65 години от сформирането на Пета танкова бригада в Казанлък

Pan.bg 01 апр 2020 | 11:01 views (914) commentaries(0)
img Източник:"Otbrana.com''; Майор о. з. Стефко Михайлов

Достоен продължител на Първа и Пета танкови дивизии. На 1 април 1955 г. Пета танкова дивизия се реорганизира в Пета танкова бригада.„Танк-стомана, огън и мотор./Танкист-воля, ум и дух несломим“

С УКАЗ № 25 от 4 декември 1947 г. на Президиума на Народното събрание на България е сформирана ПЪРВА ТАНКОВА ДИВИЗИЯ в град Казанлък с командир генерал майор Петър Панчевски.

Нейното формиране започва на основание ЛИЧНО ПОВЕРИТЕЛНО ПИСМО № 470 от 7 октомври 1947 г. на Министъра на войната генерал майор Георги Дамянов.

В началото на м. август 1950 г. по време на Корейската криза Първа танкова дивизия се реорганизира в ПЕТА ТАНКОВА ДИВИЗИЯ „Й. В. Сталин“ с явно наименование под: 75200.

През м. декември 1950 г. при изключително тържествена обстановка на 5-та танкова дивизия е връчено от Георги Чанков бойното знаме на частта. През м. май 1955 г. това знаме е здадено в Генералния щаб на Министерство на народната отбрана.

П Е Т А Т А Н К О В А Б Р И Г А Д А:

Въз основа на новите щатове излезли през м. март 1955 г. и влезли в сила от 1 АПРИЛ 1955 г ПЕТА ТАНКОВА ДИВИЗИЯ се реорганизира в ПЕТА ТАНКОВА БРИГАДА с явно наименование под.75200. От същият месец бригадата минава организационно в подчинение на 2-ра армия с щаб в град Пловдив.

Организационният състав на бригадата е следния:

1. Управление;

2. Три отделни танкови батальона;

3. Танкова школа;

4. 5-ти отделен мотострелкови батальон;

5. 122 мм 19-ти Гаубичен артилерийски дивизион;

6. 37мм Зенитно артилерийски дивизион;

7. Разузнавателна, Свързочна, Сапьорна и Автотранспортна роти;

8. Бригадна автобронетанкова работилница.

Всички поделения са дислоцирани в град Казанлък.

С УКАЗ № 460 от 30 ноември 1956 г. на Президиума на Народното събрание на НРБ на 5-та Танкова Бригада е връчено бойно знаме като символ на воинска чест, доблест и слава.

За времето от 01.12.1956 до
01.03.1957г. в бригадата се провежда курс за изучаване на среден танк Т-55.Превъоръжаването на бригадата с този танк се извършва от м. февруари до м. юни 1957 г.

По късно в края на 60-те години по подобен начин се усвоява и танк Т-55,а от 1982г влиза на въоръжение и танк Т-62 и други новопостъпили въоръжения за останалите подразделения.

От 1958г. е изградена автомобилна школа.

Със служебно писмо № 00781 от 6 септември 1960 г. на Началника на Генералния Щаб на БНА към 5-та ТБ се сформира Пети отделен реактивен дивизион 130 мм.с две реактивни батареи М-13. Същият е дислоциран в трети казармен район. С писмо № 137 от 20 февруари 1961 г. на Генералния Щаб дивизиона е разформирован. Към бригадата се формира Пета бригадна реактивна батарея с 4-ри бр. установки.

През месец февруари 1961 г. съгласно излезлите нови щатове 5-та ТБр се реорганизира от батальонна отново в полкова организация в състав:

1. Управление и обслужващи подразделения;

2. 6-ти и 8-ми Танкови полкове - дислоцирани в първи казармен район Казанлък;

3. Втори МСП. Същия е разформирован през април 1963 г.;

4. Пети Бригаден 122-мм Гаубичен дивизион - дислоциран във 2-ри казармен район - Казанлък.

5. С разпореждане №0058 от 8 октомври 1966 г. на Началника на Генералния Щаб се формира 5-ти Отделен Ракетен Дивизион /под.75860/ считано от 1 октомври 1966 г. Същото е дислоцирано в 3-ти казармен район на Казанлък. За командир на дивизиона е назначен подполк. Наньо Петров Танев. Към това време поделението не разполага с материална част и личния състав е изпратен на курсове в градовете Димитровград и Шумен. Специалната техника на поделението е получена през януари 1968 г. На 17 септември 1969 г. в местността „Черковището“ - Средна гора е извършен ПЪРВИЯТ БОЕН ПУСК на поделението от 2-ра батарея с командир майор Дончо Крачунов Дончев и Началник на разчета младши лейтенант Стефан Гешев Стефанов. Бойният пуск е извършен от набори 1948 и 1949 г. Получава оценка „ДОБЪР“. 5 -ти ОРДН е ликвидиран на 30 септември 1994 г. През своето съществуване дивизиона е извършил 16-ет бойни пуска.

Съгласно нов щат на ГЩ на БНА от 1 октомври 1968 г. 5-та ТБ се реорганизира като от полкова организация преминава в батальонна. На базата на съществуващите 6-ти и 8-ми танкови полкове се създават четири танкови батальона. 5-та ТБр остава организационно към 2-ра армия в състав:

1. Управление на бригадата.

2. 4-ри броя танкови батальона. Всеки ТБ е сформиран на базата на 3-ри танкови роти с по 10 танка всяка;

3. 5-ти Отделен МСБ /под.75800/ - в първи казармен район; /ПКР/

4. 5-ти Гаубичен артилерийски дивизион във втори казармен район;

5. 5-ти Отделен Ракетен Дивизион – в трети казармен район;ТКР/

6.Бригадни щабни и обслужващи подразделения:В първи казармен район:-зенитно -артилерийска батарея,свързочна и автотранспортна рота,Във втори казармен район:-реактивна батарея,разузнавателна рота и рота за химическа защита,Във трети казармен район-сапьорна рота

6. 5-ти Бригаден отряд за медицинско осигуряване -първи район;

7. 5-та Бригадна техническа работилница - първи район;

8. 5-та Бригадна хлебопекарна - втори район.

До 1998г. бригадата е дислоцирана в три казармени района в град Казанлък наречени условно-първи,втори и трети казармени райони.

Съгласно Заповед на Командващ 2-ра армия ген. лейтенант Мирчо Асенов, бойните знамена на разформированите 6-ти и 8-ми Танкови полкове са сдадени на съхранение във ВИМ -.София.

През 1975 г. се разформирова 1-ви танков батальон, като 4-ти ТБ става 1-ви ТБ /под.75010/.

С УКАЗ № 1472 от 5 декември 1977 г. на Държавния съвет на НРБ 5-та Танкова Бригада се наименува „БУЗЛУДЖАНСКА“.

През 1978 г. съгласно нов щат се променят явните наименования на батальоните и техния състав. 1-ви ТБ /танков батальон/ става под. 22180, 2-ри ТБ - под.18990, 3-ти ТБ - под.36160. От 1981г.същия батальон е кадриран. Танковите батальони се дислоцират в първи казармен район. Всеки Танков батальон е с по 3-ри танкови роти, всяка с по 13 бр. танка Т-55.Променят се военно-пощенските номера и на останалите поделения на бригадата:например 5 ОМСБ става под.36170,самоходния артилерийски дивизион-поз.38110.

От 1 януари 1981 г. условното наименование на 5-та ТБр е под.22160. На основание заповед № 0Х-005115 от 7 юли 1998 г. на Министъра на отбраната на Република България относно организационното изграждане на Българската армия 5-та ТБ се преподчинява от 2-ри Армейски корпус Пловдив на 3-ти Армейски корпус Сливен като се реорганизира по нови щатове: три танкови батальона, един учебен ТБ за обучение на командири и механик - водачи на танк, два мотострелкови батальона, Два самоходни гаубични дивизиона, един ремонтен батальон, един батальон за материално осигуряване и щабни роти и Един зенитно-ракетен дивизион.

Със заповед № ОХ-857 от 19 ноември 1998 г. 5-та танкова бригада носи името 5-та Шипченска танкова бригада.

На основание Заповед № 0232 от 5 декември 1997 г. на Началник Главния Щаб на Командване Сухопътни Войски, за учебната 1998 г. към под.22160 се разкрива Учебен център за подготовка на новобранци с капацитет 400 новобранци. Същият е закрит от 1 октомври 2000 г. До 1998 г. бригадата е дислоцирана в три казармени района в Казанлък.

С Министерска заповед №ОХ-001046 от 20.12.1999 г. 5-та Шипченска ТБр от 1 януари 2000г. се преподчинява на Силите за бързо реагиране Пловдив където се води и на финансово доволствие.

Към края на 60-те и основно през 70-те години на миналия век командването на бригадата изгражда съвременен учебен гарнизонен военен полигон в местността „Тюлбето“.Съществен принос за неговото изграждане има полк.Александър Сотиров-заместник –командир на бригадата по бойна подготовка.На този полигон се тренираха и отстрелваха всички курсови стрелби от танковите,мотострелковите и артилерийски подразделения,различните упражнения за кормуване с бойна техника и изпълнението на други задачи по БМГ и БПП.

През годините на своето съществуване лете и зиме, денем и нощем, в пек и мраз - бригадата бе ковачница достойни защитници на родината и

място, където се формираха характери, усвояваха се знания и умения, раждаше се мъжество, много приятелства и висок боен дух.

В бригадата за поддържане на висока бойна готовност и подготовка на личния състав ежегодно се планираше и провеждаше учебен процес през зимен и летен период на основата на съревнование.Значителни са успехите на бригадата в това направление. Така например със Заповед № 0121 от 4 октомври 1974 г. на Министъра на Народната отбрана относно обявяване на резултатите по БПП и социалистическото съревнование на БНА през учебната 1974 г. бригадата с командир полк.Георги Гончев е класирана на първо място в Сухопътните войски по Бойната и политическа подготовка.. А през учебната 1975 г. бригадата е класирана на първо място между танковите съединения в цялата БНА. Така също през 1975 и 1976 г. относно обявяване резултатите от социалистическото съревнование между ремонтните поделения в БНА на първо място се класира Бригадната техническа работилница с началник подполк. Диню Златаров.

Отработването на теоретически и практически задачи спомагаше за сглобяване на отделенията, екипажите и разчетите на взводовете, ротите и батареите, на батальоните и дивизионите и на бригадата като единна бойна единица. За целта се провеждаха учебни и бойни стрелби, колонни кормувания с автомобилна и бронетанкова техника, тактически учения и участие на бригадата в оперативно-тактически и стратегически учения на наша територия и извън страната.

Венец на бойната подготовка са проведените през тези 45 години по значими учения,проверки на БМГ,прегледи и др.:

1.07-14.08.1965г-Бригадно тактическо учение/Бр.ТУ/

2.15-21.08.1968г-инспекторска проверка от МНО с председател ген. л-т Кирил Косев-зам.министър на МО.

3.8-12.08.1970г.-инспекторски преглед от МО.

4.13-28.08.1970г.-БрТУ

5.17-24.04.1972-проверка от МНО

6.4-10.07.1972-БрТУ с ръководител Зам.командващ 2А.

7.11-19.09.1972г.-Проверка от комисия от 2А.Бригадата е класирана на 1 място в социалистическото съревнование между бригадите от 2А.

8.4-9.04.1977г-комплекстна проверка от МНО ръководена от министъра на народната отбрана армейски генерал Добри Джуров.Тогава министъра открива и новопостроения учебен корпус „Подводен клас“.

9.28.08-01.09.1977г.-годишна отчетна проверка по БПП от Сухопътни войски под ръководството на Зам.командващия СВ ген.л-т Динко Велев.

10.Август 1978-годишна отчетна проверка на БПП от СВ.Бригадата се класира на 2 място в социалистическото съревнование между сродните поделения в БНА.

11.25-28.08.1981г-годишна отчетна проверка по БПП от 2А.

12.11-16.01.1982г-комплекстна проверка от 2 А.

13.25-30.09.1982г- участие на бригадата в оперативно–стратегическото учение „ЩИТ-82“ на държавите участнички във Варшавския договор на територията на България .

14.16-18.03.1983г-внезапна проверка на БМГ от Командващ СВ.

15.2-8.08.1983г.-инспекторска проверка

16. 12- 18.08. 1984г. участие в оперативно-тактическо учение „Марица-84“.

17.17-22.03.1986г.-тактическо учение с бригадата.

18.17 и 18.01.1987г.-проверка на БМГ на бригадата от Командващ СВ ген.полк.Христо Добрев.Мобилизирани са 6 ОМСБ и 5 САДн.

19.През периода 1988-1992г. се провеждат последните големи тактически учения с материална част на местността и то на реални растояния.

20.26 и 27.03.1996г-двустепенно КЩУ.

21.3-6.06.1997г.-двустепенно КЩУ.

22.2000г.-КЩУ „юни 2000“ съвместно с КБР.

От 1988 до 1992г. са пуснати в експлоатация изградените хлебопекарна,банно-перален комбинат и складова база за вещево и хранително имущество.Тогава започва и изграждането на нов хранителен блок. Напълно е осъществен и процеса на деполитизация в живота на бригадата.

През периода от 1 януари 1989г до 31.декември 1997г съгласно плана на МО и ГЩ и двустранните договорености със съседните страни във военната област се извършват посещения на разменни начала в армиите на САЩ,Англия,Франция,Германия,Австрия,Гърция и Турция.

Значима е помощта оказвана от бригадата в прибирането на селскостопанската продукция,в строителството на важни обекти в страната и своевременната помощ на населението при бедствия,аварии и други трудни и кризисни моменти.Няма да се забрави участието на личен състав и техника от бригадата в направата на пътища в с.Енина и с. Средногорово/1968/,в строителството на обекти в гр.Ихтиман/1975/ , при прибиране на реколтата в тогавашните окръзи:Старозагорски,Габровски, Великотърновски,Пазарджишки, Кърджалийски, Русенски и Плевенски през различни години.

Паметни за бригадата ще останат следните събития и мероприятия:

1.През м.август 1956г.на състоялите се тържества по случай героичните боеве на руските богатири и българските опълченци на вр.Шипка през Освободителната война 1877/78г. присъстват и представителни роти на съветската и румънската армии.

2.През лятото на 1958г в гарнизон Казанлък и бригадата за няколко дни гостува Командуващия въоръжените сили на страните участнички във Варшавския договор-маршала на Съветския съюз Иван Конев.

Същата година бригадата е посетена от военно-правителствена делегация водена от Първия заместник министър на отбраната на Народна Република Албания.

3.През пролетта на 1959г. бригадата е посетена от военно-правител-ствена делегация на Китайската народна република ,а през есента –от Корейската народна република и от Ирак.

4.През м.юли 1962г 5 ТБр е посетена за няколко дни от Командващия ВС на Варшавския договор,маршала на Съветския съюз Андрей Гречко и неговия Началник щаб- армейски генерал Алексей Антонов.

През същата година на посещие в бригадата е военно-правителствена делегация от Народна република Унгария с техния Министър на народната отбрана –генерал –полковник Лайош Ценеге.Същият при най-тържествена обстановка връчва на 8 танков полк унгарско бойно знаме с което полка става жива връзка между българската и унгарската народни армии.

5.През м.май 1963г.гости на бригадата са прославените червеноармейци сержант Михаил Егоров и младши сержант Мелитох Кантария забили знамета на Райхстага в Берлин на 30 април 1945г в края на Втората световна война.

6.През м.май 1964г. 5 ТБр е посетена от Министъра на Въоръжените сили на Република Мали.През средата на м.юни гости на бригадата са военни представители от Куба.

7.През 1981г. във връзка с 1300 годишнина от създаването на Българската държава 5 ТБр е посетена от Командващия Обединените въоръжени сили на Варшавския договор-маршал Виктор Куликов и от Министъра на народната отбрана генерал Добри Джуров.

8.През 1982г. гост на бригадата е Представителния ансамбъл на Виетнамската народна армия.

С Министерска заповед № ОХ-009 от 16 юни 2000 г. 5-та Шипченска ТБр се реорганизира в 5-та Шипченска Механизирана бригада считано от 1 октомври 2000г.

За постиженията по бойната готовност и мобилизацията,бойната и политическа подготовка и дисциплина в ПЕТА ТАНКОВА БРИГАДА през нейната 45-т годишна история съществен принос имат нейните командири:

1.Полк.Седеф Костадинов Будинов - 1955-1960г.

2.Полк.Иван Господинов Иванов - 1960-1962г.

3.Полк.Пенчо Марков Цонев - 1962-1970г.q от 29.08.1969г е повишен във военно звание:“генерал-майор“.

4.Полк.Динко Атанасов Тодоров - 30.09.1970-13.10.1973г.

5.Полк.Георги Илиев Гончев - 13.10.1973-04.11.1978 г.

6.Полк. Илия Георгиев Христов - 04.11.1978-22.09.1981г.

7.Полк.Петър Иванов Петров - 22.09.1981-22.09.1986г.

8.Полк.Стефан Христов Дервишев - 22.09.1986-15.09.1988г.

9.Полк.Методи Николов Томанов -15.09.1988-30.08.1992г.

10.Полк.Георги Петров Харалампиев-31.08.1992-31.08.1993г.

11.Полк.Ефтим Стефанов Ефтимов-31.08.1993- 01.09. 1996г.

12.Полк.Венцислав Георгиев Младенов-01.09.1996-01.09.1997г.

13.Полк.Пеню Иванов Стаматов -01.09.1997-01.09.1998г.

14.Бриг.генерал Венцислав Г.Младенов-16.09.1998-01.10.2000г.

С това на 1.октомври 2000 г. приключва 45-та годишна история на ПЕТА ТАНКОВА БРИГАДА- гр.Казанлък

От 1 юни 2007 г. 5-та Шипченска механизирана бригада се предислоцира от гарнизон Казанлък в гарнизон Плевен в района на закритата Школа за запасни офицери „Хр. Ботев“. Преди това на 1 юни 2006 г. 1-ви механизиран батальон беше предислоциран в гр. Плевен, а Самоходния артилерийски дивизион в гр. Шумен.

От 2007 г. в района на бригадата са дислоцирани военни формирования на 61-ва Стрямска механизирана бригада - ВФ 22180, ВФ 38640, ВФ 54880 и ВФ 54890.

През 2012 г.
5-та Шипченска механизирана бригада е в ликвидация и трансформация. Ликвидира се батальона в гр. Враца и други подразделения. В Плевен остава военно формирование 22160 /Единен център за начална подготовка/ като единствен пряк наследник на танковото съединение формирано с различни наименования през годините след 1947 г. в град Казанлък.

Зад сухата хронология на цифрите и събитията през годините прозират съдбите на хиляди талантливи офицери, старшини, войници и военни служители отдали своята сила, младост и енергия за издигане на бойната и мобилизационна готовност и бойна подготовка на бригадата с цел гарантиране защитата на нашата татковина Република България.

65-та годишнина от формирането на ПЕТА ТАНКОВА БРИГАДА е тържество и пример на мъжество, себеотрицание и безукорна служба на българския войник, сержант, старшина и офицер в името на родината.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка