Модернизацията на ВВС: Три оферти за изтребители (текста на интервюто)

Pan.bg 16 ное 2018 | 11:55 views (933) commentaries(1)
img
Източник:"Armymedia.bg'';АВТОР БА

– Г-н заместник-министър, приключи ли работата на военноекспертната група по придобиването на нов боен самолет за българските ВВС?
– Точният отговор е – приключи първият етап от работата на съвместната работна група по оценка на офертите по придобиването на нов многоцелеви самолет за българските Военновъздушни сили. Първият етап, защото задачата на съвместната работна група беше да оцени четирите предложения, които получихме – от Съединените щати за Ф-16 и Ф-18, от Швеция за „Грипен” и от Италия за „Юрофайтър”. Групата се труди много интензивно, тъй като трябваше да обработи изключително голям обем от информация, да оцени десетки, бих казал – стотици параметри и показатели, да ги намери в офертите, да ги оцени и да ги обобщи. На базата на своята дейност тя е изготвила така наречения предварителен протокол в който е информирала министъра на отбраната за обобщените си оценки и анализи, дефинирала е всички допълнителни въпроси, които трябва да бъдат доуточнени с потенциалните изпълнители на този проект. Тя е предложила на министъра на отбраната процесът на подобряване на офертите и предоставяне на допълнителна информация по основни и други спомагателни показатели и параметри да бъде възложен на политико-военната група, която е назначена също със заповед на премиера. Ако трябва да обобщим – свършена е много добра работа от съвместната работна група, която дава възможност за преговори и подобряване на офертите.

– Групата извърши ли класиране на офертите?
– Тази група извършва оценка, анализ на офертите. Не й е възложено да извършва класиране. Тя трябва да приложи методиката, да анализира получените предложения, да ги оцени всестранно и да дефинира цялата онази липсваща информация, която, ако бъде допълнително предоставена на тази работна група, тя ще може на следващия етап да извърши окончателно оценяване на положителните, отрицателните страни и качеството на всяка оферта.

– Има ли участници, които се оттеглят, или всички продължават напред?
– На базата на тази информация съвместната работна група е преценила и предложила, че офертата за Ф-18 не отговаря на условията и на изискванията за пълна оферта. Тя е дефинирана само като намерение, поради което съвместната работна група не е оценявала това предложение и е предложила американската страна да бъде информирана, че всъщност Ф-18 няма реквизитите на оферта. И няма как с информацията,
която съдържа това предложение, да се извърши цялостен анализ и обобщаване. Тази оферта не е декласирана.
Тя не е разглеждана, тъй като няма реквизитите на оферта и не може да изпълни изискванията на методиката за оценка. Американската страна е уведомена, че в този вид това намерение не може да бъде считано за пълноценна оферта.

image

– Изводите на групата окончателни ли са? Има ли вариант те да бъдат преразгледани на по-късен етап?
– Всички анализи, оценки и обобщения, които са направени в предварителния протокол, са валидни. Те са подписани от съвместната работна група и могат да бъдат предмет на подобрение, допълнително попълване на липсващата информация. Това значи, че продължаваме да работим по офертите за нов Ф-16, за нов „Грипен” и за „Юрофайтър” – втора ръка.

– Фирмите, които участват в процедурата, запознати ли са с извършеното до момента?
– В процедурата не участват фирми. Участват държави. Процедурата предвижда сключване на споразумение държава–държава. Американската страна е уведомена за Ф-18. Сега предстои трите участника – държавите Швеция, Италия и Съединените щати да бъдат информирани относно анализа на техните оферти и допълнителната информация, от която се нуждаем по тези оферти. Ще им бъде предложено да преговаряме с цел дефиниране на липсваща информация, за да подобрят, ако желаят, своите оферти по определени параметри.

– От това, което сте разгледали до момента, има ли оферта, която да отговаря 100 процента на заложените тактико-технически изисквания, ценовите параметри, времевата рамка за доставка? Можем ли да кажем, че след толкова години чакане България ще се сдобие с нов тип боен самолет?
– Наличието на трите оферти показва, че България ще се сдобие с такъв самолет. По отношение на оценката трябва да кажем, че нямаме идеална оферта. Ако има идеални оферти, няма да има фаза на допълнително преговаряне, изискване на допълнителна информация. Самият факт, че по всички оферти искаме допълнителна уточняваща информация, означава, че тези оферти са валидни, те
имат реквизитите и изискванията които сме поставили в искането за предложение, но се нуждаят от допълнителни уточнения. И, естествено, във всяка от тях може да се направят подобрения. Така че не говорим за идеална оферта, класиране, декласиране. Не се намираме на този етап. И още нещо много важно, което трябва да знаят зрителите и читателите – че политико-военната група има възложен мандат от премиера единствено и само да води разговори, да преговаря и да предоставя на съвместната работна група допълнително цялата информация, която й е необходима, за да завърши своя обобщен експертен анализ. Тоест – да не се очаква, че политико-военната група води преговори за подписване на договори и предопределя коя опция ще бъде предпочетена. Нашият мандат е ограничен до това на политико-военно ниво ние, в контакт с министерствата на отбраната на тези страни, с които водим преговори, да доуточним офертите. Има много, много информация, която трябва да бъде доуточнена и предоставена от политико-военната група на съвместната работна група, за да завърши тя своите оценка и анализ.

image

– Предстои следващ етап по разглеждане на тези оферти. Какви експерти ще участват в политико-военната група? Какво е съотношението между чисто политическите представители и военната експертиза?
– Много добър въпрос! Разликата между съвместната работна група и политико-военната група е в това, че в политико-военната група са привлечени да участват заместник-министри. Председател на политико-военната група съм аз, като Министерството на отбраната е водещо в проекта. Има заместник-министър на външните работи, заместник-министър на икономиката. На определен етап ще бъде определен за участие и подпомагане на политико-военната група заместник-министър на финансите. Има представители от Държавна агенция „Национална сигурност” и други държавни структури. По отношение на военното представителство в политико-военната група е представена военната експертиза на най-високо ниво – от началника на отбраната, командира на ВВС, командира и заместник-командира на военновъздушната база в Граф Игнатиево. Политико-военната група е конструирана да може да води политико-военни разговори и да придобива информация, която има политико-военен характер.
по политическите, икономическите и финансовите измерения на параметрите в офертите, както и по чисто правните измерения. Имаме, естествено, и колеги от правната дирекция на МО, от дирекциите по планирането на бюджета на МО, по отбранителната аквизиция. Тоест, в политико-военната група има комплексна експертиза, която ще позволи тя да изпълни своята задача. А именно – да води преговори, да придобие допълнителна информация и да позволи на участниците да подобрят офертите си, ако те желаят, разбира се.

– Има ли срок за подобряване на офертите? Кога групата трябва да изготви окончателното си становище и да го представи на министъра?
– Днес (14 ноември – б. р.) политико-военната група проведе второто си заседание. Имаме утвърдени от премиера правила за работа освен заповедта, която определя кои са участниците. Както в първата, така и във втората група има утвърдени правила за работа, в които точно и ясно е дефиниран мандатът на работната група, за който говорих. Днес дискутирахме темата за времето. Това е важен момент, защото и по време на работата на съвместната работна група се оказа, че времето, което си бяхме определили, не е достатъчно и се наложи срокът да се удължи. Днес решихме да използваме
положителния опит на организации като НАТО и Европейския съюз – ако искаш да постигнеш добър резултат, не трябва да си поставяш за цел времеви параметри, а качествени параметри. Тоест, не искаме да бързаме за сметка на качеството на офертите, за сметка на примерно – цената, качеството на продукта. Искаме да работим толково време, колкото е възможно, разбира се – максимално бързо. Но да не ограничаваме страните, за да получим максимално необходимата информация. Има параметри, по които, ако няма информация, съвместната работна група всъщност не може да постави обобщена оценка. И затова е важно ние – политико-военната група в преговорите с държавите участнички да ги убедим да предоставят тази информация, която в предварителния протокол съвместната работна група вече е определила, че й е допълнително нужна, за да си свърши работата. Затова казвам, че се базираме на качеството на свършената работа, а не на времеви показатели, които всъщност в един момент може да се окажат контрапродуктивни.

image

– Групата може ли да договори по-добри условия и за тези 1,8 милиарда лева, отделени за проекта, да получим повече от това, което сме очаквали и което ни е предложено в началния етап?
– Абсолютно! Това е една от основните цели – подобрение, получаване на качествен продукт. Или повече самолети за тази цена, или подобряване на информацията, която е необходима, за да направим дългосрочни анализи. Например, ако искате да оцените поддръжката в жизнения цикъл на тези самолети, вие се нуждаете от доста детайлна информация. И ако нямате тази информация, не можете да оцените издръжката на самолетите в жизнения цикъл. Тогава приемате решение или предлагаме на политическото ръководство решение, което няма да бъде достатъчно информирано. В края на краищата работата на съвместната работна група и на политико-военната група е, когато завършат анализа в съвместната работна група с нашия принос на информация и подобрение, да има
ясно политическо решение защо приемаме една или друга платформа
един или друг самолет. И вече дългосрочно – какво значи това във всичките измерения, които сме заложили в искането за предложение. Ние осигуряваме информирано политическо решение, което министърът трябва да вземе и да предложи на правителството. В процеса на разговорите страните ще бъдат свободни да подобряват офертите си. Разбира се, в края на тези разговори ще трябва да имаме тяхното окончателно предложение, подписано, гарантиращо, че предлагат това, което сме договаряли.

– Каква е гаранцията, че в крайния етап държавите, с които се преговаря, няма да се отметнат от това, което са обещали?
– Това е добър въпрос. Когато се вземе решение и се пристъпи към оформяне на договора, вече ще има назначен екип от хора, които ще трябва да подготвят междудържавен договор между България и съответната страна. В него ще продължат още по-детайлно да се договарят някои от параметрите. Така че сега имаме процес оферта–анализ–оценка. Тоест – получаване на допълнителна информация, подобряване на офертите, анализ и обобщаване на информацията, за да се вземе политическото решение. След това, разбира се, предстоят конкретни договаряния с избраната държава за избрания самолет. Тоест, нито съвместната работна група, нито политико-военната група ще работят по договор. Договорът ще се случи чак след като се вземе политическото решение, което казва с кого ще се договаряме.

image

– Известно е, че президентът призова за радиомълчание по темата. Според вас в тази процедура необходимо ли е информацията да се съобщава на обществото, след като говорим за много пари, за един много сериозен проект?
– Важно е да се каже, че радиомълчанието, ако мога и аз да използвам тази дума, е много положително и е полезно, за да може съвместната работна група да си свърши спокойно работата. Нито един представител на политическото ръководство на МО не се е интересувал и не се е бъркал в работата на съвместната работна група, на експертите. Тяхната задача беше да работят спокойно,
без да ги притискаме с време без да се намесваме в тяхната работа. Същото трябва да се отнася и за работата на политико-военната група. Защото работодател на политико-военната група реално е съвместната работна група, която е предложила на министъра да ни възложи на нас какво иска тя допълнително ние да й осигурим. Сега трябва по същия начин да работим със страните. Разбира се, че е конфиденциална информацията по отношение на офертите, по отношение на параметрите. Има чисто военни изисквания, които също са конфиденциални. Но сме длъжни да водим равнопоставен диалог с всяка една от потенциалните страни – доставчици, които участват – Италия, Швеция, Съединените щати. Ние обясняваме на обществеността начина, по който работим. Но не коментираме параметрите, детайлите, цените и т. н. Казах, че параметрите са толкова много и едва ли е нужно на обществото да знае детайли, които са чисто технически и оперативно-тактически. Разбира се, когато стане въпрос за договаряне, основните параметри като цена, условия и т. н. ще бъдат дискутирани. Те няма да бъдат извън парламентарния контрол, извън обществения контрол. Но ние сме много далеч от този момент, в който можем да кажем какво имаме, обобщено, налично, „на масата”, на базата на което държавата ще започне да преговаря с другата държава. Ето това е моментът, в който вече, така или иначе, обществото и парламентът ще знаят. Още повече – договорът трябва да бъде утвърден, одобрен от правителството и от Народното събрание. Така че имаме и парламентарна процедура. Затова би следвало обществеността да няма притеснения относно някакви параметри, които биха останали скрити, недооценени или подценени.

*Специално интервю за в. „Българска армия” и Военния телевизионен канал
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  шофиьор на самальот 16 ное 2018, 14:30
   
  8
   
  1

  "Казах, че параметрите са толкова много и едва ли е нужно на обществото да знае детайли, които са чисто технически и оперативно-тактически." Да го каже с две изречения. Толкова дрън-дрън не е необходимо. Иначе казано момчета,скоро не чакайте нови изтребители.

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker