Комодор Димитър Ангелов: Приемаме два пъти повече слушатели

Pan.bg 26 фев 2013 | 08:38 views (2697) commentaries(12)
img Началникът на ВА „Г. Ст. Раковски” комодор Димитър Ангелов: Приемаме два пъти повече слушатели
21.02.2013 | Андрей Рангелов, в.Българска армия

- Комодор Ангелов, какви бяха основните постижения на Военната академия „Г. Ст. Раковски” през 2012 г.?
- Както беше отчетено и на Общото събрание на Военната академия в края на 2012 г., направихме няколко важни стъпки, с които се гордеем. Първо, естествено – учебният процес, който протече успешно като цяло.
Военна академия получи институционална акредитация като висше училище съгласно Закона за висшето образование с оценка 8,92 и срок на валидност на акредитацията 5 години. Това е особено важно за легитимността на нашето висше образование.
Същевременно в момента е в ход подготовката на документите, които са подадени в Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА) за програмната акредитация във връзка с новите изисквания и новата специфика по повод държавната професия „офицер”. Там документите се подготвяха по две професионални направления – „Военно дело” и „Национална сигурност и отбрана”, и седем специализации. Подадохме документите в НАОА и здраве и живот – през юни ще бъде програмната акредитация на академията.
Горди сме, че премина съответна проверка от „Лойд-регистър” във връзка със стандарта за управление и качество. Преминахме от ISO 9001 на версия 2008, валидност до 2015 г., което показва стандарта и качеството на обучението и контрола във Военна академия.
Последният одит беше през януари. Той завърши без забележки, само с две препоръки, за което изказвам благодарност на преподавателския състав и съответно – на отделите „Учебно-научна дейност” и „Администрация”, тъй като логистиката също е много важно нещо. Успешно функционира системата за управление на качеството във всички дейности на военна академия.
Участваме в разработката на всички доктринални документи към Министерството на отбраната със съответните екипи. По този начин не се губи връзката между процеса на обучение и това, което се извършва във въоръжените сили и в МО. А това е много важно – да се съчетае научната и практическата дейност.
Международното участие също е един много важен аспект. Екипи от преподаватели от академията взеха участие в редица международни форуми в страната и в чужбина. С гордост можем да кажем, че бяхме и домакини на Световния конгрес на военните историци през 2012 г. Много дейно участвахме и в честванията на 100 години от Балканските войни.
Една нова
страница, бих казал, в дейността на ВА е участието в различни международни проекти. С гордост мога да кажа, че проектите, които подготвихме в началото на 2012 г., в края й бяха одобрени. При това постигнахме 100 процента успеваемост! Участвахме по 5 проекта, и днес (сряда – б. а.) министърът на образованието и науката връчи последните два. Тоест от пет проекта имаме пет спечелени, което дeйствително говори за качеството на нашите преподаватели, на нашия административен състав и въобще на името Военна аакадемия, която може да кандидатства. Надявам се, че успешната практика, която направихме, ще бъде и успешно завършена през 2014 г.

- Какви са досега резултатите от въведеното за първи път през учебната 2012/2013 година 14-месечно обучение на слушатели?
- Това е едно голямо предизвикателство пред целия академичен състав и ръководството на ВА „Г. Ст. Раковски”. В момента обучението върви много успешно. Учебните планове и програми, които бяха разработени, приети и подписани съответно от министъра на образованието и науката и от министъра на отбраната, се прилагат в момента.
Съкращаването на курса на обучението от две на една година и два месеца доведе до действително голямо напрежение, тъй като учебният материал не трябва да се съкращава, качеството не трябва да пада, а напротив – да се увеличава.
Повече за резултатите ще може да се каже през октомври, когато ще завърши курсът на обучение на първия випуск. Но в момента от семестриалните оценки, които се дават, от отзивите, от анкетите с нашите слушатели и обучаеми новата система е с оценка „много добър”. Ясно е, че това начинание върви успешно.

- Какви новости ще има в тазгодишната кампания за кандидатстване на военнослужещи и граждански лица в академията?
- Във връзка с това, че професията офицер е включена в списъка на регулираните професии в Република България, ще има обучение по нови магистърски програми. Те са за придобиване на висше образование по специалности от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление” и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”. Говорим за две специалности със седем специализации.
Съгласно министерска заповед, тази година определените места за обучение на слушатели - офицери във връзка с нуждите на МО, са се увеличили два пъти. Общо 91 слушатели и студенти ще приемем.
Излезе и заповедта на министъра, във връзка с обявяването на кандидатстването и приема на офицери от „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”, където миналата година нямаше курс за обучение. По тази специалност от професионално направление „Военно дело” сега са обявени 12 места.
В „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво” местата са 24 редовни и 68 за задочна форма на обучение. В професионално направление „Национална сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана” има 7 места задочна форма за обучение на офицери.
За студентите, които идват на обучение, няма промяна в условията за кандидатстване. Не се променят и отделните направления и специалности, по които те ще кандидатстват. Местата са известни, дадени са в нашия справочник. Общо 11 са специалностите, по които студенти – цивилни граждани, могат да кандидатстват за магистърска степен на образование.

- Ще има ли промени в стратегическия курс на обучение?
- Промените ще бъдат единствено в това, че в момента се разработват новите учебни програми във връзка с новите приети планове. Основанието, както казах е това, че професията „офицер” е включена в списъка на регулираните професии. Иначе курсът на обучение се запазва – той е едногодишен или точно 11 месеца. Ще се стремим към по-голяма практическа насоченост на нашето обучение.
До момента по моя информация няма заявки за обучение на офицери от съседни страни. Но това е в обсега на политиката на МО. Това са международни договорености.
В момента в академията се обучават представители на Турция и Китай. В специалността „офицер на оперативно ниво на управление” се обучава един офицер от Китай. Ще има и втори обучаем тази година. А в стратегическия курс - имаме разговори за обучение на офицери, но договори няма да подписваме.

- Какви курсове за военнослужещи и граждански лица от МО и други институции предвиждате през тази година?
- Курсовете са над 70. Интересно е, че през последните две-три години особено се засилва обучението на хора от различни управленчески структури в областта на превенцията и ограничаването на последствията от бедствия и аварии. Във Военна академия са разработени няколко нови курса, които успешно стартираха като пилотни, и то точно в областта на управлението на кризи, на превенция и ограничаване на последствията от бедствия и аварии, защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации. Последните два курса ще бъдат превеждани и на английски.
Нов е курсът по антикорупция, който ще стартира. В момента се планира провеждане на курсове за обучение на всички нива във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки. Стремим се да откликнем в момента на търсенето и необходимостта от обучение, както на МО, така и на държавната и местна администрация.
С радост мога да кажа, че се проведоха курсове за обучение на кметовете на райони в град София. В момента сме в активни разговори и предвиждаме до средата на март курсове с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) - във връзка с кризи, бедствия и аварии, за подготовка, както на ръководен персонал, така и на изпълнителски. Имаме договореност с НСОРБ и да изнесем обучението в техния център в Ловеч, евентуално и за изнасяне на обучение в Бургас. Смятам, че това е правилният път – превенция, обучение, за да могат хората да знаят и да управляват, и да ръководят, и да изпълняват, да бъдат готови да реагират при възникване на екстремни ситуации.

- Какво обучение обещавате на всички, които ще кандидатстват в академията?
- Като началник и ректор на Военната академия мога да кажа, че нивото и качеството на обучение няма да спадне. Това е гарантирано от академично-преподавателския състав.
Връзката, която се осъществява между организациите – потребители и организацията – обучаваща нашите студенти, ще се запази. Основната цел е непрекъснато практическо приложение на научените знания, които получават нашите слушатели и студенти. Те имат успешна реализация.
С гордост мога да кажа, че обучаемите във Военната академия са хора, които знаят какво искат и знаят как да го постигнат. Идвайки на обучение те наистина успяват да вземат най-доброто, което може да им даде академично-преподавателския състав.
Отзивите, които те дават при завършването на курса на обучение и при тяхната реализация, действително говорят за нивото на обучение и качеството на обучение тук. При военнослужещите реализацията е пълна. От изследванията правени сред последните два випуска, 87 на сто от тези, които се обучават в академията, а не работят, също намират после реализация. В задочна и дистанционна форма пък учат хора, които работят в държавната и местна администрация или в различни фирми. В своите анкети те дават оценки „много добър” и „отличен” на програмите, по които се обучават и на качеството на обучение.

---------------------------------

Обучението се свързва с бизнеса

Над 220 научни публикации за година във Военната академия


Проект, посветен на връзката обучение – бизнес, се изпълнява във Военна академия „Георги Ст. Раковски”. Работим с фирма от Стара Загора, която е като заявител, каза началникът на ВО „Г. Ст. Раковски” комодор Димитър Ангелов.
Едно от направленията на дейността ни е участието в международни проекти, изтъкна той. И допълни, че академията се включва към определени проекти и чрез Министерството на образованието и науката

Разшириха се връзките

в научните разработки между нашата академия и университета в Русе, между ВА „Г. Ст. Раковски”, БАН и Института по металознание, с които участваме в един международен проект, сподели комодор Ангелов. Възстановена е връзката и съвместната проектна работа и с Академията на МВР.
Във Военната академия на преден план е както обучението, така и научната дейност. През 2012 г. са разработени 8 монографии. Имаме над 220 научни статии, публикации, доклади от наши преподаватели, посочва комодор Ангелов.
Академично-преподавателският състав участва много активно в международната научна конференция, посветена на 100-годишнината на Военната академия. Темата беше посветена на военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността.
Академията беше институцията, от която

стартираха честванията

за 100-годишнината от Балканските войни. Във „ВА „Г. Ст. Раковски” се състоя международна научна конференция, след която подобни прояви имаше в цялата страна.
Значима проява за академията беше 38-ият световен конгрес по военна история в София, посветен на технологиите и военното дело. Представителите на ВА „Г. Ст. Раковски” се включиха активно в работата на авторитетния форум, в който участваха общо повече от 200 делегати от 37 страни.
Много активно при нас се работи в една област – определяне необходимостта от знание и измерване на ефективността на управление на обучението от Института по перспективни изследвания на отбраната (ИПИО) на ВА „Г. Ст. Раковски”, заяви комодор Ангелов. В академията са осъществени също различни изследвания в областта на сигурността и отбраната.
Извършено е

проучване на рейтинга

на висшите военни учебни заведения в България. В момента предстои ново изследване. Това са все различни направления, в които наши преподаватели и ИПИО активно участват, това е една съпътстваща дейност, която е и научна, и изследователска, изтъкна началникът на академията. Той похвали подчинените си, които кооперират своята изследователска работа с основната си дейност – преподаването. Времето понякога не стига, но те успяват да съчетаят ангажиментите си, за което изказвам на всички членове на нашия академично-преподавателски състав искрена благодарност от ръководството на академията, подчерта комодор Ангелов.

----------------------------------

Кадри

Съгласно Плана за развитие на въоръжените сили във Военната академия през 2012 г. се извършиха промени, като щатният състав беше намален с 25 човека, основно в администрацията, напомни комодор Ангелов. Академично-преподавателският състав, във връзка с основното предназначение на ВА – запазване на качеството и нивото на обучение, не беше променен. В момента има малки промени в състава на катедрите, по отношение на структурата им. През 2013 г. не се предвиждат изменения в щата на Военната академия или някакви структурни промени.

----------------------------------

Финансирането е достатъчно

Финансирането на академията е достатъчно, разпределено е съгласно изискванията и бюджетните указания, сподели комодор Ангелов. Естествено, не знам организация или ръководител, който да не иска повече средства, но учебният процес е осигурен на 100 процента, каза той. И допълни, че всички заплати и осигуровки на служителите във Военната академия са осигурени 100-процентово.
По думите му вероятно може малко повече да се желае във връзка с поддържането на сградния фонд на академията. За съжаление в това отношение наистина изпитваме недостиг, но като говорим за пари, става дума за доста финансови средства, тъй като Военната академия е исторически паметник на културата, поясни комодор Ангелов. Той каза още, че поддържането на сградния фонд е много трудно, а то трябва и да е непрекъснато. Това е единственият по-голям проблем проблем, който имаме във връзка с обучението, отчете началникът на академията.
Той отново посочи, че финансовото осигуряване е добро. Дори са заделени средства за въвеждане на компютърни системи за моделиране. Те ще бъдат използвани в процеса на обучение от слушателите и студентите във ВА „Г. Ст. Раковски”.

-------------------------------------

Подготвят се научни форуми

Във Военната академия започна организирането за предстоящите през 2013 г. международни научни конференции. Едната ще е в навечерието на 24 май. Това е общата международна конференция на ВА „Г. Ст. Раковски”. Преди това ще се състоят конференциите на двата факултета на академията – „Командно-щабен” и „Национална сигурност и отбрана”.
През пролетта академията ще бъде домакин на посещението на висшия стратегически курс на Колежа на НАТО. Предвидено е и участие на представители на ВА „Г. Ст. Раковски” в различните семинари и конференции, които се организират към образователните структури на държавите членки на алианса.
Основното през 2013 г. е да завършим успешно нашата програмна акредитация като висше учебно заведение, заяви комодор Димитър Ангелов. Той напомни, че през юни предстои да завърши обучението си випускът, който е по програмата от 2009 г. През октомври пък ще вземат дипломи офицерите от първия випуск със срок на обучение 14 месеца. Наред с тези важни събития през годината, вече е в ход и разработване на съвместни курсове и участия в общи инициативи за обучение с Института на Министерството на външните работи.

-------------------------------------

Ток и парно

Увеличени ли са сметките за ток и парно на Военната академия, поинтересува се „Българска армия”. Да, има леко увеличение на сметките за ток и парно, което в сравнение с миналата година е в рамките на 3 на сто, каза комодор Димитър Ангелов. По думите му, за да бъде толкова малко увеличението, значение имат предприетите мерки за енергийна ефективност, както и преоборудването на централите, осигуряващи топлоснабдяването на сградите. Надяваме се тази година да бъдат модернизирани и последните две централи, което ще доведе до почти 30 на сто икономии и намаляване на сметките за отопление на академията, заяви комодор Ангелов.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 12

 1. #1
  gladen 26 фев 2013, 09:11
   
  0
   
  0

  хляб, хляб трябва не СЛУшаТЕЛИ!

 2. #2
  О.З. 26 фев 2013, 09:48
   
  0
   
  0

  А защо са нужни два пъти повече слушатели при по-малка армия?? Всеки ротен с академична подготовка или ще се стигне и до взводните?? Още ли се използва при обучението "иновационния" метод с мултимедииния прожектор да прожектираш лекцията си на екран и да я четеш от там, а самата лекция да е едно към едно с написаното в учебника?

 3. #3
  Бейтула 26 фев 2013, 09:48
   
  0
   
  0

  ВА ПРИЛИЧА НА ПРЕДПРИЯТИЕ, В КОЕТО СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ НА ВИСОКА ЦЕНА КАДРИ. ТЕЗИ КАДРИ, АКО НЕ ВЕДНАГА СЛЕД 2-3-5 години се махат като ненужни и цикъла започва отново. Сметката е проста бюджета на академията разделен на броя на слушателите. АМИ ТЕ СА ЗЛАТНИ И НЕ ЗНАМ С КОЙ АКЪЛ гАНЮВЦИТЕ си позволяват да безчинстват. И ТАМ Е НУЖНА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА. НЕ МОЖЕ ДА ПРЕПОДАВА СТРАТЕГИЯ ОФИЦЕР, КОЙТО РЕАЛНА Е КОМАНДВАЛ РОТА.

 4. #4
  чувател 26 фев 2013, 10:36
   
  0
   
  0

  Абе, другарю комодор, ти моеш ли обясни, какво точно "слушат" тия слушатели и защо въобще бълвате "академици" за които нямате длъжности?
  Време е да се премахне порочната система всичко живо от майор на горе да е с академия, просто защото това е изискване само за командни длъжности.
  А кажи ми другарю командор колко майори (а защо не и подполковници, че и полковници) от МО, щабовете на видовете сили, разни СОК-ове и темподобни са на командни длъжности и защо е неоходимо да имат академия, като командват само личния си компютър и са чиста администрация.
  Армията ни е толкова изцедена, че реалните командни длъжности (за които е неоходима академия) могат да бъдат прочетени поименно за 15-20 минути.
  Мисля, че академията в този и нереформиран вид е една огромна стара машина, която хаби цялото си КПД за собственото си съществуване т.е. "кипи безсмислен труд". Ако я карате така, скоро и длъжности като "командир на взвод" че и "началник склад" ще станат академични.
  Това е като да преядеш с витамини, накрая ще се отровиш. Според мен армията вече е буквално натровена от академици, а вие за капак приемате още повече.
  Аз лично бих искал да се главя в академията за параджия, но се притеснявам да не направите длъжността академична, а аз съм само читател щото просто няма смисъл да ставам слушател. Просто няма маршалски жезли за всички. Все пак някой трябва и да работи, не може всички да са командири.

 5. #5
  vodolaz 26 фев 2013, 10:47
   
  0
   
  0

  KOMODOR LI SI KORMORAN LI SI!
  Защо не се ударищ у главо!

 6. #6
  Preslav 26 фев 2013, 10:52
   
  0
   
  0

  Комодор Ангелов е един много точен човек, морски! Другите всички обиди са безпочвени.

 7. #7
  Smarty 26 фев 2013, 12:48
   
  0
   
  0

  Преславе, ти от къде го познаваш този точен човек, бък било то и морски?

 8. #8
  Ум белия Делфин 26 фев 2013, 13:39
   
  0
   
  0

  До "чувател"- браво на теб:-)))))))
  точно и ясно.А на мен ми е интересно защо комодора дума не обелва за най-новият хит- записваш магистратура от рода на "планетарна и галактическа сигурност" или "сигурност на млеконадоя и сенокоса" плащаш и получаваш диплома за академик:-)Пей сърце- да живее "първа частна академия".Впрочем вече някои си получиха майорските и подполковнишки пагони по този начин:-)))
  ВА е в крак с времето-печатница за дипломи.

 9. #9
  Preslav 26 фев 2013, 13:40
   
  0
   
  0

  От морето Смарти, от морето. Още като бе шеф на ВВМУ...

 10. #10
  редник 26 фев 2013, 17:07
   
  0
   
  0

  Аз предлагам и на войниците да им се изисква академия.
  А ако говорим сериозно:проблема не може да се реши от сегашния началник на ВА, нито от който и да е друг началник. А от МО. Трябва да има ясна визия за поне 5г./даже 10/ напред какви кадри и за какви длъжности ще са нужни. Сега се получава следното:на изпроводяк преди пенсиониране/уволнение една академия и чао.

 11. #11
  Морски 26 фев 2013, 23:12
   
  0
   
  0

  Preslav е прав за комодора, аз го познавам много добре. И е точен човек, на точното място... и в случая, говори така, както "трябва". Не се нахвърляйте върху него, защото и представа си нямате какво е наследил от Георгиев и Манев! :)

 12. #12
  Viktor 27 фев 2013, 13:18
   
  0
   
  0

  Не бързайте да критикувате комодора! Засега той се проявява като сериозен и стабилен военнослужещ! Утре, когато се премахне допълнителното условие за пенсиониране - 52/54 години, ще си отидат много от сегашните висши офицери! Точно тогава ще има нужда от млади и кадърни академици с пагон!

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка