Да изберем разумно, а не угоднически калибъра на оръдието на новата бойна машина на СВ

Pan.bg 27 ное 2018 | 17:58 views (4873) commentaries(33)
img
Георги ГЕОРГИЕВ
Димитър СТАВРЕВКакъв е опитът на страните от НАТО от Източна и Централна Европа в подобни проекти?

Доставката и използването на модерни бронирани бойни машини за нуждите на Сухопътни войски (СВ) на Република България е сложен проект, който изисква задълбочено планиране на ресурсите необходими за производството, доставката, експлоатацията по време на жизнения цикъл, ремонта и резервните части и снабдяването с боеприпаси на бойните машини.
Бойните машини, които ще закупи МО за нуждите на СВ, могат да имат сериозен боен потенциал само ако дългосрочно са осигурени с боеприпаси, доставяни в количества, цени и срокове, независими от чуждестранни политически и бизнес интереси, което може да се постигне само с развитието на българско национално производство.
Всеизвестен факт е, че от разходите за жизнения цикъл на една бойна машина 1/4-1/3 са за придобиване на машината, а 2/3-3/4 за използване, поддръжка, ремонт и модернизация. Един от най-важните критерии за това, колко достъпна и ефективна е една машина, е сумата за оперативните разходи – боеприпаси, гориво, ГСМ, консумативи. Когато отиде на полигона, екипажът не трябва да мисли как с 10 – 15 снаряда да проведе всички упражнения и да трепери, че ако не успее от първия път, няма да има втори път.
Накратко ще разгледаме алтернативните решения за снабдяването с боеприпаси от различни калибри на бойните машини, предимствата и недостатъците на всяка алтернатива и ресурсите, необходими за нейното изпълнение.
Обзор на възможните калибри на боеприпасите, произвеждани в НАТО, съотносими към проекта за нова бойна машина на СВ
В НАТО към 2018 г. се произвеждат и използват 4 различни калибри боеприпаси за автоматични оръдия за бронирани бойни машини:
а) 25 mm – в този калибър в НАТО има 2 варианта – 25х137 mm и 25х184. Този калибър се използва се основно от купувачи и лицензионни производители на американски бронирани бойни машини. По-важните оръдия, които ги използват, са:
M242 Bushmaster: 25х137 mm
GAU-12/22 Equalizer: 25х137 mm
GIAT 25M811: 25х137 mm
Oerlikon KBA: 25х137 mm
Oerlikon KBB: 25х184 mm
Oerlikon KBD: 25х184mm
Основни ползватели: САЩ, Испания, Турция.
Производители на боеприпасите: САЩ, Испания, Турция
б) 30 mm изстрели – този калибър боеприпаси обикновено не се използват срещу жива сила, а по-скоро като средство за разрушаване на сгради и укрития, като и за борба с бронирани и въздушни цели. В този калибър в НАТО/Западна Европа, има 2
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
варианта - 30х173 mm и 30х113 mm, а в НАТО страните от Източна Европа е разпространен вариантът 30x165 mm.
- 30х113 mm – основните оръдия, които използват калибъра, са главно авиационни:
Hughes M230 Chain Gun (САЩ, 1975–)
Royal Small Arms Factory ADEN револверно оръдие (Великобритания, 1954–)
GIAT DEFA серии 550, револверно оръдие (Франция, 1954–)
Nexter 30 M 781 револверно оръдие (Франция).
XM188
- 30x173 mm – използват се основно от купувачи и лицензионни производители на германски, шведски и финландски бронирани машини. Основните оръдия, които използват този калибър, са:
Oerlikon KCA (Швейцария)
GAU-8 Avenger (САЩ, самолетно)
Bushmaster II (САЩ)
Rheinmetall Mk30-2 (Германия, за БМП)
Rheinmetall Mk30-1 (de) (Германия)
Goalkeeper CIWS (Холандия,1980-)
Основни ползватели: Германия, САЩ, Италия, Великобритания, Полша, Норвегия и други държави.
Производители на боеприпасите: Германия, Норвегия, САЩ по лиценз, Швейцария.
- 30x165 mm изстрели – използват се основно в Източна и Централна Европа, където се произвеждат куполи и бронирани машини с този калибър. БМП с този калибър в НАТО са на въоръжение в Чехия, Словакия, Унгария. Производители на боеприпасите в НАТО: България, Чехия, Словакия
в) 40 mm телескопични (безлентови) изстрели – нова разработка на съвместния консорциум CTA International (CTAI) между Nexter (Франция) и BAE Systems (Великобритания) за съвместно производство с цел по-голяма огнева мощ на бойните машини.
Производители на боеприпасите: Франция за новите БМП Griffon и VBCI-2 и за разузнавателните и многоцелеви бойни машини Jaguar. Очаква се лицензионно производство на боеприпаса и във Великобритания, където ще заменя калибър 30x173 mm в проекта за разузнавателните и многоцелеви машини Ajax и БМП Warrior.
Анализ за калибрите и опита на НАТО страните от Източна и Централна Европа
- В НАТО няма единен унифициран калибър за боеприпаси за бронирани бойни машини. Държавите от Пакта използват 4 различни калибъра боеприпаси (25 – 30 – 40 mm), произвеждани в различните страни от Алианса.
- Всяка държава се ориентира според националните си интереси, икономически възможности и се стреми към възможностите за собствено производство с цел сигурност на доставките и независимост от външни производствени фактори и международна транспорт и логистика.
България трябва да погледне към въпроса за избора на калибър за новите бойни машини на СВ национално отговорно, а не угоднически или „съюзно“. За разлика от калибъра на автоматите или леките картечници (5,56 mm, 7,62 mm), НАТО няма общо изискване за единен калибър на автоматичните оръдия на бронираните бойните машини. Общото изискване е боеприпасите да се произвеждат в страни от НАТО и да няма външна зависимост.
И трето – като гледаме чуждия опит, да сравняваме круши с круши, а не круши с ананас - т.е. да погледнем практиката на страни – членки на НАТО от Източна и Централна Европа, с близки да нашите нужди, БВП и Въоръжени сили.
Чехия закупи за своите СВ колесните БТР Pandur II с дистанционно управляеми куполи RCWC 30 от Rafаеl с оръдие Mk44 Bushmaster II, като запази своите верижните BVP-2 с оръдие с калибър 30x165 mm и усвои и произвежда и двата калибъра боеприпаси и няма чужда зависимост от внос на боеприпаси.
От своя страна Словакия избра БТР Patria AMV с произвежданите в страната с дистанционно управляеми куполи TURRA 30 въоръжени с оръдие 2А42, калибър 30x165 mm, произвеждани от местната компания EVPU. Боеприпасите се произвеждат в страната.
Унгария продължава да използва бойни машини БТР-80А с автоматично оръдие 2А72 с 30x165 mm боеприпаси и не планира смяна на калибъра.
От логистична и от гледна точка на националната безопасност е много важно да има сигурност и независимост на доставките на боеприпасите за Българската армия. Това може да се постигне, ако потребителят на боеприпасите – Сухопътни войски, има възможност за сигурни доставки на боеприпаси от производство на територията на страната, за да не се окажем в най-важния момент, при един сериозен конфликт без боеприпаси поради наложени санкции от политически или друг характер или поради невъзможност за международен транспорт.
В този ред на мисли можем да погледнем и към най-новата история на България и Българската армия. МО закупи след скандален конкурс през 2007 г. 7 машини М1117 Guardian с картечници с натовски калибър Browning .50 (12,7х99 mm NATO), а после се видя в чудо да осигури боеприпаси. И досега формированието в Благоевград, където са базирани машините, изпитва ограничения в ученията поради липса на достатъчно боеприпаси, а и поради високата им цена и скъпи и сложни транспортни и експортни процедури от Западна Европа или САЩ.
Възможности на българската отбранителна индустрия за доставка на боеприпаси за новите бойни машини на СВ
България има дългосрочен опит и традиции в производството на 30x165 mm изстрели. Към момента има два световноизвестни български производителя с над 20 години опит в производството им: „Аркус“ АД (Лясковец) и „Арсенал“ (Казанлък). Всички основни видове 30x165 mm изстрели се произвеждат в България, вкл. 30x165 ОФЗ/HEI, ОТ/HE-T, Б-Т/AP-T, БПП-T/APHC-T, УТ-Т/TP-T и др.
По информация от международни издания около 70% от международните ползватели на този калибър използват български изстрели! България е доставяла и доставя 30x165 mm боеприпаси на повече от 30 международни потребители, включително на държави от НАТО и техни съюзници, в това число на:
● Чехия
● Словакия,
● Унгария,
● Индия,
● Алжир
● Египет,
● ОАЕ и др.
Средното количество изстрели, което се произвежда в България през последните 20 години, е между 500 000 и 1 000 000 броя годишно, което многократно може да задоволи нуждите на Българската армия. Масовото производство предполага добра цена по финансовите възможности на МО.
Модулните бойни куполи като решение на
проблема
Съвременните бронирани бойни машини се произвеждат на модулен принцип – куполът и голяма част от оборудването са модулни и подлежат на замяна от производителя в зависимост от нуждите и изискванията на клиентите.
Повечето производители – участници в конкурса за нова бронирана бойна машина на нашето МО, декларират, че могат да поставят няколко варианта на модулни бойни куполи върху техните бойните машини и да сложат всеки калибър по избор на МО – от 25 mm до 30/40 mm, включително и „българския“ калибър 30x165 mm. Двама от участниците дори имат бойни машини, произведени в НАТО, с модулни куполи с 30x165 mm оръдия. Технически решението да се използват български боеприпаси 30x165 mm е възможно, достатъчно е МО да посочи своите изисквания в проекта, както правят техните колеги. МО има възможността да не открива колелото, а да се възползва от чуждия опит на близките до нас по възможности, но по-напреднали в понятието собствени национални интереси страни, като Чехия, Словакия и Унгария.
Извод
Българската отбранителна индустрия е световен лидер в производството на боеприпаси калибър 30x165 mm и може гарантирано да задоволи нуждите на Българската армия, като осигури необходимия производствен капацитет и независимост на доставките на боеприпаси. За всяка държава от НАТО и ЕС, включително от Източна и Централна Европа, решението за калибъра на боеприпасите на новата бойна техника се базира на национални интереси с приоритет върху собственото производство и логистична независимост. Надяваме се и в нашата държава да е така. Иначе ще повтаряме грешки от предишните ни проекти за доставки за МО.
И ще караме без боеприпаси. Докога?

Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


Да изберем разумно, а не угоднически калибъра на оръдието на новата бойна машина на СВ

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/4 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 33

 1. #1
  чух 27 ное 2018, 18:49
   
  3
   
  1

  Да ги произведем....12,7х99 mm ....ще се открият нови работни места...

 2. #2
  www 28 ное 2018, 16:17
   
  17
   
  14

  Авторите казват "дайте да купим оръдията от Путин" но понеже не искат директно се пробват по заобиколен начин. Има няколко много важни подробности по темата. 1) 30x165 е за руското оръдие 2A42 използвано на БМП 2 и др. руски машини. Това е стара разработка, с големи габарити и тегло, ниска точност и дистанция за ефективно поразяване. Най-важното е че не се произвежда в България! 2) У нас наистина се правят боеприпаси 30x165, но какви - архаични разработки. Например бронята на вече всички нови бойни машини е съобразена, т.е. устойчива на тези снаряди, дори стандартът на НАТО е такъв. Това оръдие с тези боеприпаси не може да реализира нито една от съвременните тенденции, например за точно дистанционно взривяване. Да се купува подобна антика, само защото у нас все още се правят също толкова архаични снаряди е върховна глупост!
  3) Да напомня, че в някои от споменатите източноевропейски държави оръдието 2A42 е остатък от Варшавския договор на повече от 35 години и има някаква логика да го съхраняват докато не бракуват машините на които е монтирано. В България обаче това оръдие никога не е било на въоръжение! Няма никаква нужда да се купува тепърва тази 50 годишна разработка, само за да се угоди на група мухлясали русофили

 3. #3
  Проблем 29 ное 2018, 17:30
   
  6
   
  0

  Поле за маневри на родната индустрия, която говори на завален български, дава, вероятно, подозрението, че МО си няма грам идея какво ще се случва с боеприпасите (и / или няма да може да направи достатъчно голяма поръчка директно от производителя, както стана с пушките на морските хеликоптери). Така започва играта - дайте да дадем, да позакърпим и т.н. Питам се, ако нямаме пари да направим нещо както трябва, за чий джоб го правим...

 4. #4
  d.stavrev 30 ное 2018, 09:28
   
  13
   
  2

  Отговор на коментар: #2
  Оръдието 2А42 с калибър 30х165 не е Путин Произвежда се и в Словакия например. Както сте прочели използва се в много държавни, които не могат да се нарекат руски области. Всичко е въпрос на пари. Попитайте Щаба на СВ и МО как и на каква цена доставят боеприпасите за М2 за M1117 Gardian.

 5. #5
  БГ над всичко 30 ное 2018, 14:55
   
  10
   
  4

  Избери българското. Добра статия.

 6. #6
  Pan Wo?odyjowskl 30 ное 2018, 19:08
   
  14
   
  5

  Вместо да караме производителя на машината да си побългарява оръдието, което явно няма как да стане, не е ли по-практично наша фирма да усвои производството на съответните боеприпаси? Още колко ще лежим на остарелите съветски лицензи и технологии?

 7. #7
  обектив 30 ное 2018, 23:37
   
  12
   
  2

  Защо или или?! Нищо не пречи да си произвеждаме 30х165 и да си го изнасяме на "братските народи" из Африка а ние да усвоим производството на един или на четирите НАТОвски стандарта и да произвеждаме под тези калибри.

 8. #8
  мнооооого бавно се модернизириме. 02 дек 2018, 18:29
   
  2
   
  0

  Всъщност още не сме избрали машина! Да се концентрираме върху това! И без това нещата се случват много, много бавно!

 9. #9
  А какво пречи 03 дек 2018, 23:24
   
  2
   
  0

  да правим и двата боеприпаса. Единия за който иска да го купи, а другия за нас. И пак за който иска да си купи......

 10. #10
  За модерна армия! 04 дек 2018, 15:57
   
  6
   
  0

  Защо пак гледаме само на един от компонентите? Ако ще гледаме само оръдието и бойната мощ, то новите 40 мм оръдия значително надминават способностите на всички видове 30 мм оръдия. Такова 40 мм оръдие бе демонстрирано и в България. На линка по-долу може да се види демонстрацията му на Тюлбето. Въпросът е какви задачи ще изпълнява БА /сега и в перспектива/, в какви операции ще участваме и т.н. Този ключов въпрос не е решен. Също така са важни въпросите за цената, за боеприпасите и т.н. но трябва да се гледа комплексно. Вижте видеото на линка, после пак да обсъждаме https://vimeo.com/291866074

 11. #11
  www 04 дек 2018, 17:46
   
  3
   
  1

  Именно "Въпросът е какви задачи ще изпълнява БА " Идеята която развива МО е да се екипират 2 механизирани батальона. При цена на съвременен БТР от рода 5 - 8 мил долара, в зависимост от въоръжението, електрониката и защитата, се получава че отпуснатите 1,5 милиарда лева едва ще стигнат за машините в базова конфигурация, разбирайте картечница, в най-добрия случай дистанционна установка с картечница. В този си вид нашите механизирани батальони ще бъдат жертви, подходящи само за мироопазващи операции, но не и за битка с редовна армия, камо ли ако тя използва танкове (дори и стари). Проблемът се усложнява от тоталното остаряване на тежкото ни въоръжение - танкове и верижни машини (МТЛБ, БМП), които са на ниво от преди 40 години , и както показват последните войни в Донбас и Сирия, в този си вид са абсолютно неприложими дори за локални войни. В нашата армия отсъстват дори и надеждни ПТУРС, всичко е боклук 2-ро поколение. С една дума, сухопътните войски са тотално неподготвени и инвестицията от 1,5 милиарда би трябвало да компенсира поне частично изоставянето. Вместо това парите се насочват към операции в стил мироопазване, при лека до средна съпротива. Това е глупаво, за мене е очевидно, че в МО има тотална липса на акъл, явно целта е да се похарчат парите. Вижте какво правят другите източноевропейски страни. Закупуват малко, по-скъпи БТР, които са въоръжени с оръдия западен образец и ПТУРС и допълнително брониране от рода на решетъчни комплекти против РПГ и активна защита. Едновременно с това модернизират танковете и придобиват модерни ПТУРС - комплексност която България не планира да направи. Ще кажете 1,5 милиарда не стигат. Не е така има и алтернатива, която според мене е по-добра за бедни държави като България. Нарича се мобилна лека пехота, други му казват "войната на тойотите" и т.н. което е друга тема. Но ако ще инвестираме в сухопътните сили е по-добре да почнем със системи за управление, свръзки и полево разузнаване (ISTAR), да закупим дронове, средства за РЕБ, ново управляемо оръжие (най-вече ПТУРС), да модернизираме наличната артилерия. Тежките и скъпи БТР по-добре да останат за накрая. Ако имаме спешна нужда от защитена машина за транспорт на пехотата в мироопазващи операции винаги могат да се купят още 30 - 50 използвани и ремонтирани такива за цена от 1 милион бройката - сега например американската армия продава излишъци.

 12. #12
  До номера 10 и 11 04 дек 2018, 19:30
   
  1
   
  2

  БА не е изпълнявала никакви бойни задачи през последните години и няма потенциал да прави същото през следващите години. Стига плява в този полит ченъл!

 13. #13
  Професора 05 дек 2018, 00:33
   
  1
   
  0

  Отговорът е много лесен :
  Добре тренирани , много и точна стрелба в 30 мм , ...ефектът от която ще е 0-ла по добре защитена цел (представи си 4-5 БМП стрелящи по едно враже , а то не спира . (Т34-Тигър )
  Или малко на брой стрелби . Трдна доставка , Висока цена , Неоучени екипажи , но ,,,в 40 мм .
  От 4-5 БПМ все едно ще го перне както трябва . ;)

 14. #14
  www 05 дек 2018, 02:59
   
  3
   
  1

  13
  Фантазираш си. Не знам на какво отговаряш но стрелбата от БТР с малокалибрени оръдия по танкове е знак за отчаяние. Изобщо никой не смята да използва БТР пълни с пехота като противотанкови оръжия. Дори да имат някакъв успех загубите биха били огромни. Целта на БТР е да закара противотанковите разчети до позицията, а не той да стреля, с каквото и да е въоръжен.
  12 - вярно си чешем езиците :)

 15. #15
  В целта си 05 дек 2018, 16:26
   
  4
   
  4

  Отговор на коментар: #11

  Пишеш:

  "...за мене е очевидно, че в МО има тотална липса на акъл, явно целта е да се похарчат парите."

  Това е логиката на нашите, българските дупедавци, духачи и др. военни пропадняци. От българска гледна точка, това е логиката. Не и от натовска гледна точка. НАТО знае как да си използва ресурсите, там прости хора няма. Значи, решили са да сме теляци в Афганистан - пращаме теляци. А за българските БМП-тата какво са решили? - Най-вероятно да изпълняват жандармерийски и спомагателни поръчки в подготвяната война срещу Русия. Което би трябвало да е по-лек вариант на готвената братоубийствена война НАТО срещу Русия, но при условие, че братушките са съгласни на натовския вариант. А най-вероятно и БМП-тата и българските наемници в тях ще бъдат безмилостно изпържени. Руснаците са доказани майстори не само на фронта, но и в партизанска война.

  А иначе, срещу най-голямата външна заплаха за България - Турция, БМП са второстепенна потребност. Първостепенната потребност се нарича танкове - модерни и в състояние да се борят с турските Panter-2.

 16. #16
  глупчо 06 дек 2018, 08:22
   
  0
   
  1

  Словоблудство, празни приказки. Никой него интересува. Истината за мен е една но решение не виждам. А именно: СТАРА ТЕХНИКА в БА . ПОНЕ 2 поколения назад от новите образци- негодна за реални бойни действия, така че да има превъзходство на бойното поле. Невъзможност за опазване живота на войниците/слаба бронезащита/. На фона на всичката тази мизерия. ВОЕННО ПРОМИШЛЕНИЯТ комплекс е в същото състояния- произвеждат продукция с 30-40 г назад! Няма нови разработки , няма нова продукция . ИЗОСТАНАХ МЕ НЕВЕРОЯТНО МНОГО. ПРИ ЛИПСА НА ПАРИ какво ще правим. Само ще словоблудстваме тук и всеки ще се прави на професионалист.

 17. #17
  Решение на задачата 06 дек 2018, 13:23
   
  1
   
  3

  Излизане от НАТО. Обявяване за 300 години неутралитет. Национално отговорно национално полезно държавно и военно строителство. Договори за дружба със всички съседни страни + Русия, САЩ и Китай. Силна икономика, силна армия, силна държава.

 18. #18
  www 06 дек 2018, 18:38
   
  2
   
  1

  16
  Логиката ти е "всички са маскари" и "Само ще словоблудстваме" е невярна и глупава. Защо: 1) Пари има, поне 1,5 милиарда лева, това дори по западните стандарти не са малко. Въпросът е как с тези пари да се постигне максимален ефект. Според мене е очевидно, че предвиденото закупуване на БТР е далече от оптималното.
  2) Армията не е свещена крава и когато се харчат големи суми за нея тези разходи трябва да се обсъждат публично!
  Военната политика на България е твърде важна за да бъде оставена на военните или МО!

 19. #19
  глупчо 07 дек 2018, 03:58
   
  3
   
  2

  18 www
  Не съм писал че, съм умен! С оръжие и БП се занимавам повече от 32г. и не смея да давам мнения и заключения.
  Тези 1,5 милиарда Вие ли ще ги харчите? От Вас или хората коментиращи тук зависи какво въоръжение и БП ще се купи.
  Публично обсъждане на разходите в БА - :):):) ....плочките на графа ли ще обсъждаме, успяхте да ме развеселите !!!!???
  Хубав е този Ваш младежки плам но ви препоръчвам да погледнете малко от по-високо на нещата.
  Колкото до парите и за осигуреността на войската.
  - 80% е неподържан или лошо подържан сграден фонд.
  - ограничение на ползването на новите/те вече остаряха/ "мерцедеси" , БА трудно финансово ги подържа.
  - Колко от новите машини във ВВС не летят заради липса на осигуряване ...
  -Социалното положение на всички военнослужещи!
  Вие се палите за дребни неща.
  Вижте аз не знам какво ще бъде избрано, защото от мен не зависи, но ви препоръчвам да прочете за картечницата на Николов, българската корупция тогава и сега.

 20. #20
  Блажева 07 дек 2018, 11:37
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #19
  Прав си, всичко над 8 см. е женска лакомия.

 21. #21
  Мечо Пух 07 дек 2018, 17:24
   
  1
   
  0

  Колкото повече, толкова повече. 40 е повече от 30!
  https://it.dir.bg/tehnologii/dobri-vazmozhnosti-pred-balgarskata-armiya-da-pridobie-nay-moderni-sposobnosti

 22. #22
  обектив 08 дек 2018, 18:45
   
  2
   
  2

  До
  глупчо
  Всъщност Вие и www говорите за двете дтрани на едно и също нещо - жалко, че не го разбрахте. На всякъде в нормалните държави военните разходи са под лупа и всеки данъкоплатец може да иска отчет за разходните разчети на военния бюджет, апропо и всеки друг. Защото това са НАШИТЕ пари! ТОва, че ние тук живеем в паралелна реалност и си играем на нещо като демокрация по руски образец, не е критерии и мерило за истината.
  Аз съм военен икономист с магистратура по темата за избор на алтернативи в сложнокритериална среда и те уверявам, че е въпрос на месец работа по съставянето на алгоритъм и за трите тренда - авиация, сухопътни войски и ВМФ. И трите алгоритъма могат да бъдат публикувани за да се видят относителните тегла на приоритетите.

 23. #23
  глупчо 09 дек 2018, 08:19
   
  1
   
  0

  "Мечо пух" ти си велик - Колкото повече, толкова повече. 40 е повече от 30 ! Точно ясно и правилно- по- висока начална скорост, по- висока бронепробиваемост, по-модерни и многообразни по вид на действие изстрели. НО Никой няма да се съобрази с мненията публикувани тук...ние сме нищо!
  Обектив, има много всеизвестни алгоритми, които могат да се приложат в твоя случай. Така че не е необходимо да се съставят нови такива! Може би имаш в предвид многокритериално оптимиране при вземане на решение за избор на конкретна /МАШИНА, САМОЛЕТ , ЗАДАЧА, ОРЪДИЕ,................каквото използвах в моята дисертация. Не искам да се превръщаме в у-ще. Но, "сложнокритериална среда"????..... може би имаш в предвид многокритериална?? тоест математически модел....за, на СВ,ВВС,ВМФ преминал през многокритериалено оптимиране . Прочети как се избира оптимална алтернатива при многокритериална оптимизация в стохастична ситуация при дискретен и непрекъснат случай. По темата има достатъчно материали и книги. Дори една много ценна стара книга на И. Иванчев по изследване на операциите в библиотеката на ВА .
  И въпреки всичко не смея да кажа и взема решение кой избор е правилен за 30мм или 40мм. Критериите , тегловите коефициенти за нещо размито и политически ориентирано, според представите на вземащият решение / и държащо парите!!!!/.

 24. #24
  Решение на задачата 09 дек 2018, 16:18
   
  2
   
  3

  Както и да си въртите военните задници, все ще бъдете от страната на булката. А по край вас и останалите граждани на натовска България. Защото изначално сме взели страната на гейовете и транссексуалните - страната на джендър обществото.

  Господ да ни накаже! И ще ни накаже. Той ще реши задачата, след като сме се навели на дявола.

 25. #25
  www 09 дек 2018, 17:26
   
  0
   
  3

  22
  Май ти не разбираш. Каквито и алгоритми да се създават и публикуват явно никой не вярва на МО, и то не е само заради министъра. Аз пък ти казвам допълнително съвсем друго нещо - стратегията е сбъркана. 1) Няма никакво значение от всякакви бакалски, пардом икономически сметки/алгоритми, защото просто 1,5 милиарда няма да стигнат за да закупите окомплектовани БТР. Та спорът Патрия или Боксер или..30/40 мм оръдие е излишен, ако не може да си го позволите 2) Тези БТР всъщност не ни и трябват защото няма да решат основната задача която стои пред армията, сети се каква е.

  Когато мечтите не се сбъдват се мисли за алтернатива. Току виж се окаже дори и по-добра.

  Не мога да се сдържа 24 да не те пратя в Русия или Корея. Така там няма да те достигнат розовите амстердамски гейове, ами ще те добарат сибирските които явно предпочиташ.И тогава дано господа на оня КГБ-тип патриарх те опази :)

 26. #26
  глупчо 09 дек 2018, 20:12
   
  0
   
  0


  #25
  www .....ти сам написа това, което писах досега....от нас нищо не зависи и тези нови БТР-и ще бъдат със съдбата на закупените досега самолети, хеликоптери и АТТ - мерцедес, едни скъпи паметници, защото няма ПАРИ за подръжка....виж по-горе съм го писал...стигнахме до едно мнение или греша? Пари няма за повишаване на заплатите,за сградите, складовете, за нова техника, за инфраструктура...дори и за столово хранене, за униформи!....срам и унижение за пагона!

 27. #27
  jojoba 10 дек 2018, 08:54
   
  2
   
  0

  Отговор на коментар: #2
  2А42 - не е старо оръдието, колега. Ако е сметнато добре, както е в случая, и е ефективно по всякакви цели, защо да го изоставяш? Освен това технологично е усвоено в много държави, пък русите го използват в нови, перспективни ПВО системи.

 28. #28
  jojoba 10 дек 2018, 09:00
   
  1
   
  1

  Към Pan Wo?odyjowskl
  Ами защото ще трябва да платят луди пари за лицензи, да минат години и проблеми за решаване и накрая цената пак ще бъде космическа.
  Защо да не покрием някакъв оперативен минимум в този изтрещял свят, а после да мислим за скъп ъпгрейд?

 29. #29
  Sord 10 дек 2018, 09:07
   
  2
   
  0

  Към #10
  Наистина е хубава системата, но бутикова и с поне 3 пъти по-нисък темп на стрелба. А по време на тази демонстрация подочух нещо от рода на няколкостотин евро за изстрел?? Какво правим тогава - купуваме си скъпа ловджийска джипка, без шанс за тренировъчни стрелби!!

 30. #30
  Future 10 дек 2018, 12:54
   
  1
   
  0

  Ако се избира, трябва да се избира в посока бъдещето, а не миналото. След 5 години 30 мм орудие ще е минало. Загуба на време е въобще да се говори за него като вариант.

 31. #31
  Решение на задачата 10 дек 2018, 13:33
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #25

  Поставих ти минус не защото ти липсва логично съждение в първата част на пост №25, а защото пращането на някого някъде не е решение на задачата. Впрочем, ако имаш дъщеря защо не вземеш да се ожениш за нея, след като приемаш безкритично натовската кочина в която живееш?

 32. #32
  30 или 40 10 дек 2018, 14:21
   
  1
   
  1

  Съгласен съм с авторите на статията, че е от ключово значение какво да е въоръжението. Не мога да се съглася, че трябва да се върви към калибър 30 мм. Такъв снаряд може само да одраска бронята. Гледайте клипа и вижте какво прави 40 мм. Със сигурност 40мм е по-скъп от 30 мм, но разумните армии все повече използват тренажори. Евтино и екологично. Виждал съм го в много страни. А и да сметнем с колко с 30 мм снаряда поразяваш цел и колко 40 мм ще ти трябват за същото. Да не излезе, че в крайна сметка 40 е по-малко от 30?! В смисъл по-евтино, а в същото време по-ефективно. Но май сте прави, че само си чешем езиците. Доколкото разбирам, решението за 30 мм вече е взето. Интересното е кой от производителите на 30 мм оръдия ще спечели...

 33. #33
  оу 13 дек 2018, 16:35
   
  0
   
  0

  Към #32.
  Колега, не съм съгласен с теб. Тези 40мм-те съм ги виждал на полигон в Англия - над 1000 евро е едно парче - супер са: много точни и пробиват с 10мм по-дебела броня от 30-те. Но само си представи един боекомплект да струва над 50 хил. ЕВРО - колкото на генерала джипката;) С тази машина ще могат да стрелят само лица от полковник нагоре и то по веднъж в живота..
  А 30х165 са поне 20 пъти по-евтини - бойните, а има и тренировъчни т.е. още по-евтини така, че и редникът да се вреди, може и за откос;)

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker