Изменя се Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Pan.bg 13 яну 2021 | 14:58 views (491) commentaries(0)
img хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bg
По информация на Пресцентър ана МС

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА „ВКВПД"/, приет с ПМС № 132 от 27.05.2016 г. С постановлението се правят минимални промени, водещи до промяна в числеността на съответните дирекции /в рамките на утвърдената обща численост в ИА „ВКВПД"/ и частични промени в начина на организация на административните звена в специализираната администрация на ИА „ВКВПД", а именно - Главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове" /ГД „ВПДВК"/. Най-съществените промени са свързани с:

1. Назначаване на втори финансов контрольор в рамките на същата обща численост на ИА „ВКВПД", като е реализирана налична свободна щатна бройка от Дирекция „Финанси". В тази връзка, числеността на дирекция „Финанси" е намалена от 31 на 30 щатни бройки.

2. Преминаване на служител от специализираната администрация, осъществяващ правното осигуряване на териториален отдел, към общата администрация, в която са назначени всички служители, реализиращи дейността по правно обслужване и процесуално представителство. Промяната, която се прави в структурата на ГД „ВПДВК", се отразява на общата численост на дирекцията в минимална степен като 1 щ.бр. преминава в общата администрация - Дирекция „Аминистративно-правно обслужване и човешки ресурси" /АПОЧР/, отдел „Правно обслужване". Ето защо, щатната численост на Главната дирекция включва 271 щ.пбр., а тази на Дирекция „АПОЧР"- 46 бр. Тази промяна е с цел уеднаквяване статута на служителите в отдел „Правно обслужване".

3. Частична промяна в структурата на ГД „ВПДВК", по отношение на субординационното управление и контрола на почивната дейност. Липсата на йерархична подчиненост и достатъчно контролни механизми при организацията на работата на териториалните отдели и по-специално в местата за настаняване, идентифицира нуждата от обособяването на териториалните отдели в териториални дирекции, преобразуването на секторите към тях- в отдели и обособяване на нови сектори с оглед спецификата на конкретното звено.

Извършена по този начин, реорганизацията на териториалните звена ще доведе до повишаване на длъжностните нива не само на техните ръководители, като по този начин ще се повишат техните отговорности и механизми за контрол, но и на част от експертния състав, на който се разчита за цялостната организация на туристическия и социален отдих. Качественото предоставяне на туристически услуги изисква постигане на ефективен контрол, организация и координация на цялостната дейност в местата за настаняване. С промяната се цели да се постигне повишаване на ръководното длъжностно ниво и повишаване на ефективността в планирането, организирането, координирането и контролирането на дейностите в зоната на отговорност на съответната териториална дирекция и подчинените й структурни звена.

Част от служителите, заети във военните клубове, както и служители, натоварени с функциите да организират работата на местата за настаняване, изпълняват експертни длъжности със спомагателни функции - ниво главен специалист. С оглед изискваното по-високо ниво на експертиза, същите ще бъдат преназначени на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции. По този начин ще се повишат изискванията за компетентност и ще се постигне по- висока ефикасност на работата. Преобразуването на правоотношението от трудово в служебно ще се извърши при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.) и ще обхване 20 щатни бройки.

Това са длъжности, които се изпълняват по трудово правоотношение в ИА"ВКВПД", които осъществяват функции по: Разработване на експертни анализи и оценки на икономическите резултати от дейността на хотелите, почивните станции и военните клубове; Изготвяне на мотивирани предложения, свързани с повишаване качеството на предлаганите туристически услуги на база проучвания на туристическия пазар в страната; Администриране и управление на данни, свързани с хотелското настаняване, изискващи използването на специализиран софтуер; Проучване и обобщаване на различни практики, с цел внедряване на съвременни форми и методи на работа във военните клубове и местата за настаняване; Анализиране, наблюдения и проучвания на добрите търговски практики в хотелите и военните клубове с цел предлагане на конкретни решения за подобряване ефективността на работата.

image
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка