е подготвила хиляди офицери, гръбнакът на Българската войска. Днес във Военната академия се обучават и офицери от армии – съюзници и партньори, държавни служители от МО, от централната и местната администрация. С всяка година нараства авторитетът на Академията и тя привлича все по-широк кръг от желаещи да придобият магистърска степен по военни и граждански специалности. Пожелавам ви в предстоящите седмици и месеци да утвърждавате този авторитет и да повишавате качеството на обучението.
В своята лекция ще се спра на няколко съществени момента, очертаващи контурите и основните направления в отбранителната политика през новия политически сезон и в годините занапред. Няма да се впускам в теоретически постановки или в подробен анализ на стратегическата среда за сигурност, тъй като военната част на нашия тандем в лицето на вицеадмирал Кавалджиев този път ще се спре на тях по-късно.
Няма съмнение, че през изминалите трудни месеци от средата на миналата година до днес, беше постигнато не малко в изграждането на
принципно нова нормативна база за реалното функциониране на интегриран модел за управление на отбраната и на въоръжените сили. Възстановихме колективния метод на обсъждане на проекти за решения, позволил на мен като министър да вземам трудни, но широко дискутирани и обосновани решения.
Извършихме реорганизация и болезнени съкращения в администрацията, в изпълнителната агенция и в други структури, както и във висшите командни звена. Целта на тези съкращения бе да се вместим в отделените ни от българския парламент ресурси през 2010 г. така, че да намалим очакваните в края на годината висящи задължения със 70 % в сравнение с миналата година. Но заедно с постигането на тази цел, ние се стремяхме да създадем по-благоприятни условия за реализиране на очакваните резултати от Прегледа на структурата на въоръжените сили, който започнахме през февруари т.г. Пробирахме и нов подход към трансформацията на въоръжените сили – отгоре, от администрацията, надолу - към висшите командни звена. Резултатите от този подход оценяваме като
ефективни и ще продължим да го прилагаме и в бъдеще.
През следващите дванадесет месеца предстои да вземем и реализираме отговорни решения с дългосрочен ефект за сигурността и отбраната на страната ни. Отбранителната ни политика ще бъде свързана пряко и с протичащите процеси в НАТО и ЕС. Разработването на новата стратегическа концепция на НАТО и влизането в сила на Лисабонския договор с отражението му върху общата политика за сигурност и отбрана на ЕС изискват своевременно и съобразено с динамичната среда за сигурност преосмисляне на ролите, мисиите и задачите, а от там и на способностите на въоръжените сили.
Остават валидни нашите и на съюзниците ни от НАТО и ЕС оценки, че в обозримо бъдеще не съществува опасност от мащабен военен конфликт в Европа, както и пряка военна заплаха срещу суверенитета и териториалната цялост на Република България. Рисковете и заплахите ще продължават да бъдат генерирани в нестабилни региони, далеч извън територията на двата съюза. Ние следва да ориентираме в пълна степен системата на отбраната и задачите на въоръжените ни сили в съответствие с тези реалности.
Във външнополитическия аспект на отбранителната политика пред МО стоят изключително важни задачи. Активно участваме в обсъжданията на различни варианти на нова командна структура на въоръжените сили на НАТО. Даваме своя активен принос и в подготовката на срещата на високо равнище на НАТО в Лисабон, на която ще бъде приета новата стратегическа концепция на НАТО и ще бъде определена общата противоракетна отбрана на Алианса като ключова мисия за следващите десет години. Участваме ефективно на различни нива и в работата на структурите на Европейския съюз, свързани с общата политика за отбрана и сигурност. Продължава и успешното председателство на България на Процеса на срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа като предлагаме на страните членки за обсъждане на мерки за повишаване на ефективността на този процес и за създаване на реални възможности на SEEBRIG за участие в мироопазващи операции, включително и за възможност за постоянно разполагане на щаба на бригадата в съвместното съоръжение в Ново село.
Основен приоритет ще продължи да бъде всестранното осигуряване на участието ни в операциите на НАТО и на ЕС. Ще развърнем до края на тази година допълнителни три екипа за обучение и свръзка, три медицински екипа и до 10 инструктори в Афганистан. През 2011 г. не се предвижда увеличаване на участието ни там. Но предстои да преразгледаме нашето участие в операцията „Алтеа” на ЕС в Босна и Херцеговина в зависимост от постепенното преминаване към следващата фаза на операцията, от резултатите от изборите и от едностранните решения на други държави за преждевременно изтегляне от тази операция. Засега решението ни е за запазване на контингента ни до края на тази година.
Днес, в първия ден на септември, са налице предварителните резултати от седеммесечния труд на стотина офицери и цивилни служители от администрацията на МО, висшите командни оперативни звена и представители на щабовете на тактическите звена на Българската армия, както и ръководителите на пряко подчинените на мен структури. Оценяваме тези резултати като добри. Те съответстват на политическите указания, на утвърдените сценарии, допускания и минимално необходими отбранителни способности. Те се основават на реална оценка и прогнозиране на разходите и се вместват в утвърдените лимити от ресурси. В това отношение високо ценя методологическата помощ, която ни оказваха и оказват представителите на
Центъра за гражданско-военни отношения от Монтерей, САЩ. Има още работа по прецизиране на тези резултати и оформянето им в Бяла книга за отбраната и въоръжените сили. Тази работа трябва да приключи до 10 този месец и до 15 септември да бъде представена на Министерския съвет за обсъждане и предложение до Народното събрание за утвърждаване.
Бих искал ясно да подчертая, че основната цел на този преглед се заключава в поддържането, а впоследствие и развитие на реално постижими отбранителни способности, а не на такива, планирани само на хартия и неосигурени с ресурси. Беше доказано, че такива способности могат да бъдат поддържани и развивани само, ако те са строго дефинирани като структури, които са развърнати по единен щат за мирно и военно време, притежават определена боеспособност и боеготовност, компактност и самостоятелност в бойното и логистично осигуряване за определен период от време. С тези способности Българската армия ще бъде в състояние да изпълнява успешно целия набор от мисии и задачи, както в мирно време, така и при кризи. Това е, по същество, и съдържанието на понятието „единен комплект въоръжени сили”, който притежава достатъчна гъвкавост и автономност, позволяващ участие на елементите от този комплект в самостоятелни или съвместни национални операции, както и в многонационални съюзнически операции на територията на страната и извън нея.
Ще продължи процеса на преструктуриране на администрацията на МО и създаване на единна за мирно и военно време командна структура на оперативно ниво. От общо пет оперативни командвания и щабове ще останат четири оперативни командвания, като трите командвания на видовете въоръжени сили са в йерархическа подчиненост на съвместно командване на силите. Отпада необходимостта от преподчиняване на формирования от един оперативен щаб на друг при различни по характер операции и се избягва дублирането на структури в тези командвания.
Общият състав на четирите оперативни командвания и на Щаба на отбраната, взети заедно, няма да надвишава 2,5 % от общата численост на БА.
Необходимите способности на Сухопътните войски, ВВС и ВМС, се определят от нивото на националната военнополитическа амбиция на
България, съгласувана и приета при общото отбранително планиране на НАТО.
Ще се спра по-подробно само на предвиденото ниво на амбиция за СВ:
1. При участие в операции по чл. 5 на Вашингтонския договор:

Участие на една средна механизирана бригада, усилена с елементи за бойно и логистично осигуряване в общ състав 4 300 души – 4 500 души в многонационално съюзническо съединение без възможност за национална ротация.
2. При участие в операции извън чл. 5 – механизиран батальон или негов еквивалент с необходимото усиление в общ състав до 1000 души с възможност за национална ротация през 6 месеца.
3. В случай на необходимост от развръщане на бригадата по чл. 5 извън територията на страната е необходимо на територията на страната да остане една бригада със способност за успешно разрешаване на локален конфликт с ниска интензивност на едно операционно направление.

Резултатите от разчетите в прегледа показват, че за изпълнение на подобно ниво на амбиция в състава на Сухопътните войски трябва да има две средни механизирани бригади със състав от 4200 души всяка, както и специални сили и елементи на бойна и логистична поддръжка, основната част от които ще имат полкова организация.
Във Военноморските сили ще се лишим от един род сили – ще свалим от въоръжение единствената подводница. Ще се разделим и с някои кораби с изтекъл ресурс.
Във ВВС се съсредоточаваме към по-голяма компактност на наземната противовъздушна отбрана. Ще свалим от въоръжение типове зенитно ракетни комплекси, доставени преди няколко десетилетия. Ще поддържаме боеспособността на наличните самолети и вертолети със запазен ресурс и ще създадем необходимата основа за постепенна замяна от 2014 – 2015 г. на МиГ 29 с нов тип многоцелеви изтребител, съвместим с въоръжението на ВВС на страните членки на НАТО.
Разчетите показват, че оптимален баланс между от една страна, поставените задачи при различните сценарии и необходимите за тяхното ефективно изпълнение отбранителни способности и от друга страна, възможните предоставяни на МО финансови и материални ресурси може да бъде постигнат в рамките до 2015 г. при обща щатна численост на военнослужещите във въоръжените сили и в МО в края на периода не по- малко от 28 000 души. Намалението на личен състав ще бъде с около 6000 военнослужещи на активна служба, но това намаление ще се компенсира с 50 % като броят на резервистите – военнослужещи от постоянния доброволен резерв достигне 3000 души. Общият състав на цивилните служители във всички структури ще бъде намален с около 1200 души. В администрацията на МО ще служат до 700 военнослужещи и цивилни служители.
Начинът за постигане на тази обща численост към края на 2014 г., както и подробното описание на различните структурни елементи по всеки вид въоръжени сили ще се определи с Плана за развитие на въоръжените сили. Сърцевина на този план ще бъде пътната карта за прилагането на резултатите от прегледа на структурата на силите. Основно до средата на 2011 г. ще проведем преструктурирането на администрацията и на оперативните командвания. През второто полугодие на 2011 г. ще започнем трансформацията на поделенията на БА, като основното преструктуриране се планира да завърши до края на 2012 г.
До края на тази година ще разплатим задълженията си към външни фирми, с което ще станат българска собственост още три хеликоптера „Кугар” и три хеликоптера „Пантер”, един самолет „Спартан” и 155 единици нова транспортна техника. Ще направим всичко възможно да постигнем съгласие с тях да прекратим договорите на това ниво.
С постепенното изпълнение на пътната карта ще се стремим в края на периода да постигнем оптимално разпределение на бюджета на МО за личен състав, за текуща издръжка и за инвестиции в съотношение 60 % - 25 % - 15%. Но за постигането на тази цел е необходимо парламентът да осигури относително постоянен дял на разходите за отбрана от брутния вътрешен продукт през следващите 4 години, не по-малък от 1.4%.
Планът за развитие ще бъде предложен и утвърден от МС в средата на месец декември тази година. Успоредно с този план, на базата на „Бялата
книга” в същия срок ще се формулира и националната отбранителна стратегия.
В началото на следващата година ще разработим инвестиционен план до 2020 г. който ще започнем да изпълняваме от 2013 г.
През месец октомври 2010 г. ще внесем за обсъждане и приемане от Народното събрание на Закон за военната полиция, а в началото на 2011 г. и Закон за резерва на въоръжените сили.
Уважаеми дами и господа,
Изключителната динамика на глобалните процеси, водещи до изменение в средата за сигурност, налагат ясния за всички извод, че трансформацията на отбранителната система и в частност на въоръжените сили няма и не може да бъде еднократно действие, а по-скоро един непрекъснат процес на гъвкаво приспособяване и адаптация към динамично изменящите се несиметрични фактори на средата на сигурност.
С оглед на новите предизвикателства и на основата на новата структура на въоръжените сили ще засилим фокуса на професионализма при изпълнение на задачите, ще усъвършенстваме системата на военното образование и обучение, като прилагаме високи стандарти за подбор, развитие и оценка на военни и цивилни ръководители и командири. Ще разработим ясни и точни критерии за изпълнение на функции и задачи, поведение и дисциплина и ще се стремим да постигнем гъвкав модел на кариерно развитие.
За реализирането на тази амбициозна програма, която представих пред вас днес, най-важни сте вие - сегашен и бъдещ елит на офицерския корпус и на цивилните специалисти в отбраната. Вие можете да допринесете в огромна степен за изпълнението на тези планове. Вашата креативност, лидерски качества и морална сила са фундаментът на отбраната и сигурността, от която се нуждаят българските граждани. Пожелавам ви здраве, настойчивост и успешно завършване на учебната година.
На добър час!

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker