„Терем“, „Кинтекс“ и „Авионамс“ вдигат оборотите, ВМЗ намалява печалбата

Pan.bg 11 яну 2019 | 08:42 views (388) commentaries(0)
img Източник:''Svodka.start.bg''; https://www.investor.bg/


Обещаващи резултати показват повечето финансови отчети на държавните компании от военнопромишления комплекс. Ако трендът се запази, вероятно военните заводи ще запишат 2018 г. като изключително успешна.

При „ТЕРЕМ“ ЕАД
влошеното финансово състояние спрямо предходни години се подобрява съществено, поне що се отнася до печалбата. Тя скача със 107% на годишна база - от 1,52 млн. лв. преди година до 3,16 млн. лв. сега, става ясно от финансовия отчет на холдинга, публикуван на страницата на Министерство на финансите.
За първите 6 месеца от 2018 г. дружеството отчете печалба от 1,3 млн. лв. Любопитното е, че въпреки над двойния ръст на печалбата приходите от продажби в края на деветмесечието на 2018 г. отчитат различна тенденция - те спадат с цели 112 на сто - до 3,3 млн. лв. при 7 млн. лв. за същия период на 2017 г.
Причината за добрия плюс в крайна сметка е в силно редуцираните разходи – основно за амортизации на нефинансови активи и разходи за външни услуги. Разходите за материали също са орязани почти изцяло в края на деветмесечието – от 1 млн. лв. за 2017 г. до 100 хил. лв. през септември 2018 г.
От отчета става ясно, че през деветмесечието компанията е инвестирала 1,3 млн. лв.

„Група „ТЕРЕМ”
отчита увеличение от 1% на произведената продукция и спад от 10% на реализираните (агрегирани) нетни приходи от продажби през деветмесечието на 2018 г., в сравнение със съпоставимия период от предходната 2017 г. Бизнес програмата (2017-2019 г.) за деветмесечието на 2018 г. е изпълнена във висока степен както по отношение на произведената продукция, така и по отношение на нетните приходи от продажби. Като цяло, от началото на 2018 г. кумулативно през отчитания период се отчита повишена степен на натовареност на дъщерните дружества, в резултат на провежданите преговори и търговски активности, извършвани към настоящия момент“, пише в отчета за дейността на дружеството.
Компанията е свила и персонала си. В рамките на една година (от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г.) броят на служителите е свит с общо 167 човека, като към края на септември за „ТЕРЕМ“ работят 1263 човека.
Средната месечна заплата в компанията е нараснала с почти 6% на годишна база и към септември възлиза на 1069 лева.

Резултатите на пловдивския авиоремонтен завод „Авионамс“ също продължават
да се подобряват, при това значително. За деветмесечения период дружеството отчита впечатляващия ръст на печалбата от... 1780% - от малко над 350 хил. лева до 6,5 млн. лв. Приходите към края на третото тримесечие възлизат на 7,3 млн. лв. при 2,9 млн. лв. година по-рано. В края на юни 2018 г. дружеството отчете печалба от 4,8 млн. лв.
Сумата на собствения капитал в края на септември миналата година е 15,7 млн. лв, а нетните активи на основаното преди повече от 5 десетилетия дружество възлизат на близо 15 млн. лв. Общите задължения са намалели с 1,4 млн. лв., но пък с 1,7 млн. лв. се увеличават задълженията към доставчици по аванси. Най-голямото задължение на дружеството е кредит към фалиралата „Корпоративна търговска банка“ (КТБ) в размер на 10,3 млн. лв. и заем от „Държавната консолидирана компания“ (ДКК ЕАД) в размер на 6 млн. лв.

„Кинтекс“ също впечатлява. Основаната през 1966 г. като специализирано предприятие за търговия с военно имущество компания може да се похвали към края на третото тримесечие на 2018 г. със сериозен ръст на печалбата. Според отчета за финансовото състояние в края на септември печалбата скача със 70% - от 17 млн. лева преди година до 29,4 млн. лв. сега. Към края на юни печалбата беше 12,1 млн. лв.
Причина за добрите резултати вероятно е осъщественият износ със специална продукция в размер на 231 млн. лв. (199 млн. лв. за третото тримесечие на 2017 г.). Според отчета за търговската дейност основните доставки на боеприпаси и въоръжение са били за Индия (реализирана печалба от 80,3 млн. долара), Алжир (7,2 млн. долара) и Етиопия (41 хил. долара).
Дружеството има два кредита – към „Банка ДСК“ в размер на 52,8 млн. лв., и към Българска банка за развитие в размер на 19,5 млн. лв. Във финансовия отчет се посочва, че компанията не изпитва затруднения при обслужването на заемите си. Разходите за заплати в края на деветмесечието са малко над 2 млн. лв., при 1,8 млн. лв. в края на септември 2017 г.

При “Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД („ВМЗ" ЕАД, Сопот)
обаче ситуацията не е толкова розова. Печалбата на дружеството за третото тримесечие е в размер на 2,2 млн. лв. цели при 151 млн. лв. за същия период на 2017 г. Иначе казано - срив с цели 98%.
Общият размер на задълженията е 180 млн. лв. Повишението на общата задлъжнялост идва основно от начисления дивидент към ЕСК в размер на 75 млн. лв. и задължения към доставчици в размер на 40 млн. лв. (при 37,8 млн. лв. година по-рано), става ясно от отчета на дружеството.
Приходите от продажби също се сриват сериозно - със 72 на сто - от 400 млн. лева преди година до едва 111 млн. лева сега. Основният акционерен капитал възлиза на 145 млн. лв.
Дружеството има кредит към „Първа инвестиционна банка“ в размер на 950 хил. лв. за обезпечаване на плащанията по издадени гаранции със срок на действие до 30 юни 2020 г.
Приходите от дейността на развойното дружество „НИТИ“ също намаляват, като за третото тримесечие на 2018 г. те достигат 1,8 млн. лв., при 2,3 млн. лв. година по-рано. Разходите възлизат на 1,7 млн. лв., като за същия период на 2017 г. са били 2,3 млн. лв.
Печалбата обаче е в размер на 70 хил. лв. при 48 хил. лв. година по-рано. Компанията обяснява подобрението на финансовите си резултати с продажбата на суровини и материали с висока принадена стойност и разсрочването на разходи.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker