60 години 1-ва зенитноракетна бригада - Ракетни стражи на родното небе Част 3 -Полковник Валери Ценов: Отлични стрелби на „Шабла“ за 60-ата годишнина

Pan.bg 01 окт 2021 | 07:55 views (2893) commentaries(0)
img
хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bgНа 1 октомври 2021 г. се навършват 60 години от създаването на 1-ва зенитноракетна бригада (1-ва зрбр) на българските ВВС. Българското авиационно списание „Клуб КРИЛЕ“ посети командването на 1-ва зенитноракетна база (1-ва зрб), наследник на славното формирование, и разговаря с командирът й - полковник Валери Ценов.

image

- Г-н полковник, в исторически план какъв е пътят на развитие на 1-ва зенитноракетна бригада и на нейните дивизиони?
- 60 години история е трудно да се преразкажат накратко. Затова ще маркирам само основните моменти от нея. Летописът на настоящата 1-ва зенитноракетна база (1-ва зрб) на практика започва година след официалното формиране на българските Зенитноракетни войски (ЗРВ) на 1 октомври 1960 г. След реорганизация на ПВО и ВВС дотогавашните 69-и зенитен полк и 72-ри зенитноартилерийски полк са разформировани и на основата на командването и дивизионите им през октомври 1961 г. е създадена 1-ва зенитноракетна бригада (1-ва зрбр) с управление в София. Като част от системата за зенитноракетно прикритие на страната тя поема защитата на столицата и Пернишкия промишлен район и армейските групировки в своята система на огъня.
Първоначално 1-ва зрбр е в състав от 8 зенитноракетни (по-късно са развърнати още 3) и два технически дивизиона и e на подчинение на 1-ви корпус ПВО (от 1968 г. – на 1-ва дивизия ПВО). Първите зенитноракетни дивизиони (зрдн) на бригадата са въоръжени със ЗРК СА-75/СА-75М „Двина“. След получаването им дивизионите дълго време остават на временни стартови позиции до завършване строителството на основните позиционни райони (повечето в планинско-гористи райони и на голяма надморска височина). Независимо от отдалечеността, суровите природни и трудни битови условия се извършва усилена дейност за подготовка, сглобяване на бойните разчети и носене на непрекъснато и бдително бойно дежурство.
През 70-те години се усъвършенства бойният ред на съединението. Част от дивизионите се превъоръжават с нова техника – ЗРК С-75М „Волхов“ и С-125 „Нева“ с повишени възможности за действие по цели на малки височини и в условия на смущения. Бригадата става първата в ЗРВ, която приема на въоръжение автоматизирана система за управление на огъня. Създава се смесена зенитно-ракетна групировка с повишени бойни възможности и разположение, осигуряващо взаимното прикритие на дивизионите. За повишаване плътността на огъня и разширяване на обхвата през 80-те
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
години арсеналът на бригадата е попълнен с комплекси за далечно действие С-200 „Вега“ и С-300ПМУ с възможности за обстрел на много цели едновременно.
В периода 1990–1998 г. в 1-ва зрбр се извършват нови реорганизации. Чувствително намаляват личният състав и бойната техника. Оптимизира се носенето на бойното дежурство. Внасят се изменения и в бойната подготовка. След 1998 г. драстично свитият заради икономическата криза военен бюджет саботира планираната реформа за модернизация и превъоръжаване на ЗРВ. В бригадата се реализират само ограничени доработки по техниката, а акцентът пада върху редукция на поделения, техника и личен състав. След включването на българските ВВС в единната система за ПВО на НАТО в 1-ва зрбр се извършват модернизации, чрез които се осигурява пълна радиолокационна информация в реално време във всеки дивизион. Въвежда се и единна система за управление на активните средства.
През 2007 г., след организационно-щатни промени, 2-ра и 3-та зрбр се преподчиняват на 1-ва зрбр. През 2008 г. в бригадата е внедрена и най-модерна система за определяне принадлежността на въздушните цели, техните характеристики и параметри по стандартите на Алианса. В резултат времето за реакция на огневите средства е сведено до минимум и на практика е осигурена пълна съвместимост с изискванията на НАТО.
От 1 декември 2012 г. в изпълнение на плана за организационно изграждане на БА 1-ва зрбр се трансформира в 1-ва зенитноракетна база (1-ва зрб). Включените в състава на Базата военни формирования (управление, огневи дивизиони и смесен технически дивизион, както и зенитният полигон на ВВС „Шабла“) представляват настоящите Зенитноракетни войски на страната.
- Какво е мястото на дивизионите от бригадата, които днес са част от 1-ва зенитноракетна база, какви задачи изпълняват те, какво е състоянието на техниката?
- Независимо от промените през годините основната мисия на 1-ва зрб остава отбраната на страната. Формированията на Базата остават основна наземно базирана огнева сила за противовъздушна отбрана на страната и важен елемент от интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО. Главните наши задачи са контролът на въздушното пространство и режимът на полетите и прикритието на важни обекти от критичната инфраструктура на страната, както и на групировките на Въоръжените сили. Тя се изпълнява заедно с изтребителната авиация чрез носене на постоянно бойно дежурство по изискванията и процедурите на НАТО.
Също така личният състав поддържа готовност за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии. Разполагаме с формирование, оборудвано с техника за оказване на помощ на населението при бедствия и тежки зимни условия, което се активира при усложнена обстановка. При природни катаклизми или при гасене на пожари военнослужещите от всички наши формирования имат готовност да се отзоват, както многократно вече се е случвало. В условията на пандемия от COVID-19 при необходимост сме готови да окажем съдействие на органите на реда (напр. за участие в организиране и подпомагане на КПП-та).
Основа на изградената система за зенитноракетно прикритие са зенитноракетните комплекси от типа С-75М „Волхов“, C-125М „Нева“, 2К12 „Куб“, C-200 „Вега“ и C-300ПМУ. Те са от различни поколения, но с високи бойни възможности. В състояние са да унищожават въздушни цели на разстояние до над 250 km и височини от 20 m до 40 km по всяко време на денонощието, независимо от климатичните условия, самостоятелно и съвместно с изтребителната авиация.
Всички ЗРК на въоръжение във формированията са напълно боеготови и могат да се експлоатират безпроблемно в настоящето им състояние до придобиването на нови ЗРК. Всички те притежават необходимите маневрени възможности за осигуряване на адекватна реакция на всякаква заплаха.
- Какво е бъдещото на 1-ва зенитноракетна база с оглед на моралното остаряване на техниката, с която разполага? Има ли програми за замяната й с по-модерна? Ако да, какъв тип ЗРК ще се придобие – с малък, със среден или с голям обсег или смес от тези типове?
- Бойният потенциал на формированията на 1-ва зенитноракетна база се предвижда да бъде увеличен с придобиването на нови ЗРК с по-големи бойни възможности, по-висока мобилност и кратко време за реакция. Очакваме това да се реализира в близките години.
Съгласно заповед на министъра на отбраната от май 2019 г. е създаден екип за управление и изпълнение на проект „Придобиване на зенитноракетни комплекси“. Съвместно с Командването на ВВС е разработена и утвърдена Концепция за развитие на способности за зенитноракетно прикритие. Заложеното там трябва да се реализира в близка перспектива.
Офицери от управлението и формированията на Базата присъстваха на презентации на ЗРК в страната и в чужбина на американски, израелски и френски компании. Запознаха се с възможностите на различни комплекси със средна и близка далечина на действие, каквито е необходимо да бъдат придобити за модернизирането на системата за ПВО на страната. Те ще са способни да отговорят на всички съвременни и перспективни заплахи и ще са оперативно съвместими със системите на нашите партньори от НАТО.
Очакваме също така да бъде сключен договор за доставка на резервни части, обслужване на техниката и въоръжението на най-съвременния ни ЗРК С-300. Това ще позволи неговият ресурс да бъде удължен допълнително.
- Има ли некомплект на военнослужещи в 1-ва зенитноракетна база, какъв е той по категории, през 2021 г. има ли проведени конкурси и назначени нови военнослужещи? Постъпиха ли в Базата новопроизведени сержанти и офицери от военните училища и от Военна академия от Випуск „Г. С. Раковски“?
- Както и при останалите формирования от БА, така и при тези от състава на Базата проблемът с некомплекта на личен състав е налице. Имаме много незаети места за войници и недостиг на офицери. Но ние сме се мобилизирали и се справяме с наличния личен състав. Не е тайна и че работата в тактическите формирования е далеч по-трудна и напрегната от тази в по-високите звена. Този факт оказва голямо влияние върху отхода на офицерския и сержантския състав.
През всяка от последните 3–4 години се провеждат конкурси за войнишки длъжности и за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Също така целенасочено правим агитация сред нашите военнослужещи да потърсят сред близки, познати и приятели млади хора. Активно вземаме участие и в кампанията „Бъди войник“ на МО. Върху интереса към военната професия оказва влияние и повишаването на заплатите в сектора.
Ежегодно в редиците на 1-ва зенитноракетна база се вливат и млади офицери, завършили военно образование със специалности „Зенитноракетни войски“ и „Логистика“. Последното ни попълнение от новопроизведени лейтенанти бе в края на юли 2021 г. от 143-ти випуск „Г. С. Раковски“ на НВУ „Васил Левски“.
В резултат на всичко това през последната година имаме множество новопостъпили военнослужещи на работа и ситуацията с недостига на кадри значително се подобри.
- Как COVID-19 се отрази на подготовката на 1-ва зенитноракетна база през 2021 г., има ли отложени и препланирани учения и подготовки?
- Ситуацията с COVID-19 не оказа съществено влияние върху подготовката на Базата. Нямаме отложени, препланирани или непроведени подготовки и учения през годината до момента. Всички стрелби по полигоните (в т.ч. на „Шабла“ и с лично оръжие), тактико-строевите занятия се проведоха при стриктно спазване на разпоредените противоепидемични мерки. Дейностите на закрито са съпроводени с периодична хигиенна обработка на помещенията и машините, с избягване на струпвания на хора и поддържане на дистанция, осигуряване и използване на лични предпазни средства и дезинфектанти.
- В кои национални и международни учения и тренировки участва през 2021 г. досега 1-ва зенитноракетна база, какво предстои до края на годината?
- Формированията на Базата участваха в голям брой национални и международни учения, подготовки и тренировки до този момент. Преди дни успешно приключи най-голямото от тях – ТУБЕС „Шабла 2021-2“. Непосредствено преди него (края на август – началото на септември) наш дивизион отработи противодействие на неприятелски авиодесант в съвместната българо-американска летателна тренировка „Тракийско лято 2021“. През юли имахме учебни противоборства с бойната авиация на партньорите от НАТО и със силите за РЕБ на съюзниците от пакта в международните тренировки „Тракийска звезда-2021“ и RAMSTEIN GUARD 2021. Това са сред най-знаковите учения с наше участие. Занапред подготовката продължава по изготвените планове.
- В рамките на НАТО и ЕС има ли 1-ва зенитноракетна база обмен на опит със сродни формирования?
- От присъединяването на България към НАТО представители на Командването на ВВС и офицери от управлението на 1-ва зенитноракетна база и личен състав от формированията й участват в различни инициативи, свързани със споделянето на опит в областта на противовъздушната отбрана. Сред тях мога да спомена размяната на визити в зенитноракетни формирования, участието в съвместни обучения и учения. Например в ученията на НАТО от цикъла TOBRUQ LEGACY и MACE са отработвани стандартни оперативни процедури за планиране и провеждане на тактически въздушни операции и взаимодействие и координация с наземните сили и средства за ПВО. Чрез ежегодните тренировки на пакта RAMSTEIN GUARD пък се повишава подготовката на разчетите за работа в условия на радиоелектронни смущения. В средата на тази година офицери от управлението и от формированията на Базата участваха в планираща конференция за друго многонационално учение за ПВО на Алианса Ramstein Legacy 2022, в което ще се включим догодина. През 2024 г. негови домакини се планира да бъдат България и Румъния.
- Какви са резултатите от току-що завършилите стрелби на полигон „Шабла“?
- Ако трябва да отговоря с една дума: отлични! Защото разчетите на ЗРК С-125М „Нева“, 2К12 „Куб“ и С-75М3 „Волхов“ от формирования от състава на Базата успешно изпълниха всички бойни пускове и поразиха мишените си (светещи парашутни и радиоуправляеми). Освен това по време на експерименталните и бойните стрелби успяхме отново да проверим отново пълните бойни възможности на комплекса С-75М3 „Волхов“. През последните 10 години той бе използван само като мишенен комплекс за запуск на ракетни мишени за останалите ЗРК на въоръжение в българските ВВС. Тази година обаче отново го използвахме като пълноценно зенитноракетно оръжие и разчетът му обстрелва мишените наравно с разчетите на другите комплекси. Интересно бе, че командата, която го обслужваше, бе сформирана от военнослужещи, понастоящем опериращи с други типове зенитноракетна техника. Това доказа, че хората ни са съхранили способностите за поддръжка, обслужване, ефективна бойна работа с него и не на последно място - подготовката на бойни ракети.
Искам да отбележа и факта, че в хода на проведените съвместни стрелби по единен сценарий за отразяване на въздушен удар в рамките на ТУБЕС „Шабла 2021-2“ постигнахме много добро ниво на координация и взаимодействие с колегите от останалите формирования на ПВО на БА и на Република Сърбия.
И още нещо интересно. Тази година стрелбите на разчетите на ЗРК за първи път, освен от командирите на дивизиони, бяха командвани и от техните заместници. Това се направи, за да могат и те да натрупват повече опит. Знаете, че в реална обстановка се случва всичко и командирът в даден момент може да бъде ангажиран с други дейности. Ето защо заместникът му трябва да е добре подготвен да го замени при нужда. Досега винаги командирите на формированията ни са водили стрелбите на своите разчети и само те управляваха действията им. В първият ден на „горещите“ пускове пак те го правеха. На втория ден обаче тази роля поеха заместниците им. Що се отнася до офицерите за насочване, то те спазиха наложената от години традиция да се ротират и сменят при пусковете.
Другата новост през 2021 г., след наше искане и след разрешение от Командването на ВВС, бе утвърдената методика за ремонт на блокове от ракетите на ЗРК 2К12 „Куб“. В изминали години тези ракети са ремонтирани в техническа база в Шивачево, но тя вече е закрита. С инженерна разработка, главно на ц. сл. Пеньо Неделчев, бивш командир на дивизиона „Куб“, разработихме схема, поискахме разрешение от Командването на ВВС, получихме го и няколко блока, които бяха неизправни, бяха ремонтирани. Те бяха поставени на ракетите и ракетите поразиха целите. Затова стрелбите имат в наименованието си „експериментални“. След успешния експеримент ракетите с неизправни блокове ще бъдат ремонтирани с наши сили и средства.
Стрелбите на ЗРВ на ВВС и ПВО на Сърбия мисля, че минаха напълно според очакванията. Те провериха възможностите на разчетите си на С-125М1Т „Нева“ и 2К12 „Куб-М“, изстреляха ракетите и поразиха мишените си. Стрелбите бяха наблюдавани от началника на ГЩ на Сърбия Милан Мойсилович, от командващия на ВВС ген.-лейт. Душан Заркович, бивш командир на 250-а ракетна бригада, и от командира на 250-а ракетна бригада, които се обединиха около мнението, че стрелбите са отлични, и благодариха за сътрудничеството и изразиха очакванията си за бъдещи съвместни стрелби.
Тъй като стрелбите се провеждаха в условията на Covid-19, взехме особени мерки за недопускане на разпространение на заболяването по време на лагер-сборовете на Шабла. Определеният за участие в тях личен състав включваше основно ваксинирани и преболедували военнослужещи. На самият полигон обособихме специална карантинна Covid зона с идеята там да се изолират, тестват и поставят под наблюдение хората със съмнения, че са заразени. Имаше само един случай, при който в нея бе временно изолиран военнослужещ от Сухопътни войски, чийто резултат от теста бе отрицателен и се оказа болен от обикновена настинка.
- Полковник Ценов, на хоризонта задава ли се нов зенитноракетен комплекс?
- По Плановете 2026 и 2032 важен приоритет е придобиването на нов ЗРК, проблемът е, че няма осигурено финансиране. По мое лично мнение с постъпването на новите изтребители F-16 Block 70 България трябва да придобие нов ЗРК за прикриване на летището, където ще се базира той. Дали ще са 1–2, или 2–3 батареи, но това е наложително. Решението обаче е над нашето тактическо ниво.
- В такъв случай ще можете ли да поддържате сегашните ЗРК в боеспособно състояние за този период?
- Ще можем. Вярвам, че нивото на подготовката на личния състав и традициите, които имаме и продължаваме да поддържаме, ще са достатъчни. Разбира се, подплатени с материалните запаси в нашите складове и в ТЕРЕМ „Ивайло“ във Велико Търново. Вярно е, че модернизациите, които бяха направени преди 8–10 години, изискват ъпдейт, но към момента работят. Връзките се осъществяват, хората се научиха да ги използват. В резултат времето за реакция е минимално за всички комплекси.
При нарастване на обстановката в някое направление, да речем – крайморско или около стратегически обект, с настоящите сили и средства имаме възможност да реагираме. Със съвременните средства за опознаваме сме адекватни на възможните заплахи.
- Предстои да отбележите 60 години от създаването на 1-ва зенитноракетна база. Кои са основните мероприятия?
- Планираме да отбележим 60-годишнината на Базата с две празнични мероприятия. На празничния 1 октомври (рождената дата на ЗРВ е приета и за празник на 1-ва зрб (1-ва зрбр) – бел. авт.) Базата възнамерява да експонира специална бойна техника от състава на няколко типа ЗРК на площада до храм-паметника „Александър Невски“. Поканили сме в събитието да вземат участие президентът и върховен главнокомандващ на страната, висши военни и държавници. По този начин искаме да повдигнем малко завесата на секретността и да дадем възможност на обществеността да се докосне до зенитноракетното оръжие, което охранява небето на България. А също така да позволим и на нашите близки и приятели, бивши колеги и ветерани да съпреживеят годишнината с нас.
Планираме да продължим отбелязването на юбилея с тържествен празничен концерт и среща на поколенията от Базата в сградата на Централния военен клуб.
Намеренията ни са съобразени с разписаните противоепидемиични мерки и реализирането на мероприятията ще зависи от цялостната здравна обстановка в страната към този момент. Надявам се да успеем да ги осъществим в пълен обем.
- Какво ще пожелаете на своите подчинени за предстоящия празник?

- 60-годишнината на 1-ва зенитноракетна база е празник не само на настоящия й личен състав и поколенията зенитни ракетчици, преминали през редовете на бившата 1-ва зенитноракетна бригада. Тя е празник на всички, свързали съдбите си със Зенитноракетните войски.
На воините и служителите от 2-ра и 3-та зенитноракетна бригада, които попълниха строя на колегите си от 1-ва. На първопроходците, дали първия успешен пуск на зенитна ракета и ознаменували раждането на Войските у нас. На пионерите, усвоили в чужбина и пренесли в Родината знанията и уменията за използване на зенитноракетното оръжие. Защото ЗРВ винаги са били и остават едно сплотено семейство, подкрепящо се в свещената си мисия да опазва чисто родното небе!
Точно затова тези шест десетилетия са наша обща история! И славна, и горчива, и задължаваща. Поздравявам с нея всички настоящи и бивши колеги и им желая здраве, воля и вяра, че можем да я продължим достойно!

Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


60 години 1-ва зенитноракетна бригада - Ракетни стражи на родното небе Част 3 -Полковник Валери Ценов: Отлични стрелби на „Шабла“ за 60-ата годишнина

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/13 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка