МОРСКИ РЕЛИКВИ: ВИЖТЕ СИГНАЛНАТА КАМБАНА НА ПАРАХОД "РОДИНА"!

Pan.bg 19 апр 2019 | 18:57 views (3827) commentaries(8)
img Българските морски новини № 429

Към морето и Дунава - за напредък!

Специално за Pan.bg от Бургас и нашия Черноморски приятел Ърни Хемингуей

След като в периода 2017 - 2018 г. надникнахме в занимателния свят на корабните винтове, а в началото на новата 2019 г. представихме котвите във Василико Кастро, Алеята на поезията в Поморие, Морската градина в Бургас и Аполония Понтийска, днес отваряме вратите на нашата колекция от морски реликви за един по-различен гост.

Връщаме се към темата с актуални снимки (1-10) на сигналната камбана на параход "Родина". Тя е поставена при Мостика в Бургас точно срещу добре известния на читателите на Pan.bg паметник на зевзека Петьо Пандира.

Монтирана е в долния край на стълбището, което тръгва от Паметника на моряците и в непосредствена близост до арт-композицията на Великите откриватели.

По този начин сигналната камбана на параход "Родина" се явява своебразен завършек на архитектурния ансамбъл, изграден от архитекта Йордан Иванов и скулптора Михаил Николов през 2007 г.

За ансамбъла, който включва паметна плоча, постамент, основен стълб във формата на морски възел, котва и 107 стъпала, които извеждат от Морската градина до паметника на Петьо Пандира вече разказахме на 28 март т.г.

Камбаната е открита на 29.09.2017 г. от водолазите Стоян Димитров, Кирил Кьовторов и Диян Георгиев, членове на клуб "Приятели на морето" - Бургас.
Местонахождението й е южно от Созопол, край нос Света Агалина, на дълбочина 40 метра.

Извадена е на 21.11. 2017 г. от Стоян Димитров, Кирил Кьовторов, Георги Савов и със съдействието на Иван Вълков. Впоследствие клубът взема решение да подари морската реликва на Община Бургас.

Търговският кораб "Родина" е построен през 1922 г. в Германия. Влиза в състава на Българското търговско параходно дружество (БТПД) през 1935 г.

Благодарим на Ърни Хемингуей за снимките и очакваме следващото му включване!

Следете морските новини от България в Pan.bg!

Pan.bg - лидерът в българските морски новини!

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА МОРСКИТЕ РЕЛИКВИ:

24 юли 2017: ФОТО-ИЗНЕНАДА: ВИЖТЕ КЪДЕ СЕ НАМИРА ПО-МАЛКОТО БРАТЧЕ НА ШАБЛЕНСКИЯ ФАР! (СНИМКИ)
http://www.pan.bg/view_article-70-396363-showimg17-foto-iznenada-vizhte-kyde-se-namira-po-malkoto-bratche-na-shablenskiyA-far-s.html

10 януари 2018: ФОТО-ОКО - ЗА КОРАБНИЯ ВИНТ ОТ СВЕТИ ВЛАС И КОТВАТА ОТ ЧЕРНОМОРЕЦ!
http://www.pan.bg/view_article-70-414391-foto-oko-za-korabniya-vint-ot-sveti-vlas-i-kotvata-ot-chernomorec.html

18 февруари 2018: ФОТО-РАЗКАЗ: ЗА СМЕЛИЯ КАПИТАН, КОТВАТА И...АКУЛА ОТ ЦАРЕВО!
http://www.pan.bg/view_article-3-419329-showimg0-foto-razkaz-za-smeliya-kapitan-kotvata-iakula-ot-carevo.html

26 март 2018: КОЛЕКЦИЯ КОТВИ: ЗА КОТВАТА ОТ ФОНТАНА В
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
ПРИМОРСКО! (СНИМКИ)
http://www.pan.bg/view_article-70-424174-kolekciya-kotvi-za-kotvata-ot-fontana-v-primorsko-snimki.html

16 април 2018:КОЛЕКЦИЯ КОТВИ: ЗА КОТВАТА НА ВХОДА НА АХТОПОЛ!
http://www.pan.bg/view_article-70-427222-kolekciya-kotvi-za-kotvata-na-vhoda-na-ahtopol.html

11 октомври 2018: ЗА ТРИТЕ КОТВИ ОТ АЛЕЯТА НА ПОЕЗИЯТА В ПОМОРИЕ
http://www.pan.bg/view_article-70-448849-za-trite-kotvi-ot-aleyata-na-poeziyata-v-pomorie.html

14 ноември 2018: МОРСКИ РЕЛИКВИ: ЗА ТРИТЕ КОТВИ ОТ ВАСИЛИКО КАСТРО!
http://www.pan.bg/view_article-70-453045-morski-relikvi-za-trite-kotvi-ot-vasiliko-kastro.html

6 декември 2018: КОТВАТА В ДВОРА НА ХРАМ "СВЕТИ НИКОЛА" В ЧЕРНОМОРЕЦ!
http://www.pan.bg/view_article-70-455753-nikulden-e-specialen-morski-pozdrav-ot-hram-sveti-nikola-v-cher.html

29 януари 2019: МОРСКИ РЕЛИКВИ: ЗА КОТВАТА НА ВХОДА НА МОРСКАТА ГРАДИНА В БУРГАС!
http://www.pan.bg/view_article-70-462366-morski-relikvi-za-kotvata-na-vhoda-na-morskata-gradina-v-burgas.html

15 март 2019: МОРСКИ РЕЛИКВИ: ВИЖТЕ "НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КОТВАТА" ОТ АПОЛОНИЯ ПОНТИЙСКА!
http://www.pan.bg/view_article-70-469084-morski-relikvi-vizhte-nejno-velichestvo-kotvata-ot-apoloniya-pont.htmlНавигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


МОРСКИ РЕЛИКВИ: ВИЖТЕ СИГНАЛНАТА КАМБАНА НА ПАРАХОД "РОДИНА"!

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/37 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 8

 1. #1
  darlgffask 06 юни 2019, 09:57
   
  0
   
  0

  Äåáðåöåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Êþòàõüÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñâîáîäíûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Õàíòû-Ìàíñèéñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Èâüå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Íîâàðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Õèõîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ýðíø¸ëüäñâèê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñåâåðíàÿ Äàëìàöèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Âåðäåíáåðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Íîâîêóçíåöê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  ßìáîë êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Òîëåäî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Êàòåðèíè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Òóðêìåíàáàò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ïåòðîçàâîäñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Òðèåñò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ïëüçåíü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Õàøóðè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîìáàñà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîíòð¸é êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Äàñòàêåðò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Çàâîëæüå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  î. Êîìèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê

 2. #2
  darjilqer 20 юни 2019, 09:28
   
  0
   
  0

  Ìîñêâà ðàéîí Ùóêèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Óðãóò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà Áóòîâî Ñåâåðíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áàëâû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñàëäóñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Èíñáðóê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñàíòà-Êðóñ-äåëü-Ñóð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Âûðó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  ×èòà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Êàñàáëàíêà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áåçàíñîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Øåëåõîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Þæíàÿ Äàëìàöèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Êîðèíô êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ãëàçîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Íîâîêóéáûøåñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà ðàéîí Êóíöåâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Äèëèæàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áåðãàìî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Äîðíáèðí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ïàðêåíò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  øéã¸ëü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Íîâè-Ñàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê

 3. #3
  gagarinytja 26 юни 2019, 21:16
   
  0
   
  0

  Êàðàñó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñàìàíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áàõåðäåí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà ðàéîí Òðîïàð¸âî-Íèêóëèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Èçáåðáàø êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà ðàéîí Âîéêîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñóèíäîí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  øéòåïå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  î. Ìàý êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà ðàéîí Âîñòî÷íûé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àíãðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áåëîóñîâî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Âåäè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà Ëþáëèíî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìàðíåóëè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  î. Ôðåãàò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Íîêèà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áàêó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àäëåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  î. Ëà Ïàëüìà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ðóáå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Íàáåðåæíûå ×åëíû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ïàëàíãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  î. Ãîçî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê

 4. #4
  gagarinytja 29 юни 2019, 05:44
   
  0
   
  0

  Ѹííåðáîðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Þðáàðêàñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ãðÿçè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àìàäîðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ò¸íñáåðã êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà ðàéîí Î÷àêîâî-Ìàòâååâñêîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ýêèáàñòóç êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà ðàéîí Ìîëæàíèíîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  î. Ëàíñàðîòå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ðóáöîâñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Åëãàâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Òýáþ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àìóðñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àðêàëûê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Âîëêîâûñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ýñïîî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Âåëèíãðàä êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìàâðèêèé (Êóðîðò) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ãâàäàëàõàðà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Õåðíå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ãðÿçè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà Äìèòðîâñêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà Õàìîâíèêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ýãåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê

 5. #5
  gagarinytja 02 юли 2019, 03:13
   
  0
   
  0

  Êóïèòü Ôåí Íèêîëüñêîå
  Êóïèòü ìàðèõóàíà Êèðîâñê
  Ìîñêâà Ñåâåðíûé
  Äðîáåòà-Òóðíó-Ñåâåðèí
  Øèøêè àê47 â Ñàðàòîâå
  Ìäìà ýêñòàçè êóïèòü ñåâàñòîïîëü
  Ìàéàìè, ÑØÀ
  Ïõóêåò (Òàèëàíä)
  Ëèðèêà â Áåëîðåöêå
  Íîâî÷åáîêñàðñê êóïèòü çàêëàäêó METHADONE
  Êàêòóñ ñàí ïåäðî
  Àâñòðèÿ Ëåõ
  Àáàøà
  Èùó ðàáîòó ðàñïèëîâùèêà
  Ýêñòàçè Ìäìà Ïèëñû Ñòàâðîïîëü
  Èçÿñëàâ êóïèòü ãèäðîïîíèêó
  Òóðäà
  24 legal biz
  îñòðîâ Ìàðãàðèòà
  Êðàñëàâà
  Áèëèáèíî
  Êîêàèí êóïèòü â êðàñíîäàðå
  Êîêàèí êàêîé íàðêîòèê
  Áàëòèéñê êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí MQ

 6. #6
  gagarinytja 02 юли 2019, 08:48
   
  0
   
  0

  Êóïèòü Êîêàèí Îáíèíñê
  Äèð-Âýëëè, Þòà, ÑØÀ
  Êóïèòü Áîøêè Ëîáíÿ
  Dojki îáõîä áëîêèðîâêè
  Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Íèæíåêàìñêå
  Àìôåòàìèí Ýéôîðåòèê Òóëà
  Ôèíëÿíäèÿ
  Òàãàíðîã êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø NO NAME
  MDMA â Ïîðõîâå
  Êèðèøè
  Êèðååâñê êóïèòü Êîêñèê
  Ñèäíîêàðá îòçûâû
  Òîðîíòî, Êàíàäà
  Áóðãóíäèÿ
  Êóðàãèíî
  Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Òàðêîâè÷å-ñàëå
  Ýéëàò
  Ìîñêâà Êîñèíî-Óõòîìñêèé
  Çàêëàäêè ìåòàäîí â Çàîç¸ðíîì
  Âèêòîðèÿ êóïèòü ãèäðîïîíèêó
  Çàêëàäêè áîøêè â Âûøíåì Âîëî÷¸ê
  Êóïèòü çàêëàäêè ñòàô â Òðåõãîðíîì
  Ôðÿíîâî
  Êóïèòü Íàðêîòèêè â Àíæåðî-ñóäæåíñêå

 7. #7
  gagarinytja 03 юли 2019, 19:02
   
  0
   
  0

  Êóïèòü ìåòîäîí â Âîòêèíñêå
  Êîïåíãàãåí
  ×òî òàêîå ëñä
  Êóïèòü Àìôåòàìèí â Ñàðàïóë
  Àñêîíà
  Çàêëàäêè ã åêàòåðèíáóðãà
  Îçóðãåòè
  Ñïàéñ ðîññûïü â Íåðþíãðè
  Ëèñò êàííàáèñà
  Êóïèòü Òðàìàäîë Áåëãîðîä
  Êóïèòü mdma â Åðøîâ
  Áëîêèðîâêè ðîñêîìíàäçîðà
  Òûíäà
  Êóïèòü æèäêèé ýêñòàçè Ñåíãèëåé
  Íîâî÷åáîêñàðñê
  Ñïàéñ â Òûðíûàóç
  Êóïèòü Áîøêè Ðûáíîå
  Áîøêè â Êóäûìêàðå
  Ïåñêàðà
  Êîôå øîïû â Ïðàãå
  Ðåêëàìà äåçîäîðàíòà ìîé ñûíîê ñòàë áîëüøèì
  Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Áàêñàíå
  Êóïèòü çàêëàäêè â Ýëåêòðîãîðñêå
  Êóïèòü îôôøîð ×åõèÿ, çàðåãèñòðèðîâàòü ×åøñêóþ êîìïàíèþ îíëàéí

 8. #8
  stavkifggawe 21 юли 2019, 00:02
   
  0
   
  0

  Кстово купить кокаин, мефедрон и бошки
  Стрежевой купить кокаин, мефедрон и бошки
  Гавиржов купить кокаин, мефедрон и бошки
  Шакяй купить кокаин, мефедрон и бошки
  Амбролаури купить кокаин, мефедрон и бошки
  Хошимин купить кокаин, мефедрон и бошки
  Кастория купить кокаин, мефедрон и бошки
  Пльзень купить кокаин, мефедрон и бошки
  Минусинск купить кокаин, мефедрон и бошки
  Омск купить кокаин, мефедрон и бошки
  Адыгея купить кокаин, мефедрон и бошки
  Уддевалла купить кокаин, мефедрон и бошки
  Ротерем купить кокаин, мефедрон и бошки
  Москва Щукино купить кокаин, мефедрон и бошки
  Поважска-Бистрица купить кокаин, мефедрон и бошки
  Линчёпинг купить кокаин, мефедрон и бошки
  Каарина купить кокаин, мефедрон и бошки
  Серпухов купить кокаин, мефедрон и бошки
  Москва район Левобережный купить кокаин, мефедрон и бошки
  Серов купить кокаин, мефедрон и бошки
  Винер-Нойштадт купить кокаин, мефедрон и бошки
  Арнем купить кокаин, мефедрон и бошки

Напиши коментар

Задължителни полета*

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker