СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИЯ ПАЗАР ЗА 2017

Pan.bg 21 мар 2018 | 16:37 views (910) commentaries(1)
img Димитър СТАВРЕВ
сп. "Клуб КРИЛЕ"

Какво показват статистическите данни за превоза на пътници през последната година.

За 2017 г. през българските летища се преминали общо 11.478 млн. пътници, пътували с международни редовни и чартърни, както и вътрешни превози. От тях 6.487 млн (56.5%) са през летище София. Сумарно през летищата Бургас и Варна са преминали 4.901 млн. (42.7%), разпределени: през летище Бургас – 2.952 млн пътници (25.7%); през летищe Варна – 1.949 млн пътници (17.0%). През летище Пловдив са преминали 90 хил. пътници или 0.8% от общия брой.
1. Общ пътнически трафик по международни полети за България
(без данни от летище Пловдив):
1.1. Общ брой на пътниците, превозени по международни линии за 2017г. – 10.837 млн.
(за 2016г - 9.179 млн. пътници).
- Ръст от 1.658 мил. пътници (18.1% ) за 2017г; спрямо 2016 г.
- За летище София - ръст от 29.1%
- Варна и Бургас - ръст от 6% (заедно)
• Превозените пътници по редовни линии са 8.161 млн -75.3% от общо превозени (за 2016 г. съответно - 6.256 млн. и 68%).
- Ръст от 1.905 мил. (30.4%) за 2017 г. спрямо 2016 г.
• Превозените чартърни пътници са 2.677 млн. - 24.7% от всички превозени (за 2016 г. съответно - 2.946 млн. и 32.0%)
- Спад от 269 хил. (9.1%) за 2017 г. спрямо 2016 г.

1.2. Общ брой на превозени пътници от български авиокомпании за 2017г. – 2.067 млн.
- Спад за 2017г. от 94 хил. (4.3%) спрямо 2016 (2.161 млн.)
• Дял на Българските авиокомпании от общия брой превозени пътници за 2017г. – 19%
- Спад от 4.5% спрямо 2016 г. (23.5%)

1.3. Общ брой на превозените пътници от чуждестранни авиокомпании за 2017г. – 8.770 млн.
- Ръст за 2017 от 1.730 млн. (25%) спрямо 2016 (7.040 млн.)
• Дял на чуждите авиокомпании за 2017г. –81%
- Ръст от 4.5% спрямо 2016г. -76.5%

Бележка – в графиката не са включени данните от летище Пловдив (88 хил.)
2. Общо превозени международни пътници до/от летище София
През летище София за 2017 г. са преминали общо 6.208 млн. пътници, превозени по международни линии. Характерно за летище София е, че превози по редовни линии са доминиращи като през 2017г. 6.094 млн. (98.16%) от превозените пътници са по редовни международни линии.
2.1. Общ брой на превозените пътници за 2017г. – 6.208 млн.
- Ръст за 2017г. от 1.399 млн. (29.1%) спрямо


2016 (4.809 млн.)
2.2. Общ брой превозени пътници с български авиокомпании за 2017г. – 0.828 млн.
- Спад от 0.088 млн. за 2017г. спрямо 2016г. (0.916 млн.)
• Дял на Българските авиокомпании за 2017г. – 13.3%
- Спад от 5.7% за 2017г. спрямо 2016г. (19%)
2.3. Общ брой превозени пътници с чужди авиокомпании за 2017. – 5.380 млн. (за 2016г. са 3.906 млн. пътници
- Ръст от 1.474 млн. (37.7%) за 2017г. спрямо 2016г. (3.906 млн.)
• Дял на чуждите авиокомпании за 2017г. – 86.7%
- Ръст от 5.7% за 2017г. спрямо 2016 г. (81%)
3. Международни редовни пътнически превози от /до летище София
3.1. Общ брой на превозените пътници по редовни международни линии за 2017г. – 6.094 млн.
- Ръст от 1.374млн. (29.1%) за 2017г. спрямо 2016г. (4.720 млн).
3.2. Брой превозени пътници по редовни международни линии от български авиокомпании за 2017 г. - 776 хил
- Спад от 95 хил. за 2017г. спрямо 2016г. (871 хил.).
• Дял на българските авиокомпании за 2017г. - 12.7 %.
- Спад от 5.7% за 2017г. спрямо 2016г. (18.4%).
3.3. Брой превозени пътници по редовни международни линии от чужди авиокомпании за 2017 – 5.318 млн.
- Ръст от 1.469 млн. (38.2%) за 2017г. спрямо 2016г.(3.849 млн.).
• Дял на чуждите авиокомпании за 2017г. – 87.3%
- Ръст от 5.7% за 2017г. спрямо 2016г. (81.6%).

4. Международни чартърни пътнически превози от /до летище София
4.1. Общ брой на чартърните пътници за 2017г - 115 хил.
- Ръст от 26 хил. (29.2%) за 2017г. спрямо 2016г. (89 хил.).
4.2. Брой превозени чартърни пътници с български авиокомпании през летище София за 2017 г.- 52.5 хил.
- Ръст от 8.5 хил. за 2017г. спрямо 2016г. (44 хил.).
• Дял на българските авиокомпании за 2017г. – 45.6%
- Спад от 4.4% за 2017г. спрямо 2016г. (50%).
4.3. Брой превозени чартърни пътници с чужди авиокомпании за 2017 г. – 62.5 хил.
- Ръст от 18.5 хил. за 2017г. спрямо 2016г. (44 хил.).
• Дял на чуждите авиокомпании за 2017г. – 54.4%
- Ръст от 4.4% за 2017г. спрямо 2016г. (50%).

5. Общо превозени международни пътници от/до летищата Варна и Бургас
Този сектор се разглежда доколкото характеризира Черноморския туризъм.
Общият брой на превозените пътници през летищата Варна и Бургас за 2017г. е 4.630 млн. Историческа основна характеристика за летищата Варна и Бургас е, че чартърните пътници са преобладаващи пред превозените по редовни линии. През 2017 г. 2.563 млн. или 55.4% от превозени пътници през летищата Варна и Бургас са с чартърни превози (2.858 млн. от общо 4.380 млн. или 65.2% за 2016 г.).
5.1. Общ брой на превозените международни пътници през летищата Варна и Бургас за 2017 г. - 4.630млн.
- Ръстът за 2017г. спрямо 2016г (4.369 млн.) е 274 хил. (6.0%).
5.2. Общ брой превозени международни пътници с български авиокомпании през летищата Варна и Бургас за 2017 г. - 1.239 млн.
- За 2016 г. - 1.245 млн.
- Спадът за 2017г. спрямо 2016 г. е 6 хил. (0.5%).
• Дял на българските авиокомпании за 2017 г.- 26.8%
- За 2016 г. - 28.5%
5.3. Общ брой превозени международни пътници с чужди авиокомпании през летищата Варна и Бургас за 2017 г. – 3.390 млн.
- За 2016 г. – 3.135 млн.
- Ръстът за 2017 спрямо 2016 г. е 255 хил. (8.1%).
• Дял на чуждите авиокомпании за 2017 г. - 73.4%
- За 2016 г. - 71.6%

6. Превозени чартърни пътници от/до летищата Варна и Бургас
6.1. Общо превозени чартърни пътници през летищата Варна и Бургас за 2017 г.- 2.562 млн.
- За 2016г. - 2.858 млн.
- Спадът за 2017г. спрямо 2016г. е 295 хил. (10.3%).
6.2. Превозени чартърни пътници с български превозвачи през летищата Варна и Бургас за 2017г. – 1.051 млн.
- За 2016г. 1.142 млн.
- Спадът за 2017г. спрямо 2016г. е 91 хил. пътници или 8%.
• Дял на българските авиокомпании за 2017 г. - 41%
- През 2016 г. - 40%.
6.3. Превозени чартърни пътници с чуждестранни авиокомпании през летищата Варна и Бургас за 2017г. – 1.514 млн.
- За 2016 г. – 1.715 млн.
- Спадът за 2017г. спрямо 2016г. е 201 хил. (11.7%).
• Дял на чуждите авиокомпании за 2017 г.- 59.1%
- За 2016г. - 60%.

7. Превозени пътници с редовни международни линии от/до летищата Варна и Бургас
7.1. Общо превозени пътници с редовни международни линии през летищата Варна и Бургас за 2017 г.- 2.067 млн.
- За 2016г. - 1.523 млн.
- Ръстът за 2017г. спрямо 2016г. е 544 хил. пътници (35.7%).
7.2. Брой превозени пътници по редовни международни линии с български превозвачи през летищата Варна и Бургас за 2017г. - 188 хил.
- За 2016 г. - 104 хил.
- Ръстът за 2017г. спрямо 2016г. е 84 хил. (82%).
• Дял на българските авиокомпании за 2017 г.- 9%
- През 2016 г. - 6.8%.
7.3. Брой превозени пътници с редовни международни линии с чуждестранни авиокомпании през летищата Варна и Бургас за 2017г. –1.878 мил.
- За 2016 г. – 1.419 млн.
- Ръстът за 2017г. спрямо 2016г. е 459 хил. (32.3%).
• Дял на чуждите авиокомпании за 2017г. - 91%
- За 2016г. - 93%.

8. Превозени пътници с международни линии от/до летище Пловдив
• През 2017г. от/до летище Пловдив по международни полети са превозени - 87 хил.
- За 2016г. - 76 хил.
• По редовни полети са превозени - 78 хил.
- За 2016г. – 65 хил.
• По чартърни полети са превозени - 10 хил.
- За 2016г. – 11 хил.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  абв 21 мар 2018, 17:18
   
  3
   
  0

  Това не е анализ а статистика.

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker