60 години 1-ва зенитноракетна бригада - Ракетни стражи на родното небе Част 2 - Подполковник Светослав Василев: С-300ПМУ Най-модерният ЗРК на ЗРВ

Pan.bg 01 окт 2021 | 07:30 views (3641) commentaries(0)
img
хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bg
Най-модерният ЗРК на ЗРВ
Следващата визита бе на един друг хълм в района на Банкя. Там е ситуиран най-новият зенитноракетен дивизион на българските ЗРВ – в. ф. 32610 - Банкя, въоръжен със ЗРК С-300ПМУ. Разговаряхме с командира му подп. Светослав Василев.

image

Визитка:
Подполковник Светослав Христов Василев е роден през 1976 г. във Варна. Завършва средно образование в Техникум по електротехника през 1995 г. Същата година постъпва във ВВУАиПВО „П. Волов“ (Шумен), което завършва през 2000 г. със специалност ЗРВ. През 2000 г. започва службата си като лейтенант в поделение 34070 - София на длъжност старши техник на ЗРК С-75М „Волхов“. През 2001 г. дивизионът е превъоръжен с модернизирания комплекс С-75М3 „Волхов“, с който през 2003, 2006 и 2008 г. участва в стрелби на полигон „Шабла“. В дивизиона е офицер за насочване, една от най-отговорните длъжности в бойния разчет; началник на група и командир на радиотехническа команда. В периода 2010-2012 г. завършва ВА „Г. С. Раковски“ в предпоследния 2-годишен курс. През 2012 г. е назначен на длъжност в отделение „Оперативно“ в Командването на 1-ва зенитноракетна база. В периода от 2014 до 2019 г. е в секторите „Бойна готовност и бойно дежурство“ и „ЗРВ“ на отдел „Операции“ в Командването на ВВС. От началото на 2019 г. е командир на в. ф. 32610, като само след 5 месеца на длъжността провежда успешни бойни стрелби на полигон „Шабла“. Семеен, с две момчета на 13 и 17 г. Владее английски и френски.

- Подполковник Василев, какви задачи изпълнява повереният ви дивизион?
- Главната мисия на дивизиона е да гарантира въздушния суверенитет и сигурност на страната съвместно с останалите сили и средства за ПВО. Основните задачи произтичат от трите мисии на Въоръжените сили на Република България и са:
По мисия „Отбрана“
• поддържане на необходимите способности в състояние за функциониране в съюзната система на НАТО за колективна отбрана;
• провеждане на мероприятия, адекватни на военната заплаха, и подготовка за отразяване на евентуална агресия;
• наблюдение и контрол на въздушното пространство;
• защита от удари от въздуха на войски, разположени в зоната му за поражение, както и разузнаване от въздуха;
• осигуряване прикритието от въздушни удари на стратегическото развръщане на войските и отразяване на въздушния противник
По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“
• участие в многонационални
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
съвместни учения със страни – членки на НАТО, или други държави
По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“
• поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи;
• охрана на въздушното пространство и защита на обекти от критичната инфраструктура на Република България;
• поддържане на бойна и мобилизационна готовност;
• поддържане на високо ниво на подготовка на личния състав;
• поддържане на зенитно-ракетната техника и въоръжението в изправност и готовност за бойно използване;
• защита и подпомагане на населението при природни бедствия, аварии и екологични катастрофи.
- В кои учения, тренировки и подготовки участвахте досега през 2021 г. и какво предстои до края й? Наложи ли се поради COVID-19 да отлагате и препланирате учения и тренировки?
- От началото на годината досега дивизионът взе активно участие в редица тренировки и учения, от които можем да отличим:
• Проведената под ръководството на СКС комплексна тренировка с реално обозначаване на въздушните цели.
• Тренировката на НАТО на силите и средствата за ПВО за работа в условия на радиоелектронни смущения Ramstein Guard.
• Съвместната българо-американска тренировка „Тракийско лято 2021“, по време на която офицер от дивизиона извършваше координация на действията на силите и средствата от ЗРВ с тези на авиацията на летище Граф Игнатиево.
• В двете фази, през юни и през септември, в експерименталните и съвместните бойни стрелби с международно участие „Шабла 2021“, по време на които личен състав и техника от дивизиона изпълняваха логистични задачи.
До края на годината предстои:
• Завършване на дейностите по въвеждане в експлоатация на информационна система „Логистика“ на БА. Това е доста трудоемка и сложна задача.
• Обслужване на техниката за работа в есенно-зимни условия.
• Извършване на пълна инвентаризация на материалните запаси и дълготрайни активи, числящи се на формированието.
По отношение на COVID-19 от началото на пандемията всички военнослужещи стриктно изпълняват въведените от МЗ, началника на ВМА и Командването противоепидемични мерки, като част от личният състав се и ваксинира. Това даде своя резултат и през настоящата година едва 6% преболедуваха вируса, и то в различен период от време, което по никакъв начин не наруши ритъма на ежедневната дейност в дивизиона.
- Командвате дивизион, който е най-съвременният в българските ВВС, освен това осъществявате въздушното прикритие на столицата на България. Какво носи това на колектива като усещане и отговорност?
- Да командваш дивизион, който е с най-съвременния ЗРК в българските ВВС, няма как да не носи допълнителен товар на плещите. По време на всички национални и международни учения, подготовки и тренировки, военни паради, статични покази и други мероприятия с участието на личен състав и техника от дивизиона всички погледи са вперени в нас. Това изисква не само от мен, като командир, а и от целия личен състав пълно себераздаване, висока мотивация и чувство на отговорност при изпълнение на поставените задачи.
Освен това носи и професионално удовлетворение. Когато човек вижда, че нещата, които планира и извършва, носят резултати, това носи удовлетвореност.
- Какво е състоянието на техниката и инфраструктурата на формированието? Как се справяте с поддръжката на ЗРК, доставен преди много години?
- Благодарение на инженерно-техническия състав във формированието (в т.ч. слагам не само офицерите, а и част от сержантския и войнишкия състав) ЗРК С-300 се поддържа в състояние на боеготовност 24 часа в денонощието. Регулярно се извършват технически обслужвания на специалната бойна техника и дейности по възстановяване изправността на излезли от строя агрегати и възли, като за последните 2 години, смея да твърдя, че са въведени в експлоатация изделия, които са били неизправни с години.
За жалост, не всичко подлежи на ремонт и възстановяване и при неосигуряване с резервни и запасни части е възможно с времето да загубим определени способности.
Относно инфраструктурата командването и личният състав както през изминалата година, така и през настоящата полагат усилия за реновирането на сградния фонд, като за 2021 г. е извършено:
• ремонт на покрива на една от сградите;
• в същата сграда се извършва реновиране на санитарен възел;
• в друга сграда (битова) водопроводните щрангове са подменени изцяло с нови;
• оборудвана е столова за хранене на личния състав;
• в работните помещения са подменени осветителните тела с LED така, че да отговарят на изискванията по здравословни и безопасни условия на труд.
- Има ли програма за ремонт на ЗРК С-300ПМУ?
- През 2019 г. бе извършена дейност по оценка на техническото състояние на ЗРК С-300ПМУ от руска страна. Бе изготвена дефектовъчна ведомост на комплекса, на чиято база в краткосрочен период трябва да се извършат ремонтни дейности.
В краткосрочен план също така е планирано дивизионът да придобие ново наземно радиолокационно опознаващо устройство, отговарящо на изискванията на НАТО.
- В рамките на НАТО и ЕС имате ли обмен със сродни формирования?
- През последните 10 години дивизионът активно си партнира с формирования от страни – членки на НАТО и ЕС, или други държави по време на международни учения и съвместни тренировки, като например „Тракийска звезда“ с участието на формирования от САЩ и Collector’s Item с участието на представители от Израел. Когато говорим за сродни формирования, въоръжени със ЗРК С-300, от ученията бих отличил тези на полигон „Шабла“, където през 2015 г. личен състав от дивизиона извършваше съвместни дейности с представители от Словашката република, а през 2017 г. с представители от Украйна. През 2018 г. личен състав от дивизиона взе участие в учението на НАТО „MACE XIX“, което се проведе на територията на Словакия.
- Има ли некомплект в дивизиона? Постъпиха ли при вас випускници от военните училища и ВА „Г. С. Раковски“ от Випуск 2021?
- През последните години във военните формирования от БА вакантни са предимно офицерските и войнишките длъжности. Военно формирование 32610 не е изключение от тази статистика. През 2020 г. некомплектът бе достигнал критични стойности. Благодарение на проведените национални кампании „Бъди войник“ и назначаването на офицерски длъжности на випускници на НВУ „В. Левски“, факултет „АПВОиКИС“ (Шумен) – за 2020 г. трима офицери, а за 2021 г. един офицер – некомплектът бе сведен до нормално ниво, което даде повече свобода при планиране и изпълнение на ежедневната дейност във формированието. През 2020 г. при нас постъпи първата жена – офицер от специалност „Зенитно-ракетни войски“.
- Вашият дивизион е бил част от 1-ва зенитноракетна бригада. През 2021 г. отбелязваме 60 години от създаването й. Какъв е пътят от създаването на дивизиона през годините?
- Както 1-ва зенитноракетна бригада, така и дивизионът е създаден през далечната 1961 г. – близо до с. Кривонос, общ. Брезник. Тогава той е бил въоръжен със съвременния за тези години ЗРК СА-75 „Двина“, известен сред специалистите от ЗРВ със сваления през 1960 г. разузнавателен самолет U-2 край Свердловск (СССР), летящ на много голяма надморска височина, на границата на тропосферата и стратосферата. През 1986 г. дивизионът е предислоциран на настоящата позиция и е превъоръжен със ЗРК С-75М „Волхов“. Три години по-късно (през 1989-а) дивизионът е превъоръжен отново, но този път със ЗРК С-300ПМУ. За целта личният състав преминава подготовка в учебния център на ЗРВ на СССР в Гатчина. Същата година се провеждат и първите бойни стрелби с новия комплекс на полигон „Ашулук“ и дивизионът застъпва в бойно дежурство. През 1993 г. дивизионът получава нова 3-координатна РЛС СТ-68УМ, с която значително се повишават способностите на дивизиона за откриване и съпровождане на нисколетящи въздушни цели в условия на пасивни и активни смущения. На същата РЛС през 2008 г. се извършва модернизация, състояща се в монтирането на наземно радиолокационно опознаващо устройство MSR2000, работещо по стандартите на НАТО.
- Какво ще пожелаете на подчинените си по случай празника?
- По повод празника пожелавам на всички здраве, благополучие, нови професионални и лични успехи. Да продължат да работят все така усърдно и последователно за просперитета на дивизиона, да утвърждават неговия престиж и съм уверен, че по този начин те ще формират не само неговия бъдещ облик, а и този на ЗРВ.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!

Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


60 години 1-ва зенитноракетна бригада - Ракетни стражи на родното небе Част 2 - Подполковник Светослав Василев: С-300ПМУ Най-модерният ЗРК на ЗРВ

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/10 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка