СТАНОВИЩЕ НА КООСО ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОВС

Pan.bg 20 сеп 2017 | 23:25 views (3366) commentaries(3)
img
СТАНОВИЩЕ
На Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България внесен от г-н Константин Попов и група народни представители.
Председател на КООСО - Полк.ор Иван Иванов


Направените предложения за изменение и допълнение на ЗОВСРБ са свързани основно с длъжността на постояния секретар на отбраната. Тази длъжност е въведена през през 2009 г. при създаването на интегрираното министерство. Тя има за цел да реализира така наречената "умерена" интеграция на администрацията на МО и ГЩ като създаде баланс между „военната“ и „гражданската“ експертиза. В мотивите към предложенията за изменения и допълнения на Закона няма ясна изразена причина, която да налага такива промени.
Последователно ще се разгледаме всички предложения за изменение допълнение на Закона:
1. В чл. 79 е предложено алинея 1 да добие вида "Постоянния секретар на отбраната е най-висшият държавен служител в МО". Това противоречи на Чл.5. ал.2 от Закона за държавния служител с който съгласно мотивите на вносителите трябва да се синхронизират текстовете на ЗОВСРБ Тази алинея гласи " Ръководните служители, които заемат длъжностите главен секретар, секретар на община, главен директор на главна дирекция, директор на дирекция и ръководител на инспекторат, са висши държавни служители." затова и в сега съществуващия текст на Закона е записано в ал 1 " Постоянният секретар на отбраната е висшият държавен служител в Министерството на отбраната" Затова считаме за целесъобразно или да се запази сегашния текст или да се замени с израза " Постоянният секретар на отбраната е най-старшият държавен служител".
2. В алинея 2. в т.1 се предлага да се изпише следния текст взет от Класификатора на длъжностите в администрацията „има професионален опит не по-малко от осем години и четвърти старши ранг като държавен служител“. Считаме, че това не е необходимо. Това изискване е посочено в Класификатора и трябва да се изпълнява. С въвеждането на този текст от Класификатора се ограничава възможността за по-голяма оперативност.
3. Т. 2. на ал. 2 се предлага да придобие следния вид:„е изпълнявал ръководна длъжност в държавната администрация не по-малко от три години, от които не по-малко от 1 година в Министерството на отбраната“ считаме, че това изискване е приемливо, въпреки, че и сегашния текст на ал.2 на чл. 79 „е изпълнявал ръководна длъжност в държавната администрация не по-малко от три години, при атестиране е получил най-високата оценка в сравнение с останалите кандидати“е ясен и работи.
4. В. т. 3 на ал. 2 допълнително се въвежда изискването "да е изтекъл едногодишния срок на изпитание". С въвеждане на това изискване се ограничават възможностите за избор, а от там и качеството на подбора. Считаме, че текста на ал. 2 на сега, действащия Закон е по-демократичен и работеш и не бива да се променя.
..... 5. Измененията на алинеи 3,4,5,6 и 7 са уместни, но не водят до някакви значителни промени на сега съществуващите текстове на ал.3, 4 и 5 на чл. 79 на сега действащия Закон.
6. В сега действащият чл. 82 на ЗОВСРБ са посочени случайте за предсрочно освобождаваме на постоянния секретар. При формирането на този, член най-вероятно е изходено от уникалноста на тази длъжност да интегрира гражданско-военната експертиза в балансирано предложение пред министъра на отбраната. В случай, че той не покаже необходимите качества и не ипълнява успешно възложените му функции чл. 82 на сега действащия Закон много добре е посочил случайте за предсрочното му освобождаване. Направеното предложение сегашния текст на чл. 82 да се замени с текста, че правомощията се прекратяват по условията и реда на Закона за държавния служител свежда тази "уникална длъжност" до редовия служител и би създало доста проблеми както на министъра на отбраната така и на интегрирания модел на МО.
Членове 79 и 82 са променяни и през 2010 г. пак по предложение на ГЕРБ. Закона за отбраната е най-променяния закон и тези промени са една от причините за чувстото на несигурност посочвано както от цивилните служители, така и от военнослужещите. Нашето предложение е чл. 79 и чл. 82 да не се променят и запасят сегашното си работещо съдържание.
7. Направено е предложение в чл. 136 да се създаде нова алинея 3 с която да се въведе изискването Министерски съвет да разглежда предложенията за удостояване на офицери с висши офицерски звания след изслушване на кандидатите от Комисията по отбрана към НС. Считаме, че с въвеждането на това изискване се нарушава изградената субординация и принципа на единоначалието, който е от изключително значение за армията. С този текст в Закона се дават възможност за политическо влияние върху деполитизирания офицерски корпус. Затова считаме, че това предложение за съдаването на нова ал. 3 в чл. 136 трябва да отпадне.
8.Подкрепяме предложението за синхронизирането на разпоредбите на чл. 138 и чл. 160 от ЗОВСРБ.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 3

 1. #1
  дядо Йоцо 21 сеп 2017, 15:03
   
  6
   
  1

  Отново Коцето си пробутва глупостите... :)

 2. #2
  позови меня грусть печаль моя 21 сеп 2017, 15:24
   
  2
   
  1

  "действащия Закон е по-демократичен и работеш" В една четвърт изречение - две правописни грешки! Пише се: ДействащиЯТ закон е по-демократично работеЩ.

 3. #3
  QAA 21 сеп 2017, 16:02
   
  5
   
  0

  Дреме ми за тъпите поправки, каво изобщо ме занимават с тия тъпни

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker