Пълномащабната икономическа война срещу Русия започна

Pan.bg 10 авг 2017 | 07:38 views (5895) commentaries(11)
img
Валентин Катасонов


/Поглед.инфо/ Приетият неотдавна в САЩ закон за икономическите санкции срещу Руската федерация (РФ) ни кара да се върнем още веднъж към въпроса за международните резерви. Днес даже на отявлените либерали им стана ясно, че икономическите санкции са задълго и са съвсем сериозни.

Миналата седмица министър-председателят на Русия Дмитрий Медведев написа на страницата си във „Фейсбук”, че новите санкции от страна на САЩ по отношение на РФ имат „всеобемащ характер” и ще се запазят десетилетия наред, при това ще бъдат „по-твърди от поправката „Джаксън – Веник”. Решението, взето във Вашингтон, е по-правилно да бъде наречено не „втвърдяване на санкционния режим по отношение на Москва”, а „обявяване на пълномащабна икономическа война на Русия”. Дори нещо повече от това: в новия американски закон Русия е наречена „враг” – следователно ударите срещу нея ще бъдат планирани във всички направления.

2 август 2017 г., когато президентът Доналд Тръмп подписа закона, може да се счита за начало на новия рунд от Студената война; предишният продължи 45 години – от 1946 г. до 1991 г. Възникналата днес ситуация рязко актуализира изучаването на опита на СССР и други държави за противодействие в условия на икономически санкции от страна на Запада. От моя гледна точка, в световния дневен ред се явява нов пункт: преструктуриране на управлението на икономиката и преминаване към мобилизиране на икономиката. В така създалите се условия запазването на либералната икономика заплашва да трасира пътя към поражението.

Темата за преструктурирането на икономиката е много обширна. В тази статия ще се спра само на един от нейните аспекти – международните резерви на Руската федерация (приведените данни са взети от официалната статистика на Руската централна банка (РЦБ), Министерството на финансите на РФ, МВФ, Световния съвет по златото, а също така моята книга: В. Ю. Катасонов. „Златото в икономиката и политиката на Русия” – 2009 г.).

Към 1 юли 2017 година международните резерви на Руската федерация възлизат на 412,24 млрд. долара; в това число валутните ѝ резерви – 343,47 млрд. долара (всички международни резерви са приведени към стойността на монетарното злато). Независимо от икономическите санкции, наложени на Русия от Запада по-рано, курсът на натрупване на международни резерви се е запазил; само за първата половина от тази година международните резерви на Русия са се увеличили с 21,65 млрд. долара.

Каква линия на поведение следва да бъде избрана в днешната сложна ситуация?

Преди всичко, трябва да се има предвид факта, че значителна част от международните резерви на РФ са под зоркия контрол на САЩ и техните близки съюзници. Основната част от резервите са във вид на чуждестранни ценни книжа, предимно облигации в хазната на САЩ и в тези на други западни държави.

Към 1 юли резервите във вид на ценни книжа възлизат на 254,77 млрд. долара. Другата крупна съставна част от резервите е наличната валута и парите, останали в сметките на чуждестранни банки и международни финансови организации – 77,64 млрд. долара. Равносметката според тези два източника за резервно финансиране е 96,5% от международните валутни резерви и 80,3% от всички международни резерви на Русия.

Ако някой си мисли, че Вашингтон няма как да се домогне до облигациите и другите дългови инструменти, удостоверяващи международните резерви на страната, се лъже. Приведени в електронен вид, те се намират в специални хранилища. Достъпът до книжата се осъществява с помощта на два ключа – единият се намира у собственика на тези книжа (Руската централна банка), другият – у собственика на хранилището. Това, което знаем за тези собственици, е малко, но в крайна сметка всички те биват контролирани от Вашингтон. Съществуват сведения, че едно от хранилищата, използвано от РЦБ, се намира в Белгия.

Още по-трудна е ситуацията с онези руски резерви, които са разпръснати по сметки в чуждестранни банки. Въпреки това те също се контролират от Вашингтон (механизмът на този контрол е предмет на отделна статия).

Първото, което е необходимо, е да се направи опит руските резерви да се пренесат и предпазят от възможен удар от страна на Вашингтон. Въпросите „къде” и „как” никак не са прости. Длъжен съм с ръка на сърцето да кажа, че такива мерки трябваше да се предприемат вчера. Сега вече е крайно сложно. Трябва да сме готови за сериозни загуби. И така, да се пренесат къде? Аз дори бих казал не „къде“, а „в какво”. Трябва да се пренесат във вид на злато – най-защитеният от санкции актив (ако, разбира се, не се съхранява на територията на САЩ, както правят десетки страни).

Още през 20 век голяма част от международните резерви на повечето държави в света бяха във вид на жълт метал, бе запазен Златният стандарт (Златният стандарт е паричен стандарт, при който стойността на парите съответства на дадено количество злато. При златния стандарт парите са или монети, съдържащи определено количество злато, или банкноти, за които се гарантира замяната им със злато, в идеалния случай в предварително определено количество. Паричните единици, използващи златен стандарт, имат постоянен обменен курс една спрямо друга - бел. прев.), златото бе основа на паричното обръщение. Днес златото е нужно като извънредно парично средство – в случай на война, при крах на резервните валути, в случай на въвеждане на блокади и санкции и т.н. Тук вече става дума за златото като стратегически резерв.

Разбира се в това отношение Съединените щати са извън всякаква конкуренция. Според данни на американската хазна, официалният запас от монетарно злато на САЩ в продължение на няколко десетилетия възлиза на 8100 тона във вид на метални пластини. Ако това злато се преизчисли в долари по пазарни цени, ще излезе, че му се падат между 95% и 99% от международните резерви на САЩ.

В страните от Еврозоната ръстът на златото в международните резерви също е висок, в последните години той съставлява средно около 50%. В страни като Германия, Франция, Италия и Холандия този показател се намира на ниво 2/3. Въпреки че те не трупат монетарно злато в своите резерви, но в крайна сметка не го и прахосват, то остава на нивата от 70-те години на миналия век.

А на развиващите се страни МВФ настоятелно им препоръча и продължава да препоръчва да натрупват хартиени щатски долари, евро, фунтове стерлинги, йени и т.н. Например в Саудитска Арабия делът на златотo в международните резерви е всичко на всичко 2,6%, в Катар – 3,1%, в Кувейт – 8,8%, в Обединение арабски емирства – 0,3%.

Друг пример – в страните от БРИКС в началото на 2017 г. частите злато в международните резерви съставляват: Китай – 2,4%; Индия – 6,0%; Бразилия – 0,6%; ЮАР – 10,9%. Твърде скромни показатели на фона на повечето развити страни. При това ЮАР в продължение на дълги години беше първа в списъка на златодобивните държави. Наистина, що се отнася до Китай, той силно занижава данните за своите златни резерви (според официалната китайска статистика с днешна дата те се равняват на 1.842,6 тона); реално тези резерви, по моя оценка, са поне три пъти повече. Обаче дори в такъв случай частта злато в международните резерви на Китай си остава скромна. Впрочем не само Китай, но и много други страни манипулират „златната” статистика. Един от популярните методи е разделянето на златния запас на две части – монетарно злато и немонетарно злато (първият вид метал представлява стандартни слитъци с определено тегло, определена проба със съответните клейма; технически не е сложно злато от едната категория да се прехвърли в другата.)

Сега за Русия. Тя дълго следва курса, който ѝ препоръча Вашингтон (чрез съветниците от МВФ) и натрупваше в международните си резерви зелени банкноти (щатски долари), запазвайки частта злато на крайно ниски равнища. Във физическо изражение златният резерв на Русия в отделните години бе следният (в тонове; считан от началото на съответната година): 1993 г. – 267,3; 1995 г. – 261,8; 2000 г. – 414,5; 2008 г. – 466,2.

През последните десет години се очерта доста бърз растеж на официалните златни резерви на Руската федерация (в тонове; считано от началото на съответната година): 2010 г. – 649; 2012 г. – 883; 2014 г. – 1035; 2015 г. – 1208; 2016 г. – 1415; 2017 г. – 1615. На 1 юли 2017 година резервите достигнаха 1717 тона. С днешна дата Русия вече заема седмото място в света по златен резерв (след САЩ, Германия, МВФ, Италия, Франция и Китай).

През 1993 година специфичното тегло на златото в международните резерви на Русия съставлява 56,9%. Ето и данни за следващите години: 1995 г. – 38,8%; 2000 г. – 32,1%; 2005 г. – 3,0%; 2008 г. – 2,5%. Както виждаме, хартиените валути постоянно са измествали жълтия метал от международните резерви на Русия. След това обаче, тенденцията се променя; делът на златото започва да се увеличава. Ето и данните по години (в проценти; считано от началото на съответната година): 2009 г. – 3,4%; 2010 г. – 5,2%; 2011 г. – 7,5%; 2012 г. – 9,0%; 2013 г. – 9,5%; 2014 г. – 7,9%; 2015 г. – 12,0%; 2016 г. – 13,2%; 2017 г. – 15,9%. С днешна дата според показателя „дял на златото в международните резерви“ Русия е съпоставима с Испания (17,6%) и Турция (17,0%), и даже надминава Великобритания (8,4%).

Окуражаващо е, че сега голяма част от добива на ценния метал вече не се изнася извън пределите на страната, а отива за формирането на златните ѝ резерви. Например прирастът на златните резерви за 2016 г. достига 200 тона, отнесено към добива за същата тази година (288,5 тона) това са почти 70%. А има години, когато в златния резерв не е постъпвала нито една унция от добития метал.

Едновременно с това в условията на усложняващата се геополитическа ситуация постигнатите от Русия успехи в натрупването на златни резерви са недостатъчни. Нека си спомним, че в навечерието на Великата Отечествена война в Съветския съюз е бил натрупан гигантски запас от злато. Данните за това не са разсекретени и до ден-днешен. Съгласно експертни оценки той е възлизал на не по-малко от 2 хиляди тона – като се има предвид, че преди това в продължение на повече от десетилетие в страната се провежда индустриализация и на световния пазар се реализира огромно закупуване на машини и оборудване за строящите се заводи и фабрики (само за периода от края на 1929 година до началото на войната са построени 9 600 предприятия). В следвоенните години (според разсекретените данни) максималната стойност на златния резерв на СССР е достигната през 1953 г. – 2050 тона.

Какво е необходимо да се направи за по-нататъшното нарастване на златния стратегически резерв на Русия?

ПЪРВО. Всичките 100% от добитото в страната злато трябва да се насочат за попълване на резервите. Китай, където годишният добив достига равнище от 400 тона, съдейки по косвени данни, постъпва именно така. Потребностите от злато за производствени и технически нужди могат да бъдат обезпечени със скрап от благородни метали.

ВТОРО. Необходимо е валутната съставна част от руските международни резерви максимално да се конвертира в скъпоценния метал за сметка на покупките на злато на международния пазар. Китай може да послужи за пример и тук. Според някои данни само през Хонконг той внася около 700 тона метал годишно (в интерес на истината крайните купувачи на импортното злато са неизвестни). СССР също присъстваше на световния пазар на злато – и като продавач, и като купувач. Съветската задгранична банка „Восход Хандельсбанк”, регистрирана през 1966 година в Цюрих, през 70-те години активно изкупва злато – именно тогава Златният стандарт е отменен и за купувачите на този метал се създава благоприятна ситуация на световния пазар.

ТРЕТО. Необходимо е да се промени институционалната структура на златния резерв на Русия. Този резерв понастоящем принадлежи на две институции, представляващи финансовата власт – Централната банка на Русия и Министерството на финансите на Русия. Официални данни за разпределението на запаса помежду им няма, но моите оценки сочат, че частта на Министерството на финансите на Русия (Държавният фонд за скъпоценни метали) в официалните златни резерви на страната в отделните години изглежда така: 1993 г. - 59,0%; 2006 г. – 11,1%; 2008 г. – 10,9%; 2013 г. – 2,6%; 2014 г. – 2,3%. Наистина, в Държавния фонд има запас от немонетарно злато, което не се отчита в официалните резерви, но и при това положение делът на Министерството на финансите, оказва се, е по-малък от 10%.

Целесъобразността лъвският пай от златния резерв на Русия да се пази в Централната банка на Русия е съмнителна. Ако наличието на значителната част от валутните резерви на страната са в баланса на РЦБ, се обосновава с необходимостта от провеждане на валутни интервенции (за стабилизиране на курса на рублата), то златото не може да се използва като инструмент за интервенции. А ако се съгласим с това, че днес златото започва да се изявява в качеството на стратегически резерв, то би трябвало във всичките си 100 процента да се намира в баланса на Министерството на финансите на Русия. Решенията за неговото използване трябва да се взимат от изпълнителната и законодателната власт на държавата. В съветско време въпросът за разпределянето на златния резерв между Министерството на финансите на СССР и Държавната банка на СССР не беше принципен, тъй като държавната банка бе включена в състава на правителството и в същото време фактически се явяваше подразделение на финансовото ведомство.

И ПОСЛЕДНО. Ако златото е стратегически резерв, информацията за запасите от него трябва да бъде засекретена. Това е аксиома, особено по време, когато се води война. Тук също можем да се поучим от собственото си минало: в СССР информацията за международните резерви носеше гриф „строго секретно”; част от тази информация не е разсекретена и досега. Така е в Китай: част от валутните и златните резерви на Китай не намират отражение в официалната статистика.

Тук засегнах само един от аспектите на изключително острия въпрос за това как реагира Русия на обявената ѝ от Съединените щати икономическа и Студена война. По-нататък възнамерявам да разгледам и други жизнено важни страни на проблема.

fondsk.ru

Превод: Елена Дюлгерова
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 11

 1. #1
  Borei 10 авг 2017, 10:42
   
  39
   
  9

  "...Решението, взето във Вашингтон, е по-правилно да бъде наречено не „втвърдяване на санкционния режим по отношение на Москва”, а „обявяване на пълномащабна икономическа война на Русия”. Дори нещо повече от това: в новия американски закон Русия е наречена „враг” – следователно ударите срещу нея ще бъдат планирани във всички направления...."

  Ами щом е война и "ударите ще бъдат планирани във всички направления..", то какво има да ги чакате толкова още?

  САЩ/Натото даже се изсилиха, че някакви си пикливи кибератаки, ще са повод за колективно нападение на Натото против страната, от която предполагат, че са хакерите...
  А те открито ви обявяват за враг и понеже са страхливци, да ви нападнат военно, то се стремят с икономическа война да ви унищожат завинаги... И това е сериозно вече...

  Не ги чакайте много, иначе ще загубите първо икономическата война, а след това и политически ще ви превземат... Сега сте силни военно! Поставяте най-опасните си оръжия на масата за преговори и им казвате:

  "Ако не престанете тези всякакави провокации и хибридни войни против нас, то ние ВОЕННО ще ви унищожим!!! Това е улитиматум!" Дайте дата, напр. краят на август 2017-та г. да се извинят и да се откажат от глупавите си игри и желание да покорят Русия!

  Вече няма на къде да отстъпвате! Тези сатанисти в САЩ от друго на разбират.. Те управляават и цяла западна Европа и ще ви смачкат икономически, ако не ги накарате да престанат веднага!!!

  Щом е пълномащабна война всеки противник си избира начина да воюва с това, където е най-силен! Целта е победата или да оцелееш от нападението на агресора... Русия е силна военно, но икономически ще загуби войната.. За това не приемайте техният вариант на война! Избирате вашият и ще ги победите!!! В краен случай, цялата земя ще загине, но сатанистите не разбират от добро... По-добре да загинеш, отколкото да си роб на някого....

 2. #2
  2023 Войната е планирана 10 авг 2017, 11:21
   
  24
   
  11

  Къде е Сталин? Ясно е, че САЩ тласкат Русия към фалит и нова цветна и дясна контра-революция. Руският народ, обаче, не припознава Навални - храненик на световната корпоративна мафия. Изходът за Русия е смърт чрез пълно задушаване или всенародна лява национал-социална революция, или фундаментални промени от върха, с цел постигане на държавен суверенитет.

  Путин или трябва да инициира референдум за промяна чл.15 на Конституцията на Русия, с цел поставяне на националните закони над или поне наравно с международните договори, по които Русия е страна (сега чл.15 на руската конституция постановява, че международните договори имат приоритет над националното законодателство), или да бяга от Русия, или да остане на власт за нови шест години в губеща конфронтация със своите господари от световното задкулисие и накрая да го постигне съдбата на Кадафи, или да изпълни план-схемата на господарите си и да отиде на световна война през 2023 г.

  Войната е планирана за 2023 г. и план-графикът на ескалацията на войните е изложен от задкулисието в български учебник по английски език за общообразователните училища.

  Руската централна банка е на къса верижка към световните финансови институции, вкл. МВФ и СБ. Следователно, Руската централна банка е чуждо тяло и чужд агент в държавата Русия.

  Не е ясно с какви международни договори Русия е превърната в колония на САЩ, Израел и на световното задкулисие, ясно е обаче, че в Русия зрее революционна ситуация, а светът наистина е на ръба на нова световна война.

 3. #3
  Войната на Мърфи 10 авг 2017, 11:26
   
  15
   
  10

  А ла гер,ком а ла гер.....Щом започват каквато и да е война,да запачваме и ние войната на Мърфи - асиметрична и не по техните правила.

 4. #4
  БГ златна концесия 10 авг 2017, 12:11
   
  27
   
  8

  На фона на подготовката и развързването на новата световна война продължава безплатното изнасяне на българското злато от световните тарикати на Дънди Прешъс, като смешната цена, която заплащат за хилядите тонове изнесено българско злато е от 1,5 до 0,75% от декларирания добив на злато, платими в хартиени пари... Дънди Прешъс при това изнася и други ценни метали, за които не е ясно дали ги декларира. Българската държава няма действен контролен механизъм за проверка и оценка на верността на декларираното за добито злато от Дънди Прешъс. Така ако тарикатите от Дънди Прешъс са добили 1000 тона злато, могат да декларират, че са добили 10 тона и унизената българска държава/колония е принудена да се съгласява с декларирания добив.

  Няма по-голямо унижение за Република България от концесията дадена на Дънди Прешъс за добив и износ на българското злато. Българските златни находища са втори по големина в Европа.

  Къде си, Волене? Нали сега сте на власт с Валерката и Каракачанов? Защо си трайкате?

  Къде си г-н Борисов? Защо виждаш само част от разграбването на България, напр. в Девня, а не виждаш как десетки милиарди долари под формата на златен добив се изнасят безплатно от България? - Направо безплатно, чрез пладнешка кражба...

  Концесията на Дънди Прешъс бе дадена от Иван Костов - правоверен десен либерал, тип талибан и беше потвърдена от царското мъ величество Симеончо, на когото се поклониха българските високопоставени сноби...

  За сравнение, Дънди Прешъс получава концесия за добив и износ на злато в азиатския Киргистан срещу концесионна такса = 30% от добитото злато, но (!) беше изгонен с шутове след събитията/революцията в Киргистан през 2010 г., като концесията беше обявена за крайно неизгодна и грабителска.

 5. #5
  Borei 10 авг 2017, 14:50
   
  25
   
  9

  Отговор на коментар: #4

  Ами ние сме пародия на страна! Не можем да си позволим да се озъбим и да покажем среден пръст на САЩ и ЕС!

  Можем, но трябват истински патриоти на власт и народът ни да разбира, за какво става изобщо въпрос!
  Може даже да преминем на страната на Русия, Китай, Иран, Северна Корея... които не искат да са роби на сащиянците или по-точно ционистите там?

  Колкото повече страни им се опълчат, толкова по-голяма е вероятността да се освободим от тях и без ТСВ...
  Даже ще хвърли в шок ЕС, САЩ и Натото, ако дори само ние им кажем "до тука" и изгоним сащиянците от БГ, прекъснем договорите и с Дънди Прешъс, напуснем ЕС и Натото и веднага се съюзим с Китай и Русия против САЩ и техните съюзници в Европа...

  Когато Китай и Русия имат военни споразумения и от наша територия да се отбраняват и да ни пазят и нас от поразените от САЩ европейски територии (целият ЕС е такава поразена територия...), последните ще откачат от злоба....

  Пък нека си правят икономическа война! Трябва целият останал свят да ги изолира тях, като прокажени... Като психично ненормални, които искат цял свят да поробят! И да направят от света концлагер под ботуша на ционистите.... В сравнение с хитлеровата система, тези днес са даже още по-гадни и по-опасни! Не трябва да се допуска да поробят цял свят!!!!

 6. #6
  Н. Лишев 10 авг 2017, 17:33
   
  6
   
  8

  "Горещата война" е само елемент от истинската \икономическата\ война, целящ механично унищожаване на постигнатите материални наличности и организацията на държавите \народите\ с цел завладяване на останалите ресурси. Русия на практика загуби ВСВ, като икономическите резултати от "спечелването " на ВСВ бяха целокупно присвоени след 1990г, което излезе много по- печелившо от евентуалното "поробване" на Русия и функционирането й като колония. Същото се случи и с България , като загубите на двете държави \народи\ във ВСВ , макар едната да е "победител" а другата -победена, са несравними с това , което и двете държави загубиха след 1990г. , като България загуби всичко и окончателно , май, независимо от документалното й съществуване. Горното е валидно за останали периоди и народи от началото на съществуването на Света , като истински прогрес е постигнат само в две направления- техническо и уменията за управление, където постиженията на определени "хора" \ или нещо друго\ са извън представите на останалите. Тоест- обикновените хора са способни на "управление" толкова, колкото са способни да създадат собственоръчно компютър например, макар , че са допуснати да боравят и с двете до определено ниво. За да станат индивидите пълноценни хора и да живеят в разумно общество, първо трябва да положат усилие да станат наистина разумни. Ако не го направят , заслужено ще бъдат роби , каквито са били винаги до сега, а първата стъпка е, да осъзнаем коя е истинската опасност, което е първото , което разбират животните , например, за да не станат заслужена жертва.

 7. #7
  Противоатлантически ценности 10 авг 2017, 20:35
   
  20
   
  7

  Борей, как да се озъбят на САЩ тези политически проститутки дето ни управляват след като знаят че направят ли го ще им изгърмят всичките сметки на запад и натрупаните мръсни пари. Само свободен човек с чисто съзнание и добродетели може да го направи, След като си покварен от финансовите облаги и лукс как да мислиш за по-възвишени неща като общото благо на нацията и справедливостта. Достатъчно е да се правиш на интересен с новата яхта и къща по островите.

 8. #8
  Borei 10 авг 2017, 21:10
   
  16
   
  6

  Отговор на коментар: #7

  Еми ясно е, че точно в "нашите" управляващи е причината...

  Понеже са много гладни и лакоми за пари и слава, не ги интересува нищо друго. НО така унищожават нашата страна и народа... Не им пука обаче или даже са несъзнателно толкова елементарни?
  Нищо че сме малка страна, ако имахме някои умни и непродажни хора "по върховете" то можехме и да сме независими и да използваме геополитическата борба на гигантите, Русия, САЩ, Китай за наша полза... Сега тези "тикви" у нас я използват само за тяхна лична полза, а народа и страната кучата ги яли....
  Така страната и народа й пропадат с всеки изминат ден!

 9. #9
  Strike Eagle 12 авг 2017, 13:41
   
  4
   
  7

  Никаква икономическа война все още не е започнала.
  Истинското ембарго започва със забрана за износ на газови турбини. Такива и по времето на Рейган и по времето на Тръмп в Русия не могат да произведат.
  Ще има импартазамешчение с фойерверками...
  ...
  После ги почваме с комуникационна техника, компютри и т.н.

 10. #10
  Аз 12 авг 2017, 14:30
   
  5
   
  5

  Отговор на коментар: #9
  То и САЩ още не са се научили да произвеждат ракетни двигатели с твърдо гориво, затова и все още ги пазаруват от Русия, наскоро купиха още 100 броя ...
  И какво от това?

 11. #11
  дон Балкон 14 авг 2017, 07:21
   
  2
   
  1

  Оказа се, че Сименс произвежда турбините в Русия, както и т.н. западни автомобили.

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker