Полк. доц. д-р Невена Атанасова-Кръстева пред „Труд“: С гордост нося униформата и харесвам работата си в армията

Pan.bg 07 мар 2018 | 08:29 views (6376) commentaries(103)
img В НАТО обсъждаме политики за равнопоставеност на половете

Снимка: Личен архив

От Веселина Ангелова, кореспондент на "Труд" във Велико Търново


В месеца на жената разговаряме с успяла в нелеката професия на офицер от Българската армия дама. Борбената великотърновка Невена Атанасова-Кръстева разказва за израстването си в звание, за научната си работа, за дейността си като преподавател и координатор на значими проекти, както и за членството в комисия към НАТО.

– Г-жо Кръстева, наскоро бяхте повишена в звание и сте първата жена полковник в НВУ “Васил Левски”. Това удовлетворение ли е или бреме?
– Официално от миналата година със заповед на Министъра на отбраната съм полковник. Колегите се шегуват, че съм първата жена полковник в историята на Националния военен университет и на бившето военно училище. Приятно ми е да го чувам, защото се гордея, че съм завършила миналия век това военно училище. Без значение е дали ще вляза в страниците на историята на учебното заведение, но това е много сериозна отговорност пред мен. Не само, че съм офицер с такова звание, но то означава и още повече работа, отдаденост, доказване. Когато бях курсант и лейтенант, като се кажеше “полковник”, си представях достолепен мъж с побеляла коса и с големи мустаци. Днес ситуацията е далеч по-динамична. Високото звание е признание за моята работа, заслужила съм го, защото отговарям на всички изисквания, за да бъда повишена. Ангажиментът ми е да продължавам да бъда достоен офицер.

– Вие сте много деен човек. По какви по-значими проекти работите в момента?
– Благодарна съм, че работата ме е свързала с различни хора и с много възможности да работя по разнообразни проекти. НВУ ще е домакин на едно от 14-те събития на Министерството на отбраната, които са свързани с българското председателство на ЕС. Събитието е “Четвърта олимпиада по обща политика за сигурност и отбрана” и ще е от 21 до 25 май тази година. Ще участват курсанти от 25 военни академии и университети от 15 страни в цяла Европа. Това е олимпиада-състезание и от една година работя по този проект. Той е под егидата на Групата за прилагане на инициативата за обмен на млади офицери, вдъхновена от програмата “Еразъм”. Това е група към Европейския колеж за сигурност и отбрана в Брюксел. Тази олимпиада се провежда на всеки 2 години от 2012 г. Уникална възможност е да се съберат толкова млади хора, които са завършили онлайн курсове за обучение, свързани с допълнителни знания по проблемите на сигурността и отбраната на ЕС, положили са успешно тестове след всеки от четирите модула, избрали са теми за писане на есета по посочената тематика. Написаните есета ще защитят пред международно жури от офицери и академични представители от всички 25 академии. Всичко това е много отговорно и полезно за младите хора, а Българската армия с подписаните договорености като член на НАТО и ЕС и участието й в различни мисии и операции, предполага динамична среда за развитие на младите кадри. Така се придобиват умения за работа в интернационална и интеркултурна среда, свързана с динамиката на съвременните заплахи. Тези млади хора ще имат възможността да се обучават, развиват професионално, да създадат контакти и приятелства, а и да видят Велико Търново, който е прекрасен град.
Това е едно от малкото събития извън столицата по време на българското председателство на Съвета на ЕС, което ще допринесе за популяризирането на Военният университет, въпреки че имаме много добри партньори и работим отдавна по международното сътрудничество и програмата “Еразъм” и “Еразъм +” на ЕС. В този проект сме ангажирани цял екип. НВУ “Васил Левски” има сериозен принос, тъй като е разработил и интернет платформа, която се използва от Европейския колеж по сигурност и отбрана за инициативите по програма “Еразъм” и академичния обмен с всички академии и университети в Европа.

– Курсанти от НВУ са носители на не малко отличия от конкурси. Колко възпитаници на военния ВУЗ ще участват в тази олимпиада?
– По четирима участници от всяка една държава ще се представят на олимпиадата. От българска страна ще се включат курсанти от НВУ “Васил Левски” и от Висше Военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” във Варна. В НВУ имаме много силно развита програма “Еразъм”, към която има огромен интерес от студенти и курсанти, които посещават военни академии и цивилни университети в Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Австрия, Румъния, Гърция, Латвия, Малта и др. Имаме нови сключени договори за обмен на обучаеми и преподаватели с академии от Въоръжените сили на Италия, Испания, Португалия. Предстои подписване на договор с Кралската военна академия в Брюксел, Белгия. Всички тези инициативи са изключително полезни за младите хора, които имат възможност да посещават различни страни, да усъвършенстват езиковите и професионалните си знания и умения, а впоследствие много от тях получават и предложения за работа в престижни институции. Но зад тези резултати стои много труд. Младостта е прекрасна, но когато е подплатена с добро образование и подготовка, след време трудът им ще бъде обезвъзмезден.

– Член сте на Комитета по равнопоставеност на НАТО. Разкажете за работата на този орган.
– Комитетът по равнопоставеност на НАТО е новото наименование на бившия Комитет на жените в главната квартира на НАТО в Брюксел. В него членуват представители от всички държави членки на НАТО и всички партньори на Алианса. Работата там е изключително интересна, а практиката е веднъж годишно да се провежда голяма конференция. Форумът винаги е тематичен. Разделяме се на синдикати и на работни групи с поставени конкретни задачи. В комитета членуват не само жени, но и мъже. В много Въоръжени сили – Австралия, Канада, Италия, Белгия, Испания, националните делегати в комитета са мъже офицери и прекрасно работим всички заедно в екип. Имаме и огромното задължение и отговорност да предоставим препоръки към Военния комитет на НАТО, който е висшият команден орган. Препоръките са свързани с популяризиране на практики по равнопоставеността и конкретни мерки, насочени към актуализиране на съществуващите политики. Но преди този форум всяка една държава предварително изготвя национален доклад. Подготвям го за трета поредна година с помощта на колеги от различни структури от МО. Като национален делегат през последните 2 г. съм наследила доброто отношение към нашата страна, в резултат на професионалната работа на мои колеги-делегати през миналите години.

– Откъде идва това отношение?
– Доказателство за това е честта и отговорността, която страната ни имаше като Председател на Изпълнителния комитет на Комитета за равнопоставеност на НАТО през периода 2015-2017 г. в лицето на полк. Невяна Митева от МО. Преди мен в работата на Комитета са участвали колеги, с които сме от първите дамски випуски на военното училище. Повечето вече сме подполковници и полковници и сме минали през сериозно професионално развитие. По проблемите на равнопоставеността всички работим отдавна, като още през 2006 г. учредихме Сдружение на жените военнослужещи като неправителствена организация. Аз съм сред учредителите, до днес съм в Управителния съвет и отговарям за военно-образователната система. По повод на националния доклад за конференцията на Комитета, в момента събирам данни от различни структури на БА и Министерството на отбраната, защото трябва да подготвя изключително богата и многопосочна информация, като се попълва един интерактивен въпросник на НАТО, който е с 10 секции.

– Какво има във въпросника?
– Трябва да се посочат конкретни статистическите данни за годината – брой мъже и жени във ВС, състояние на резерва във видовете Въоръжени сили и др. Трябва да бъдат включени всички практики и политики, които действат във ведомството, свързани с правната страна на прилагането на въпросите за равнопоставеността, с изискванията към изпълнението на функционалните задължения от мъжете и жените в униформа. Да се даде отговор има ли баланс между професионалния и личния живот на военнослужещите, как се процедира, когато единият е по майчинство, при какви обстоятелства може да се ползва бащинство? Как са осигурени военнослужещите, които напускат армията, и какви мерки се използват за мотивиране и задържане на военнослужещите на активна военна служба? До каква степен българското законодателство е напреднало в тези политики в държавата и конкретно в БА? Има ли обучение по политики за равнопоставеност в обществото и във Въоръжените сили? Важно е работата ни, която е насочена към практики, които гарантират равните възможности за професионално развитие на жените и мъжете и тяхната успешна дейност в екип, като знанията и компетенциите на военнослужещите, да не са обвързани с етнически, полови или други признаци.

– Как се справя и преуспява една жена в такава мъжка професия?
– Няма човек, който да е искал да се развива и да се стреми към успеха, без да е правил компромиси. Ако трябва да се върна назад в младежките си години, отново бих избрала да кандидатствам във военното училище. С гордост нося униформата и харесвам работата си. Още като лейтенант, знаех какво желая да правя. Исках да съм преподавател и още тогава взех решение и продължих да се занимавам с психология. Благодарна съм, че имах шанс да развия и постигна целите си като през цялото време съм учила и работила. Продължавам да работя сред мъжко обкръжение. Но това винаги ми е давало възможност да опозная себе си, да си науча уроците, да си взема поука за това, че не съм била достатъчно съобразителна понякога и звездичките на рамото ми не винаги са били достатъчни за конкретно решение или действие.

– Имате сериозна научна кариера и следващата стъпка е да станете професор. Кога ще се случи това?
– Разбрала съм, че всичко, което е постигнато с труд, рано или късно се оценява. Това ме е мотивирало да работя, да пиша дисертация, учебници, научни доклади, да правя изследвания. Във всички проекти, в които съм участвала, целта е била да са в полза на много хора. Занимавам се с изследванията, свързани с обучението и лидерското развитие на курсантите, как то да е по-пълноценно, разнообразно, а контактът да е от значение и за двете страни. Основната ми дейност като преподавател в катедра “Национална и регионална сигурност” изключително ме мотивира, защото всяко влизане в час е едно приключение. Винаги трябва да съм на ниво, нямам право да се отпускам, защото младите хора са много информирани и често и аз научавам много неща от тях. Понякога след 10 часа лекции, вечер не ми се говори вкъщи. Но макар и уморен, когато си удовлетворен, вътрешното усещане е уникално. И никакви награди, материални стимули, заплати не могат да предоставят това удовлетворение.

– Вие сте широко скроен човек и въпреки голямата натовареност, намирате време и за дейности извън армията.
– Голямата натовареност е свързана с най-голямата жертва, наречена “време за себе си”. Понякога си мечтая да съм някъде за една седмица без телефони, интернет… Имам много приятели, членувам в различни организации, работещи по социално значими проекти. Вече повече от 10 години съм член на международната организация “Зонта интернешънъл”, която също работи за подобряване статута на жената в обществото. Там се срещам с прекрасни дами с невероятни професии, интелигентни, забавни. Развиваме активна дейност за подпомагане на млади таланти, организираме благотворителни инициативи за болници, училища, спортни мероприятия. Тази работа е свързана с нашето време, енергия, лични финансови средства, които инвестираме, но съм удовлетворена, когато виждам реалните резултати. Това е моето женско време и съпругът и децата ми много пъти са ме подкрепяли и участвали в тези инициативи. Като човек на движението и динамиката от 7-8 години отмарям с латино танци. Когато открадна време, посещавам и степ аеробика, за да се поддържам, защото като офицер е редно да съм в добра форма. Всичко това е моята антистрес програма. Аз съм жена, която много обича цветовете и когато не съм в униформа, често съм облечена в ярки багри. Най-ценното нещо в живота са децата ми, които с моя съпруг възпитаваме да са добри хора и достойни българи.

Нашият гост

Полковник доц. д-р Невена Атанасова-Кръстева е преподавател в Катедра „Национална и регионална сигурност” на факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски” във Велико Търново. „Еразъм“ координатор в университета, национален делегат на България в Комисията по равнопоставеността към НАТО. Бивш президент и настоящ член на „Зонта интернешънъл”, член на УС на Сдружението на жените-военнослужещи.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 103

 1. #1
  Пенито Михайлова 07 мар 2018, 08:47
   
  45
   
  2

  Брей! Полковничка без мустаци и бели коси.Хубаво е,че е на научна работа,а не на полето,в танка или да вика по Балкана или в Родопите......

 2. #2
  Граф 07 мар 2018, 09:49
   
  75
   
  2

  Не прочетох цялата статия,защото се страхувам да не загубя живота си от смях

 3. #3
  Зенитчик 07 мар 2018, 10:38
   
  25
   
  3

  Отговор на коментар: #1

  Мдааа, службата в армията не е само "Напред с главата, пази краката"!

 4. #4
  'ВРАГ НА НАРОДА" 07 мар 2018, 11:02
   
  63
   
  6

  ОТ такива и нейните УРЕЖДАЧИ (ТЪПКАЧИ)
  МЕ Е СРАМ,ЧЕ СЪМ ВОЕНЕН И ТАЗИ 2018г.
  СЪМ РЕШИЛ ДА СЕ УВОЛНЯВАМ!

  НЕКА ДА ОСТАНАТ НА СЛУЖБА: Калинките,Пенсионерите,Куцо-Кьораво-Сакато,Пияно-Заляно,Чичовото и Вуйчовото,Джендърите,Курволяка,МО1,МО2,СКС,Главните Щабове и Останала Сволоч...!

  БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ ОТ 'българите"!

 5. #5
  EnchoDobrev 07 мар 2018, 11:30
   
  3
   
  51

  Адмирации!

 6. #6
  росс 07 мар 2018, 11:48
   
  77
   
  1

  Това са някакви смехории в тая бозава статия!
  Във време когато има тотален недостиг на хора, ресурси, мотивация и въобще вяра в бъдещето на БА, да ми описваш прекрасния живот на някой паркетен котарак, е малко дразнещо!

  Тука четем за някой, който едновременно е делегат, член на УС, президент (той и член на...), координатор..... и.....
  - "Дуче, ти ли си?..... Ти си жив!!!!!" :-)

  Някак си все едно чета за някоя друга планета.
  А караула в Н-ското поделение пак бута същата скапана уаз-ка за да запали, обувките и дрехите им са подгизнали, а кучето упорито се мръщи на храната, която му подхвърлят!

  Нищо лично, но просто това е розов прах в очите на хората, които ги тресат други съвсем банални проблеми.

 7. #7
  архивите са живи 07 мар 2018, 11:54
   
  83
   
  2

  Та бащата на госпожата бе зам.-началник на ВНВУ-то в Търново през далечната 1989 г. (но преди 10-ти ноември) и по тази причина тя влезе в експерименталния девичи прием без никакво напъване и пред други, също кадърни. И така, по мед и масло, чак до наши дни.

 8. #8
  "ВРАГ НА НАРОДА" 07 мар 2018, 12:25
   
  33
   
  5

  Отговор на коментар: #7

  КОЛЕГА,СЕГА ДЕТО ИЗДАДЕ "вУенна ТАЙНА"
  КАЛЪФИТЕ ЩЕ ТИ НАЦЪКАТ МИНУСТЧЕТА!

  ДА СА ЖИВИ И ЗДРАВИ(ШАПКАРИ-ТЪПАНАРИ)!

 9. #9
  Непорядко 07 мар 2018, 12:25
   
  58
   
  1

  Госпожо “полковник”,
  а може освен с гордост, да носите униформата и съгласно Уставите (УВС и Строевия)?
  1. Някакви значки сте си накичила по реверите на сакото.
  2. Лъвчето на вратовръзката Ви е с отрязана глава, това е всъщност символ, това лъвче.
  3. И цялата тази излагация на международен форум.
  Всеки обикновен войник за такава подигравка с униформата и символите на БА и нарушението на Уставите, всичко това на такава ниво - поне едно “строго мъмрене” щеше да има, но Вие сте... “наше момиче”.

 10. #10
  Връзкар 07 мар 2018, 12:55
   
  58
   
  2

  Татко старият комунист полковник шеф на Военното училище е научил момичето да връзва връзки, а не вратовръзки.

 11. #11
  Оня с коня 07 мар 2018, 19:21
   
  21
   
  1

  Поправете ме или аз виждам подполковник или Фото шопа им е доста калпав, че е пропуснал да запише снимкта с три ромба и то да видиш и на двата пагон. По смисъла на закона, "При носене на отличителни знаци, несъответстващи на военното звание, лицето подлежи на наказателна отговорност с наказание в размер на от 3 до 5 години ефективно изтърпяване на наказанието" освен ако през последните години не е променено.

 12. #12
  Хасан шаш 07 мар 2018, 21:09
   
  51
   
  2

  Госпожо полковник,
  Онзи Кръстев, тоест съпруга Ви още лейтенант ли е ? С вилката надявам се го е докарал до капитан, нещастника?

 13. #13
  До Асанчо шашавия от Оня с коня 07 мар 2018, 21:49
   
  4
   
  43

  Човече, "Мойто" още в зората на хилядолетието стана капитан, обнови си инфото. А относно престижа на офицерството. То жената в семейство н военни няма нищо лошо да има звание по голямо от това на мъжа. Все пак до всеки преуспял мъж, седи жена с цетущо минало. Бащата на милейди полковничката ми е бил за пример и авторитет на офицер от въоръжените сили на България /умишлено не пиша БНА или БА/ той е човека показал на поколения курсанти че офицер е нещо възвишено над кварталния или милиционера/полицая. Надявам се Невенка да е усвойла поне 1/2 от неговия авторитет или достойнство и да продължи изграждането на цитави офицери в нашата частна армия на министъро.

 14. #14
  Аман от тъпанарщини 07 мар 2018, 22:30
   
  49
   
  0

  Отговор на коментар: #13

  Дано когато се наложи с тази милейди да воювате, да се окаже, че сте в една килия и ви ебат заедно. Нас простосмъртните от поделенията ще са ни изтрепали преди това.

 15. #15
  До Асанчо шашавия от Оня с коня н 07 мар 2018, 22:54
   
  3
   
  26

  Е тука ти беше грешката. Първо ммин сладък да видя или прозря някъде заяждане от моя страна спрямо теб? Или си приел "обновяване на инфото" за това че кръвно те обидих. Да прозря някъде възхваляване на милейдито? Или като споменах, че баща й е добър офицер за пример съм я качил при боговете може би? Просто й пожелах да вземе от баща си и го приложи на практика а не да я възхвалявам.
  За да ти отговоря в твоя стил няма да падам на нивото ти.
  Елементарно ще отговоря над теб съм и вече служа във овенно формирование а не в поделение. не воювам с учени а в редови военнослужещи. И на края ти пожелавам да не попадаш в килии съдето съм бил защото ще треш и немееш какво съм преживял, изтърпял и усетил за да такива като теб да имат смелосттаа но не и доблестта да се нарекат ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

  Отново повтарям не се заяждам с теб, а ти подсказах, че не е уместно, да изразяваш неумението ти, да впечатлиш аудиторията с остроумието ти, че уж познаваш житието и битието, на обсъждания и приближените му.

 16. #16
  гневен 08 мар 2018, 08:56
   
  48
   
  1

  Боже пази България! Жените нямат място в БА! Те и не са там, а по канцеларски служби! ПРОСТОТИЯ!

 17. #17
  Честит 8-ми Март ... 08 мар 2018, 09:34
   
  10
   
  24

  ... на всички жени в униформа и с пагони! А на тежко ранимата и отчаяна част от мъжката популация на служба или вече не на служба - да не вземат да се интоксикират много "геройски" поради завладялата ги мъка. По традиционния начин. Уж помага срещу душевни болки, но реално винаги се оказва в крайна сметка, че не е така. По-добре тайничко си хейтвайте! Не пречите много-много.

 18. #18
  МНОГО СЕКСУАЛНИ ПО-ЗДРАВИ! 08 мар 2018, 11:34
   
  20
   
  2

  Отговор на коментар: #17

  ИСКАМ ДА ЧЕСТИТЯ ПРАЗНИКА НА ПИ-АР-КАта НА ВВС-ООД -полковникът от резерва
  ДЖЕНДЪРА-ПЕНСИОНЕР
  Българо-Съветското КОПЕЛЕ
  БИВШИЯТ ГЛАДЕН КАДРОВИК-МРЪСНИК НА ВВС-ООД!

 19. #19
  джендър 08 мар 2018, 14:16
   
  4
   
  16

  Таз мома,пак е кибичила в кауша 5г.
  А сега ги хващат от улицата и ги правят майори!!!ужас
  напълниха ВП,МО-1,МО-2,,,,Така ,че и пожелавам генерал да стане...

 20. #20
  О.З. 08 мар 2018, 15:51
   
  22
   
  2

  Отговор на коментар: #15

  Абе ти да не си лежал в Гуантанамо? Там ли стана Овенен и сега си голям вожд във Овенно формирование?

 21. #21
  Бай Чепик 08 мар 2018, 16:09
   
  7
   
  28

  Момета не говорете гупости за полковника. Завършихме почти заедн, бяхме в една компания и мога да кажа че може да сложи много мъже в джоба си. Не говорете за някой когото не познавате. А за баща и дай боже да има такива офицери и сега ама маи са рядко

 22. #22
  Хасан шаш 08 мар 2018, 18:38
   
  18
   
  0

  До# 13 Оня с коня.
  Виждам те какъв капацитет си,...щом не си разбрал, че за 24 часа оставих само един коментар под # 12, а ти си водиш ли водиш диалози:)
  Но, я ни разкажи за твоите "претърпявания", че и на мен ми стана интересно след като прочетох диалога ти с няколкото човека обединени в моя ник?

 23. #23
  Ммм 08 мар 2018, 19:23
   
  2
   
  28

  Ако всички офицери са като полковник Цвятко Атанасов Господ здраве да му дава и Невена армията щеше да е на много високо ниво.

 24. #24
  ммМ 08 мар 2018, 21:30
   
  35
   
  1

  Отговор на коментар: #23
  И какво сега? Защо с полковник Невена (породиха ми се асоциации с бизнесдама Гинка), армията не е на "много" високо ниво? Къде са причините? Кой назначи мома Невена? И каква дейност развива?
  Научна или отбранителна? Боже, пак ми се явиха асоциации с Гинка, как оправя през следващата зима авариите в далекопреносната мрежа, запретнала фуста в снега.

 25. #25
  шашнат Хасан 08 мар 2018, 21:36
   
  2
   
  1

  Отговор на коментар: #22

  Забелязвам, че Оня с коня и номер 21 Бай Чепик са една и съща личност. Докато пише с разтреперани пръсти изяжда букви. Трепери щото си представя мома Невена разсъблечена в канцеларията и полегнала на бюрото му.

 26. #26
  Хасан шаш 08 мар 2018, 22:10
   
  5
   
  0

  до # 25 шашнат Хасан
  Мисля, че причината за разтреперените му пръсти и колене :)е доста по- прозаична от знойното тяло на полковника дама.
  Просто му е дошъл в повече алкохола снощи....
  А аз само за офицера от силите за спец. операции на НВУ питах. За нея нищо не коментирах:)

 27. #27
  Питащ 09 мар 2018, 01:16
   
  34
   
  1

  За петте курсантски години - браво, но после какво е било разпределението? Щото ако поне 2-3 години лейтенанта не го брули вятър и друса ЗиЛ/Урал, полковникът няма да си тежи на мястото!
  А като гледам реверите с тези 4 /четири/ !? "украси" хич не е добре...

 28. #28
  Боец 09 мар 2018, 08:45
   
  46
   
  1

  Госпожо "Полковник" я кажете на хората как станахте висш офицер ,при положение че нищо не става от вас ?????Още съм на мнение че жените нямат място в армията ,и ще продължа да го твърдя ,заради тях много кадърни хора напуснаха армията ,заради връзкарщината ....

 29. #29
  До Боец (28) 09 мар 2018, 09:27
   
  11
   
  28

  Жените имат място в Българската армия. Само за комплексари по дефиниция няма място в нея. За Американската пък е пределно ясно. И в Руската даже. И в Севернокорейската. И така нататък. Която ти дойде наум. Много си несъстоятелен. Извънредно много не си в час. Боец (28)?

 30. #30
  Мимоза Карастаноева 09 мар 2018, 09:31
   
  4
   
  16

  Забравихте жените в израелската армия и ливанките.

 31. #31
  Смях 09 мар 2018, 09:58
   
  33
   
  4

  Заради такива като тази цялата армия отдавна е станала за смях !

 32. #32
  черноморски 09 мар 2018, 10:43
   
  22
   
  1

  Аз да питам - тази полковник дали не жули и пенсия, интересно ми е....

 33. #33
  До 32-ри 09 мар 2018, 11:21
   
  7
   
  23

  Черноморски (32), на теб сигурно ти е безкрайно интересно и как се появяват бебетата на този свят. Или дали щъркелът ще ти донесе друго братче или сестриче. И кога ще стане. Постепенно се научава всичко. Не спирай да питаш, когато ти е интересно! В конкретния случай по отношение на нечията пенсия, има закон. Законът е моята, твоята, нейната, нашата свобода. Черноморският (32-ри)?

 34. #34
  Боец 09 мар 2018, 11:23
   
  23
   
  2

  До номер 29
  Не говори глупости че хората се смеят,жените служат в армията ....за да се оженят за някой офицер и да се облажат с някой лев отгоре !!!!А знаете много добре че нарушавате и устава ,като се жените за офицерчета ,принципно е забранено ,но за вас май няма забрани .

 35. #35
  На Мимоза (#30) 09 мар 2018, 11:41
   
  5
   
  0

  И в афганистанските сили за сигурност също. Линк: https://www.yahoo.com/news/afghan-woman-joins-police-force-142407674.html

 36. #36
  САМО ЗА СПРАВКА 09 мар 2018, 12:19
   
  30
   
  2

  Тази е този випуск (първия или втория) жени, които влязоха за пет години, но по време на обучението, след дълго мрънкане от тяхна страна и може би намесата на бащици, чичаци, уйчаци и др. ги намалиха на пет. Айде да не заблуждават, пък и ние да назнайваме нещо.

 37. #37
  Боец 09 мар 2018, 12:27
   
  34
   
  3

  До 36
  Те постоянно мрънкат за щяло и нещяло ,спомням си преди години как съдеха МО в Страсбург че не им давали да служат в БА.....Това ако не е наглост ,аз незнам как да го нарека .Още веднъж повтарям ,жените не заслужават да са в редиците на БА,защото нарушават почти всички норми и правила в уставите на ВС !!!

 38. #38
  Израел 09 мар 2018, 13:32
   
  36
   
  0

  Отговор на коментар: #30

  Там жените държат оръжие и ги обстрелват, а не седят на бюра нагиздени с парадни униформи.

 39. #39
  Мимоза Карастаноева 09 мар 2018, 15:47
   
  3
   
  0

  Знам,че държат оръжие израелките и ливанките,допълвах горния пост.

 40. #40
  Бай Чепик 09 мар 2018, 16:40
   
  2
   
  0

  Отговор на коментар: #25

  Бай ти Чепик е виждал и имал къде по от това, но пиша от телефона. Както и да е. Можеш да вържеш връзките на чепика.

 41. #41
  Бай Чепик 09 мар 2018, 16:43
   
  12
   
  0

  Забравих да кажа че тогава жените учеха по 4 години.

 42. #42
  ОЗ 09 мар 2018, 20:58
   
  2
   
  0

  Боецо, 28-ми, полковника не е ВИСШ офицер! Поне се ограмоти в армията!!

 43. #43
  стандарт лицемер 09 мар 2018, 21:52
   
  54
   
  2

  Вижда се, че полковника с гордост носи униформата. Може да е първата жена генерал във Военното училище евала. Тези, които служеха по бойните роти, тези които отговаряха денонощно за живота на великия български войник, тези които отговаряха за милиони левове бойна техника, тези които даваха караули, наряди, бойни стрелби, ротни, батальонни, полкови учения, тези които спаха на тревата и сламата за по - топло, и охраняваха границата с великия българския войник, тези за които отпуската през летните месеци беше мираж, тези които смениха по 5-6 и повече гарнизона, тези които по няколко дена в седмицата миришат на смазка, нафта и т.н. , тези които получаваха за тази работа повече служебни наказания от колкото поощрения, тези които дори си пожертваха и семейния живот в името на България и служеха така, защото колегата до тях правеше същото за доброто на Отечеството, тези стигнаха до най-високото звание КАПИТАН. И това беше голяма гордост.
  Някой знае ли колко караула, колко наряда, колко войника е командвала, колко бойни занятия е водила, за да стане първия жена полковник във Военното училище? ОТГОВОРА Е САМО ЕДИН КРЪГЛА НУЛА (0). ТАКА СЕ СТАВА И ГЕНЕРАЛ. ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ!

 44. #44
  БНА 09 мар 2018, 23:55
   
  25
   
  1

  Отговор на коментар: #43
  Полковник отдавна не е офицерско звание.

 45. #45
  НЕМИЛ-НЕДРАГ 10 мар 2018, 07:57
   
  15
   
  2

  Отговор на коментар: #43

  ШКЕМБЕ-"войводо", АГЕНТ ИВАН,
  ПРЕДЛАГАМ ТАКИВА КАПИТАНИ С НАД 20г. служба и БЕЗ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ВЕДНАГА ДА НИ УВОЛНИТЕ,НАЙ-ДОБРЕ ДИСЦИПЛИНАРНО!!!

  ЗАЩОТО ЯВНО СМЕ "НЕКАДЪРНИ",
  ЗАЩОТО ПРЕЧИМ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ,КАЛИНКИТЕ И ДЖЕНДЪРИТЕ
  ДА СЕ РАЗВИВАТ В натовската НИ
  ЧЕРВЕНА "армия"!
  НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ НЕ СМЕ ИДЕЙНО УБЕДЕНИ И ПАРТИЙНО ИЗГРАДЕНИ,
  ДАЖЕ НЯМАМЕ ПО 4-ри Двойки на STANG,
  МИРИШАТ НИ ЧОРАПИТЕ И НЕ СПИМ КАТО ДРУГАРЯ ПОЛКОВНИК С ВОЙНИЧКИ ГОТОВИ ДА СТАНАТ НА ВСЯКА ЦЕНА МЛАДШИ СЕРЖАНТКИ!

  ВЪРХОВНИЯТ ГОВНЬОкомандващ - на Десъ "мъжа"
  ЩЕ ТЕ ПОДКРЕПИ!
  Другаря нАЛБАНТОВ-НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА ти
  (НА миниСТЪРА НА ОтБРАНАТА) СЪЩО ЩЕ Е ЗА!


  ВЪН КАПИТАНИТЕ ОТ "армията" ,
  ВАЖНИ СА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!

 46. #46
  аз бе 11 мар 2018, 01:16
   
  3
   
  28

  Не завиждайте на дамата и не злобейте по неин адрес. Тя няма вина за това , че системата и позволява да се развива като военнослужещ.

 47. #47
  До аз бе 11 мар 2018, 07:59
   
  31
   
  1

  Не видях някой да и завижда. Хората коментират цирка в армията ни, елемент от който е и тази пръцла.

 48. #48
  гневен 11 мар 2018, 08:06
   
  15
   
  0

  Само че не си в армията, а на бюро и легло! И така до заветната пенсия!

 49. #49
  TRENIN 11 мар 2018, 09:47
   
  20
   
  1

  НЕкой въпроси,реторични,зададени тука ме навеждат на размисъл.Е нема как да не взима пенсия и заплата,както и лекторски,за научно звание и тем подобни,демек на трима войници заплатата.

 50. #50
  Си е на мястото 11 мар 2018, 11:42
   
  2
   
  16

  Отговор на коментар: #43

  Това което си написал важеше за Българската армия до 1989г.С много условности можем да приемем,че до управлението на Костов все още имаше остатъци,огризки от бойната готовност,учебния процес,ученията и служба в крайгранични гарнизони.Че то и по Тошово и Джурово време тези,които мааха гащи в по 5-6 гарнизони си бяха малцинство.Както казо бай Добри Джуров в началото на думокрацията ......такива са били времената,тоест сега ...такива са времената.БА просто се е свила като шагренова кожа и все повече има само парадно-представителни функции.В тоя контекст да се обвинява полковничката,че не е видяла служба е малко смешно.Като даскалка,човек и педагог си е на мястото,тоест това се изисква във военното училище,пардон Университет.

 51. #51
  саксията е на мястото си 11 мар 2018, 12:41
   
  31
   
  1

  Отговор на коментар: #50
  След като армията вече е с парадно-представителни функции, има ли смисъл от преподаватели, та и с чин полковник? Който е прочел интервюто е разбрал с какви глупости се занимава тази особа.

 52. #52
  Така се става полковник 11 мар 2018, 14:43
   
  30
   
  0

  Другарката Невена участва в управлението на НПО "Bulgarian Armed Forces Women Association".
  Научните и интереси са в областта на социалната психология, психология на пола и джендър – концепции, психологично консултиране и др.
  Мила родна картинка на бързо развиваща се кариера, подкрепена от когото и когато трябва.
  Без коментар!

 53. #53
  Инко 11 мар 2018, 14:55
   
  23
   
  0

  Питам се,дали армията ни ще се феминизира,след като искат и жена-генерал да имаме вече. Как във виеща ледена буря придружена със сняг на плаца, такива тръц-пръцли ще ни командват с нежните си гласчета?

 54. #54
  до # 50 11 мар 2018, 15:13
   
  30
   
  1

  Във НВУ и във ВА се преподава не само теория но и практика. Каква е практиката и опита във войските на Невена.

 55. #55
  до Инко 11 мар 2018, 15:46
   
  26
   
  1

  Отговор на коментар: #53
  На тази ако и чуеш "нежното гласче", ще се изплашиш. Боботи като развален Зил.

 56. #56
  лапният елемент 11 мар 2018, 15:51
   
  12
   
  0

  "С гордост нося униформата и харесвам работата си в армията . Продължавам да работя сред мъжко обкръжение. Аз съм жена, която много обича цветовете и когато не съм в униформа, често съм облечена в ярки багри." Като е обкръжение,това означава,че винаги сте под обсада на насочени срещу ви пищови. Ама вие ги шашнете с ярките багри на червеното бельо и обсадата полека ще стане едноредичен и натопорчен строй.

 57. #57
  ходи на работа 11 мар 2018, 17:40
   
  15
   
  1

  Какво е общото между заплатата и цикъла ви?
  - И двете идват веднъж в месеца. А ако не дойдат,означава,че са ви оправили!

 58. #58
  аз бе 11 мар 2018, 20:28
   
  7
   
  7

  Отговор на коментар: #47
  Да, прав сте за завиждаето, но за злобеенето. Хора тази злоба ни убива. Исках да кажа , че дамата няма вина. Псувайте и оплювайте самата система, че допуска да се растеш в звание по този начин. И към момента кариерното развитие в армията е пълен ташак.Винаги съм твърдял, че за каквато и длъжност да те гласят ""твоите хора""трябва да минеш през строя. Примери много. Нямя да е лошо някой по-голям на

 59. #59
  аз бе 11 мар 2018, 20:32
   
  2
   
  0

  началник да направят един форум , където да се коментират теми за развитието на армията. Там всеки да споделя мнение без да се притеснява , че ще го търсят да дава обяснения, защо мисли различно.

 60. #60
  Медуза 11 мар 2018, 21:22
   
  19
   
  1

  Отговор на коментар: #59

  Какви ги дрънкаш? До там ли я докарахме, та проблемите да се решават, след като отговорните за състоянието на армията, трябва да се ограмотяват по форуми. Аз се питам, ако въпросната "полковничка" с незаменим отбранителен и академичен капацитет, излезе след месец от армията, кой ще е повече губещ? Тя или армията? Не мисля, че армията ще усети нейната липса.

 61. #61
  Дела и документи 11 мар 2018, 21:59
   
  29
   
  0

  Годината е 2017:
  "ДОЦ. Д-Р НЕВЕНА АТАНАСОВА-КРЪСТЕВА Е НАЦИОНАЛНИЯТ ДЕЛЕГАТ НА БЪЛГАРИЯ В КОМИТЕТА ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА КЪМ НАТО. Тя работи към комитета от миналата година и неин ангажимент е да подготви националния доклад за Българската армия, който представя тенденциите в страната ни по джендър темата."
  Понятието „джендър“ вече е задължителна част от подготовката на всички документи за мисии, както и за учебните планове“, казва подп. Атанасова.

 62. #62
  Пазещ тишина 12 мар 2018, 07:51
   
  13
   
  0

  По тази логика за работата на Невена в БА вече трябва да "ври" от джендъри. В НАТО все още не сме равнопоставени. Само ни се усмихват и ни тупат по рамото или ни галят по остриганите тикви.

 63. #63
  Баце 12 мар 2018, 20:04
   
  18
   
  0

  След като тази Е НАЦИОНАЛЕН ДЕЛЕГАТ НА БЪЛГАРИЯ В КОМИТЕТА ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА
  дали може равнопоставено да пикае права в казармен кенеф ?
  Или може би ИСКА всички в армията равнопоставено да пикаеме клекнали.
  Бегом марш от тука МА !

 64. #64
  Валкирия 12 мар 2018, 21:33
   
  24
   
  1

  Тя не чете тъпи сайтове като Pan.bg. Тя е над тези неща. Тя е много над вас. Тя е толкова над вас, че вече я дразните "тъпанри", като и се пречкате в дебелите крачка и вместо тази статия да се превърне във фойерверк за "изключителната" и "кариера и интелект", вие се интересувате от CV-то и задавате тъпи въпроси:
  1. Как е завършила военното училище (с връзки или с много дебели връзки).
  2. Къде е служила след завъпшване на военното училище и е натрупала такъв опит, та "преподава".
  3. Какво преподава? Родолюбие или "равнопоставеност" между половете. Да се чуди човек, кой в днешно време е по-неравнопоставен.
  Невена, с отровната си мисия, която изпълняваш (но която не осъзнаваш), ще получиш отплата след време от двете ти синчета-близнета.

 65. #65
  всичко е точно..... 12 мар 2018, 22:08
   
  24
   
  0

  Ердоган проговори за България в много силна реч от Сакария: Кърджали е част от духовните ни граници.

  Хайде сега "полковник" Невена ще му разкаже играта с джендър тактики и стратегии. Само да не реве: Къде си татииии......

 66. #66
  Баце 12 мар 2018, 22:25
   
  10
   
  0

  Отговор на коментар: #64

  Чете чете. Бъди сигурен...

 67. #67
  Спокойно ... 13 мар 2018, 08:33
   
  0
   
  14

  Отговор на # 65
  Спокойно и без паники! Много излишно напрежение си вкарваш. Никой няма да те завладява. Нито джендъри, нито турци.

 68. #68
  ...вода има за всички 13 мар 2018, 09:55
   
  15
   
  0

  Отговор на коментар: #67
  Аз пък започвам да се притеснявам някой като ми заповтаря: Спокойно, спокойно....
  Как спокойно ма Невено, като знам дереджето на армията и държавата, че е пълно с такива калинки като теб.

 69. #69
  щурмфюрер фон Щрьом 13 мар 2018, 09:57
   
  20
   
  0

  Айде,сега! Не ми я пращай в тоалетната! Аз мога и клекнал,но тя не може да пишка права в писоара.

 70. #70
  ха-ха 13 мар 2018, 10:07
   
  18
   
  0

  Отговор на коментар: #68
  Не калинки, а Гинки.:)))

 71. #71
  Отговор на # 68 13 мар 2018, 11:40
   
  0
   
  11

  Велик си поради промишления обем знания, на които си собственик. Богат човек. Великан. И не се притеснявай толкова! Нали две смърти няма, а без една не може.

 72. #72
  ВМА 13 мар 2018, 14:05
   
  10
   
  0

  Отговор на коментар: #71

  Има повече от една смърт.
  1. Клинична.
  2. Мозъчна.
  3. Биологична.
  Има и духовна смърт, която е обладала екземпляри като теб.

 73. #73
  До # 72 13 мар 2018, 14:50
   
  0
   
  10

  Добре. Колкото си ги докарал на брой, толкова са. И на никой не му става по-добре, че на тебе ти е толкова кофти в главата и на душата. Но например виж, иде пролет! Сега пък сигурно ще кажеш, че имаш пролетна алергия от цветния прашец и пак ще ти е кофти "дереджето". Ми не зная! Впрочем, не се казвам Невена. Оправяй се, нали си мъж все пак! Стига ревал за каквото ти хрумне ...

 74. #74
  номер 72 13 мар 2018, 15:51
   
  7
   
  0

  Отговор на коментар: #73

  Къде видя да съм те нарекъл Невена? Май някой е прекалил с антидепресанти. Ако имаш да пишеш нещо смислено по темата - пиши! Ако си в цикъл и те боли корем - вземи обезболяващо!

 75. #75
  До # 74 13 мар 2018, 16:47
   
  3
   
  18

  Хайде пак по темата. За неразбралите и към днешна дата, като тебе. Има нужда от жени в Българската армия и във всяка друга подобна професионална сфера. Пределно ясно е. И е въпрос на равнопоставеност. Нищо необикновено и сложно. Но статистически погледнато някои стоплят все много мъчително и бавно. Ти си един такъв нагледен пример. И ти по принцип можеше да кандидадстваш в конкурсите, в които е участвала полк. доц. д-р Невена Атанасова-Кръстева. И обратното, ако изобщо си участвал в някакъв.

 76. #76
  Реквием 13 мар 2018, 21:09
   
  18
   
  0

  Тази статия провокира много размисли и страсти.
  Също така изкара на повърхността шлака и помия, дълго време потискана зад привидното ни проНАТОвско благоденствие.
  Не искам да коментирам въпросната полковничка, която седи на снимката, като коледна елха накичена с презервативи.
  Не искам да коментирам и начина по който е разпределена след завършването на военното училище. Може би, баща и НЕ е съдействал с протекции, защото няма нищо общо с въпросното военно училище?
  И няма да питам, как ръководител на катедра във учебно заведение със затихващи функции е със звание полковник, а командири на бойни формирования са със звание подполковник.
  И въобще няма да питам за ДЖЕНДЪР наклонностите на въпросната "полковник... доцент...доктор...Невена Атанасова-Кръстева" (последният да затвори вратата).

 77. #77
  Суворов 13 мар 2018, 21:33
   
  14
   
  0

  Ако този полковник поведе полковете си ще се окаже, че зад гъза и няма никой. Ама после като хукне да бяга ще е късно, гъза ще и го напомня дълго време.

 78. #78
  .....ооо....... 13 мар 2018, 21:47
   
  6
   
  0

  Отговор на коментар: #67

  Тъпа овца.

 79. #79
  А джендърката - полковник 14 мар 2018, 08:26
   
  20
   
  1

  Ако от жените - офицерки някоя трябва да стане генерал,то това е само Даниела Благоева.Спомняте ли си Афганистан и празнуването там на 3-ти март, някъде 2010 година беше?Турците вдигнаха скандал,че майор Благоева е нарекла турското присъствие - робство и,че е включила в презентацията се снимки от Батак.Разликата с тая джендърка е огромна - Даниела Благоева е служила на командни длъжности в Карлово и има мисии зад граница.Интересно защо Благоева още е подполковник а тая джендърка полковник?

 80. #80
  Отговор на # 79 14 мар 2018, 09:11
   
  8
   
  6

  Не е било напълно подходящо да се презентира там и точно така нашата история. За всяко нещо има подходящи време и място. И съответно крайно неподходящи. Мястото и средата не са били подходящите. Успех на подполковник Даниела Благоева! Ето още едно сърцато българско момиче в униформа и с пагони, за което има място да се развива и успява в Българската армия.

 81. #81
  Останалото 14 мар 2018, 11:15
   
  13
   
  1

  Отговор на коментар: #80
  Истината и фактите навсякъде и винаги е подходящо де се казват.Останалото е лицемерие и подгъзуване.

 82. #82
  Последният коментар 14 мар 2018, 11:48
   
  16
   
  0

  Колко практически занятия и учения по военни теми сте провели с обучаемите курсанти?
  Теоретическата подготовка на курсантите по преподаваните от вас учебни дисциплини свързани ли са с бойната подготовка на бъдещите офицери от БА?
  Офицерите ще използват ли теоретическите знания и практическия опит получени от вашите учебни предмети в Програмите по Бойна подготовка на БА?
  Има ли необходимост от тази подготовка, по тези учебни предмети, с този хорариум от часове, и от вас за да научим формированията „да правят това което е необходима във война”
  Отговор: НЕ! Твърдо!

 83. #83
  81 прочети 14 мар 2018, 12:06
   
  3
   
  1

  Не че е по темата,но има значение не само какво казваш,но и как го казваш.Когато правиш нещо по демонстрационен начин и това дразни тези с които заедно воюваш,определено е неуместно.
  Да си длупав е опастно,а да си искрен и глупав е направо взривоопастно.

 84. #84
  Симона 14 мар 2018, 15:44
   
  2
   
  6

  "Да си длупав е опастно,а да си искрен и глупав е направо взривоопастно." Това на какъв език е? Щото да си неграмотен е по взривоопасно, отколкото да си дупев,т.е. глупав.

 85. #85
  На 82-ри "Последният ..." 14 мар 2018, 15:48
   
  0
   
  9

  Предложил си изказване, лъхащо юнашки на нафталин. Споменаването на бойна подготовка е добре. Но щом подценяваш гръмогласно онези там "нейните учебни предмети", толкова и от бойна подготовка към днешна дата ти е дадено да разбираш. Да вземеш да проветриш главата от подобни свои нафталинени мисли, като горните ти! Така ще е по-добре и за тебе, и за другите.

 86. #86
  Симона (84), 14 мар 2018, 16:01
   
  0
   
  4

  При сравнителната степен в българския език се използва тире. Примерно "по-взривоопасно". Използвай тирето, ако искаш!

 87. #87
  Симона 14 мар 2018, 16:31
   
  1
   
  4

  Да,забравих го,благодаря за забележката!

 88. #88
  Аз също ... 14 мар 2018, 18:27
   
  3
   
  4

  Аз също благодаря, Симона (87)! Важното е, че си доста интелигентен човек и влагаш необходимата степен култура в дискусията.

 89. #89
  до 87 Симона 14 мар 2018, 18:37
   
  4
   
  1

  Отговор на коментар: #87
  Симона, научи се и запетая как се пише! След нея се оставя интервал.

 90. #90
  една 100-процентова жена 14 мар 2018, 20:51
   
  6
   
  0

  Симона, след като се научиш да пишеш, може да станеш и генерал.

 91. #91
  В кокошарника 14 мар 2018, 21:33
   
  18
   
  1

  Малий,май ръчнахме в дамския полковнишки кокошарник !Що така завистливо и витиевато към подполковничката Даниела Благоева?Мястото и средата не били подходящи?Взривоопасно било?Те турците и за арменския геноцид се тръшкат,но който има топки не ги ебава за слива.Сега разбирам защо сме имали за 700 години чуждо "присъствие".Знам със сигурност едно - присъстващите там испанци за първи път чуха и разбраха за баташкото клане.Ааа..и още едно знам - Даниелка май е единствената офицерка бухала по бойните формирования?Хайде и вие госпожи и госпожовици полковнички малко да покомандвате в Карлово,Ст.Загора или Пловдив,пък после да ми се правите на дипломатки.

 92. #92
  анализирай ТОВА 14 мар 2018, 21:40
   
  14
   
  0

  Поствам този житейски преразказ на проф. Николай Слатински, учен, преподавател, интелектуалец (не е полковник и никога няма да бъде), за да направите съпоставка с положението и в армията, където разни вятърни мелници стават полковници, а в същото време в поделенията липсват войници и сержанти.
  Приятно четене.

  "Монологът на един познат и донякъде колега ме наведе на разни мисли, на които все по-често не искам да давам ход и излаз навън, макар те да са натрапливи като вътрешен глас.

  Тази сутрин се засякохме в метрото и той ми предложи да излезем откъм ректората, та да повървим малко. Ето какво ми сподели в отговор на въпроса как я кара:
  - Зле я карам и все по-зле става. Нападна ни в службата едно некомпетентно, парашутирано „отгоре“ ръководство. Нищо не отбира от работата, а ври и кипи от енергия. До каквото и да се докосне, разваля го, с каквото и да се заеме – руши го.

  Хората се поболяват, демотивират, навсякъде цари униние, отчаяние, страх. Отиваме на работа отчаяни и деморализирани, никой не се и опитва да надгражда нещо в знанията си, разпространяват се всякакви слухове, растат взаимните подозрения и общото недоверие, избуява доносничеството. В тази атмосфера отгоре изплува пяната. Ден след ден стихийни и безпрекословни решения, лишени от каквато и да било логика.

  И всички ние имитираме и симулираме дейност, поддържаме наужким процеса в институцията, правим се, че нещо правим и започваме вътрешно да се ненавиждаме. Всички опити за съпротива бяха смачкани. Нито можеш да се махнеш, защото навън е страшно – безработица и глад, а всеки или кредит има, или деца учи, или болни родители гледа. Нито можеш да промениш нещо.

  Гърбът на ръководството е много як, новата общонационална Партия стои зад него или поне нито иска, нито се досеща, че може да се намеси. Тотално развързани ръце за дерибействане и своеволия, диктатура в една отделно взета структура... Честно да ти кажа, никога не съм изпадал в такова положение и дори не съм допуснал, че 2018 г. е възможно да съществува подобна ситуация... Кажи ми какво да правя?

  Мълча. Отлично го разбирам. И понеже очаква думите ми, измърморвам нещо от рода – когато с общи усилия не можете да промените нищо, тогава идва времето на личния избор...

  Моят познат е очевидно недоволен от тези ми думи, значи, гледайки да се измъкна от ситуацията с общи фрази, съм го ударил по болното място. Клати омърлушено глава и като че ли си говори сам:

  - Навсякъде разбиват системата. Системата където и да погледнеш, във всяка дейност не само не работи както трябва, не само изобщо не работи, а деградира. А ние, които сме вътре в отделната система, сме част от тази система, а значи съучастници в нейното разбиване. България е едно свлачище, едно сметище от стотици и стотици разбити системи..."

 93. #93
  vic 14 мар 2018, 22:35
   
  12
   
  0

  А защо върна обратно такива офицери като полк. петър Костадинов - щеф на протокола на Ненчев, пенсионер. Подлога на С.С. ( С. Симеонов), предател , после при Найденов, после при Ненчев и сега при този. Но нали има пенсия и заплата, какво значение има армията и България? А вие си мислите, че някой има грижа за вас? Хората мислят за пенсия и заплата. Армията е за тях , а не за вас!!!

 94. #94
  хаджи Дончо 15 мар 2018, 08:49
   
  3
   
  0

  Направете Гинка Върбаковата генерал,като се върне от Чехия следващата седмица. След ЧЕЗ ще лапне и другите енергодружества впоследствие,а ние ще гризкаме дупето й. Или дръвца.

 95. #95
  социопат 15 мар 2018, 10:18
   
  1
   
  1

  Въпрос в женски форум:
  - Как да се омъжа за млад,красив,богат и умен мъж?
  Отговор:Омъжете се 4 пъти!

 96. #96
  Гезелшафт 15 мар 2018, 13:13
   
  0
   
  1

  Срещат се 2/словом:две/блондинки на автобусна спирка.
  Първата казала: - Откога не съм те виждалааа.... Какво стана,да не би да си се омъжила?
  - Миии,не съм!
  - А, кво чакаш......
  - Автобуса.

 97. #97
  Нема 15 мар 2018, 14:50
   
  1
   
  0

  Отговор на коментар: #96
  Абе вицове много,ама едно знам.......русо....гладно ...нема.

 98. #98
  Doktora 15 мар 2018, 17:36
   
  6
   
  0

  Защо са дали униформа на олигофрена на снимката? Погледа и хиленето класика, поведението също.
  Черни петлици, червени пагони. Бляскави тенекийки по реверите, стърчат лъскави пръстени по ръцете...
  Закичила се с игла на вратовръзката и за да се вижда, взела че натикала лъвчето във възела.
  Луд на шарено се радва.

 99. #99
  Джендър войски 15 мар 2018, 18:50
   
  5
   
  0

  Добре че са и дали изява в медиите за да видим каква е карикатура. Лошото е, че и цивилните са я видели и се присмиват на "полковниците" в БА.

 100. #100
  ВВС 16 мар 2018, 11:37
   
  4
   
  0

  Това недоразумение на снимката е срам за армията!

 101. #101
  Снимката е .. 16 мар 2018, 14:53
   
  3
   
  6

  ... достолепна и представителна. Да! Определено. А твоята, номер 100! Къде да я потърсим? Или е твоя лична тайна! Всички комплексирани аутсайдери са си потайни. Така си е било, така и ще си останете всичките вие, дребните душички ...

 102. #102
  Браво на Невена 16 мар 2018, 17:25
   
  0
   
  5

  Полковник Невена се доближава и ще надмине по популярност/вече има над 100 коментара/ генерал Златан Стойков, полковник Костадин Сталев и подполковник Наско Люцканов. Добра компания!

 103. #103
  Баце 16 мар 2018, 22:22
   
  0
   
  0

  Отговор на коментар: #101

  И къде видя достолепноЗД в тази почти селфи фотография?

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker