Warning: getimagesize(://): failed to open stream: Няма такъв файл или директория in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 197

КОРАБИТЕ С ИМЕ "ДУНАВ" И "ИСТЕР"

Pan.bg 24 фев 2012 | 15:07 views (9520) commentaries(0)
img КОРАБИТЕ С ИМЕ "ДУНАВ"

Калоян Панчелиев, сп. "Клуб ОКЕАН"
(материалът е в процес на разработка)

1895 г: ШЛЕПОВЕ ОТ "ДУНАВ 1" ДО "ДУНАВ 8"

Шлеп "Дунав 1" - построен 1895 г.

Вместимост, БРТ - 287,32;

Вместимост, НРТ - 272,96;

Вписан в "Книгата за големите кораби" при пристанищата към 1.02.1938 г.;

Пристанище Русе;

Забележка: възможно е 8-те шлепа да са построени и спуснати на вода под други имена и впоследствие да са преименувани на "Дунав 1" - "Дунав 8"; точните дати на построяване на шлепове от "Дунав 2" до "Дунав 8" подлежат на допълнително проучване и уточняване.

1938 г.: МОТОРЕН ВЛЕКАЧ "ДУНАВ" ОТ КНИГАТА ЗА ГОЛЕМИТЕ КОРАБИ КЪМ ПРИСТАНИЩАТА

Построен - 1913 г., в Холандия

Вместимост, БРТ - 80,00;

Вместимост, НРТ - 29,00;

Вписан в "Книгата за големите кораби" при пристанищата към 1.02.1938 г.;

Пристанище Русе;

image

Петър Иванов Търновски. Българското дунавско параходно дело. Защо не успя едно велико кооперативно дело. Печатница "Художник" - София.

1938 г.: МОТОРЕН ШЛЕП "ИСТЕР" ОТ КНИГАТА ЗА ГОЛЕМИТЕ КОРАБИ КЪМ ПРИСТАНИЩАТА

Построен - вероятно през 1914 г., в Хамбург

Вместимост, БРТ - 26,00;

Вместимост, НРТ - 22,00;

Вписан в "Книгата за големите кораби" при пристанищата към 1.02.1938 г.;

Пристанище Русе;

Ок. 1941 г.: ХИДРОГРАФЕН КОРАБ "ДУНАВ"

Дирекция "Корабна база"

Моторен кораб "Дунав" е построен във Варненската корабостроителница (= варненска "Корабостроителна и машинна работилница") през 1940 г. Първоначално носи името "Матей Стойков". В Русе пристига през 1941 г. и бива изпратен в хидрографната служба в Лом. От 1 януари е преименуван на "Дунав". Това преименуване не е мотивирано.

През 2002 г. корабният парк на Агенцията включва корабите "Вит", "Дунав", "Видбол", "Тодор Каблешков", "Бургас", "Осъм" ,"Тутракан", "Янтра", "Росица", "Тимок", "Поморие", съдоподемния кран "Титан", дълбачката "Вида", СШ 1,2,3 УП 6, БЗИ УП-2.

Корабите се числят към 6 направления: Поддържане на плавателния път (1), Проучвателна дейност (2), Маневрена дейност (3), Водолазна дейност (4), Поддържане на чистотата на река Дунав (5) и Съдоподемна дейност (6). "Янтра" и "Росица" се числят към направление 3 - Маневрена дейност.

Корабният парк на ИА ППД през 2002 г. е доста остарял...Остарели са и специализираните съоръжения, като "Титан" - 100-тонен съдоподемен кран, хидрографни кораби "Бургас", "Дунав" и "Осъм". Много усилия и чести ремонти са нужни, за да бъдат в експлоатация.

image

Дойков В. и Генчев Н. – Половин век в служба на дунавския воден
път. Русе, 2002г.

МИННИ ЗАГРАДИТЕЛИ "ДУНАВ" И "СВИЩОВ"

От Дунав през 1941 г. биват прехвърлени за Черноморския флот самоходните товарни баржи “Бая” и “Вуковар”. Те са пленени при нахлуването на германските войски в Югославия и продадени на частен корабопритежател в Русе. Във Флотския арсенал те са преустроени в минни заградители. Преустройството става под ръководството и прякото наблюдение на капитан I ранг инженер Протасий Пампулов. За повишаване на тяхната устойчивост в трюмовете им е поставен баласт. На палубата им са поставени два реда релси за 50-60 мини.
Корабите са построени в Линц - в “Стабилименто Технико Триестино”, и имат фабрични номера No 614, 615 – 1917 г. Водоизместването им e: стандартно - 481 тона, пълно - 544 тона. Размерите: дължина 58,00 м, широчина 8,00 м, газене 1,65-2,30 м. Двигателите имат мощност 400 к. с., задвижващи два винта, като придават скорост от 8 възла.
В състава на флота “Бая” и “Вуковар” получават имената “Дунав” и “Свищов”. Основната им задача е поставянето на мини в оперативната зона на военноморския флот. Тази задача е изпълнявана както от минните заградители “Дунав” и “Свищов”, така и от търговски кораби, приспособени за това.

И. Тодоров, Българските военни кораби (1879-2002), Еър груп 2000

1948 г.: НАЦИОНАЛИЗИРАН ВЛЕКАЧ "ДУНАВ" ОТ ФЛОТА НА ЗАХАРНА ФАБРИКА - РУСЕ

Вестник "Русенска поща" печата серия от статии за необходимостта от български дунавски флот. В броя от 2.II.1931 г. е поместена статия под надслов "Националният ни флот по Дунав и морето", а в броя от 3.II. същата година - "Към морето и Дунава за напредък". В статията "Русенската захарна фабрика и българското морячество" от 12.III.1931 г. от името на русенското дружество на Съюза на моряците се изтъква, че в създадения през 1913 г. към фабриката флот от 8 шлепа и три влекача ("Херман", "Лойман" и "Фокс") с база в Русе "чужденците са намерили село без кучета" и чрез своя служител Витан Пиротич са уволнили правоспособни български капитани и моряци и са ги заменили с неграмотни хора (стр. 27)...След Първата световна война България върнала реквизираната флота на белгийската захарна фабрика в Русе, състояща се от два влекача и 7 шлепа (стр. 25)...
През 1948 г. се извършва национализация на съдовете на акционерни дружества и на отделни частни лица. Те се предават в собственост на параходство БРП и пристанищното управление. Според Васил Дойков национализирани са корабите, както следва:...от захарна фабрика - Русе влекачите "Кирил Попов", "Проф. д-р Асен Златаров, "Дунав" и шлепове КООП I до КООП VI (стр. 86).

Дойков В., Радоев Й. и Казаков Й. Български трицвет по Дунава. Варна, 1985г.

Забележка: възможно е моторният влекач "Дунав" от "Книгата за големите кораби" при пристанищата към 1.02.1938 г. и национализираният влекач "Дунав" от Захарна фабрика-Русе през 1948 г. да са един и същ кораб.

1948 г.: НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ТАНКОВЕ ОТ "ИСТЕР I" ДО "ИСТЕР IV"

През 1948 г. се извършва национализация на съдовете на акционерни дружества и на отделни частни лица. Те се предават в собственост на параходство БРП и пристанищното управление. Според Васил Дойков национализирани са корабите, както следва:...от захарна фабрика - от А.Д. Истер търговско акц. д-во за търговия и корабоплаване - танкове Истер от I до IV. (стр. 86).

Дойков В., Радоев Й. и Казаков Й. Български трицвет по Дунава. Варна, 1985г.

МОТОРЕН КОРАБ "ДУНАВ"

Построен - 1961 г. в Русе, ККЗ, общи товари, DWT - 341, дизел - 400 к.с., 10,8 възла, д. 49,30 м, ш. 7,22 м, в. 3,40 м, газене 3,09 м, БРТ - 323, НРТ - 110, приет - 1961 г. във Варна. Преименуван на "Вихрен" през 1963 г. Преименуван на "Приморско". Излиза от експл. през 1974 г. - потънал.

Според публикация в "Морски вестник" моторен кораб "Приморско" потъва в едно от пристанищата на Истанбул. При форсмажорни обстоятелства се налага корабът да извърши маневра и да застане на друго корабно място. За съжаление не е извършено укрепване на товара, следва силен порив на вятъра, корабът получава голям крен, преоръща се и потъва.

Повече информация и снимки на моторен кораб "Дунав" ("Вихрен", "Приморско") от уеб-сайта на "Морски вестник":

http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/da_varna/dasndunav.html

От същата серия са и корабите "Камчия", "Китен" ("Ропотамо"), "Папия" и "Ком". Според Тремол Иванов това са 300-тонни крайбрежни сухотоварни кораби. Според "Морски вестник" корабите са построени по проект 533 на Конструкторското бюро на Варненската корабостроителница (=КЗ "Георги Димитров").

"Камчия": построен 1960 г. в Русе, ККЗ, общи товари, DWT - 341, дизел - 400 к.с., 11 възла, д. 49,30 м, ш. 7,22 м, в. 3,40 м, газене 3,09 м, БРТ - 328, НРТ - 105, приет - 1960 г. във Варна. Излиза от експл. през 1978 г.

"Китен" ("Ропотамо"): построен 1960 г. в Русе, ККЗ, общи товари, DWT - 341, дизел - 400 к.с., 10 възла, д. 49,30 м, ш. 7,22 м, в. 3,40 м, газене 3,09 м, БРТ - 334, НРТ - 104, приет - 1960 г. във Варна. Излиза от експл. през 1974 г.

"Папия": построен 1961 г. в Русе, ККЗ, общи товари, DWT - 341, дизел - 400 к.с., 9 възла, д. 49,30 м, ш. 7,22 м, в. 3,40 м, газене 3,09 м, БРТ - 323, НРТ - 110, приет - 1961 г. във Варна. Излиза от експл. през 1981 г.

"Ком": построен 1961 г. в Русе, ККЗ, общи товари, DWT - 341, дизел - 400 к.с., 10,8 възла, д. 49,30 м, ш. 7,22 м, в. 3,40 м, газене 3,09 м, БРТ - 317, НРТ - 112, приет - 1962 г. във Варна. Излиза от експл. през 1979 г.

Тремол Иванов, Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава, ИК Галактика, 1996 г.

МОТОРНИЯТ ТАНКЕР "ДУНАВ"

До обособяването на отделно танкерно параходство през 1967 г. БМФ купува пет танкера: 12 234-тонният 11-годишен "Арда", доставен през 1961 г., 3290-тонният 7-годишен "Пионер", доставен през същата година, 15 530-тонният 10-годишен "Янтра", доставен през 1962 г., 20 462-тонният двегодишен "Дунав" доставен през 1963 г. и 15 570-тонният 10-годишен "Чумерна", доставен през 1965 г.

"Дунав" ("Монтана"): построен - 1961 г. във Великобритания, Съндърланд, танкер, DWT - 20 462, 8700 к.с., 14,5 възла, д. 170,46 м, ш. 21,94 м, в. 12,39 м, газене - 9,75 м, БРТ - 13 046, НРТ - 7541, приет - 27.07.1963 г. в Съндърланд за БМФ от кап. Георги Генов и гл. механик Добри Байчев.

Тремол Иванов, Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава, ИК Галактика, 1996 г.

image

Снимка на моторен танкер "Дунав"

Стоян П. Костов. Под роден флаг. Профиздат, София 1967 г.

image

Снимка на моторен танкер "Дунав" от книгата "Устройство и експлоатация на морския танкер"

image

Снимка на моторен танкер "Дунав" от "Справочник морски кораби на БМФ" от Централната библиотека и фотоархив на Министерството на отбраната

image

Информацията за танкер "Дунав" е по "Устройство и експлоатация на морския танкер"
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка