Що е това “турско присъствие” и “чуждо управление”

Pan.bg 05 мар 2015 | 18:01 views (3454) commentaries(11)
img bgnews.me


Въпреки ”демократичните” събития от последните 25 години и тълпите от знайни и незнайни ”светила” на науката, спонсорирани от ”незнайни” никому ”фондации” , които вече 25 години се мъчат да пренапишат историята и ни убеждават, че видиш ли нямало такова нещо като Турско робство на балканите а някакво незначително дори банално Турско присъствие, че нашите национални герои и борци за свобода като Левски, Ботев, Радецки, опълченците на Шипка и още много знайни и незнайни герои дали живота си в борбите за освобождението не само на България но и на Балкански държави от ”Турското присъствие”, не били нищо повече от шепа терористи и престъпници, саботиращи мирната законната Османска власт и развалящи идиличният живот на гражданите в нея. Същите тези учени вече 25 години заменят образа на Руския освободител с образа на една алчна Руска империя дошла на балканите да граби, разрушава и поробва щастливите Османски ага. Та на този ”светила” на науката и на непобедимия Българския дух който ни позволи да оцелеем като нация и народ както през 500 – те години ”Турско присъствие”, така и през вече 25 -те години на неолиберален геноцид наричан от новия Башибозук (в превод думата означава „повредена глава“) ” демокрация ”, посвещавам –


ИСТОРИЯТА НА ”ТУРСКОТО ПРИСЪСТВИЕ” В БЪЛГАРИЯ
“Необходимо е да се обърне вниманието на европейските правителства върху един, както изглежда, толкова незначителен факт, че европейските правителства не могат да го забележат даже. Ето този факт: избива се един народ. Къде? В Европа. Има ли свидетели на тези събития? Само един – целият свят. Правителствата виждат ли го? Не. .

Ние ще удивим европейските правителства, като им известим нещо, а именно, че престъпленията си остават престъпления, че на никое правителство не е позволено да става убиец . . ., че ако съществува някое свирепо правителство, с него трябва да се постъпва така, както се постъпва с дивите зверове, че в тази минута съвсем близо до нас, там, пред нашите очи, убиват, палят, грабят, изтребват, колят бащите и майките, продават малките момичета и малките момчета, а съвсем малките деца, неудобни за продан, разсичат на две части, изгарят семействата в къщите им, че жителите на един град, например Батак, са били намалени за няколко часа от 9000 на 1300, гробовете са препълнени с повече трупове, отколкото могат да поберат, а живите умират от чума. Ние известяваме европейските правителства и за това, че децата са убивани още в в майчината утроба, че по мегданите са нахвърляни купища разпрани женски трупове, че кучетата оглозгват по улиците черепите на изнасилените млади моми. Известяваме за всичко това, за да се спре клането, и че диваците, които вършат злодеяния, са страшни, а цивилизованите, които ги оставят да вършат тези злодеяния, са ужасни.

Настъпил е час да се издигне глас против тези зверства. Всеобщи са възмущението и негодуванието срещу тях. Има време, в което човешката съвест взема думата и заповядва на правителствата да я слушат.”

Из изложение на сенатора Виктор Юго пред Сената и пред Националното събрание на Франция, 29 август 1876 г.
Батак след клането

Репортажите на Макгахан и докладите на Скайлър
Един от първите чужденци, описали ужасите в България след Априлското въстание, бил американския журналист Джанюариъс Макгахан, който бил изпратен като воененкореспондент на
вестник „Дейли Нюз“. Първоначалните задачи на Макгахан били да направи анкета за престъпленията във въстаналите райони заедно с американския консул вЦариград Юджийн Скайлър и руския представител княз Алексей Церетелев, но след като видял положението в страната, решил че статистиката няма да е достатъчна. Журналистът описва много от турските зверства след посещенията си в Перущица, Батак, Панагюрище, Клисура и Пловдив.

Макгахан като военен кореспондент в България

Благодарение на изобличителните свидетелства на Макгахан в Англия били устройвани митинги, на които били гласувани повече от 500 резолюции в подкрепа на българския народ. Организирали се доброволни комитети за събиране на помощи и изпращане на петиции доправителството.

Между 28 юли и 25 август 1876 г., Макгахан пише своите репортажи с невероятни описания на целият разрушен град и околностите му:

„…Изведнъж дръпнахме юздите с възклицание на ужас, точно пред нас се издигаше грамада от черепи, смесени с кости от всички части на човешкото тяло, скелети почти цели, дрехи, човешка коса и изгнилоБатак месо, заразяваща миризма се разнасяше наоколо.

Всички скелети бяха облечени само с женски ризи, Те всички бяха жени и момичета. Преброих над сто черепа, без да включвам скритите под другите кости на страхотната грамада. Всички черепи бяха отделени от скелетите, всички скелети бяха без глави. Тези жени до една са били обезглавени. Процедурата била следната: турците хващали жената, съблича ли я внимателно по риза, оставяли на страна ония дрехи, които били ценни и всички украшения и скъпоценности, след което много от тях поемали грижата да я изнасилят, а последният я обезглавявал.

После ни разказаха, че това са костите на 200 млади момичета, отначало пленени и специално запазени за съдба по-лоша от смъртта…“
„Градчето лежеше на разстояние стотина ярда от нас, не беше оцелял нито един покрив, нито една стена (…) От другата страна на пътя имаше скелети на деца с ужасяващи удари на сабя по техните малки черепи, Броят на децата убити в тези кланета е повече от огромен. Очевидци ни разказаха как видели малки бебета набучени на байонети и разнасяни по улиците на Батак и Панагюрище…“ ”Приближихме към черквата и училището. Земята тук е покрита със скелети, по които висят парцали и парчета изгнило месо. Ако се съди по останалите стърчащи стени, училището е била обширна хубава сграда, годна за приемане на 200 или 300 деца.

Сега по камъните и боклука, които покриват пода на училището на височина от няколко фута, лежат костите на 200 жени и деца, живи изгорели между тези четири стени…

Черквата не беше много широка, заобиколена от ниска каменна стена, затваряща малък черковен двор. Отначало ние не забелязахме нищо особено. Зловонието беше толкова голямо, че едва можехме да погледнем около нас.

Това което ни се стори маса от камъни и боклук под нас, бе в действителност грамада от човешки трупове, покрити отгоре с тънка наслойка от камъни и пръст, целият църковен двор е покрит с тях на височина от три до четири фута и ужасна миризма идваше от там.

От тази чудовищна гробница можеха да се видят подаващи се глави, китки, крака, стъпала и ръце. Малки къдрави главички се показваха там, малко краче, дълго колкото пръст, малки бебешки ръчички, протегнати, сякаш молеха за помощ – бебета, които са умирали, учудени от яркият блясък на сабята, деца, които са умирали сред писъци на уплаха и ужас…”
На няколко пъти Макгахан е на крачка да се откаже от разследването си и репортажите заради ужасът, който вижда, самият той споделя, че местата, които е видял са се запечатали в него до края на живота му.

Юджийн Скайлър, един от спътниците на Макгахан също пише за клането:

„…Видях костите им, някои още с парчета месо по тях, натрупани в една низина откъм хълмовете, където ги глождеха кучетата. Нито една къща не е останала цяла в тази прекрасна долина. Дъскорезниците – градът е въртял значителна търговия с дървен материал и дъски, които се намирали покрай реката, са всичките изгорени и от осемтях хиляди жители няма и 2000 да са останали. Тук са погинали над 5000 души, голяма част от тях жени и деца и костите им, които са под развалините, и разлагащото се месо отравят въздуха. разпилени човешки кости, черепи, ребра, дори цели човешки скелети, глави на момичета, все още украсени с плитки от дълги коси, кости на деца, скелети, още покрити с дрехи. Тук видях къща, подът на която беше побелял от пепел и овъглени кости на 30 души, изгорени живи. Тук беше мястото, където селският първенец Трандафил е бил нанизан на копие и опечен и където сега е заровен; видях един трап, препълнен с разлагащи се трупове; един воденичен бент, изпълнен с подути тела; тук беше едно училище, в което двеста жени и деца, потърсили убежище вътре, били изгорени живи; тук видях и църквата и църковния двор, където още можеха да се видят около хиляда полуизстнили тела, които запълваха заградения двор и образуваха куп, висок няколко фута, където между камъните, които напразно са били нахвърляни отгоре за да ги прикрият, се виждаха ръце, крака и глави, които тровеха въздуха със своята смрад. След посещението ми по заповед на мютесарифа каймакаминът на Пазарджик бил изпратен в Батак с малко вар, за да улесни разлагането на телата и да предотврати избухването на епидемии. Ахмед ага, който е командвал клането, е бил декориран и повишен в чин юзбашия.“Трудно някой, някога може да опише зверствата на които са били подложени Българите през турското робство. Батак е само кратък епизод от непрестанния ад в който е живял нашият народ (въпреки, че и него се мъчат да отрекат). Ще се опитаме да припомним само някои от многобройните Български голготи.

Като начало ще споменем, че Българите никога не са преклонили глава пред поробителя и съпротивата е била активна през цялото време на робството. Вдигат се стотици бунтове и много въстания, 14 от които широкомащабни. Многобройни са и хайдушките чети, които поддържат огъня на борбата непрекъснато. Масово е и участието на наши доброволци в над 50 християнски похода срещу османците, а също и в Гръцката и Сръбската освободителни войни. Ето и някои по – важни събития:

1. – Походът на воеводата Стефан Елеазар през 1402 г.; 2. – въстанието на Шишмановци в 1405 г.; 3. – въстанията на богомилите в 1413 г.; 4. – походите на Владислав III Варненски в 1443-1444 г.; 5. – походите на Георги Кастриот (Скендер бег) 1443-1467 г. ; 6. – въстанието в Прилепско в 1564 г.; 7. – въстанието на войниганите в Панагюрище 1575 г.; 8. – Търновското въстание в 1595 г.; 9 – възстанието на поп Мартин в Русенско 1637 г.; 10 – Търновското въстание в 1686 г.; 11 – Чипровското въстание в 1688 г.; 12 – Марино въстание в Търново през 1700 г.; 13 – участие на софиянци в Австро-турската война от 1737 г.; 14 – Гръцко-българската завера в 1821 г.; 15 – Знеполското въстание в 1830 г.; 16 – Берковското въстание в 1835 г.; 17 – Върбановото въстание в 1837 г.; 18 – Пиротското въстание в 1838 г.; 19 – Априлското въстание в 1876 г.; 20 – Илинденско-Преображенското въстание в 1903 г.Тези и други важни исторически моменти целенасочено не се споменават или драстично се омаловажават и с всяка година все по – слабо се изучават в часовете по история, но за сметка на това все по – упорито се говори за някакво османско присъствие. Да видим в какво се изразява това така наречено „присъствие”.

Още с започването на турската инвазия в България всяко превзето селище е било подлагано на разорение и поголовна сеч над жителите, които не са успели да избягат. Тези кървави събития са подробно описвани от османските историци. Ето само някои цитати от хрониката „Огледало на света” на Мехмед Нешри „… И настанала такава сеч, че конете на правоверните взели да стъпват не по земя, а по мъртви гяурски тела. Тогава Исхак бей извикал: „Хей правоверни! Стига сте клали! Започвайте да вземате роби!…”; „… Разлютил се пашата (Али паша) и тоз час изкомандвал войската. Разрушили и опустошили крепостта Венчан (с. Венчан, Варненско), а народа й смазали на кюфте или го заробили…”; „…така били затрити няколко хиляди неверници. Изклали ги и те отведнъж изчезнали от лицето на света…”. Турските хроники са пълни с подобни потресаващи описания на извършвания над Българите геноцид. През този период целенасочено е ликвидирана и почти цялата Българска аристокрация. По нататък в годините на робството след всеки бунт или въстание голяма част от населението на съответната област е било избивано или продавано в робство. Например при второто Търновско въстание от 1686 г. повече от половината население на града е изклано, а в Габровско, Троянско и Златишко са убити над 5000 човека. През 1596 г. силезиецът Фридрих Зейдел пише, че при преминаването си край София и Ниш в полетата около пътя вижда камари от трупове и стотици набучени на кол глави на разбунтували се Български християни. Особено кърваво е било потушаването на Чипровското въстание от 1688 г.. Невероятен е бил терора от страна на кърджалийските банди, които достигали до 4 – 5 хиляди души. Те ограбват и изгарят Копривщица, Панагюрище, Калофер, Станимака, Раково, Арбанаси и други процъфтяващи селища, като избиват десетки хиляди Българи. По време на потурчванията, хиляди от тези които не искали да сменят вярата си са ликвидирани със зверски садизъм, включващ окачване на ченгели, дране на кожа, късане с клещи на живо месо, заравяне или изгаряне на живи хора, набиване на кол, разпаряне на коремите на бременни и т.н. Много жени, млади момичета и деца били масово изнасилвани пред очите на близките им. Доста от тези „подвизи” на „правоверните” са описани с гордост в техните хроники. При потушаване на Белоградчишкото въстание през 1850 г. голяма част от населението на областта бяга в Сърбия, над 800 човека са избити, стотици други са заточени в Диарбекир, изгорени са десетки села. След въстанията в Нишко и Пиротско от 1876г., изпратените западни кореспонденти са потресени от видяното. Те пишат за около 60 изгорени села пълни с трупове на жени и деца. Връхна точка на геноцида е Априлското въстание. Срещу 10 000 въстаници турците пращат около 10 000 души редовна армия и около 80 000 башибозук, които подлагат Българите на небивали кланета и гаври. Цялото население на Панагюрище било подложено на сеч, а града изгорен. Много от въстаниците се самоубивали за да не попаднат в ръцете на турците. Башибозушките жестокости в Клисура са неописуеми. Жените и децата са били насичани на парчета с ятагани и тежки каракулаци (вид извит нож). В село Зли дол хората на Тосун бей избиват над 200 души мирно население, главно старци, жени и деца. В Белово редовна войска изколва около 50 души въстаници от четата на Тодор Хайдутина. На юг от Белово турски редовни и нередовни войски също извършват кланета. В Копривщица, въпреки че въстаниците се предават и плащат огромен откуп (злато, сребро, ценни предмети и др.) са убити над 150 души. Перущица била нападната от башибозушките отряди и много хора, предимно жени и деца, били безмилостно изклани в черквата „Св. Архангел Михаил”. След погрома едно от цветущите български селища, представлявало купища димящи развалини. Убити били над 1000 души. В Брацигово са избити са над 150 души, а повече от 250 са изпратени на заточение в Диарбекирските затвори. Един от водачите на бунта, Васил Петлешков, е подложен на нечовешки мъчения и накрая издъхва докато е печен на бавен огън. Най-голяма е касапницата в Батак, където в кланетата наред с редовната войска на Ахмед ага Барутанлията и башибозука се включили и мобилизирани от околните села помаци. Много от защитниците на града са подлъгани, че ако се предадат ще бъдат пощадени и те предават оръжието си. Започва обаче безмилостна сеч. Пред училището е поставен специален дръвник и на него са посечени десетки жени, деца и старци. Същото става и в черквата „Св. Неделя”. Около дръвника се образуват купища от човешки тела и глави. Клането продължава с часове. Много хора са изгорени живи. Ето какви са свидетелствата на американския журналист и общественик Джанюариъс Макгахан, който пристига в града след погромите: „… Ние говорихме с много жени, преминали всичките етапи на мъчението, без последния (убиването!). Процедурата, изглежда, е била следната: турците хващали жена, събличали я внимателно по риза, оставяли настрана ония дрехи които са били ценни, и всички украшения и скъпоценности, които тя би могла да води със себе си. Много от турците поемали грижата да я изнасилят, а последният от тях я убивал или не, съобразно какво му е настроението…”. В Батак Макгахан вижда училището, в което живи са изгорени над 200 жени и деца! По улиците се стелели трупове на убити с дивашка жестокост Българи, чийто останки били разнасяни наоколо от подивели кучета. В църквата и около нея открили останките на над 3000 души укрили се тук от башибозуците – главно жени и деца. Тези кости са съхранени и досега в костницата към църквата, където всеки може да ги види. Извергите в Батак пленили около 200 млади момичета, които трябвало да им бъдат на разположение в продължение на няколко дни, докато ограбят и разрушат града и убият, който е останал след клането. След като били насилвани дни наред, накрая една по една ги обезглавили, за да не оставят свидетели на злодеянията. Купчината от техните черепи и кости е видяна от Макгахан на един хълм над града. Макгахан твърди, че в Батак са убити не по-малко от 6000 души, а в Панагюрище над 3000 души. Ето какво говорят и архивите на поп Минчо Кънчев: ”В Пловдивско около 70 – 80 села са разорени и опустошени и хиляди души, без разлика на род и възраст, се изтребиха… Колко клети сиромаси Българи има изтрепани по пътищата и на кол набити от башибозуците. По-долните чиновници и заптиета се разполагали, както си щели, със затворниците, които броили по-долни от животните…”.По-нататък в повествованието поп Минчо Кънчев описва невероятни зверства, извършени по заповед на властите с Българите: набиване на кол, печене на живи хора на огън, разпаряне коремите на бременни жени, изнасилвания на деца (момичета и момчета), като много от жертвите след това умирали от разкъсванията и вътрешните кръвоизливи. За тези ужасни престъпления Високата порта (турското правителство) наградила главните извършители – паши, бейове, управители, военачалници и други с медали и държавни отличия, а пред Европа и пред света се опитвала да омаловажава извършения геноцид. В Търновско също се извършват големи погроми. В Дряновския манастир 200 четника са обсадени и избити от няколко хилядна турска войска. Жестоки кланета са извършени в Батошево, Кръвеник и Ново село, както и в много села от Габровско, Ловешко, Севлиевско,Трявна, Ямболско и Сливенско. В Ново село например броят на убитите българи възлизал на 691, от които 350 били жени и деца. Това било извършено от башибозушката войска начело с плевенския каймакам Дели Неджиб и Саадулах ефенди от Севлиево. В манастира „Св. Троица” убили монахините, като преди това им отрязали ръцете и ги изнасилили. По данни от докладите на английския вицеконсул в Бургас Чарлз Брофи по заповед на Шевкет паша в Бояджик са изклани над 1500 души, всички къщи били запалени и разрушени и цялото имущество разграбено . Според англичанина в целия Сливенски Санджак и чак до Бургас, а също и към Свиленград от турска страна били извършени подобни кланета. От убийствата в Бояджик по чудо оцелява Иван Атанасов – баща на световно известния Джон Атанасов, създателя на компютъра. Турският ятаган само резнал челото на Иван (бебе тогава). На 13 години той емигрира в САЩ заедно с вуйчо си Константин. Ако по Божията воля ятаганът не го беше пощадил, как ли щеше да изглежда днес светът без компютри?!… Колко ли други знайни и незнайни гении и велики българи са били погубени от турската паплач? В Източна Македония също били извършени погроми и масови убийства над Българите като селата. Разловци, Смиленци, Владимирово, Лъки, Беровско, Малешево, Пиянечко и други от Солунския вилает са опожарени, а населението им е избито. Тук не можем в детайли да опишем всички жестокости, на които били подложени българите. Тези данни се съдържат в специалната литература и архивите от онова време. Затова ще направим някои обобщения и ще дадем числа, които са достатъчно красноречиви, че събитията и действията на турците през 1876 г. не са случайни и стихийни, както искат да ги представят някои историци, а става въпрос за добре организирано и систематично провеждано изтребление. При това освен чисто физическото унищожение на Българското население се е целяло да се нанесе погром върху материалната база – разграбване на натрупани богатства (ценности и пари), имущество и добитък, опожаряване и унищожаване на жилищата (къщи, постройки, хамбари, складове) и храмовете (църкви и манастири). По данни, събрани от достоверни източници (дипломатически доклади, разкази на очевидци, данни от анкетни комисии, чужди кореспонденти и др.), става ясно, че в хода на въстанието турците избили, според различни сведения, между 80 000 и 100 000 Българи (повечето жени и деца), изгорили и разрушили минимум 7000 къщи и множество училища, църкви и манастири. И това са само преките загуби. След въстанието репресиите на властите продължили. Били арестувани хиляди Българи и хвърлени в затворите, където били подложени на нечовешки мъчения (побои, обесване надолу с главата, забиване на игли под ноктите, душене, извиване на месата с клещи, горене с нажежено желязо и пр.). Голяма част от затворниците били осъдени и обесени, а една част изпратена на заточение.

Необясним факт е, че много малко се знае и говори за турските зверства по време на Освободителната и Балканската война. Те надминават доста погромите от Априлското въстание. Едно от най – страшните кланета се случва при повторното превземане на Стара Загора от турците. Заповедта на главнокомандващия – Сюлейман (Соломон) паша е била кратка и ясна: ”нито един Българин да не остане жив” и потичат реки от кръв. Първите свиделства на очевидци са от 12 – ти юли 1877г., когато града започва да се пълни с каруци бежанци от околните села. Те разказват как башибозука ги напада, убива който успява да хване и запалва селата им. На 16 – ти юли пристига още една по – голяма група селяни, които разказвали че „ по полето се въргаляли мъртви тела и вонята била непоносима”. Скоро дошли и сигурни сведения за ужасни масови убийства в селата Гюнелийска махала и Дълбоки. Тези действия били извършени от предните башибозушки отряди, но това което предстояло с идването на редовната армия било трудно описуемо. Ще ви предадем само част от свидетелствата на оцелели очевидци: ”… Към залез слънце (19 юли) черкезите пресекли пътя на бежанците… Тогава настанала страшна касапница около подножията на Аязмо баир… Полянките в тази местност, доскоро зелени и красиви, заринали се с глави, нозе, ръце и обезобразени трупове на деца, майки, родители, юноши и старци…”. Затваряйки обръча около Стара Загора, турските войски нахлули в града и започнали невиждани кланета и насилия, пред които Батак бледнее! Според свидетелствата на професор Любомир Костов, записани от неговия баща Димитър от Стара Загора, наред с турците в убийствата и грабежите участвали и циганите. В щаба на Сюлейман паша се намирал и англичанинът Юлий Викед, който бил агент на английското правителство и лице за връзка с него. Ето какво пише самият този агент и приятел на турците : ”… Аз не съм в състояние да опиша всички ужаси на сцените, на които за мое нещастие съм бил донякъде свидетел – очевидец и сега даже, като си припомня за тях, кръвта ми замръзва в жилите. На нещастния град Стара Загора налетяха не човеци, а като че ли бяха някои бесни дяволи. В плен никого не взимаха, а всеки, без разлика, с байонета пробождаха, или с ятаган посичаха и на повечето от ранените главите отрязваха. Болни, жени, деца, старци и всичко, що дишаше живот, без милост убиваха, или в пламъците на горящите къщи хвърляха…..”. Това което Викед пропуска ни го предават някои други свидетелства: „…турците карали моми и жени да играят голо хоро; бременни жени са разпаряни и рожбите им от утробата им вадени; много момичета от изнасилвания са умирали; някои са простирани на земята с вързани ръце и крака, а на гърдите им огън палели и кафе си варили; имало е хора, на които най-напред пръстите отрязвали, после носа, ушите, други части, докато издъхнат; на убитите мъже членовете им режели и за поругаване в устата им ги слагали; някои на ръжен прекарвали и на огъня като чеверме ги пекли; други на дървета разпъвали и с гвоздеи като Христа ги заковавали ; живи хора като овце са драни, а кожите им със слама пълнени и по дърветата окачвани…”. Естествено Българите се съпротивлявали на убийствата и тези, които имали оръжие, се барикадирали в къщите си, бранейки живота и честта си. Ето един пример какво се случва с тях: ”… В къщата на хаджи Станко Минчев се събрали до 300 души почти само селяни. Турците ударили огъня на къщата и едни от тях изгорели, а други, които искали да избягат, всички били убити и хвърлени в долапа на градината…”. Според показанията на Марийка Иванова Ахънова, която била в къщата на Коле Гюпхаленеца до самата църква „Св. Троица”, там загинали много хора. В църквата и двора се събрали над 2500 души, натъпкани един да друг, така че нямало игла къде да падне. Турците нахлули в църквата и клането, убиването и обирът продължили няколко часа. От заловените жени, млади момичета и деца по заповед на Сюлейман паша бил образуван специален лагер, където войниците дни наред ги изнасилвали и тероризирали по най-дивашки начин. След издевателствата тези жени, момичета и деца били откарани като роби в Одрин и Цариград. Техният брой надхвърлял 10 000 и само единици от тях успели по-късно да избягат и свидетелствали за убийствата и кланетата. За това какво е представлявала Стара Загора след погромите свиделства даскал Петър Иванов : „…..Нищо не виждаше човек освен кости и глави, а тук-там гъсти женски коси, които окапали от изгнилите женски глави… Черквите изгорени, опозорени… пълни с изгнили человечески трупове…..Но край тези възмутителни картини едно баснословно множество кучета, които се бяха настървили от ядене на човешко месо, придаваха още по-голям страх на зрителя със своя див и необикновен вой ….. Току при края на града видяхмежертвеници, дето живи хора са били горени (всеизгаряне – б. ред.) от „героите” на Сюлейман-пашовата войска. По-нататък друго възмутително зрелище. На клона на едно дърво висеше изсушена человеческа кожа.
Печалната равносметка от погромите в Стара Загора е, че един от цветущите Български градове и богатите села около него са разорени и изгорени, над 15 000 Българи са разстреляни, изклани или избити по особено жесток и садистичен начин, повече от 1200 други умират от глад, болести и епидемия от тиф. Но със Стара Загора не се свършват мъките на нашият народ по време на Освободителната война. След падането на Плевен турските войски започнали да се изтеглят на югоизток и по пътя си извършвали множество кланета, насилия и ограбвания на мирното българско население. В Пловдив арестували и екзекутирали в стотици Българи през 1877 г. Само в края на август и септември били разстреляни и избесени 116 българи. Екзекуции на стотици българи се изпълнявали и в Одрин, Татар Пазарджик, София, Карлово, Станимака (Асеновград), Чирпан, Варна, Мустафа паша, Фере, Димотика и други тракийски градове. Големи насилия и жестокости били извършени от турските власти върху българското население в Карлово и Калофер; селата Красново, Аджар, Рахманли (днешно Розовец), Меричлери и други, разположени по южните склонове на Източна Средна гора. В доклад на френския вицеконсул в Пловдив от 6 август 1877 г. се съобщава за избиването на около 600 българи само в Карлово от редовни турски войски и от башибозук. В действителност броят на избитите карловци бил по-голям. Редовни турски войски доограбили Панагюрище и убили много от неговите жители. В селата в Пирдопско също били убити стотици българи. В Сливен и околностите му да началото на 1878 г. турските власти убили, изпратили на заточение и интернирали около 1100 души Българи. Много хора станали жертви на турския произвол и в София, където руските войски, както съобщава един чуждестранен кореспондент, заварили много бесилки. Пострадали също Каварна, Стремската долина, Златарица, Елена, Котел, Новозагорско, Самоков, Белово, Караагач (Брезник), Чепеларе, Златоград, Търново Сиймен (Симеоновград), Мустафа паша (Свиленград), Любимец, Харманли и други. При отстъплението на турската армия мирното население там било подложено на клане, грабежи и насилия. Историците отбелязват, че по време на войната безчинствата на редовните турски войски, черкезите и башибозушките отряди надминавали всичко, което дотогава бил изтърпял през робството многострадалният Български народ. Целта била да се смаже чрез целенасочен терор порива за свобода. След Руско – турската война голяма част от нашите територии остават под робство (някои включително и до днес). Там мъките на Българите стават още по черни. Съпротивата на населението в тези земи прераства в мащабното Кресненско – Разложко въстание. Само при превземането на Кресненската клисура, 8000 – та турска войска изгаря Кресна и 12 околни села (общо 1320 къщи), като избива голяма част от жителите. На поголовна сеч са подложени и Банско, Добринище и много от селищата по десния бряг на Струма. През май 1879г. е разбита и изклана чета от около 1500 въстаници. Някои историци сочат потресаващи данни за жертвите дадени от нашия народ по време на Априлското въстание, Освободителната война и бунтовете след нея. Те говорят за над 260 000 избити българи. Отделно много хиляди измират в последствие от глад и епидемии, а стотици хиляди доизживяват живота си като бежанци в пълна мизерия.
Източник: slav-vesti.blogspot.com
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 11

 1. #1
  некойси 05 мар 2015, 19:32
   
  25
   
  0

  Не можах ... да прочета до края.. А имаше едни боклуци които твърдяха че не е имало Баташко клане. ДА ПУКНАТ ДАНО.Ако може повече от веднъж .

 2. #2
  елена 05 мар 2015, 19:58
   
  26
   
  0

  Господи, пази ни! Никога вече да няма зверства; да няма смърт и злоба между хората.
  Поклон пред Русия!
  Благодарим Ви, хора!!!

 3. #3
  АЗ 05 мар 2015, 20:58
   
  23
   
  0

  ТОВА ДА ГО ПРОЧЕТЕ ГАДА ПРЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ И ДРУГИТЕ ТИКВИ ОТ ДПС И АМЕРИКАНЦИТЕ ЗА ТУРСКОТО ПРИСЪСТВИЕ!!!!!!!

 4. #4
  Serious SAM 05 мар 2015, 21:03
   
  19
   
  0

  А оня смешник президентчето дори не посмя да каже в "словото" си кой не е освободил и от кого. Е*ах ти олигофрена. На всичкото отгоре и главнокомандващ. Тежко й на тази държава.

 5. #5
  Анализаторина 05 мар 2015, 21:35
   
  17
   
  0

  Присъствие е имало на арабите в Испания- доса напреднал интелектуално и културно народ, който освен, че научава испанците да не си хвърлят нощните гърнета през прозореца 7 века са строили и са живяли като един народ даже са са женили помежду си. По българските земи имало РОБСТВО. Идват на талази долни гнусни миризливи полудиви племена джагали с робско съзнание и никаква култура и прекратяват съществуването на България за 5 века. 5 века въпросните полу-маймуни събарят всичко което може да се събори под съветите не чифутите ибрици на тяхна служба и след тях оставят само някоя и друга джамия, построена от някой загрижен за 40-де си девици мюмюн. И Полша и Чехия са били под присъствие но я им вижте дворците.

 6. #6
  непознат 06 мар 2015, 11:50
   
  2
   
  7

  Нека започна от завладяването на България от османците. Как става така, че за сравнително кратък период османците навлизат на балканите, разрастват се и лека полека покоряват народите там ? Отговора е с т.нар. васалитет, а именно поради разпокъсаността на държавността на балканите, отделни области с войската си преминават на страната на османлиите с целия си апарат, който е под тяхна власт и така лека полека без особено големи военни действия те се настаняват тук на Балканския полуостров. Стига се до там, че когато се осъзнава тяхната мащабна инвазионна политика вече е прекалено късно за реакция и така българските области, разпокъсани от вътредържавни междуособици попадат в ръцете на врага, като последните опълчили се на завоевателя са Видинска област. Толкова! Голяма част от българската конница дори преминава във военните структури на завоевателя и дори са ползвани във войните им с други врагове на империята на Изток, проявили се с особена храброст и военни успехи, за което са наградени дори от султана подобаващо. Първите години на покоряването на българските земи са ужасяващи за тези региони, които не приемат новата власт, а зверствата са нечовешки и дори днешните мюсюлмани по нашите земи са наследници на меко казано репресираните от тогава, които са приели исляма.
  Като цяло средновековието е една тъмна епоха в цяла Европа, където в западния свят властва Великата инквизиция със своите зверства, следвана от многогодишни войни на верска основа между протестанти, католици, лутерани и т.н. Балканите не са пожалени в кървавото средновековие.
  Идва един период на Възраждане, както в Европа, така и тук. Българите строят църкви, манастири, училища, започват да обособяват занаятчийски работилници, да търгуват както с Близкия Изток, така и със запада и търговските притегателни центрове по онова време, като Венеция. Обособяват се цели населени места по българските земи, като занаятчийски селища и всичко това от българи, които са на особена почит от Великата порта. Доста български младежи стават чираци на тези български занаятчии, а доста от тях са изпратени да учат занаяти по чужди земи. Българите имат православна религия и Екзархия, която е пряко подчинена на гръцката патриаршия. Големият проблем е, обаче, липсата на развитие на Османската империя, която остава в т.нар. феодално общество, което е изиграло вече своята роля в западния свят, но не и в рамките на владение на Великата порта. Именно поради проблемите от липса на реформи, османската империя е наречена "Болния човек на балканите" и те лека полека започват да губят владенията си, като българите са едни от последните, които надигат глава срещу османската власт, след румънци, сърби и гърци... Спирам с историческата част и задавам следния въпрос! Какво е роб ? Дефиницията, която веднага ми изкача в главата е човек, който няма право на всякаква форма на собственост, няма право на религия, на образование, работи единствено и само за благосъстоянието на своя собственик (господар) без никакво заплащане. Да, робът е вещ, която е собственост на своя господар. И така нека обобщим - къде и кога българина е бил вещ, собственост на някой чужд народ ? Българинът е оцелял през всичките тези години и векове без да е бил роб на никого и аз не искам да повярвам, че има хора, които продължават да твърдят, че ние сме били роби!!!! Не, ние не сме търгувани на пазара на жива плът, а сме били един от движещите колела в т.нар. икономика на макар и разпадащата се Османска империя. Разбира се, имало е бантити, които са дерибействали с българското население, които са смятали, че могат да получат всичко, което им харесва от "гяура", но пък те са и причината да възникват съпротивителни движения като хайдутските отряди, които са играели роля на защитници на мирните български граждани, поради липсата на държавна власт.
  Другия въпрос е - защо гърци, сърби, черногорци, румънци и прочее не твърдят, че са били под робство, а само ние българите ? Въпросът е риторичен и отговора е ясен.
  Не се заяждам с никого, но просто ме хваща яд да слушам и чета как сме били роби на не знам си кой народ! Не, българския народ никога не е бил роб, освен със своята душевност!
  Хубав ви ден господа офицери!

 7. #7
  стуенчу 06 мар 2015, 15:05
   
  7
   
  0

  #6, в твърденията ти има малко истина, но или това е всичко което знаеш, или целенасочено не споменаваш останалите 90%.

  За разпокъсаността си прав. Другото е че османлиите са служели на балканските аристократи, а не обратното. Така проникват османските наемници в европа. Чак до Австрия. Това им дава възможност на място да преценят ситуацията за бъдещата си военна офанзива. Т.е. - напълно открита разведка.

  В робство са продавани огромна част хора от завладените територии и по време на набезите им в други страни, като Украйна,Крим,Закавказието. Това е описано с големи подробности от всякакви европейски пътешественици, с целия им ужас, а и самите турци не го крият. Тържищата за роби са били огромен бизнес в Османската Империя. Гяурите"" са плащали огромни данъци, много по-големи от тези на османлиите, което практически ги прави роби. Работели са под строг надзор на нивите, както негрите в американските плантации. Това си е робство, както и да го масажираш.

  Нито една страна не отрича робството - нито Сърбия, нито Гърция. Даже Унгария, която е била сравнително кратко време под османско владичество най-много тя ги кълне за робството,кланетата, спирането на развитието им.
  Не знам от къде черпиш информацията си, но е почти напълно невярна. Твърдиш неща , които самите турци ооровергават. Не само днес, а изобщо- в летописите си. Те даже го твърдят с гордост, дори и днес.

 8. #8
  стуенчу 06 мар 2015, 15:19
   
  4
   
  1

  За Румъния нямам информация как се отнасят към тази епоха, даже колко време и какви техни територии изобщо някога са били завладявани. Помня карта на империята от 18 век, на която е целия Балк.п-в, от Румъния-само крайбрежието, Бесарабия, Армения. Може в Румъния да твърдят това което казваш, не знам, те имат лукса да не граничат с Турция. В Гърция за подобно твърдение или в Сърбия и Унгария може публично да те линчуват:). За гърците под робство има даже много повече архиви, даже велики произведения на изкуството, за България и Сърбия запада се е стараел да не споменава, защото сме славяни.

 9. #9
  непознат 07 мар 2015, 16:05
   
  0
   
  1

  Готино е да си избираш отделни неща и да коментираш само тях, ама тезата ти нещо не е убедителна. Не искам да се заяжам въобще, просто така ми изглежда.
  В първите години на инвазиите им със сигурност не са били цветя и рози за покорените народи, пък и говорим за средните векове, в които човечността, хуманното отношение и прочее са непонятни думички за никого, още по-малко за паплачта, която налазва балканите, а по-късно и голям част от Европа. Районите, които са били под тяхно влияние най-дълго имат най-слабо еволюционно развитие и до днес (ние сме последните, които се отърваваме от тях). Въпреки това, обаче, един народ който има право на религия, дом, семейство, собственост, право на занаят, учение и образование смятам, че не може да се квалифицира, като роб. Никой не отрича проблемите на българите тогава, както и на всички народности под тяхно управление, но това е поради факта, че не приемат друго развитие на обществения строй освен Феодалното общество, което е било движеща роля, но е една много по-ранна епоха, като средните векове. Препоръчвам да отвориш някой учебник по "Стопанска история" (развитие на човечеството от рани епохи до наши дни), на който и да е автор (за предпочитане на проф. Любен Беров - трето издание) и да почетеш някои нещица и оттам.Разбирам, че учебниците по история, целия културен и държавен апарат преди 89-та са водили такава политика и всички ние сме чели това там, но е срамно да не се прочете нещо повече, при наличието на толкова много информация сега.
  Аз лично отказвам да призная, че моите деди са били роби на някого!

 10. #10
  възмутен 07 мар 2015, 17:10
   
  1
   
  1

  Никъде обаче не видях да е написано или споменато,че зверствата в Батак са извършени не от турци а от българи-помаци от съседните села.Башибозукът при батак е бил събран изключително само от българи-помаци.Никой ли не е чел "Записки по българските въстания" ?

 11. #11
  Уроде читашкий! 09 мар 2015, 21:19
   
  0
   
  0

  Уроде, не се прави на възмутен! Пак помаци ли клаха старозагорци? Башибозукът коли наред, без значение дали са черкези, албанци или турци, клането става пред очите и със съгласието на ТУРСКИТЕ ОФИЦЕРИ и най-вече с благословията на ПАДИШАХА! Англичанинът Юлий Викед, жив свидетел на поредните кланета пише:
  „Аз не съм в състояние да опиша всички ужаси на сцените … Башибозуците, които дойдоха със Сюлейман паша от Албания, върлуваха и беснееха … убиваха без ни най-малка причина всекиго, само и само да наситят своята страст. Офицерите, ако би могло да се употреби такова название за албанските или други такива нередовни войски на падишаха, бяха изгубили всякаква власт над побеснелите…“

  https://anonybulgaria.wordpress.com/2013/05/20/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0/

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker