Собствена отбрана срещу кого?

Pan.bg 07 дек 2017 | 00:51 views (3044) commentaries(20)
img
о.з. п-к, доцент, д-р Гергин Гергинов

нимка: МО, архив


glasove.com/


Освен подготовка на контингентите за колективна отбана, той изисква страните-членки да развиват и потенциал за собствена отбрана. Възниква въпросът: собствена отбрана срещу кого? При прилагане на системен подход е необходимо да се даде ясен и точен отговор на следните основни въпроси:Кой е противникът,какви са намеренията му, какво е количеството и качеството на въоръжените му сили, какво е състоянието на въоржението и бойната техника, каква е подготовката на личния състав, какви са възможностите на икономиката и на военната му промишленост за своевременно попълване на загубите в личния състав, въоръжение и бойна техника, каква е мобилизационната му готовност. Отговорите на тези въпроси са основа за разработване на документи, регламентиращи строителството на въоръжените сили.Отговорът на първия въпрос „кой е противникът ни” и следователно каква е заплахата за националната ни сигурност в някои от посочените по-горе 11 документа е определен в два аспекта – вътрешен и външен. Същността на вътрешния аспект се определя от редица проблеми, сред които демографския срив, растящата необразованост на младото поколение, ширещата се корупция. Важно значение оказва и пренебрежителното отношение към въоръжените сили, пораждано от колективната безотговорност при парламентарното обществено-политическо устройство. Разрешаването на посочените проблеми зависи основно от дейността на нашата държава и от готовността на обществото да понесе прилагане на кардинални, а не на бутафорни реформи.Като противник, носител на външна заплаха, се определямеждународният тероризъм,с който ще се води борба там, където се заражда. Определянето му е в съответствие със стратегическата концепция на НАТО, според която в понятието „международен тероризъм” може да се включи всяка военно-политическа дейност, която е в разрез с неговите интереси.Ако се съди по военната политика на НАТО, формирана на практика от САЩ, израз на която е разширяването на изток, последователното позициониране на въоръжените му сили на границата с Русия и създаването на военна инфраструктура в полосата Прибалтика-Полша-Украйна-Румъния-България,противник на НАТО, определен като субект с агресивна политика, застрашаващ интересите му, е Русия.Следователно, като страна-членка, тя е и наш противник.Суверенитета и териториалната цялост на страната, според министър Каракачанов, се гарантира „в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС“ (интервю в сп. "Геополитика" от 21.11.2017 г.). При наличие на външна опасност това е така, но дали при възникване на вътрешна ще бъде същото? Навярно не и вероятно затова във Вашингтонския договор е предвиден и чл. 3.Война с Русия в обозримо бъдеще е твърде малко вероятна. Това е така, защото тя има мощна стратегическа ракетно-ядрена триада, развръща стратегически неядрен потенциал на базата на различно по предназначение и базиране високоточно ракетно оръжие, създаде Въздушно-космически сили, разполага с всички космически системи за осигуряване бойните действия на войските, разработва мобилни противоспътникови комплекси „Рудолф” и „Тирада-2С”, готова е да приеме на въоръжение първите в света хиперзвукова крилата ракета 3М22 „Циркон” и дънна балистична ракета „Скиф”, възможна е реализация и на проект „Статус-6”, успешното изпита в Сирия на гама БЛА, електромагнитно оръжие и бойни роботи и постигна впечатляващи успехи в средствата за радио-електронна борба.Затова стратегията на НАТО не предвижда какъвто и да е военен сблъсък с Русия.Такава е и руската спрямо НАТО. Днешното противопоставяне с Русия има за цел изтощаването й чрез санкции, създаване на условия за „цветна революция” на нейна територия и въвличането й в гранични локални конфликти. Ето пример. На 20-23 ноември т.г. в Луганската народна република беше възможен проукраински преврат. В горните етажи на държавната й структура последователно са внедрявани хора, свързани със специалните служби на Украйна, които създават ситуация за бързо овладяване на град Луганск от украинския спецназ. Ако това беше станало факт, въвличането на Русия в конфликта би било неминуемо – тогава намесата на украинските ВС и на паравоенни формирования от различни страни, основно членки на НАТО, би довело до мащабни военни действия, прерастващи във крупна война с Украйна. Подобно развитие на обстановката е предотвратено благодарение на военната помощ, оказана на ЛНР буквално в последния момент от Донецката народна република.Все пак, ако някой нов Наполеон или Хитлер реши да въвлече НАТО във война с Русия, то още в първите часове по обектите му на наша територия ще бъде нанесен мощен ракетен удар, който нашата ПВО не е в състояние дори частично да отрази. Би било безумие и самоубийство, ако в такава война бъде изпратен наш контингент да воюва с близка нам славянска православна Русия - това народът ни едва ли би го позволил. Показателен пример в това отношение е случаят на учение на НАТО „Noble Jump” през юни т.г. в Румъния. На него, по данни на https://news-front. info/ .../bolgarskie-soldaty-ne-stali-strelyat-po-mis., наши войници отказват да стрелят по мишени, изработени така, че от огневата позиция изглеждат като опознавателен знак на руската армия. Следователно Русия не е противникът, за война с когото трябва да се подготвят нашите въоръжени сили, па макар и в рамките на НАТО.За друг външен противник до нашите граници трудно бихме могли да говорим -около нас са все съюзници от НАТО, с изключение на Сърбия,но тя не би си позволила да предприеме действия, активиращи чл. 5 от Вашингтонския договор. Поради това, на основата на създалата се военно-политическа обстановка, съвсем логично възниква въпросът : с каква цел и как трябва да се извършва строителството на нашите въоръжени сили?Нека се върнем отново към международния тероризъм. Анализът на възникването и развитието на локалните конфликти през последното десетилетие показва, че повечето от тях са свързани именно с него. Затова, в рамките на НАТО, участваме в борбата с него, но чрез миротворчески, а не бойни операции, което обаче не повишава бойната подготовка на нашите въоръжени сили.Постановката, че борбата с международния тероризъм ще се води там, където се заражда, изключва възникване на въоръжен локален конфликт на наша територия. Това обаче не означава, че той не е възможен. Такъв конфликт може да се осъществи без особени усилия на социално-политическа или религиозно-етническа основа в която и да е страна. Ненапразно министър Каракачанов в посоченото интервю заявява: „Засега няма никакви искания за автономия от страна на турската етническа общност в България, но в най-общ план заплахата от повторение на каталунския сценарий в нашата страна може да бъде свързана именно с обръщане на полюса, към който е насочена политическата лоялност на нашите сънародници от турски произход”.В случая турският етнос е споменат само като пример, което не означава, че това е единствената потенциалнаопасност от възникване на локален конфликт на наша територия.Той може да бъде предизвикан от страната, съюзник или противник, чиито претенции държавата ни не удоволетворява. Предизвикването му означава възникване на нелинейно-контактна прокси-война на наша територия. При нея, проникнали в страната диверсионни групи, съвместно с организирани местни екстремисти, превземат удобно разположено едно или няколко населени места. Към тях бързо се присъединява предварително подготвен паравоенен контингент, включително и от страната, предизвикала конфликта, след което завзетият район за кратко време се разраства. Бойните действия ще се водят основно в населените места, а те са едни от най-трудните и най-разрушителните и са свързани със значителни загуби на личен състав и въоръжение.Отчитайки бързо променящата се военно-политическа обстановка в глобален и регионален мащаб, както и същността и характера на бойните действия в локалните конфликти, в основата на строителството на въоръжените сили е целесъобразно да се заложи подготовката им именно за водене на нелинейно-контактна война на наша територия. Независимо, че на този етап тя е малко вероятна. Това е така днес, но все по-ожесточената борба за формиране на нов световен ред и за преразпределяне на природните ресурси може много бързо и кардинално да промени обстановката около страната ни и в нея.Какъв вид въоръжени сили и родове войски ще са най-необходими,какво въоръжение и бойна техника ще трябват за постигане на победа в нелинейно-контактна война, каква трябва да бъде тактиката и стратегията в нея и на тази база как да се организира подготовката на въоръжените сили и на населението, ще реши Министерството на отбраната и съответната комисия на парламента.Дори и най-повърхностният анализ, пък и опитът от локалните конфликти показва, че в нелинейно-контактната война главната тежест се поема от огневите средства (артилерия, реактивни системи за залпов огън и бронетанкова техника) на Сухопътните войски и от щурмовата, а не от изстребителната авиация на ВВС. Нараства значението и на средствата за брегова отбрана от състава на ВМС, основно брегови противокорабни ракетни комплекси.Проблемът е в това, че огневите средства на СПВ, щурмовата авиация и наличните средства за брегова отбрана се морално, а някои и физически остарели, някои от тях се нуждаят от замяна, а други от мащабна модернизация. Необходими са нови боеприпаси за артилерията, средства за разузнаване, прибори за насочване, системи за управление на огъня. Част от посоченото важи и за бронетанковата техника, като изключително важно е да се повиши защитата й от противотанковите средства. Би било добре, специалистите от ВВС, ако досега не са го направили, да се поинтересуват как в Сирия руските бомбардировачи с неуправляеми авиобомби поразяват земни цели с висока точност.Крайно необходимо е формиране на държавна политика и в други две направления:развитие на ВПК и възстановяване военната подготовка на населението.Останките от нашия ВПК днес са твърде далеч по възможности дори от този на нашите съседи, не съществува военно-техническа наука и не се развиват перспективни направления. Трябва ясно да посоча, че много от необходимите технически средства за модернизация на въоръжението могат да се създадат от наши учени и инженери. Това ще има не само военно, но и икономическо значение за страната. За целта е обаче е необходима целенасочена и перспективна държавна политика.Възстановяване военната подготовка на населението е твърде наложително, но реално, а не чрез нямащи никакво практическо значение инициативи. Защото война, каквато и да е, се печели от народа, но от народ, подготвен за нея. В този аспект е целесъобразно да се приеме смесена система за комплектуване на въоръжените сили с личен състав – професионална за действащата армия и 4-6-месечна задължителна наборна служба, след която от преминалите я да се формира териториален резерв. Той ще бъде не само контингент за бързо развръщане, не само резерв на въоръжените сили, но чрез него ще се осигури и военна подготовка на населението. Ако своевременно не се предприемат мерки в това отношение, при възникване на необходимост, на война ще се изпращат неподготвени бойци, което не е нищо друго, освен изпращане хората на преднамерена, неоправдана гибел.Авторът, п-к о.з. доцент д-р Гергин Гергинов, е зам.-председател на Клуб Ракетни войски и артилерия „Олимпий Панов”.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 20

 1. #1
  За какво става въпрос 07 дек 2017, 10:39
   
  7
   
  12

  Доста отвлечени глупости!
  - чакай МО и комисия в НС да определят военна стратегия и тактика в нелинейни-... какво беше там;
  - голяма мисъл от човек, който пише "изстребител" и СПВ (за СВ вероятно);
  - аман от "стратези - съзерцатели" на руски сайтове - те такива ни обясняваха, че военен конфликт и нестабилност в Европа са изключени (вж. военна доктрина и стратегия на РБ, макар и невалидни вече)

 2. #2
  Институтски колега 07 дек 2017, 11:00
   
  8
   
  3

  Поздрави Гергинов!
  Много хубав анализ. Е такива бяхме едно време във ВНТИ!!!

 3. #3
  real deal1 07 дек 2017, 19:42
   
  1
   
  0

  Казарма-простотия от най-главен калибър,освен поради споменатите от мен (и не само) причини-престъпления,мед.негодност,неграмотност и т.н.,А да ви е минавало през акъла че става въпрос и за имотите с отпаднала необходимост на МО (стари казарми и тн.) които гълтат не по-малко от 15-20 млн. лв. за охрана и то от частни фирми?! Та с тия глупости той ще връща казармата бабината му трънкина! Нямам нищо против военната подготовка на българските граждани, НО САМО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ Е ДОБРОВОЛНА! Защо? Защото имаме един набор от 16-18 хил .души (по думите на Свинята) ,които ако ги приложим количествено към сегашната численост представляват около 60-80 % от нея . 16-18 000 от около 26-30 хил., прави си сметката.... Та ми казва че 70% от армията (всичката гнус ) ще са набори,а тия по щабовете- платени. Циганите какво ги правим,защото ако ми казва че отново ще се разминат между капките ,понеже не се предвиждат трудови войски,а алтернативната гражданска служба е нещо АДСКИ МЪГЛЯВО то що си не гледа работата,да не кажа друго! А ако смята че за 6 мес. ще "смени чипа" на човек с вече изградено самосъзнание (по добър или лош начин изградено е друга тема) май чипа,трябва да си го смени той и то по-бързо.
  "Ген.Боцев интервю:
  "– Кои са основните причини за отпадане на кандидатите за войници?
  – Голям процент не могат да преодолеят теста по български език. Те са 100 въпроса. Минимумът беше 55 точки от 100, намалихме ги на 50. Основно постигат около 40 точки. Това означава, че има много пропуски при тези, които завършват средно образование. Включително и автобиографиите си пишат с много грешки. Основно отпадат на този тест, който за мен не е проблем за един средно интелигентен човек. Другата причина е здравословното състояние. Около 30 процента отпадат по този критерий, което не говори добре за нашето здравеопазване. Младото поколение е болно. Проблем е и физическата подготовка на кандидатите. Изводът е, че в училищата няма физическа подготовка или ако има, тя не се провежда както трябва.
  – Стои ли заплащането като мотив за демотивация на военнослужещите?
  – Причините за демотивацията в армията са комплексни. Основната обаче е ниското заплащане. От 2009 г. не са повишавани заплатите. Базата за изчисляване на възнагражденията на военнослужещите се определя със Закона за държавния бюджет, но и за тази година тя не бе променена. Остана 380 лв., което е далеч от минималната работна заплата в страната, която е 460 лв. (в момента е отново 420 лв.,защото бизнесът я бламира..)" "
  В тая връзка понеже говори и за корупция искам да питам след като голяма (да не кажа огромна) част от населението е неграмотно,на какво ще ги учите бе?!!! А за корупцията нещата са ясни-наш'те хора на топло,ваш'те на .... (сещате се)...

 4. #4
  viva 07 дек 2017, 20:30
   
  1
   
  1

  "Голямо впечатление правят на Русо местните хора, участващи в милицията. През целия си живот той припомня една сцена, в която след като доброволец в милицията започва да танцува около един фонтан след завръщане от военни учения и повечето от хората от съседните сгради излизат да участват, включително той и баща му. Русо винаги ще вижда милицията като въплъщение на популярния дух в опозиция на армиите на управниците, в които той вижда позорните наемници."

  N 4, предлагам да се образоваш, преди да се изхождаш по каквото и да е. Некомпетентността ти е очевадна и няма смисъл да се коментира бълвоча, който регулярно изливаш по подобни теми. За твое успокоение ще те уведомя, че негодни по медицински показатели никога не са приемани на служба в Българска армия.

 5. #5
  И АЗ ДА КАЖА 07 дек 2017, 21:36
   
  7
   
  1

  В МОМЕНТА В БУЛГАРИСТАН "АРМИЯТА" Е СТРАШНО НЕОБХОДИМА,ТЯ ИЗПЪЛНЯВА В МИРНО ВРЕМЕ МНОГО ПОЛЕЗНИ ФУНКЦИИ:

  -СОЦИАЛНА ФУНКЦИЯ: МНОГО "НАШИ ХОРА",ПРЕДИМНО НЕКАДЪРНИ,НЕГРАМОТНИ РОДНИНИ И ПОТОМСТВЕНИ ШАПКАРИ НАМИРАТ ПРЕПИТАНИЕ ДАЖЕ СЛЕД КАТО СЕ ПЕНСИОНИРАТ;

  - КОРПОРАТИВНА ФУНКЦИЯ: МНОГО "НАШИ ФИРМИ" СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАТ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;

  -ПОЛИТИЧЕСКА ФУНКЦИЯ: ЧЛЕНКИ СМЕ НА нато,КОЕТО ОЗНАЧАВА МНОГО КОМАНДИРОВКИ И ЗАДГРАНИЧНИ НАЗНАЧЕНИЯ НА "НАШИ ХОРА",
  РАЗХОДИ-ЧЛЕНСКИ ВНОС В алианса;

  -ОБЩЕСТВЕНА ФУНКЦИЯ: вУенните УЧАСТВАТ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ В ПОМОЩ НА МЕЕ-ЕЕ-СТНОТО НАСЕЛЕНИЕ;

  НЯКОЙ УМЕСТНО ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ,ЧЕ ЗА ОТБРАНАТА "РОЛЯ ИМАТ" И
  ДАНС, ДАР, ДАТО,ЧЕ И МС И ПАРЛАМЕНТА....,
  ТАКА Е,И НА ТЯХ ДА ИМ Е.Е МАМАТА!

 6. #6
  real deal1 07 дек 2017, 21:41
   
  2
   
  1

  Отговор на коментар: #4

  Ами знам че не вземат негодни, точно това имам предвид,а колко точно са негодните,а съответно и годните? Колко останаха в БГ? Като сте толкова компетентен да ви попитам след част от по-големите съкращения,колко колеги започнаха работа в трибуквени организации? (преди да ме питате да- и аз бях сред тях) Колко отидоха по Африка и в Легиона? Готови бойци,а не зайци. Нещо ,което също ,въпреки своята компетентност,явно не разбирате:
  Ще намерят начин да се откачат.КАЧЕСТВЕН ПРОБЛЕМ НЕ СЕ ОПРАВЯ С КОЛИЧЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ!!! Трудно ще им смените начина на мислене защото евентуалните наборници бидейки такива каквито са :неграмотни,нагли,дори престъпници са съумяли да оцелеят.
  Оня ден ви казаха (шефа на НВУ) че 37% от кандидатите отпадат по медицински показатели,Боцев същото го рече. Годните са циганите ,голяма част от които са плод на кръвосмешения. 20 годишни (не е нужно да са цигани) пребили 51 годишен мъж. 42 арестувани преди мача Левски-ЦСКА. Това са ви бъдещите войници наборни и да ви кажа : ХАЛАЛ да са ви! Не изливам жлъч,защото след като сте се уволнили (ако сте) работата ви едва ли е предполагала справяне с т.н. "младеж за вкарване в пътя". Ако още служите се занимавате с хора, които са на договори и нямат никакъв интерес да нарушават уставите и закона. Как да сте сигурни бъдещото младо поколение ще воюва за вас,а не срещу вас-Слънчев бряг не може да е клоака,младите няма да вземат наркотици,забранявате наргилетата и т.н. И макар да подкрепям това (тези забрани,ако успеят да се наложат),как смятате че биха реагирали другите хора?
  В заключение аз ви предлагам да спрете да се изхождате толкова образовано, особено когато не познавате събеседника си. Два пъти съм бил в Афганистан,бил съм и наборен ,и профи-войник. Няма начин да откажете хората от парите които получават, колкото и да са малко. Преди да агитирате за глупостите които планирате да докарате, надявайки се да възродите нещо отдавна умряло (соца),първо се огледайте по улицата и вземете информирано решение

 7. #7
  viva 07 дек 2017, 21:57
   
  0
   
  4

  Това, което знам е, че 37 е по малко от половината. А разликата от 67 е по-вече от НУЛА. Което НУЛА е числото на ПОДГОТВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ДА ЗАЩИТАВАТ държавата си с ОРЪЖИЕ.
  Това, което е твоята камбанария - е твоята камбанария. И как виждаш света от там е това, което виждаш от там. Не е необходимо да твърдиш, че светът е това, което виждаш. Приеми, че хоризонтът е някъде другаде. От гледката която ти предоставя твоята камбанария.

 8. #8
  viva 07 дек 2017, 22:27
   
  1
   
  3

  В крайна сметка - нисичка ти е камбанарията! Това, което правиш или си правил ти и хората около теб е само това, което правиш ти и хората около теб. Което е единствено това, което правиш или правите. Но не означава, че това е, което обяснява света, Самият факт, че нещата такива, каквито ги виждаш, не ти харесват, следва да те наведат на мисълта, че нещо не така, както трябва да е. А то е, че на хора като тебе им е дадена възможността да говорят глупости.А не да се даде думата на тези, които ТЪРСЯТ РЕШЕНИЯ!

 9. #9
  real deal1 07 дек 2017, 22:56
   
  2
   
  0

  Отговор на коментар: #8

  Ами подгответе я тая нула,ако успеете да я върнете от чужбина....

 10. #10
  viva 07 дек 2017, 23:10
   
  2
   
  1

  Да - това е търсене на решение!
  За разлика от бълването на жлъч и простотия, породени от лошо образование и действия, следствие от преследване на ниски цели!
  ОБСЪЖДАНЕ на възможности е нещо съвсем друго... Съжалявам.

 11. #11
  real deal1 07 дек 2017, 23:45
   
  3
   
  0

  Отговор на коментар: #10

  Да но няма да върнете нулата от чужбина. Заради лошото заплащане и "лошия " начин на мислене,казващ :"Не ми се мре за мерси",както и куп други причини. Колко от анкетираните българи зад граница изявяват желание да се върнат и кога? "Когато нещата се оправят." Кой трябва да се погрижи за това? "Не знам." Вие? "А,не." Колко от тези хора имат деца зад граница,които не говорят български или го говорят като цигани? Колко българи у нас раждат и по-колко деца? За справка: колко деца имат висшистите и колко среднистите? Колко от тях (и двете категории) нямат деца и защо?
  Доброто образование и патриотизъм са чудесни,въпросът е доколко са реално приложими.
  Между другото освен ГЕРБ (извинявам се за омърсения,според някои,форум) можете да прочетете изказването на Ген. Попов (Михаил),,както и на началника на НВУ. А това, че ще правите мъже и ще има дисциплина чрез казармата,считано особено от учениците ,които в момента се избиват в клас,буквално и преносно, е една голяма глупост. Армията е малка (неокомплектована) не защото махнаха казармата,а защото клатикурците взимат пари, а хората по частите-не. Не може една хигиенистка да взема повече от един редник, да речем. Лошото е ,че взима повече и от сержантите,което вече е голям проблем. Няма как такава армия да е привлекателна за хората. Някои старшинки реват че е професионална,защото войниците вече няма да им копаят лозето или те да се правят на мъже върху тях-иначе чл.163-ЗОВС и прав им път! Не съжалявайте,преследването на високи цели е докарало още "по-високия" преход.... Няма смисъл повече да коментирам каквото и да е. Само една сметка: Казарма (закон) -необходими гласове : Мин.121. ГЕРБ-95 гл. (против), БСП-80 гл. (против-за справка-Жельо Бойчев,Зафиров- интервюта),ДПС-25 гл. (против) ПФ-27 гл.-ако не се разцепят -"за".
  Резултат: 90+80+25=200 200>121>27. Дори и да има нови избори конфигурацията ще сходна поради избирателната активност и типа гласоподаватели ....

 12. #12
  viva 07 дек 2017, 23:59
   
  1
   
  1

  Само да ти обърна внимание! Тези 37 % са от тези, които са се явили ТУК! А някъде другаде. Щото гледам правиш сметки. А в българско училище влизал ли си наскоро, твърдейки това, което твърдиш? Щото сигурен съм, ще се изненадаш!

 13. #13
  real deal1 08 дек 2017, 00:12
   
  0
   
  0

  Да правя сметки,ама май не схващаш последната... А в българско училище съм влизал скоро и то когато се разиграваше най-цветущата картина- през междучасията....

 14. #14
  viva 08 дек 2017, 00:16
   
  0
   
  1

  Е що е тоз напън, щом правиш последната?

  Освен това влез в час, за видиш, че БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА СТАВАТ!

 15. #15
  real deal1 08 дек 2017, 00:21
   
  1
   
  0

  Отговор на коментар: #14

  Изобщо не е напън! Няма за какво да се напъвам и българските деца стават, ама от кой до кой клас? 11,12 че там май аз съм правият...

 16. #16
  ВВСар 08 дек 2017, 10:18
   
  4
   
  3

  САМО И ЕДИНСТВЕНО ДЯДО ВИ ЙОЦО-ВЕЩЕВАКА ГИ РАЗБИРА ТЕЗИ НЕЩА ЩО Е ОтБРАНА , RfP,
  АКВИЗИЦИЯ,ПАРТЕР-ПОЗИЦИЯ И Т.Н.!

  НЕ СЕ КАРАЙТЕ ,ДЯДО ЩЕ ВИ ОБЯСНИ!

  АЗ ЗА СЕБЕ СИ ГО РЕШИХ-УВО -2018г.!

  ОТБРАНЯВАЙТЕ СЕ ДРУГАРИ ДОКАТО ЖИВ БЪЛГАРИН НЕ ОСТАНЕ,ПОСЛЕ МУТРИТЕ И МАНГАЛИТЕ СИ СЪРБАЙТЕ ПОПАРАТА!
  ДА ВИ ЕБА МАМАТА ДОЛНА ЧЕРВЕНА!

 17. #17
  Туй е въпросът 08 дек 2017, 11:10
   
  2
   
  1

  Полк.Гертинов макар и завоалирано и политически коректно все пак е определил възможният противник и формата на въоръжения конфликт.Ако отмахнем политкоректността като досадна паяжина можем да кажем,че врагът е ислямският тероризъм и Турция.Двата противника са взаимно преплетени,но не са еднозначни.Беше време ,когато някой беше излъгал Ердоган, а и той си беше повярвал,че Турция ще стане водач на ислямския свят,ако не на целия то на сунитския свят.Събитията през последните години показаха,че Турция няма и не е имала ресурс за това и,че някой успя да я използва като пионка в близкоизточния геополитически пъзел.Затова Ердоган си преориентира геополитическите амбиции вместо да бъде халиф на исляма да стане султан на тюркския свят.Халифатът вече не е цел на Ердоган,а ислямът в турския му вариант вече е само едно от оръжията на Ердоган.В този смисъл нелинейно-контактна прокси война може да ни бъде сервирана,както от салафитския и уахабитския ислям на ИДИЛ,Ал Кайда и Господ знай какви още ислямистки терористи,но също така и от държавата Турция.И в двата случая войната ще започне като нелинейно-контактна,огнищна,в населини пунктове и планинско-гориста местност,но ако войната е организирана от Турция,то тя в определен благоприятен политически момент може да прерастне в класическа война с фронтаве и последваща окупация на български земи с "благородната" цел за умиротварянане на враждуващите страни.САЩ и НАТО тоя алгоритъм са го разигравали и прилагали безброй пъти и Турция съм сигурен,че също е овладяла тая технология.Каква армия трябва да строи България при такова положение,а не само да готви задгранични контингенти,които като правило рядко участват в бойни мисии....туй е въпросът?

 18. #18
  Браво 08 дек 2017, 17:01
   
  1
   
  0

  Отговор на коментар: #17

  Поздравления за извода:

  "но ако войната е организирана от Турция,то тя в определен благоприятен политически момент може да прерасне в класическа война с фронтове и последваща окупация на български земи с "благородната" цел за умиротворяване на враждуващите страни.САЩ и НАТО тоя алгоритъм са го разигравали и прилагали безброй пъти и Турция съм сигурен,че също е овладяла тая технология.Каква армия трябва да строи България при такова положение,а не само да готви задгранични контингенти,които като правило рядко участват в бойни мисии....туй е въпросът?"

  Ефимизмът на о.з. полк. Г. Гергинов "нелинейно-контактна война" не е нищо друго освен изнесена от чужда страна (Турция) гражданска война.

  "Ислямска държава" и Ал-Каида са намачкани и без Турция нямат капацитет да изнесат верска война през Турция, та чак в България.

  Така че отново е Турция, Турция и пак Турция като най-вероятен военен противник на България.

  В такъв случай, за запазване на териториалната цялост на Р. България най-точно и най-вярно е да се обърне внимание каква е била подготовката за гореще война на НРБ срещу Турция по време на студената война.

  (Мнението на НАТО е – Русия, Русия и пак Русия ( а после Китай). Българското правителство на ГЕРБ и доминираното от ГЕРБ Народното събрание са кукли на конци за НАТО, и също посочиха Русия за враг на България. Превъоръжаването и военната стратегия върви не с оглед защита на териториалната цялост на Р. България, а с оглед агресия на НАТО срещу Русия , с българско участие.)

  Първото преначертаване на границите в Европа, след ВСВ, беше с турската инвазия и гражданска война в Р. Кипър, окупацията, избиването и прогонването на гърците през 1974 година, отцепването и провъзгласяването на Севернокипърска турска република (СКТР) през 1983 г.

  СКТР не е призната от друга държава освен от Турция, което не й пречи да съществува...

 19. #19
  Zookyt 08 дек 2017, 17:17
   
  3
   
  0

  Ех Гергинов,
  ако знаеш сега какво е ВНТИ:
  Балата свиня
  Черният циганин
  "красивата" Камила
  Хамстера
  и Язовеца
  Смяях, смяях, смях

 20. #20
  полковникът 10 дек 2017, 16:53
   
  0
   
  1

  БЛИЦ, Г. Гергинов от гласове.ком, булгари_история, клуб рва и др. мога да прочета сам. От ПАН се очакват актуални новини с опити за анализ (поне от руските сайтове), като: "САЩ биха изгубили войната с Русия и Китай"; "Ексклузивни кадри от първия полет на Су-57 с нов двигател", "Световната война 2018 ще бъде без Русия"; "Русия против НАТО. Съотношение на силите на тактическата/фронтовата авиация" и др. Защо КОРЕКТОР и др. авиац. ентусиасти и "експерти" престанаха да коментират? Защо беше премахната "паролата" за коментар? Защо ПАН.бг слезе на нивото на генералите Събев, Симеонов, Попов?

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker