РТВ посреща юбилея с отлични резултати

Pan.bg 26 мар 2012 | 18:23 views (13170) commentaries(11)
img Разговор с командира на 1-ви РТП полк. Борислав Петров по повод предстоящия 60-ти юбилей на войските
Едно интервю на Димитър СТАВРЕВ, снимки: автора и РТВ


- Г-н полковник в навечерието сме на 60-тата годишнина от създаването а Радиотехнически войски. В синтезиран вид как бихте представили историята им?
- Историята на РТВ е трудно да се представи в сбит вид, но ще се постарая да дам акцентите от тези 60 години. 18 март 1952 г. е рождената дата на съвременните радиотехнически войски. Със заповед №00108 на базата на отделните батальони за въздушно наблюдение, опознаване и свръзка се създават 3 полка ВНОС. Това се води за начало на съвременните РТВ. Прави впечатление че още със създаването си трите полка са с добре разгърната структура и силно присъствие във войските за противовъздушна отбрана. Всеки един полк има 4 роти ВНОС, а всяка рота има от 60 до 65 пост-наблюдателни, отделно по 2 роти с по 2 радиолокационни станции (РЛС) и 2 до 5 роти с по 1 РЛС. Ясно личи че е имало доста личен състав и техника на въоръжение. Започват да постъпват новите по това време РЛС П-3А “Милка”, П-8 “Сокол”, П-20 “Христо”, които правят впечатления са имали възможност да работят в условията на активни смущения, което е ясен знак че на наблюдението на въздушното пространство се е гледало много сериозно още от самото начало. П-20 е имала дори възможности за откриване на цели на далечни разстояния. Развръщат се 16 радиотехнически поста и е поставена първата бойна задача за непрекъснато радиолокационно наблюдение на въздушното пространство и осигуряване с информация за въздушната обстановка на силите и средствата за ПВО. Трябва да се отбележи че тази задача и до днес не се е променила много, тя и сега е основна за нас. В първите дни и нощи се редуват непрекъснато дежурство, строителство и оборудване на позициите, голяма част от тях направо от нулата, обучение и усвояване на новата и сложна за времето си техника. Един факт който днес може да изглежда странен, но тогава е имало изключително много нарушения на въздушното пространство и се работило в реална и напрегната обстановка,. От тогава и до сега РТВ дават непрекъснато бойно дежурство, разбира се сега няма такива нарушения
на въздушното пространство.

image
ЕМОНА

Историята на РТВ бих я разделил условно не на периоди, а във връзка с промяната на летателните характеристики на апаратите които са наблюдават и съответно техниката която постъпва. През 1958 г. започват да постъпват РЛС П-10, П-12 (“Акула”, “Звезда”, “Пеперуда”), П-30 “Христо”, ПРВ-10 “Конус”. През този период 3-те полка ВНОС преминават на структура на радиотехнически полкове. Тече процес на превъоръжаване с нова и модернизирана техника до 1962 г. Знаете че това време се създават и Зенитно-ракетни войски (1961 г.) и от това за РТВ възниква още 1 задача – осигуряване на учебната и бойна дейност на ЗРВ. През 1964-66 г. започва да постъпва ново поколение РЛС П-35, П-12 модернизирана, ПРВ-9, ПРВ-11 и започва да се внедрява системата за автоматизирано управление на войските “Въздух-1П” със съответните обекти – кабина 2Б, кабина 8Д и ВП-11 за автоматизирано насочване за извършване на прехвати чрез системата АСУ. Това е следващия етап в развитието на войските. Обърнете внимание колко бързо се сменя техниката. Не минава много време и през 1975-80 г. поради нарастването на възможностите на летателните обекти се поставят много нови изисквания към РТВ – откриване на обекти с малка ефективна отразяваща способност, цели летящи на малки и пределно малки височини което налага превъоръжаване с нови образци РЛС – “Оборона-14”, ПРВ-16, ПРВ-17. Обектите от АСУ се подменят с изцяло новата автоматизирана система за управление “Въздух-1М – Паутина”, която обаче не е развърната в целия си състав. Тя обхваща нивата от радиолокационен възел, автоматизиран обединен радиолокационен възел, радиотехнически батальон, бригада, включително и дивизия. За съжаление при нас не са развърнати в пълен състав, но тези кабини които постъпват ВП-01, М-02, -04, ВП-15 за предаване на информация към зенитно-ракетните бригади извеждат изискванията към личния състав на качествено ново ниво. Информацията се обединява, централизира се и се предава на големи разстояния и самата автоматизация на обработката поставя нови изисквания към РЛС, към личния състав. Животът през цялото време налага нови и нови изисквания които РТВ са били длъжни да ги следват и с гордост мога да кажа, че това е ставало в пълен обем.
image
МЕДКОВЕЦ

След разпускането на Варшавския договор започват нови предизвикателства – преминаване към единна радиолокационна система за наблюдение на фона на започналите икономически и финансови ограничения. Изискванията са вече за предаване информацията в цифров вид към създадения Оперативен център за въздушен суверинитет. Започва модернизация и цифровизация на РЛС и довеждането им до ниво “цифрови радари” - става въпрос за 1РЛ139, 1РЛ131 до ниво 3-координатни цифрови радари които работят в непрекъснат режим. Другите радари са цифровизирани и притежават способности за предаване на информацията в реално време и цифров вид. Искам да отбележа, че първите които влязоха в НАТО още на 29 март 2004 г., 4 дни преди официалното влизане на България в Алианса, бяха именно РТВ. И оттогава до ден днешен ние работим в интегрираната системата за ПВО на НАТО NATINADS. Съвсем накратко това са жалоните в 60-годишната история на РТВ.
- Какво е мястото на РТВ в системата на ВВС и БА и какви способности поддържате?
- Мисията в която участваме е за управление на войските на ВВС, поддържане на постоянна бойна готовност, контрол на въздухоплаването и наблюдение в системата за управление и контрол на ВВС. Бих искал да сложа тук един акцент – в днешно време развитието на способностите на РТВ трябва да се разглеждат в контекста на развитието на мрежовите способности. Това е акцент в дейността на НАТО и това е бъдещето, защото знаем че XXI век е век на информацията, а възможността за добиване, обработка и разпространение на информацията формира едно ново информационно пространство. Това е и най-ефективния начин за използване на потенциала на новите технологии. Смело може да се каже, че информацията е бойна мощ, а кризите и войните са мрежови явления. Разглеждайки мисиите, задачите, възможностите и способностите на РТВ трябва да ги съобразяваме със средата в която им се налага да работят сега и в бъдеще. Основните ни функции и днес не са променени, защото охраната на въздушното пространство, контролът на въздухоплаването са основни наши задачи от самото създаване и до днес. Те не се променят, променят се изискванията към нас, не непрекъснато се повишават. Нашата задача е да сме адекватни на тези изисквания за непрекъснат контрол и обмен на радарна информация. От тук се формират и основните ни задачи – създаване на основно радарно покритие, формиране на опозната картина на въздушната обстановка над сраната. Тази картина се споделя с партньорите от НАТО, както и ние получаваме от тях такава. Другата не по-малко важна задача е бойното използване, т.е. радиолокационно осигуряване на бойното използване на активните средства на ВВС – изтребителната авиация и ЗРВ. Така че задачите са едни и същи, разликата е в етапите през които преминават ВВС и РТВ и оттук непрекъснатото усложняване на задачите, промените в тях в резултат от информационни и технологичен бум и променените от това концепции за водене на бойните операции.
image
РАДИШЕВО

- Какви бяха основните акценти в дейността на РТВ през изминалата 2011 г. и какви резултати постигнахте?
- През миналата година РТВ като част от ВВС участваха в много и многообразни мероприятия. Най-главните от тях “Тракийска пролет”, съвместна бългро-румънска летателна тренировка “Blue Bridge”, съвместна българо-американска подготовка “Black Sea Rotation Force”, осигурихме тактическото учение с бойни стрелби (ТУБС) “Есен 2011” на ЗРВ на полигон Шабла с участието на самолети и зенитни разчети и от Република Сърбия, участие в Международния фестивал “Небе за всички” (БИАФ) на летище Пловдив. Осигурявахме и полетите над море на летателни екипажи от авиобазите в Граф Игнатиево и Безмер. Накратко може да се каже, че навсякъде където е имало полети и учения ние сме взели участие. Макар нашето участие да не е пряко, мисля че не малка част от успехите в тези мероприятие се дължи и на нашите разчети. В чисто РТВ план проведохме тактически 2 учения, едното показно с участието на наши радиолокационни възли, които допринесоха за повдигане на натренираността на личния състав за изпълнение на поставените задачи, включително и от запасни позиции. С гордост мога да кажа че личния състав на РТВ показа, че може да се справя с различни тактически задачи които бяха отработвани. Не по-малка гордост е и сертифицирането на 3 от нашите формирования от комисия от НАТО 36500, 42520 и 34690. За пореден път те успешно покриха изискванията на техническата сертификация TECHEVAL при това в зимни условия, защото инспекцията започна на 14 февруари и завърши на 18 февруари. Комисията изказа благодарност, че личния състав е мотивиран, добре подготвен и поддържа в технически параметри апаратурата, нещо което не може да не ме радва като командир. Искам да подчертая че дори при намален личен състав хората се готвят, дават дежурства и резултатите които комисията отчете са повод за заслужена гордост. Държа да подчертая че трите поделения потвърдиха този сертификат за пореден път, а критериите по които той се дава са еднакви за всички радарни постове в НАТО. Може да се каже, че се равняваме с тези които с много по-добре финансово осигурени, с по-голям личен състав и с много по-модерна техника. Считам че с желанието за работа на хората, с тяхната мотивация в известна степен компенсираме дефицитите които имаме.
image
ГРАДЕЦ

- Полковник Петров, в последните няколко години при нашите срещи винаги акцентирате че на практика всички ваши поделения са сертифицирани от НАТО и в това отношение РТВ няма аналог в цялата БА. Това несъмнено носи самочувствие най-малкото поради факта че сте на същото ниво като да речем радарните постове в държави като Германия, Франция, Великобритания където финансирането и нивото на техниката са несравнимо по-високи. Какви усилия полагат личния състав и командването за да е налице този успех въпреки дефицитите, ограниченията и трудностите?
- Това което казахте подсказва откъде идва това наше самочувствие, с което ние не парадираме и само на такива поводи като празника на РТВ го отбелязваме. Самочувствието ни идва от добре свършената работа, като това е резултат от усилията на целия личен състав, сплотеност и работа в екип. От създаването им и до сега РТВ поради естеството на работата си са поставени в екстремални условия и преодоляването им е ежедневие. Няколко характерни примера които показват че много неща в нашата ежедневна работа са “най-“ – нашите формирования са най-висока разположени като надморска височина; те са и най-отдалечените от населените места в които живее личния състав; пътят до тях е най-трудно проходим – ето сега в Батак за нашите хора е ежедневие 2,2 m сняг. Ето защо преодоляването на тези ежедневни предизвикателства ни прави силни. Знаете че в населените места при 50-60 cm сняг е криза и код “червено”, за нас това е ежедневие всяка година и по много повече месеци. При нас апаратурата работи с най-мощните излъчвания които има в БА – ние работим с мегавати. През последните години условията при нас са такива че добиването, обработката и предаването на информацията е най-скоростно, всичко е в реално време, включително и изобразяването на радарната картина. Мисля, че без излишна гордост мога да кажа, че РТВ са и най-ефективния род войски, защото при нас съотношението цена/продукт е най-ниско. Ние работим 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, за тях няма делник и празник. Не случайно девизът на РТВ и на 1-ви РТП е “Никой не е по-бърз от светлината”, защото няма нищо по-бързо от радио вълните от тези лъчения които човека използва. При новите структурни промени които ще се случат към 1 юли 2012 г. всички наши подразделения ще бъдат сертифицирани.
image
БАЛЧИК

Аз лично разчитам РТВ като “Разум, Твърдост и Вяра”, чувал съм и “Работим, Творим, Воюваме”, като и “Разчитат на Теб Винаги”. Нашата информация е жизнено важна, по нея се взимат важни решения и за да разчитат на теб винаги хората трябва да са много добре подготвени и да поддържат винаги в параметри техниката. Само да отбележа, че всичките 269 оценки, на всички радиолокационни възли през 2011 г. за радиолокационното осигуряване са “отлични”. При това е извън оценките за бойно дежурство.
- Споменахте предстоящите промени. През 2011 г. бяха приети 3 основополагащи документи – “Бялата книга за отбраната”, “План за развитие на ВС до 2014 г.” и “Инвестиционен план на МО 2011 – 2020 г.”. На тяхна база какво предстои на 1-ви РТП като структурни промени и осъвременяване на техниката?
- Действително тези 3 документа са с огромно значение. Трябва да си дадем сметка какви въпроси поставят те и на кои отговарят. За мен “Бялата книга” дава отговор на въпроса от какво отбраната има нужда и какво може да си позволи. Тя е основен програмен документ на отбранителната политика. От друга страна не бива да се забравя, че страната като член на ЕС и НАТО трябва да има дял в общата система за сигурност и отбрана. Трябва да се отбележи, че проектите заложени в Инвестиционния план до 2020 г. са при условието да е заделен 1,5% от БВП за отбрана и баланс между наличните финансови условия и нуждите за модернизация на техниката и въоръжението. Важното за нас е че новата командна структура обединява силите както за мирно време, така и за време на кризи. Обединява се и военния и мирновременния състав, като 1-ви РНП влиза в състава на База КУН (Командване, Управление, Наблюдение) и това е следващото голямо предизвикателство пред РТВ. Интегрирането заедно с колегите от База КИН и АОЦ трябва да донесе една синергия, а не просто механично сливане. Целта е да се интегрират способностите и по този начин те максимално да се реализират, защото ние сме информационен тип войски и трябва да сме непрекъснато адекватни на променящите се изисквания. По отношение на техниката към момента разполагаме с необходимия брой радарни системи (20) с които можем да изпълним изискванията към нас. Личният състав е подготвен и съм уверен, че няма да останат хора извън системата след организационно-щатните промени. Работим този процес да стане плавно, без сътресения. Работим по необходимите документи и ще спазим сроковете заложени в заповедта на министъра.
image
ЛОКВА

- През миналата година когато говорихме за техниката споменахте за липсващото от известно време абонаментно или обслужване от ремонтните заводи на ниво 3 и 4 по класификацията на НАТО. Промени ли се нещо през 2011 г. и какви са перспективите през 2012 г.?
- През миналата година нямаше съществена промяна по обслужване на радарната техника по ниво 3 и 4 защото не беше сключен договор. Това създава съществени трудности за осъществяването на това обслужване тъй като по принцип то се провежда от екипи на външни организации или казано накратко от завода производител. Въпреки това продължаваме работа със наши сили тъй като не можем да си позволим техниката да не бъде обслужена и да не бъде в параметри. Досега нямаме случай станция да е извън строя поради това че не е обслужена. Надявам се че през 2012 г. ще има промяна в ситуацията, тъй като това не е просто наше желание, а е обективна необходимост. Това обслужване е нещо естествено за радари които работят непрекъснато.
- Какво ви престои през 2012 г. като учения и тренировки?
- Както знаете е предвидено да нараснат с 10% броя на летателните часове във ВВС. Планирани са 12 летателно-тактически учения до ниво ескадрила; ТУБС на полигон “Шабла” през август, съвместна летателна тренировка “Тракийска пролет 2012” с участието на българските ВВС в пълен състав и 30 самолета F-16 на американските ВВС. Въпреки това многообразие от задачи, приоритет за нас си остава осъществяването на мисията “Еър полисинг” и въвеждането в действие техническите споразумения с Румъния и Гърция за трансграничната охрана. Споменах по-горе че всички оценки през 2011 г. бяха отлични, надявам се че и при 10%-тния ръст на полетите през 2012 г. това ще се запази.
image
ШРЪКЛЕВО

- По повод на тези технически споразумения с Румъния и Гърция за трансгранични операции по “Еър полисинг” на ниво РТВ как ще се осъществява обмена на информация със съседите?
- На практика още с първоначалното влизане в интегрираната система на НАТО за ПВО през 2004 г. ние на практика обменяме информация с тях. Така че на практика този въпрос не стои пред нас, той е решен принципно и технически. Предизвикателството е да продължим да работим така че информацията която подаваме да е адекватна на тази която получаваме, т.е. да е в реален мащаб и време, достоверна и пълна, нещо което е основно изискване към РТВ.

image
ХАСКОВО

- В навечерието на достойния и впечатляващ юбилей – 60 години РТВ какво бихте искали да кажете на предишните и сегашни кадри на войските?
- Много пъти съм мислил по този въпрос, но може би най-краткото нещо което искам да направя е да благодаря на всички хора от РТВ, на ветераните защото те са оставили това което ни сме наследили като материална база, като личен състав, като нагласа за работа, за това че са решавали всякакви предизвикателства, за да има на какво да стъпим ние сега и да вървим напред. Без минало няма настояще и бъдеще.
Искрено съм благодарен на целия личен състав, на командирите които са ръководили поделенията, когато са създавали РТВ, след това когато са ги развивали и множили. На личния състав за безсънните дни и нощи, за многобройните учения и отличните резултати които са постигали, така както и ние днес поддържаме това ниво.
Искам да благодаря искрено на целия личен състав на 1-ви РТП защото без тези хора които ежедневно се борят с всякакви трудности в екстремални условия и успяват да постигнат тези отлични резултати общия успех не би бил възможен. Вярно е че техния труд доста често е невидим, не е в светлината на прожекторите. Знаете че без мравките и пчеличките няма баланс в екосистемата, така е и с хората от подразделенията на РТВ. Най-важно е че вършим всекидневно своя труд на високо ниво и това е което ни гарантира бъдеще.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

image
ИГРАЛИЩЕ

image
БАТАК

image
ЗЕМЕН

image
ТРУД
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 11

 1. #1
  Metodi 26 мар 2012, 19:07
   
  0
   
  0

  Игралище се закрива и техниката вече се здава и изнася

 2. #2
  Чочо 26 мар 2012, 19:23
   
  0
   
  0

  Една снимка липсва?

 3. #3
  п-37 Христо 26 мар 2012, 20:29
   
  1
   
  0

  Честит празник на всички които служат и са служили в РТВ!Защо липсва снимката на Братово?

 4. #4
  Preslav 26 мар 2012, 20:32
   
  0
   
  0

  Утре ще я сложим. Поздрави!

 5. #5
  Чукчата 26 мар 2012, 23:03
   
  1
   
  1

  Освен Братово липсват и Божурище


 6. Warning: Illegal string offset 'post_text' in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 193
 7. #6
  zvero 27 мар 2012, 11:31
   
  0
   
  0

 8. #7
  визуалния наблюдател 03 юли 2012, 19:30
   
  1
   
  0

  Останаха не професионалистите, а изключително и само мижитурковците

 9. #8
  визуалния наблюдател 10 дек 2012, 20:41
   
  0
   
  0

  Много е жалко за всички нас,като българи.
  Не си отиват само хората.....отива си армията!

 10. #9
  редника Атанасов 19 мар 2013, 22:21
   
  0
   
  0

  Леле, как попаднах на тия снимки! През 2004 служих в Полски Градец, под.36510. На снимките разпознавам капитана Личев, дето ме наказа без отпуска, кадровака Бранко с хубавата Ланчия и моя началник серж. Стоянов- много точен, колко цигари ме е черпил :) Бях на релейката и беше забавно :)

 11. #10
  визуалния наблюдател 25 апр 2014, 19:42
   
  2
   
  1

  Има ли още Братово, май беше под.18870?

 12. #11
  Николай Божков 25 фев 2015, 22:24
   
  1
   
  0

  През 99 служех в Хасково, и като се сетя само хубави спомени ,поздрави на всички .

 13. #12
  Атака 11 окт 2015, 22:29
   
  1
   
  0

  В поделение 34690 само алкохолици от комоандира до редника.

Напиши коментар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА!


Регистрирай се

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker