Кой какъв е в генералските рокади?

Pan.bg 27 апр 2014 | 23:31 views (7547) commentaries(31)
img otbrana.com, Спирдон Спирдонов

Очаква се на 5 май президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев да връчи генералски и адмиралски пагони на офицери повишени във висше военно звание. Предложенията на правителството за кадровите рокади по върховете на Въоръжените сили са известни. От тях става ясно например, че генерал Симеон Симеонов е подал рапорт за освобождаване от военна служба поради придобиване право на пенсия, независимо че, според закона, има още три години до навършване на пределна възраст за званието, което притежава. Във въоръжените ни сили обаче има само една длъжност за четиризвезден генерал или адмирал. Тя е за началник на отбраната.


В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания ще има само една промяна, която запазва на командира на 68 бригада „Специални сили” званието „бригаден генерал”. Длъжностите в администрацията на Министерството на отбраната, в Българската армия, в служба „Военна полиция”, във военните академии и военните училища, в Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана се запазват съгласно действащия указ.

Трима офицери ще изпълняват длъжности за по-високи звания без да са ги придобили. Това са началникът на отбраната, един от неговите заместници и началникът на ВМА. По тази причина бе променен и Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и Въоръжените сили.

Генерал Симеон Симеонов ще бъде освободен от 30 юни т.г. от длъжността началник на отбраната и от военна служба поради изтичаен на 4-годишния му мандат. Той е роден на 25 януари 1955 г. в Пловдив. Образование - висше. Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация: ГЩ Академия, Хамбург, ФРГ;ВВА “Гагарин”, Русия, КЩ-ОТ – авиационна;ВНВВУ "Г. Бенковски", военен-летец-пилот - ВВС. На военна служба е от 1979 г.Във военно звание "генерал" е от 30 юни 2009 г. С Указ № 252 на Президента на Република България от 29 юни 2012 г. е продължен с 2 години срокът за изпълнение на правомощията на генерал Симеон Симеонов на длъжността началник на отбраната считано от 30 юни 2012 г. Мандатът му изтича на 30 юни 2014 г. и същият следва да бъде освободен от длъжността. Генерал Симеон Симеонов е подал


рапорт за освобождаване от военна служба при условията на чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България считано от 30 юни 2014 г. (Чл. 169: „Военнослужещите,придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, се освобождават от военна служба по тяхна молба от министъра на отбраната или от оправомощените от него длъжностни лица.)

Контраадмирал Румен Николов ще бъде освободен от длъжността командир на Военноморските сили считано от 30 юни 2014 г. и назначен на длъжността началник на отбраната считано от 30 юни 2014 г. Ще бъде удостоен с висше офицерско звание „вицеадмирал” считано от 30 юни 2014 г. Румен Николов е роден на 9 февруари 1957 г. в гр. Тервел Образование - висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация: ВА “Г.С.Раковски“, Стратегическо ръководство на отбрана и ВС; Военноморската академия “Кузнецов”, Русия;ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров", корабоводене. На военна служба е от 1981 г. Във военно звание "контраадмирал" е от 1 декември 2011 г.

Генерал-майор Нейко Ненов ще бъде освободен от длъжността командир на Сухопътните войски считано от 30 юни 2014 г.и назначен на длъжността заместник-началник на отбраната считано от 30 юни 2014 г. Нейко Ненов е роден на 18 ноември 1961 г. в с. Трънково, област Ямбол. Образование - висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”.Военна квалификация:Военен колеж на Сухопътните войски на САЩ, Керълайл, Пенсилвания;ВА “Г. С. Раковски”, КЩ - ОТ – Общовойскова; ВНВУ "Васил Левски", мотострелкови. На военна служба е от 1985 г. Във военно звание "генерал-майор" е от 1 ноември 2012 г. Длъжността заместник-началник на отбраната се овакантява поради освобождаване от длъжност и от военна служба на генерал-лейтенант Стефан Василев считано от 30 юни 2014 г.

Генерал-майор Константин Попов ще бъде освободен от длъжността командир на Военновъздушните сили считано от 30 юни 2014 г.и назначен на длъжността заместник-началник на отбраната считано от 30 юни 2014 г. Константин Попов е роден на 28 август 1961 г. в София.Образование - висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”.Военна квалификация: Военновъздушен колеж на ВВС на САЩ във ВВБ "Максуел", Алабама – САЩ; ВА “Г.С.Раковски”, КЩ - ОТ - ВВС;ВНВВУ "Г.Бенковски" - военен летец-пилот. На военна служба e от 1984 г. Във военно звание "генерал-майор" е от 11 юли 2008 г. Длъжността заместник-началник на отбраната се овакантява поради освобождаване от длъжност и от военна служба на контраадмирал Георги Георгиев считано от 30 юни 2014 г.

Генерал-лейтенант Атанас Самандов ще бъде освободен от длъжността командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба считано от 17 септември 2014 г. Той е роден на 17 септември 1955 г. в гр. Гоце Делчев. Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – „магистър”. Военна квалификация: ГЩ на ВС на Руската федерация, Москва; Военна академия „Г. С. Раковски”, КЩ - ОТ – Общовойскова; ВНВУ „В.Левски", мотострелкови. На военна служба е от 1977 г.Във военно звание „генерал-лейтенант” е от 1 юли 2009 г. Генерал-лейтенант Атанас Самандов навършва пределна възраст на 17 септември 2014 г., която съгласно чл. 160, ал. 1, т. 8 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) за военно звание „генерал-лейтенант” е 59 години. Съгласно изискванията на чл. 162, т. 2 от ЗОВСРБ военнослужещият се освобождава от военна служба, без която и да е от страните да дължи предизвестие при навършване на пределната възраст.

Контраадмирал Георги Мотев ще бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командващ на Съвместното командване на силите считано от 17 септември 2014 г. за срок до назначаването на титуляр на длъжността, но не по-дълъг от една година. Георги Мотеав е роден на 21.02.1957 г. в гр. Горна Оряховица. Образование: Средно специално образование ТЕТ „Ломоносов”- гр. Горна Оряховица; ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”; ВМА – Русия; ВА „Г. С. Раковски”. От 2012 г. е заместник-командващ на СКС.

Бригаден генерал Стефан Петров ще бъде освободен от длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ на Министерството на отбраната считано от 30 юни 2014 г.и назначен на длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите считано от 30 юни 2014 г. Стефан Петров е роден на 4 март 1957 г. във Велинград, област Пазарджик.Образование – висше.Образователно-квалификационна степен – „магистър”.Военна квалификация:ВА „Г. C. Pаковски”, Стратегическо ръководство на отбрана и ВС; ВА „Г. C. Раковски”, Щабни BBC; ВHВВУ „Г. Бенковски”, Летец пилот за ВВС. На военна служба е от 1980 г.Във военно звание „бригаден генерал” е от 5 май 2005 г. Бригаден генерал Стефан Петров се предлага за освобождаване от длъжност и за назначаване на вакантна длъжност на основание чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България считано от 30 юни 2014 г.

Бригаден Андрей Боцев ще бъде освободен от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски считано от 30 юни 2014 г.и назначенна длъжността командир на Сухопътните войски считано от 30 юни 2014 г. Той ще бъде удостоен с висше офицерско звание „генерал-майор” считано от 30 юни 2014 г. Андрей Боцев е роден на 26 ноември 1959 г. в Гоце Делчев.Образование - висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”.Военна квалификация:ВА "Г. C. Раковски", Стратегическо ръководство на отбраната и ВС;ВА "Г. C. Pаковски", Мотострелкови – командни;ВHВУ "В. Левски", Мотострелкови. На военна служба е от 1981 г. Във военно звание "бригаден генерал" е от 1 юли 2009 г. Длъжността командир на Сухопътните войски се овакантява считано от 30 юни 2014 г. поради освобождаването от длъжност на генерал-майор Нейко Ненов Ненов.

Бригаден генерал Любчо Тодоров ще бъде освободен от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада, считано от 30 юни 2014 г.и назначен на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски считано от 30 юни 2014 г. Любчо Тодоров е роден на 24 март 1964 г. в с. Брежани, област Благоевград. Образование - висше.Образователно-квалификационна степен – „магистър”. Военна квалификация: ВА "Г. C. Pаковски", Стратегическо ръководство на отбрана и ВС; ВА "Г. C. Pаковски", Танкови войски - строеви; ВHВУ "В. Левски", Танкови войски - строеви. На военна служба е от 1987 г. Във военно звание „бригаден генерал” е от 1 ноември 2012 г. Длъжността заместник-командир на Сухопътните войски се овакантява поради освобождаване от длъжност и от военна служба на бригаден генерал Красимир Кънчев Кънев.

Полковник Пламен Атанасов ще бъде назначен на длъжността началник на щаба на Сухопътните войски считано от 30 юни 2014 г. и удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал” считано от 30 юни 2014 г. Пламен Атанасов е роден на 30 юни 1959 г. в Асеновград, област Пловдив. Образование - висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”.Военна квалификация: ВА "Г. C. Раковски", Стратегическо ръководство на отбрана и ВС; ВА „Фрунзе” - Москва, Русия, Общовойскови - KЩ; ВHВУ "В.Левски", Мотострелкови войски.На военна служба е от 1981 г.Във военно звание "полковник" е от 6 септември 2002 г. Длъжността началник на щаба на Сухопътните войски се овакантява считано от 30 юни 2014 г. поради освобождаването от длъжност на бригаден генерал Андрей Боцев.

Полковник Димитър Илиев ще бъде назначен на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада считано от 30 юни 2014 г. и удосотен с висше офицерско звание „бригаден генерал” считано от 30 юни 2014 г. Димитър Илиев е роден на 10 декември 1963 г. в Асеновград, област Пловдив. Образование - висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация: Военен колеж на СВ - Керълайл, САЩ, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС;ВА „Г.C.Pаковски”, земна артилерия и РВ - ком. щабен; ВHВАУ “Г.Димитров”, земна артилерия ПТУРС, ТР - КОМ. На военна служба е от 1985 г. Във военно звание "полковник" е от 1 юли 2009 г. Длъжността командир на 2-ра механизирана бригада се овакантява считано от 30 юни 2014 г. поради освобождаването от длъжност на бригаден генерал Любчо Тодоров.

Полковник Михаил Попов ще бъде назначен на длъжността командир на 68-а бригада „Специални сили“ считано от 30 юни 2014 г. и удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал” считано от 30 юни 2014 г. Михаил Попов е роден на 23 декември 1963 г. в Сливен, област Сливен. Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – „магистър”. Военна квалификация: Военен колеж на СВ на САЩ - Керълайл, Пенсилвания; ВА “Г. С. Раковски”, Общовойскови, КЩ – разузнаване; ВНВУ “В. Левски” - Разузнаване.На военна служба е от 1985 г. Във военно звание "полковник" е от 18 август 2006 г.

Бригаден генерал Румен Радев ще бъде освободен от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили считано от
30 юни 2014 г., назначен на длъжността командир на Военновъздушните сили считано от 30 юни 2014 г. и удосотен с с висше офицерско звание „генерал-майор” считано от 30 юни 2014 г. Румен Радев е роден на 18 юни 1963 г. в Димитровград.Образование: висше.Образователно-квалификационна степен: - „магистър”.Военна квалификация: Военновъздушен колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”;ВА „Г. С. Раковски”, КЩ-ОТ-ВВС; ВНВВУ „Г. Бенковски”, летец-пилот. На военна служба е от 1987 г. Във военно звание „бригаден генерал” е от 2 май 2007 г.Длъжността „командир на Военновъздушните сили“ се овакантява считано от 30 юни 2014 г. поради освобождаването от длъжност на генерал-майор Константин Попов.

Полковник Анатолий Кръстев ще бъде назначен на длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили считано от
30 юни 2014 г. и удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал” считано от 30 юни 2014 г. Анатолий Кръстев е роден на 1 март 1963 г. в с. Медковец, област Монтана.Образование: висше. Образователно-квалификационна степен: - „магистър”. Военна квалификация: Военновъздушен колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”; ВА „Г. С. Раковски”, ЩAБHИ BBC - KOM; ВНВВУ „Г. Бенковски”, Летец-пилот.На военна служба е от 1986 г. Във военно звание „полковник” е от 1 юни 2003 г. Длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили се овакантява считано от 30 юни 2014 г. поради освобождаването от длъжност на бригаден генерал Румен Радев.

Полковник Иван Лалов ще бъде назначен на длъжността командир на 3-а авиационна база и удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал”. Иван Лалов е роден на 9 август 1962 г. в с. Бреница, област Плевен. Образование: висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”.Военна квалификация: ОВ колеж на отбраната - Париж, Франция, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС; ВА “Г. С. Раковски”, ОУ на ОТФ от ВВС; ВНВВУ “Г. Бенковски” - летец-пилот.На военна служба е от 1987 г. Във военно звание "полковник" е от 23 август 2006 г.

Комодор Димитър Денев ще бъде освободен от длъжността заместник-командир на Военноморските сили считано от 30 юни 2014 г. и на длъжността командир на Военноморските сили считано от 30 юни 2014 г. Той ще бъде удостоен с висше офицерско звание „контраадмирал“ считано от 30 юни 2014 г. Димитър Денев е роден на 13 април 1957 г. във Варна. Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – „магистър”.Военна квалификация: Военноморски колеж - Нюпорт, САЩ; Военноморска академия, Pусия, BMФ - KЩ;ВВМУ „H. Вапцаров”, Корабоводене. На военна служба е от 1982 г. Във военно звание „комодор” е от 1 юли 2009 г.

Комодор Димитър Ангелов ще бъде освободен от длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски” считано от 30 юни 2014 г.и назначен на длъжността заместник-командир на Военноморските сили считано от 30 юни 2014 г. Той е роден на 3 май 1960 г. в Хасково.Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – „магистър”. Военна квалификация: Военна академия „Г. С. Раковски”, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС; Военноморска академия „Кузнецов”, Санкт Петербург, Русия, КЩ; ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров”, радиолокация. На военна служба е от 1983 г.Във военно звание „комодор” е от 28 април 2011 г.

Капитан I ранг Мален Чубенков ще бъде назначен на длъжността командир на Военноморската база считано от 30 юни 2014 г. и удостоен с висше офицерско звание „комодор” считано от 30 юни 2014 г. Мален Чубенков е роден на 6 февруари 1962 г. в Ямбол.Образование – висше.Образователно-квалификационна степен „магистър”. Военна квалификация:Кралски колеж ОИ – Лондон, Великобритания, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС; Военноморска академия, Pусия, BMФ – Командно щабен; ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” – корабоводене. На военна служба е от 1985 г. Във военно звание „капитан I ранг” е от 1 юли 2003 г.

Бригаден генерал Марин Начев ще бъде удостоен с висше офицерско звание „генерал-майор”. Марин Начев е роден на 1 декември 1958 г. в Стара Загора. Образование: висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация:Национален университет по отбраната на САЩ; ВА "Г. C. Pаковски", KЩ – ОТ – ВВС; ВHВВУ "Г. Бенковски" - летец-пилот. На военна служба е от 1982 г. Във военно звание "бригаден генерал" е от 25 май 2010 г.

Комодор Георги Фиданов ще бъде удостоен с висше офицерско звание „контраадмирал”. Георги Фиданов е роден на 23 юни 1960 г. в Търговище.Образование: висше.Образователно-квалификационна степен: - „магистър”.Военна квалификация: Военноморски колеж на САЩ, Нюпорт, Род Айлънд; Военноморска академия, Pусия, BMФ - KЩ;ВВМУ „H. Вапцаров” – корабоводене.На военна служба е от 1983 г.Във военно звание „комодор” е от 1 юли 2009 г.

Полковник Борислав Сертов, директор на дирекция „Военна полиция”, ще бъде удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал”. Той е роден на 9 ноември 1966 г. в Пловдив. Образование - висше. Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация: Национален университет по отбрана на САЩ, Вашингтон; ВА „Г. С. Раковски“, КЩ - ОТ – Общовойскови; ВНВУ “В. Левски” - Мотострелкови войски.На военна служба е от 1988 г.Във военно звание “полковник” е от 28 март 2008 г.

Бригаден генерал Цанко Стойков ще бъде освободен от длъжността командир на 3-а авиационна база. Бригаден генерал Цанко Стойков се предлага за освобождаване от длъжност на основание чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с номинирането му за заемане на длъжност извън територията на страната. Цанко Стойков е роден на 5 януари 1963 г. в Казанлък.Образование - висше.Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация: Военновъздушен колеж "Максуел" Алабама, САЩ; ВА "Г. C. Pаковски", ОУ на ОТФ от ВВС; ВHВВУ "Г. Бенковски" - летец пилот за ВВС. На военна служба е от 1987 г.Във военно звание "бригаден генерал" е от 1 юли 2009 г.

Капитан I ранг Кирил Михайлов ще бъде назначен на длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната считано от 30 юни 2014 г.и удостоен с висше офицерско звание „комодор” считано от 30 юни 2014 г. Кирил Михайлов е роден на 19 юли 1966 г. в София. Образование – висше.Образователно-квалификационна степен – „магистър”.Военна квалификация:Военноморски колеж - Нюпорт, САЩ, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС; Военноморски колеж - Нюпорт, САЩ, Организация и управление на ОТФ от ВМС;ВВМУ "H. Вапцаров", експлоатация, поддръжка, ремонт на корабни машини. На военна служба е от 1990 г.Във военно звание "капитан I ранг" е от 27 юни 2011 г. Длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната се овакантява считано от 30 юни 2014 г. поради освобождаването от длъжност на бригаден генерал Стефан Петров.

Полковник Емил Шошев ще бъде назначен на длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи” на Министерството на отбраната считано от 29 юли 2014 г. и удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал” считано от 29 юли 2014 г. Емил Шошев е роден на 3 октомври 1964 г. в с. Осеново, област Благоевград.Образование – висше.Образователно-квалификационна степен – „магистър”.Военна квалификация: ВА „Г. C. Раковски”, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС; ВА „Г. C. Раковски”, Cвързочни войски - Kомандно-инж.; ВHВУ „В. Левски”, Cвързочни войски – Радиоспециалисти. На военна служба е от 1986 г. Във военно звание „полковник” е от 29 септември 2003 г. Длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи” на Министерството на отбраната се овакантява считано от 29 юли 2014 г. поради освобождаване от длъжност и от военна служба на заемащия длъжността бригаден генерал Христо Тихинов.

Полковник Валентин Кръстев ще бъде назначен на длъжността директор на дирекция „Логистика” на Министерството на отбраната считано от 30 юни 2014 г. и удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал” считано от 30 юни 2014 г. Валентин Кръстев е роден на 2 октомври 1964 г. в с. Ценово, област Русе.Образование – висше.Образователно-квалификационна степен – „магистър”.Военна квалификация: ОВ колеж на отбраната, Париж, Р. Франция, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС;ВА „Г. C. Раковски”, тилови – команден;ВHВУ „В. Левски”, Тилови войски – продоволствено и вещево снабдяване. На военна служба е от 1986 г.Във военно звание „полковник” е от 13 септември 2006 г.

Генерал-лейтенант Стефан Василев ще бъде освободен от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба считано от 30 юни 2014 г. Стефан Василев е роден на 12 август 1955 г. в Златарица, област Велико Търново. Образование: висше. Образователно-квалификационна степен: „магистър”.Военна квалификация:Военна академия „Г. С. Раковски”, КЩ-ОС – ГЩФ; Военна академия „М. В. Фрунзе”, Русия, КЩ-ОТ-общовойскови; ВНВУ „В. Левски”, мотострелкови. На военна служба е от 1977 г. Във военно звание „генерал-лейтенант” е от 1 ноември 2012 г. Генерал-лейтенант Стефан Василев е подал рапорт за освобождаване от военна служба при условията на чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) считано от 30 юни 2014 г.

Контраадмирал Георги Георгиев ще бъде освободен от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба считано от 30 юни 2014 г. Той е подал рапорт за освобождаване от военна служба при условията на чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България считано от 30 юни 2014 г. Георги Георгиев е роден на 17 август 1956 г. в Айтос. Образование - висше. Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация: ВА “Г. С. Раковски“, Стратегическо ръководство на отбрана и ВС; ВМА “Гречко”, Русия, КЩ-ОТ за ВМФ;ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров”, корабоводене. На военна служба е от 1979 г. Във военно звание "контраадмирал" е от 2 май 2007 г.

Бригаден генерал Красимир Кънев ще бъде освободен от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски и от военна служба. Красимир Кънев е роден на 5 септември 1956 г. във Велико Търново.Образование - висше. Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация: ГЩА на Бундесвера - Хамбург, Германия; ВА "Г. C. Pаковски", Танкови войски - строеви - КЩ; ВHВУ "В. Левски", Танкови войски - строеви. На военна служба е от 1979 г.Във военно звание "бригаден генерал" е от 4 май 2010 г. Бригаден генерал Красимир Кънев е подал рапорт за освобождаване от военна служба при условията на чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Бригаден генерал Христо Тихинов ще бъде освободен от длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи” и от военна служба считано от 29 юли 2014 г. Христо Тихинов е роден на 29 юли 1956 г. в Сухиндол, област Велико Търново. Образование - висше. Образователно-квалификационна степен - „магистър”. Военна квалификация: ВА “Г. С. Раковски“, Стратегическо ръководство на отбрана и ВС; ВСА “Будьони”, Русия, КЩ-ОТ; свързочни, ВНВУ "В. Левски”. На военна служба е от 1979 г. Във военно звание "бригаден генерал" е от 1 юли 2009 г. Бригаден генерал Христо Тихинов навършва пределна възраст на 29 юли 2014 г., която съгласно чл. 160, ал. 1, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военно звание „бригаден генерал” е 58 години.

Бригаден генерал Драгомир Димитров ще бъде удостоен с висше офицерско звание „генерал-майор”. Драгомир Димитров е роден на 29 май 1959 г. в с. Недан, област Велико Търново. Образование: висше. Образователно-квалификационна степен - „магистър”.Квалификация: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Немска филология“. Курсове: Оперативен курс в Центъра за разузнавателна подготовка на Националната разузнавателна служба. В системата за сигурност е на служба от 1989 г. Във военно звание “бригаден генерал” е от 3 април 2012 г. Бригаден генерал Драгомир Димитров заема длъжност директор на НРС , изискваща висше офицерско звание „генерал-майор”.

Полковник Георги Миленов ще бъде удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал”. Георги Миленов е роден на 7 май 1962 г. в гр. Брезник, област Перник. Образование: висше. Образователно-квалификационна степен - „магистър”.Квалификация: СУ „Климент Охридски”, Юридическия факултет, специалност „Право“.Курсове: Пълният курс на Центъра за разузнавателна подготовка на Националната разузнавателна служба; Курс на Международната разузнавателна академия в САЩ; Курс за обучение във Великобритания.В системата за сигурност е на служба от 1993 г. Във военно звание „полковник” е от 12 декември 2005 г. Полковник Георги Миленов заема длъжност заместник-директор на НРС, изискваща висше офицерско звание „бригаден генерал”
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 31

 1. #1
  Епаминонд 28 апр 2014, 06:20
   
  0
   
  0

  ВСЕКИ ЕДИ. ОТ ПОСОЧЕНИТЕ Е ПО МОРАЛЕН И ПО БЪЛГАРИН ОТ ОНЕЗИ ДЕТО СА СИ ПРИСВОИЛИ РОЛЯ НА ВЕЧНО УПРАВЛЯВАЩИ.

 2. #2
  Добри 28 апр 2014, 07:03
   
  0
   
  0

  Някой да знае защо полк. Радостин Илиев от МО не го правят генерал? Супер кадърен и маса време мъкне дирекцията на гърба си?

 3. #3
  ahil 28 апр 2014, 08:33
   
  0
   
  0

  Кво стана с Пехливана ? Още колко ще се крие в Брюксел? Май му хареса там

 4. #4
  Наско 28 апр 2014, 11:48
   
  0
   
  0

  до #3
  Не се крие, но явно не го искат тук защото няма да им търпи номерата на цивилните в МО. Затова неудобните стоят по-далеч.

 5. #5
  Boril 28 апр 2014, 14:52
   
  0
   
  0

  Да им е честито на всички от ВВС! Това е мозъкът на армията и страната.

 6. #6
  Джастана 28 апр 2014, 15:42
   
  0
   
  1

  Много комодори и контра адмирали за военноморски сили с 3 катера 4 миночистача 1 фрегата и 2 корвети ,подводници ич....? що така ? всеки кораб някакъв вид адмирал ли го управлява ?

 7. #7
  nezavisim 28 апр 2014, 15:54
   
  0
   
  0

  Pehlivanov yavno ne go iskat?
  Ne e udoben!!!!

 8. #8
  Спиро С... 28 апр 2014, 16:38
   
  0
   
  0

  Грешки!!! Защо е изпуснат комодор Митко Петев - бъдещ началник на ВА? Кап. І ранг Михайлов не е механик, а навигатор...

 9. #9
  любопитен читател 28 апр 2014, 17:07
   
  0
   
  0

  Някой знае ли на какво основание президентския комодорин Георги Фиданов ще го правят контраадмирал???

 10. #10
  Уточняващ 28 апр 2014, 18:21
   
  0
   
  0

  В инфото на колегата Спирдонов е пропуснат комодор Митко Петев- към момента командир на военноморската база в гр. Бургас и следващ началник на Военната академия.

 11. #11
  полковника 28 апр 2014, 19:46
   
  0
   
  0

  ЧЕСТИТО! Честито и на тези, които идват след тях (по команден ред на по-ниско ниво). Чакаме нформация.

 12. #12
  моuntain ranger 28 апр 2014, 20:12
   
  0
   
  0

  Няма нищо случайно! Както не е случайно и издигането на комодора Димитър Ангелов, подопечен и толериран от Аню Ньойски... Ако не беше толкова тъжно, щеше да е много смешно... В този сайт някой беше писал, че са го виждали на протестите срещу правителството на Орешарски... Ура, другари!
  Някой може ли да изброи, с този москитен флот, колко на брой "могъщи" комодори и адмирали имаме??? Треперете световни морски сили! Спукана ви е работата! А сега, да издигнем лозунга: "Всеки матрос - комодор!". Без Аню по анювски...

 13. #13
  свой 28 апр 2014, 21:23
   
  0
   
  0

  А аз бих казал - хвани единия - удари другия. Подлизурковци и нагаждачи , които си траят по време на целия процес на унищожаване на Българската армия.А това с ВВС-а, мозъка на армията и държавата искрено ме разсмя. Ама халал да са ви началниците.

 14. #14
  Дъф 28 апр 2014, 22:53
   
  0
   
  0

  От прочетеното виждам,че малкото кадърни се оттеглят с чест. И добре правят. В нашата армия си има хора за власт и хора за работа.Умовете и способните обикновено до края са в сянка.Лаврите,естествено,са за командващите.Е,не че нямат качества...Само дето са благословени от...други преди тях!

 15. #15
  Brandt 28 апр 2014, 23:21
   
  0
   
  0

  Полковник Пламен Атанасов ще бъде назначен на длъжността началник на щаба на Сухопътните войски....
  Да им е честито!!!

 16. #16
  Морски 29 апр 2014, 00:03
   
  0
   
  0

  моuntain ranger, длъжностите, изискващи висши офицерски звания във ВМС са точно три, за разлика от СВ и ВВС, където са четири. Така, че не пиши глупости!
  А това, че морски офицери ще командват БА, академията, СКС или ще продължават да съветват президента е съвсем друго нещо! Надявам се, че разбираш разликата?! :)

 17. #17
  nezavisim 29 апр 2014, 10:02
   
  0
   
  0

  Mnogo politi4eski nazna4enia...ama mnogo be!!!
  To Nikolov, to Petev, to Mihailov, To Atanasov, to Todorov, to 4ubenkov, to Iliev, to Bocev, to Krastev, to Shoshev.....EXAAAAAAAA!
  A Motev, Denev i Petrov si zaminavat do MART 2015????

 18. #18
  сух 29 апр 2014, 13:34
   
  0
   
  0

  Няма да се учудя ако за командир на ВВС назначат някой "каруцар" т.е. морски,,,, то и в сухопътна операция в Афганстан пратиха "тюлените".
  Моите уважения към морските, но вече станаха много..

 19. #19
  Член 29 апр 2014, 13:59
   
  0
   
  0

  Партията майка е много грижовна тя никога няма да изостави родните си синове и дъщери.

 20. #20
  nezavisim 29 апр 2014, 17:03
   
  0
   
  0

  Nikolov porednata pionka kato CHOD.....

 21. #21
  до №18 29 апр 2014, 17:32
   
  0
   
  0

  Жалък си ...

 22. #22
  Калин Градев 29 апр 2014, 23:11
   
  0
   
  0

  Всички коментиращи сте, като ефрейтори обиждащи се от строя, много велики и много саркастични, но зад гърба на анонимността. Ами станете президенти и назначавайте Вие, ако можете или имате капацитет да сте му съветници. Всеки започнал "Пехливана". "Петев", "Боцев"......Забравихте уставите ли или са Ви подчинени...???? Уважението към пагона(а се съмнявам тук да коментират медици или стоковеди) е в основата на воинската клетва, която всеки един от Вас е дал, независимо кога и под чий флаг е било.

 23. #23
  Калин Градев 29 апр 2014, 23:16
   
  0
   
  0

  Честито на всички новоназначени и новопроизведени! Успехи в тежката служба към Родината.
  България над всичко!

 24. #24
  ЧленЪТ 29 апр 2014, 23:24
   
  0
   
  0

  Браво №19 - ти разкри творческите планове на България без цензура!

 25. #25
  Nisto li4no 30 апр 2014, 22:05
   
  0
   
  0

  Даже морските си казват, че от Николов нищо не става. А знаете ли каква е наградата за торпилиране на собствен кораб? Адмиралско звание!

 26. #26
  Морски 01 май 2014, 10:00
   
  0
   
  0

  Nisto li4no, объркал си се, пич! И Николовците си объркал! :)

 27. #27
  сова 01 май 2014, 18:42
   
  0
   
  0

  Калине, Градев, тези като заслужат ще им викаме господин еди кой си. Сега са Пехливана , Любчо и т.н. Мижитурки , които познаваме. Навремето обаче никой не казваше Джурата , но бай Добри да.Защото го уважавахме. Нека с делата си и думите си да докажат , че и те милите, милеят за армията. А колко е тежка днес службата, майко мила, на нас ли го казваш????

 28. #28
  Trap 01 май 2014, 18:43
   
  0
   
  0

  Честито на Ген. Румен Радев!!
  Така трябва да изглежда един истински генерал.
  Да не говорим за качествата му...
  Успех!

 29. #29
  не е Калин Градев 01 май 2014, 22:22
   
  0
   
  0

  Сова, птица заблудено - влез в строя, застани мирно и не разговаряй!

 30. #30
  сова 02 май 2014, 15:16
   
  0
   
  0

  До 29: Аз като съм бил в строя , ти си бил на татко си в топките. Сори.

 31. #31
  Бемковски 02 май 2014, 21:28
   
  0
   
  0

  Един от тези не става за чеп - мишки, нагаждачи, мазни подлизурковци, много са си останали фелдфебели...На война зад нито един от тях не тръгвам!!!!!!!!!!!!

  Сори престарах се зад 50% останалите не ги познавам ама съм 300% сигурен същите червеи са....

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker