Заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков: Модернизацията – задължително с българско участие

Pan.bg 26 май 2018 | 10:38 views (1084) commentaries(1)
img
Анатолий Величков е роден на 21 юли 1965 г. През 1990 г. се дипломира като магистър по международни отношения във Висшия икономически институт „Карл Маркс” – София. През 2006 г. придобива сертификат по маркетингов мениджмънт (CMM) – grade B от Университета в Нюарк, Делауеър.
Бил е управител на редица дружества, включително в пенсионно-осигурителния и банковия сектор. Владее френски и руски език. Женен, с две деца.

– Г-н заместник-министър, на 30 май започва изложението „Хемус – 2018”. С какво то ще бъде важно за Българската армия, Въоръжените сили и българската отбранителна индустрия?
– Изложението предстои да се състои в условията на българското председателство на Съвета на ЕС и това задължава в значителна степен организаторите да изпълнят качествено и в срок значителен обем дейности по подготовката му. Изложението ще надхвърли националните си рамки и ще подпомогне диалога между държавите, членки на ЕС, и между тях и институциите на ЕС за прилагане на Европейския план за действие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана. В допълнение очаквам това събитие да засили отбранителното сътрудничество между държавите членки и да стимулира работата по Подготвителното действие за финансиране на научните изследвания за технологични разработки на продукти с двойно предназначение по посока на създаване на Европейската програма за отбранителни изследвания.
„Хемус – 2018” е естественият форум за практически ползотворни срещи на представителите на бизнеса с експерти от Въоръжените сили, мястото, където могат да обменят експертиза, идеи за нови продукти, свързани с отбраната, както и модернизиране на съществуващи.


image– Известно е, че от години предприятията от отбранителния сектор работят предимно за чужбина, като е имало моменти, когато само 5 на сто от продукцията му е била за родния пазар. Какво може да се направи, за да стане Българската армия по-значим купувач на продукцията на българските предприятия от бранша?
– Основната причина са наличните бюджетни ограничения за отбрана. Те оказват пряко влияние върху придобиването на отбранителни продукти и влияят негативно върху развитието и конкурентоспособността на българските оръжейни фирми. Често в разговори последните споделят, че изпитват затруднения при представянето на своята продукция зад граница и особено, ако им бъде зададен неудобният въпрос: „А в Българската армия вашият продукт приет ли е на въоръжение?”. Още по нелицеприятен е


отговорът на въпроса за осигуряване на ремонт на въоръжение и техника на БА във военноремонтните заводи от групата ТЕРЕМ, които са собственост на Министерството на отбраната. През годините досега капиталовите разходи на МО са насочвани в проекти, които са отреждали на компаниите от българската оръжейна индустрия незавидна роля. С приетия с Решение на Министерския съвет проект за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада за Сухопътни войски по предложение на министъра на отбраната беше заложено условие пред бъдещите кандидати да осъществят лицензионен трансфер на технологии с цел максимално участие на български фирми в осъществяване на проекта. Разписани са и текстове за извършване на дейностите по поддръжка, модернизация и надграждане в България. В допълнение една от основните специализации на българската отбранителна индустрия е в сферата на производството на боеприпаси, а редуцирането на запасите от боеприпаси през изминалите години става с по-бавни темпове поради: 1. Огромни запаси, съобразени с плановете от края на 90-те години; 2. Снемане от щат на значително количество въоръжение и техника, което не се използва при бойната подготовка и 3. Намален интензитет на ученията с провеждане на бойни стрелби. Очаквам в близките години тази тенденция да смени посоката си, особено вследствие на стартиралите проекти за модернизация на Въоръжените сили.

– Какви подходи може да използват държавните институции, за да се натоварят с повече поръчки българските отбранителни предприятия, без това да се отчита като недопустима държавна помощ от контролните органи в ЕС? Необходими ли са нормативни промени в тази посока? Как, примерно, Франция, може да купува за армията си предимно френска продукция – изтребители, кораби, бойни машини?
– Основната причина за малкото поръчки към компаниите от българската оръжейна индустрия досега са налаганите бюджетни ограничения за разходи в областта на отбраната. Питате за необходимостта от промени в законодателството, а моят отговор е, че преди всичко е необходимо единомислие и единодействие между военното и политическото ръководство на МО, каквото смятам, че постигаме успоредно с изграждането на доверие. Демонстрираната решимост несъмнено е в интерес на българската индустрия – дейности по асемблиране, интеграция на системи, поддръжка, надграждане и модернизация да се извършват в България и да спомагат нарастването на националния брутен вътрешен продукт (БВП). Нужна ни е точно такава национална политика, а не позьорство. Например, по-голямата част от развойната дейност в интерес на отбраната в държавите с високи разходи за отбрана, дори и във фирмите, които не са с държавно участие, се съфинансира по един или друг способ от държавата. Налага се днес да се учим от чуждия опит поради загубения преди години научен и развоен капацитет, конструкторски и технологични звена. В ход е възстановяването на тези способности в Института по отбрана. Ключов момент в реализацията на основните проекти за модернизация е задължителното условие за участие на български фирми от отбранителната индустрия.

– Ще присъстват ли на изложението фирми, които проявяват интерес към големите проекти за модернизация на трите вида Въоръжени сили у нас? Има ли интерес към тези проекти от големи производители в чужбина?
– Да, има такива участници с доказани възможности за разработване и производство на отбранителни продукти и системи. Почти всички участници, заявили интерес към реализацията на проекта „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи в състава на механизирана бригада” участват като изложители, а дори има организирана демонстрация на територията на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово” на една от фирмите. Някои участници имат отношение и към другите два проекта за модернизация.

– Може ли проектите да бъдат осъществени чрез по-мащабно коопериране на български и чужди фирми, за да получим върхово качество на достъпна цена? В този смисъл проектите може ли да модернизират не само Българската армия, но и българската отбранителна промишленост?
– Да! Това е важна цел, която се преследва с изискването в проектите да участват задължително под формата на индустриално сътрудничество и български фирми, специализирани в разработването и производството на продукти, свързани с отбраната. Многобройни са ползите за икономиката на държавата ни: нарастване на заетостта в сектор със сравнително висока добавена стойност, очаквано повишаване на възнагражденията, повишаване на квалификацията, качеството и производителността на труда, нарастване на инвестициите в сектора, увеличаване на БВП и много други позитиви. Ще споделя и още нещо в допълнение към положителните ефекти от ангажирането на български фирми за участие в модернизационните проекти – нараства броят на местните фирми, които изпълняват дейности като субконтрактори и които се стремят да усвоят производството на отделни детайли, възли и агрегати.

image

Анатолий Величков: Допълнителни 100 млн. лв. за заплати догодина

Трайното увеличение на възнагражденията, основно на войнишкия и сержантския състав се реализира в рамките на обещаното за 2018 година, а предвидените средства за 2019 година за увеличения на възнагражденията са отново 100 милиона лева. Това каза заместник-министър Анатолий Величков в отговор на въпрос на в. „Българска армия” за оценката му за изминалата първа година от мандата на политическото ръководство на Министерството на отбраната. За 2020 и 2021 години средствата за персонал са общо около 100 милиона лева, допълни той.
Нищо от постигнатото за този период от началото на мандата нямаше да бъде възможно без установяването на климат на доверие между военното и политическото ръководство на МО, в частност между министъра на отбраната и началника на отбраната, изтъкна заместник-министърът на отбраната. Моята преценка е, че взаимното разбиране и уважение, единомислието за необходимите способности на БА, сработването в единни екипи за работа по определени казуси, е първото необходимо и най-важно условие за постигане на добри резултати, посочи той.
„Имахме общото разбиране за необходимостта от интегрирана логистична поддръжка за МиГ 29 без посредници и това бе постигнато. Резултатът от сключения договор с РСК МиГ бе сигнал за една нова политика на министъра за аквизиция без посредници. Предизвикателство са и продължават да бъдат проблемните казуси от близкото минало като неизпълнената част от договора с „Еърбъс хеликоптерс” и последвалото решение за сключване на споразумение по спорните въпроси между Министерството на отбраната и фирмата. Този подход демонстрира решимост за намиране на решения и приключване с „горещите казуси”, поясни Анатолий Величков.
Той напомни, че бяха сключени важни за военната авиация договори като договора с „Леонардо” за поддръжката на С 27 „Спартан”, за поддръжката на самолетите „Пилатус”, L 410, за вертолетите „Кугар”, а предстои и провеждане на процедури за ремонт и поддръжка на хеликоптерите Ми 24 и Ми 17, и самолетите Су 25. Насочени са усилия за приключване в срок на процедурите за КВР на танковете Т 72 и на бойната машина БМП 1.
Прецизират се вариантите за финансиране на модернизацията на фрегатите проект Е 71.
Най-важният акцент в новата политика на министерството е привличането на българските оръжейни компании в изпълнението на инвестиционните проекти, категоричен беше заместник-министър Величков. „Нека не изглежда самокритично, но като член на политическото ръководство преценката за работата ми като заместник-министър по ресурсите е, че амбицията ми за бързи резултати по стабилизиране на предприятията от групата ТЕРЕМ, на останалите търговски дружества с принципал министъра на отбраната, за реализация на плана за собствените приходи на министерството чрез продажба на имоти с отпаднала необходимост за БА, намаляване на административните разходи, ускоряване на работата по провеждане на обществените поръчки, не винаги е постижима цел в рамките на едногодишния времеви хоризонт”, обобщи той.

image


С 50% повече държави на „Хемус – 2018”

Броят на държавите, представени с изложители, подизложители или представени на щанд в „Хемус – 2018” е 17, което представлява увеличение с над 50% в сравнение с предишното изложение, каза заместник-министър Величков. „Към момента са представени общо 69 фирми и организации (ръст от 19%), от които 48 български (ръст от 30%) и 21 чужди (ръст от 5%). Няколко български фирми, както и две структури от МВР (СОБТ и ГДПБЗН) участват за първи път, като изложители”, посочи той.
„На финалната среща за отчитане на напредъка по организацията на „Хемус – 2018”, беше представена подробна информация за очакваното участие от фирми-изложители. Понастоящем над 65 фирми и организации ще имат собствени щандове на изложението. Половината от изложителите са от България”, изтъкна Величков.
От чуждестранните участници пет от фирмите са от Германия, четири от Франция, четири от САЩ, две от Израел и по една от Австрия, Беларус, Канада, Литва, Испания, Полша, Турция, Финландия, Чешката република. Дания , Италия и Китай са представени на щанд на друг изложител.
Общо наетата площ расте с 30% по отношение на 2016 г., най-чувствително при чуждите изложители – над два пъти повече от 2016 г., заяви заместник-министърът на отбраната.
Представителни щандове на изложението ще имат ТЕРЕМ ЕАД, Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и Националния военен университет.
Организацията на демонстрационните стрелби е поверена на Института по отбрана и на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”. От своя страна видовете въоръжени сили участват с експонати на своята техника.


Източник:"Armymedia.bg'';АВТОР АНДРЕЙ РАНГЕЛОВ
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  маче 04 юни 2018, 20:49
   
  1
   
  0

  Гледайте какво купуват съседите и вземайте по-добро.... без комисионни и с мисъл за Родината...

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker