История на Трета ЗРБ - част 2

Pan.bg 26 окт 2010 | 09:28 views (17105) commentaries(1)
img Командването на бригадата съсредоточава основните си усилия към всестранно осигуряване на бойните действия в условията на усъвършенствания боен ред на съединението, като основно внимание се отделя на поделенията, извършили предислокация и превъоръжаване.
През 1983 г. за командир на бригадата е назначен полковник Илия Димов Илиев (1983-1990 г.).
Началник-щаб на бригадата е – полковник Любчо Дончев Христосков (1984-1990 г.).
Заместник-командир: полковник Георги Димитров Каракачанов (1984-1986 г.), полковник Кирил Йорданов Петков (1986-1990 г.).
Главен инженер – полковник Иван Иванов Марков (1983-1994 г.).
ЗКПЧ, той и началник на ПО – полковник Марко Иванов Марков (1983-1990 г.)
От 1989 г. до 2002 г. заместник командир по тила на бригадата е полковник Йордан Иванов Хъртов.
През този период се отделя изключително внимание на сглобяване разчетите на бригадата и дивизионите за водене на бойните действия в сложна наземна и въздушна обстановка. Широко се прилага опитът, натрупан при използването на зенитно-ракетните войски в локалните военни конфликти.
Бойните стрелби на полигона се провеждат ежегодно. Предпочитание се дава на стрелбите, изискващи комплексно използване на силите и средствата на бригадата при воденето на бой и унищожаването на съвременни средства за въздушно нападение.
През 1987 и 1988 г. личният състав, определен да живее съгласно изискванията на заповед 021, е изведен от военните “городоци” Равнец и Русокастро.
image
Във връзка с честването на 25-годишнината от създаването на бригадата, 1988 г., са построени и са открити спортен комплекс и спортна зала. Значително е подобрено битовото състояние почти на всички поделения.
През 1990 г. за командир на бригадата е назначен полковник Кирил Йорданов Петков (1990-2000 г.).
Началник-щаб – полковник Петър Драгиев Воев (1990-2002 г.)
Заместник-командир – полковник Любчо Дончев Христосков (1990-2000 г.).
Главен инженер – полковник Танюш Стоянов Желязков (1994-1999 г.), подполковник Минчо Иванов Митев (от 1999 г.).
Заместник-командир по възпитателната работа – подполковник Димитър Костадинов Николов (1990-1992 г.).
През този период продължава усъвършенстването на системата за управление на бойните действия на бригадата. Въведен е в строя нов команден пункт на съединението. Командването на бригадата влага много усилия за поддържане на техниката и въоръжението в постоянна техническа изправност и готовност за бойно използване в обстановка на все по-нарастващ дефицит от запасни инструменти и принадлежности.
По време на Косовската криза бригадата организира зенитно-ракетно прикритие на АОЕЦ “Козлодуй” с поделенията, командвани от подполковник Спиридон Нейчев Червенков и
подполковник Тодор Василев Пощов. За изпълнение на поставената задача поделенията извършват марш на собствен ход на повече от 500 километра и от 30.04.1999 г. до 20.06.1999 г. носят бойно дежурство от полеви позиции в новия район. Задачата по носене на бойно дежурство в тези условия се оказва изключително трудна, поради което в тази дейност на смени е включен целият състав на Поделението, което е осигурявало бойните стрелби на полигона в Ашулук (СССР) и на полигон Шабла винаги при високо качество и за оценка отличен.

Поделение 70070 (22840)

Поделението е създадено през 1961 г. и е включено в състава на зенитно-ракетния полк във Варна.
От 1963 г. е в състава на Трета зенитно-ракетна бригада.
През 1995 г. за първи път в историята на полигон Шабла поразява ракета-мишена М11-Д.
През 1999 г. извършва марш и заема позиция по охрана и отбрана на въздушното пространство в района на АЕЦ “Козлодуй”.
Проведени са 8 бойни стрелби на полигон Ашулук (СССР), две стрелби по въздушни и две стрелби по морски мишени на полигон Шабла.
Командири:
Майор Стоил Георгиев Ванев – 1961-1962 г.
Подполковник Петко Неделчев Нейчев – 1962-1964 г.
Майор Петьо Митев Колев – 1964-1968 г.
Подполковник Христо Велков Михайлов – 1968-1974 г.
Подполковник Стоян Димитров Петрушев – 1974-1980 г.
Подполковник Георги Тодоров Радев – 1980-1986 г.
Майор Станко Вълчев Манолов – 1986-1996 г.
Подполковник Спиридон Нейчев Червенков – 1996-2000 г.
Подполковник Иван Асенов Иванов от 2000 г.

Началник-щаб:
Майор Пеньо Георгиев Стоянов – 1961-1962 г.
Капитан Петьо Митев Колев – 1962-1964 г.
Подполковник Иван Манов Иванов – 1964-1968 г.
Подполковник Атанас Георгиев Атанасов – 1968-1977 г.
Капитан Георги Тодоров Радев – 1980-1986 г.
Подполковник Константин Братоев Константинов – 1981-1985 г.
Капитан Станко Вълчев Манолов –1985-1996 г.
Капитан Йордан Йорданов Пометков – 1986-1992 г.
Подполковник Венцислав Стоянов Иванов – 1992-1999 г.
Майор Тихомир Георгиев Трифонов – 1999-2000 г.
Майор Недялко Костадинов Димов от 2000 г.
Настоящият пощенски номер на поделението е 22840.

Поделение 70090 (22500)

Поделението е създадено през 1962 г. и е включено в състава на зенитно-ракетния полк във Варна.
От 1963 г. е в състава на Трета зенитно-ракетна бригада.
От 1991 до 1995 г. взема активно участие в разработването на изпитанието на морска мишена МК-1 и МК-2 и на скоростна въздушна мишена по проект М11Д
Командири:
Полковник Драган Стоянов Митов – 1962-1977 г.
Подполковник Иван Ковачев – 1977-1979 г.
Полковник Николай Танков Казаков – 1979-1982 г.
Полковник Любчо Дончев Христосков – 1982-1984 г.
Подполковник Спиридон Нейчев Червенков – 1984-1996 г.
Подполковник Георги Петров Костов – 1996-1999 г.
Началник-щаб:
Майор Димитър Иванов Димитров – 1962-1972 г.
Подполковник Иван Ковачев – 1972-1977 г.
Подполковник Захари Илиев – 1977-1979 г.
Майор Любчо Дончев Христосков – 1979-1982 г.
Подполковник Георги Петров костов – 1982-1997 г.
Майор Косьо Кърчев Кърчев – 1998-1999 г.
През 1999 г. поделението е заличено от списъка на поделенията в Българската армия.

Поделение 70110 (28090)

Поделението е формирано през 1963 г.
От 01.01.1987 г. поделението е с военно-пощенски номер 28090. През 1998 г. то е снето от бойна готовност, предислоцирано в нов район и включено в състава на група поделения.
Провело е повече от 10 стрелби на полигон Ашулук (СССР) и 5 стрелби по въздушни и морски мишени на полигон Шабла.
Командири:
Подполковник Петър Кирилов Петров – 1963-1970 г.
Подполковник Христо Александров Христов – 1970-1972 г.
Полковник Петко Костадинов попов – 1972-1982 г.
Полковник Кирил Йорданов Петков - 1982-1986 г.
Полковник Петър Драгиев Воев – 1986-1990 г.
Полковник Танюш Стоянов Желязков –п 1990-1994 г.
Подполковник Минчо Иванов Митев – 1994-1999 г.
Подполковник Жельо Тонев Тонев – 1999-2002 г.
Началник-щаб:
Подполковник Владимир Георгиев Пергелов – 1963-1968 г.
Подполковник Генчо Петков Генчев – 1968-1970 г.
Подполковник Евтим Вълчев Евтимов – 1970-1976 г.
Майор Георги Димитров Каракачанов – 1976-1977 г.
Подполковник Евтим Вълчев Евтимов – 1977-1981 г.
Полковник Кирил Йорданов Петков – 1981-1982 г.
Майор Петър Драгиев Воев – 1982-1986 г.
Капитан Венцислав Димитров Костов – 1994-1999 г.

Поделение 70580 (32500, 54690)

Поделението е формирано през 1963 г.
През 1976 г. е предислоцирано в района на град Бургас.
Провело е повече от 10 бойни стрелби на полигон Ашулук (СССР) и 5 стрелби по морска и въздушна мишена на полигон Шабла.
Командири:
Полковник Николай Методиев Ценов – 1963-1970 г.
Полковник Христо Атанасов Янков – 1970-1973 г.Подполковник Коста Панайотов Георгиев - 1973-1974 г.
Полковник Дончо Йорданов Бошнаков – 1974-1980 г.
Полковник Игнат Николов Игнатов – 1980-1992 г.
Полковник Любчо Дончев Христосков – 2000-2001 г.
Подполковник Иван Атанасов Башов . от 2001 г.
Началник-щаб:
Майор Иван Цветанов Божков – 1963-1967 г.
Подполковник Ценко Русинов Ценков – 1967-1968 г.
Подполковник Пенчо Димитров Христосков – 1972-1974 г.
Майор Симеон Михайлов – 1974-1976 г.
Подполковник Трифон Петков Трифонов – 1976-1978 г.
Подполковник Миньо Вълков Иванов – 1978-1980 г.
Майор Лъчезар Господинов – 1980-1986 г.
Майор Димитър Георгиев Димитров- 1986-1992 г.
Майор Иван Атанасов Башов – 1992-1999 г.
Майор Данаил Георгиев Дразов – от 2001 г.

Поделение 70560 (22730)

Поделението е формирано през 1963 г.
През 1979 г. се предислоцира в района на град Бургас и се превъоръжава.
Провело е повече от 10 стрелби на полигон Ашулук (СССР) и 3 стрелби на полигон Шабла по въздушни мишени.
Командири:
Подполковник Иван Маринов Мердански –п1964-1968 г.
Подполковник Петко Стоянов Цалев – 1968-1973 г.
Полковник Мильо Тошев Карасавов – 1973-1977 г.
Майор Цано Йорданов Цанов – 1977-1978 г.
Майор Илия Димов Илиев – 1978-1980 г.
Полковник Иван Илиев Георгиев – 1983-1990 г.
Подполковник Янко Иванов Янков – 1990-1997 г.
Подпоалковник Николай Тодоров Цвятков – 1995-2002 г.
Подполковник Владимир Дончев Бошнаков – от 2002 г.
Началник-щаб:
Майор Йордан Георгиев Йорданов – 1964-1968 г.
Подполковник Йорданов – 1968-1973 г.
Майор Иван Иванов Динев – 1973-1975 г.
Майор Симеон Михайлов Камджалов – 1975-1978 г.
Подполковник Спиридон Нейчев Червенков – 1978-1983 г.
Майор Велизар Савов Балканджиев – 1983-1996 г.
Майор Ленин Цонев Донев – 1996-1997 г.
Подполковник Николай Христов Стойнов – 1997-2002 г.
Майор Петко Христов Петков – от 2002 г.

Поделение 70570 (26720)

Поделението е формирано през 1963 г.
Пръв командир е подполковник Димитър Николов Нейчев.
Поделението е провело 11 стрелби на полигон Ашулук (СССР) и 2 стрелби по въздушни мишени на полигон Шабла.
Командири:
Подполковник Таньо Минев Вълев – 1963-1971 г.
Полковник Радослав Николов Згурев – 1971-1979 г.
Майор Георги Димитров Каракачанов –1979-1982 г.
Майор Янчо Георгиев Маринов – 1982-1987 г.
Майор Румен Илиев Георгиев – 1987-1991 г.
Подполковник Иван Финев Иванов – от 1991 г.
Началник-щаб:
Подполковник Марин Димитров Стефанов – 1964-1966 г.
Подполковник Радослав Николов Згурев – 1966-1968 г.
Подполковник Вальо Динев Вичев – 1968-1972 г.
Подполковник Стефан Иванов Бърдаров – 1972-1978 г.
Капитан Янчо Георгиев Маринов –п1978-1980 г.
Капитан Жельо Жеков Тонев – 1980-1988 г.
Подполковник Радко Петров Желязков –1980-1999 г.
Майор Петър Василев Василев – 2000-2002 г.
Майор Стоян Димитров Билчев – 2002-2003 г.
Майор Тодор Михайлов Тодоров – от 2003 г.
От средата на 80-те години поделението има военнопощенски номер 26720.

Поделение 70190 (22600)

Поделението е формирано през 1963 г.
Първоначално е дислоцирано в района на поделение 70110, а през 1965 г. се предислоцира на днешната си местостоянка.
Поделението е осигурявало бойните стрелби на полигона в Ашулук (СССР) и на полигон Шабла винаги при високо качество и за оценка отличен.
Командири:
Подполковник Александър Михайлов Давидков – 1963-1968 г.
Подполковник Миндо Желязков Миндов – 1968-1971 г.
Подполковник Пейо Костов Пеев – 1971-1979 г.
Подполковник Тотьо Петров Димов – 1979-1983 г.
Подполковник Валери Цанков Минев – 1983-1986 г.
Подполковник Рачо Стоянов Ралев –1986-2002 г.
Подполковник Мариан Митков Митев – от 2002 г.
Началник-щаб:
Майор Иван Колев Господинов
Майор Делчо Тилев Делев
Майор Кольо Пейчев Колев
Майор Рачо Стоянов Ралев
Майор Павлин Петров Колев
Майор Янчо Димитров Димитров.
От средата на 80-те години поделението има военнопощенски номер 22600.

Поделение 70220 (32550)

Поделението е формирано през 1963 г.
Осигурявало е бойните стрелби на полигона в Ашулук (СССР) и на полигон Шабла винаги и при високо качество и за оценка отличен.
Командири:
Подполковник Вълко Тодоров Вълков – 1961-1963 г.
Подполковник Николай Димитров Константинов – 1963-1968 г.
Подполковник Иван Рафаилов Ченешков – 1968-1973 г.
Подполковник Божидар Янакиев Джапанов – 1973-1977 г.
Полковник Яни Петров Черелов – 1977-1994 г.
Подполковник Валери Цанков Минев – 1994-2000 г.
Майор Галин Андреев Андреев – 2001-2002 г.
Подполковник Ленин Цонев Донев – 2001-2002 г.
Началник-щаб:
Полковник Христо Велков Михайлов – 1968-1974 г.
Подполковник Янаки Янакиев – 1974-1981 г.
Подполковник Иван Петров Панчев – 1981-1988 г.
Подполковник Валери Цанков Минев – 1988-1994 г.
Майор Галин Андреев Андреев –п1994-2002 г.
От 2002 г. поделението е заличено от списъка на поделенията в Българската армия.

Поделение 90460 (24630)

Поделението е формирано през 1969 г. с намален щат.
От есента на 1971 г. е с пълен състав по щат.
През 1972 г. се предислоцира в района на Варна.
Командири:
Полковник Радослав Николов Згурев – 1969-1971 г.
Полковник Димитър Патриков – 1971-1972 г.
Полковник Марин Ангелов Маринов – 1972-1978 г.
Полковник Атанас Георгиев Атанасов – 1978-1982 г.
Полковник Владимир Павлов Маринов – 1982-1994 г.
Подполковник Йордан Йорданов Пометков – 1994-1997 г.
Началник-щаб:
Майор Стефан Горанов – 1969-1979 г.
Майор Владимир Павлов Маринов – 1979-1982 г.
Майор Румен Димитров Памукчиев – 1982-1994 г.
Майор Йордан Йорданов Пометков – 1992-1994 г.
Капитан Иван Асенов Иванов . 1994-1997 г.

Поделение 28010 (52860)


Поделението е формирано през 1975 г.
През 1998 г. заедно с поделение 24630 създават група дивизиони на мястото за дислокация на поделение 24630.
Провело е 3 стрелби на полигон Ашулук и 3 стрелби по въздушна мишена на полигон Шабла.
През 1999 г. извършва марш и заема позиция по охрана и отбрана на въздушното простгранство в района на АЕЦ “Козлодуй”.
Командири:
Полковник Венко Григоров Тумбин – 1975-1980 г.
Полковник Симеон Михайлов Камджалов – 1986-1992 г.
Подполковник Тодор Василев Пощов – 1992-1998 г.
Началник-щаб:
Майор Христо Петров Маринов – 1975-1977 г.
Майор Стоян Тодоров Джапонов – 1977-1980 г.
Майор Димитър Цонев Цонев – 1980-1986 г.
Майор Евгени Колев Генчев – 1986-1998 г.
През 2001 г. поделението е трансформирано в поделение 52860.
Командир на поделението е подполковник Тодор Василев Пощов, а началник-щаб майор Иван Илиев Недев.
От 2000 г. бригадата е с командване в състав:
Командир – полковник Танюш Стоянов Желязков.
Вачалник-ща – подполковник Николай Тодоров Цвятков.
Заместник-командир – подполковник Димитър Кръстев Димитров.
Главен инженер – подполковник Минчо Иванов Митев.
Заместник-командир по материално-техническото и медицинското осигуряване – подполковник Стоян Иванов Димчев.
След успешно проведени бойни стрелби на полигон Шабла на 01.01.2001 г. на бригадата тържествено е връчено новото бойно знаме.
Командването на бригадата с успех провежда реформата в Бригадата посредством изпълнението на всички мероприятия, заложени в План 2004”. Пред бригадата е новото предизвикателство.
Ние, сътворилите и написалите славната история на ТРЕТА ЗЕНИТНО-РАКЕТНА БРИГАДА, желаем успех на командването, за да я има!
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  Бошнаков 08 яну 2017, 20:03
   
  0
   
  0

  Много грешки. Почти за всяко поделение трябва да се коригират данните

Напиши коментар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА!


Регистрирай се

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker