ГЕНЕРАЛ ЮЛИЯН РАДОЙСКИ: ИМАМЕ НУЖДА ОТ ЛЕКИ УЧЕБНИ САМОЛЕТИ!

Pan.bg 02 юни 2020 | 12:52 views (2862) commentaries(12)
img
Бригаден генерал Юлиян Радойски: Имаме нужда от леки учебни самолети
АВТОР ЕВГЕНИ ГЕНОВ · в.Българска армия


Бригаден генерал Юлиян Радойски е назначен за началник на ВВВУ „Георги Бенковски“ от 01.01.2020 г. с Указ № 289 от 16 декември 2019 г. на президента на Република България Румен Радев и повишен във висше военно звание „бригаден генерал“. Роден е на 17 февруари 1969 в гр. Кубрат. През 1989–1995 г. завършва ВВВУ „ Георги Бенковски“ – магистър, „ Летец-пилот“. Професионалното му развитие преминава през длъжности в системата на ВВС. Той е летец пилот първи клас. Летял е на „Злин 42 М“ , L-29 , L-39 , МиГ-21 и има над 1000 пролетени часове. През 2016–2017 г. учи във Военна кадемия „Г. С. Раковски“ за магистър „Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили“, като преди това в периода 2004–2006 г. е слушател във Военна Академия „ Г. С. Раковски“ – магистър по „ Организация и управление на ОТФ от ВВС“.
Женен, с две деца. Владее английски и руски. Любимото му хоби са пчеларство и лов.image

– Възстановеното ВВВУ функционира вече почти пeт месеца. Каква е Вашата лична равносметка, господин генерал, за този период? Какво отчитате като извършено, като първи успехи на новото училище?
– Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“ е кауза за всички нас. България отново е на картата сред страните с обособени висши военноавиационни учебни заведения – напълно заслужено, основавайки се на нашето надвековно авиационно минало.
Стартирането на ВВВУ „Георги Бенковски“ е реализация на държавната воля и военноавиационната необходимост. Ново начало – фактически и юридически факт, който мобилизира и значимостта му е обща. Изминалият период е относително кратък и сериозна равносметка не може да се прави, но успяхме да поставим началото на процеси, които оптимизират настоящето и са насочени към бъдещето на нашето училище. Разглеждаме подобряването на организацията на учебния процес като средство, а не самоцел. Повишаваме изискванията към качеството на преподаване. Насърчаваме младите преподаватели. Акцентираме върху формирането на воински добродетели в обучаемите. Успехите са предстоящи.

– Тъй като всички първи стъпки винаги са свързани, и това е нормален процес, с известни трудности,
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
бихте ли споделили какви са те и от какво естество?

– Всяко ново начало е свързано и с определени трудности. Не липсват и при нас, но нали сме от авиацията: излитаме срещу вятъра и преодоляваме трудностите.

– Как оценявате хода на кандидаткурсантската кампания за новата учебна година в условията на пандемията от коронавируса? Бихте ли привели конкретни данни за броя на кандидатите досега, както и за самата подготовка от страна на училището?
– В ход е кампанията за прием на курсанти и студенти във ВВВУ „Георги Бенковски“. Предварителната приемна кампания продължава, поради големия интерес към предлаганите от училището специалности и ситуацията, свързана с COVID-19, след което следва редовната кампания за прием. Предварителните изпити са отлична възможност за кандидатите да проверят нивото на знанията си. Кандидатите трябва да знаят, че предварителните изпити са равностойни с редовните и няма ограничение за участие и в двете кампании. Училището въведе платформа за подаване на документите за кандидатстване по интернет (http://www.af-acad.bg/speciality/candidates/register-cadet – за курсанти; http://www.af-acad.bg/speciality/candidates/register-student – за студенти) и провеждане на изпити онлайн, която значително улеснява кандидатите за обучение в училището.

– Спомням си, че след официалната церемония по откриването на училището Вие говорихте за идеята дипломите, които ще получават випускниците след неговото завършване, да имат международен сертификат. Докъде стигна, на какъв етап е развитието на тази идея?
– След подписаното Споразумение с командира на българските Военновъздушни сили генерал-майор Цанко Стойков за съвместно ползване на летище Долна Митрополия при провеждане на полети от Висшето военновъздушното училище и Военновъздушните сили се откри възможността за сертифициране на летището по изисквания на ICAO, което ни позволява да създадем Одобрена организация за летателно обучение, подготвяща пилоти с международна квалификация.

– Тогава също споменахте, че предстои откриването на атрактивна специалност в училището. Каква е тя и ще бъде ли осъществена скоро тази идея? И предвиждате ли промяна на учебните планове и програми за новата учебна година и в каква посока?
– При бъдещото развитие на училището ще се заложи на синергията между знания и умения, които да бъдат трансформирани в компетенции за обучаемите. Училището има нужда да се придобият леки учебни самолети и инфраструктура за тяхната експлоатация, авиационни тренажори и образци авиационна техника с необходимото оборудване към нея, които да са в основата на разкриване на международно разпознаваеми авиационни специалности от ICAO и EASA. Такива специалности са: „Летателни апарати и авиационни двигатели“, „Авионика“ и „Управление на въздушното движение“. Тези специалности ще се интегрират като граждански специалности на курсантите с инженерни специализации и на щурманите. Като в същото време инженерните специалности ще бъдат тясно интегрирани с Организацията за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване. Нашето училище ще подготвя освен отлични специалисти и бъдещи лидери. Затова ще се въведе и специалност, която пряко кореспондира с управлението на авиационните дейности. Такава специалност е „Авиационен мениджмънт“. Тази специалност ще се интегрира като гражданска специалност на специализациите „Летец-пилот“ и „Летищно осигуряване“.

– Получените специалности от курсантите и дипломите, които ще получат, ще са достатъчни ли, за да се реализират в гражданския живот, когато напуснат строя на ВВС?
– Паралелното обучение по граждански специалности и придобитите дипломи на успешно завършилите курсанти категорично им предоставят възможността, след като изпълнят своите дълг и ангажимент към Българската армия, да потърсят нова писта за споделяне на своите знания и огромен практически опит в цивилната сфера. Надявам се в близко бъдеще и в България такива високоподготвени кадри да бъдат настоятелно търсени от далновидните собственици и мениджъри на цивилни корпорации.

– Пандемията, свързана с COVID-19, и наложеният ограничителен режим за неразпространение на заразата създадоха ли трудности и пречки в дейността на училището?
– Благодарение на активната работа на научнопреподавателския състав и администрацията успяхме много бързо да преобразуваме обучението, за да се провежда качествен онлайн учебен процес. Дистанционното обучение е предизвикателство както за обучаемите, така и за академичния състав, тъй като изисква разработване на оптимизирани учебни материали, подходящи за отдалечена комуникация.

– Следващият ми въпрос е за учебно-материалната база на ВВВУ „Георги Бенковски”. Предвиждат ли се нейният ремонт и модернизиране? Как ще се реализират отпуснатите за целта преди две години 4 млн. лв.?
– Непрекъснато повишаващите се изисквания към качеството на живот налагат ние също да бъдем в синхрон с нарасналите потребности. Разполагаме с изготвен проект за ремонт на учебно-материалната база. Имаме планове за подобряване на условията на живот на обучаемите и оптимизиране на ежедневната дейност. Предстои стартирането на обществени поръчки за тяхната реализация.

– Известно е, че предстои институционална акредитация на ВВВУ „Георги Бенковски”. Ще съхраните ли хабилитираните преподаватели на училището и какво се прави за развитието на научния му потенциал?
– От самото начало една от водещите цели пред училището е развитието на академичния състав, съобразено с изискванията на Закона за висшето образование. Към момента са обявени вакантни академични длъжности и конкурси за всяка катедра от факултет „Авиационен“ и департамент „Природни и хуманитарни науки“ към ВВВУ „Георги Бенковски“. В същото време се предприемат мерки за постоянно повишаване на квалификацията на академичния състав, в това число и чрез разкриване на вътрешни научни проекти.

– Работи ли ВВВУ „Георги Бенковски” по научни проекти и какво се предвижда в това направление?
– ВВВУ „Георги Бенковски“ работи активно върху създаване на „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“ заедно с община Плевен и представители на стопанския сектор, развиващи дейността си на територията на Северозападния район. Целта на този проект е да развие изследванията в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за създаване на условия за конкурентноспособно развитие на региона. Успоредно с това се работи по вътрешен проект, като са дефинирани набор от задачи, свързани с общата цел – разработване на дрон от академичния състав и обучаемите в училището, който в бъдеще да се използва за обучение на оператори и анализатори на безпилотни летателни системи.

– На какви самолети ще се извършва обучението на курсантите летци от първи до четвърти курс и как ще се осъществява тяхното сертифициране?
– Курсантите от специализацията „летец-пилот“ по сега действащия учебен план провеждат летателно обучение в първи и в четвърти курс. Планирано е обучението да се проведе на витловите учебно-тренировъчни самолети Pilatus PC-9М. През първия летателен период на своето обучение (скрийнингов) курсантите летци практически ще изпълнят изискванията за придобиване на най-ниската летателна квалификация за гражданската авиация – сертификат за любител пилот PPL (Private Pilot License), но целта на тяхната подготовка е друга – те трябва да бъдат обучени за военни пилоти.
Ето защо в четвърти курс те ще придобият основите на летателните навици за полети по маршрут (навигация), полети по прибори (полети по правилата за инструментални полети), полети в група (полети във формация) и някои от елементите на бойното използване.
Придобиването на лек тип учебни самолети и лицензирането на Одобрена организация за обучение в структурата на ВВВУ ще допринесе не само за по-голяма икономическа ефективност, а преди всичко ще отвори врати за по-мащабна подготовка на пилоти и други авиационни специалисти за гражданската авиация.

– От медиите разбрахме, че възнамерявате да откриете в Плевен факултет „Авиационен мениджмънт” на училището. Какъв ще е предметът му на дейност?

– Специалността „Авиационен мениджмънт“ ще е основополагаща и при разкриване на новия факултет на училището в Плевен. Този факултет ще се профилира в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ и ще е насочен най-вече към подготовка на студенти, чието обучение също ще бъде в тесен контакт с Одобрената организация за обучение и Организацията за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване. По този начин училището ще е в състояние да подготвя кадри с висше образование за гражданската авиация.
Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


ГЕНЕРАЛ ЮЛИЯН РАДОЙСКИ: ИМАМЕ НУЖДА ОТ ЛЕКИ УЧЕБНИ САМОЛЕТИ!

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/4 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 12

 1. #1
  Старика 02 юни 2020, 16:48
   
  12
   
  3

  Браво генерал!
  Иновативно мислене!
  По-добре държавно-частно сътрудничество. МО и ВВС да подпишат договори за ползване на наличните самолети в Бохот, Кондофрей и други летища. Нека там да се обучават курсантите. А след това на PC-9 и L-39. Ще излезе в пъти по-евтино, отколкото да се дадат 20 милиона за 4 Злина. Без това в световен аспект тези самолети падат като круши.

 2. #2
  тодоров 02 юни 2020, 17:33
   
  8
   
  2

  Естествено, че по-добре е публично частно партньорство. Радойски не е вчерашен. Той следи световните тенденции. По целия свят е така - вижте Щатите, Канада, добрата Стара Англия - в тия държави само частни консорциуми обучават в първата фаза или скрийнинга, разбира се във взаимодействие с държавните власти. И разбира се по-добре Радойски да си обучава младежите в Бохот, Лесново, Кондофрей, Долна Баня или където и да е другаде на безопасни самолети - Цесни, Пайпъри, Сируси и т.н., вместо на тоя трагичен Злин. По-кофти самолет от Злина няма, 19 катастрофи, последните две в Боливийските и Хърватските ВВС

 3. #3
  петьо петков 02 юни 2020, 18:20
   
  7
   
  3

  Голяма работа е тоя генерал Радойски. Надушва ги нещата отдалеч и има авиационен нюх. Идеята му за държавно-частно партньорство е блестяща бих казал. Модерна, сигурна, перспективна! Браво!

 4. #4
  САМО НАПРЕД 02 юни 2020, 20:50
   
  27
   
  6

  ОГЪН ДА Я ГОРИ ДОЛНА МИ ТЪПОТИЯ!

  НЕЩАТА ТРЯБВА ТОТАЛНО ДА СЕ ОБЪРКАТ(О$€РАТ),
  ЧЕ ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ОПРАВЯТ!

  ПРЕДЛАГАМ ЕДИН ПУБЛИЧНО-ЧАСТЕН БОЙ НА ВСИЧКИ "политици" и висши вУенни(ОСОБЕНО авиолюбители като:

  €ф€нди $им€он $им€онов,пигм€й попOFF,рум€н П€Д€радев ,м€цанко $той-кOFF...) ДО НАСИРАНЕ....,

  А ПОСЛЕ ЩЕ СЕ СЕТЯТ,ЧЕ ТРЯБВАТ ПАРИ ЗА БОЛНИЦИ,ЛИНЕЙКИ,УЧИЛИЩА,КУЛТУРА,ОБЩЕСТВЕН РЕД.....!

 5. #5
  bob 03 юни 2020, 08:29
   
  6
   
  6

  Пратете курсантите направо в САЩ за обучение. Ще бъде по-евтино и по-ефективно обучението.
  Този цирк с обучение в аероклубовете е игран вече.
  за 42 курсанти прием 2020 не си заслужава купуване на самолети

 6. #6
  Ненчо Каменеца 03 юни 2020, 10:44
   
  6
   
  2

  Няма как обучението на курсантите в САЩ да е по-малко отколкото в България.
  В момента един курсант, който заминава за обучение на Ф-16 там ни струва - 2 милиона! Повтарям - 2 милиона! Първата група е от 12 наши летци - значи 24 милиона. Без да смятаме самолетните билети, храната, спането... Сумата излиза огромна А тук за обучението на 12 летци я отидат общо 2 милиона, я не. Идеята на генерал Радойски е великолепна. Така и частните аероклубове ще припечелват нещо, така и бившите вевесари ще имат стимул - в момента те са шефове точно на тези аероклубове. Така и самото обучение ще е евтино. Относно Злиновете, 50 годишни самолети, облечени уж в нови кабини. Но страшно нестабилни, Обърнеш крилото и вече си на земята. МЪРТЪВ.

 7. #7
  михайлов 03 юни 2020, 10:54
   
  8
   
  1

  Миналата година един наш военен турист, който вече е навъртял огромен километраж в служебни командировки и де факто е обиколил земята по екватора няколко пъти, е бил на посещение и в хрвацките ВВС. Та там са му казали, че Злина е гола вода, стриптиз васер, капут и върви в абонамент с прецизно кантарче, тоалетна чиния и повечко тоалетна хартия. Не е шега! Нашият военен турист като се върнал съвсем естествено укрил и скатал тая информация и в докладната от командировката и изкарал злина пълен отличник и почти космическа ракета за пред началниците разбира се. Пита се кой и с какво го е мотивирал?

 8. #8
  bob 03 юни 2020, 19:39
   
  2
   
  1

  Отговор на коментар: #6

  В САЩ за 1 година ще научат и налетят толкова, колкото тука ще навъртят за цялата си служба.
  Връщат се и директно в Графа или Безмер.
  А тук колко ще струват "хвърчилата", поддръжка, персонал, куп офицери и генерали, поддържане на училището....В тази цифра са само 16 летците, които ще приемат през 2020.
  За обучение в "Аероклубовете" ще направят обществена поръчка, ще спечели най-ниската цена и обучението ще бъде като при шофьорите, минимално и орязано.
  На курсант за боен пилот му е необходим реактивен самолет и сериозен нальот. На МиГ 21 се почваше да се лети от 3 курс в Каменец, сигурно си спомняш колега..

 9. #9
  митачето 05 юни 2020, 10:23
   
  3
   
  0

  О, как хубаво си подаваме топката! Велико! Невероятно!
  -Тате, имам нужда от велосипеди!
  -Ама, разбира се на татко момчето, ще ти купя велосипеди! От велосипедния завод в правешко, там ги правят за отличниците...

 10. #10
  Хипер Любо 07 юни 2020, 09:14
   
  2
   
  0

  Другата седмица щяло да има състезание.
  Измамник номер едно щял да доказва колко са супер Злинчетата, нищо че знае че 20 самолета са паднали и доста пилоти загинаха. И после като ги изберат, ще си земе милионите и ще почива във Флорида, примерно... Само че той не знае, че ние знаем, че те знаят... за него... И че от Флорида ще му пратят еднопосочен за затвора.

 11. #11
  тихомир 07 юни 2020, 09:41
   
  1
   
  1

  Тоз измамник да не е едно уж евро-атлантическо гейералче с московска прокладка дето се натиска пред главкома румбурак за благоволението му и се надява на служебни облаги в замяна на което е поел малко ангажиментче да пробута злина до договор? Това си е чист лобизъм бе!

 12. #12
  тате 11 юни 2020, 23:47
   
  1
   
  0

  Имате нужда от тежък акъл, не от нови леки самолети.

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка