Ген.Ненов: СВ придобиват способности за участие в операции на НАТО

Pan.bg 30 май 2014 | 16:14 views (3644) commentaries(4)
img Сухопътните войски придобиват, усъвършенстват и развиват оперативни способности за участие в операции на Алианса
Генерал-майор Нейко Ненов - командир на СВ, пред списание „NATO и България”


- Генерал Ненов, какво донесе членството на България в НАТО за СВ – техника, способности, обучение, участие в учения на Алианса?
- В годината, в която честваме 10 години от приемането на страната ни в Алианса, действително е време да се направи и една равносметка в тази посока.
В периода от 2004 г. до 2011 г. по различни проекти придобихме техника с параметри и комплектация съгласно изискванията за оперативна съвместимост на НАТО. Тук мога да спомена 250-те леки (небронирани и бронирани), товарни и специални машини от марката Mercedes-Benz, 7-те бойни бронирани машини М 1117 GUARDIAN и не на последно място 52 броя автомобили с повишена проходимост HMMV (Hammer).
Придобитата техника отговаря както на критериите за ефективност и съвместимост с автомобилната техника на страните членки на НАТО, така и на критериите за достигане на оптимална икономичност, ергономичност и екологичност.
От друга страна в изпълнение на политиката за сигурност на държавата Сухопътните войски придобиват, усъвършенстват и развиват оперативни способности за участие в операции на Алианса и за оказване на помощ на населението при ликвидиране на последствия от природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи.
image
Но не само техниката е съществена в случая. Много е важно да обърнем внимание и на човешкия фактор. Една от нашите цели е да даваме възможност на нашите военнослужещи и цивилни служители за допълнителна квалификация, което да им бъде от полза както при изпълнението на ежедневните служебни задължения, така и да им дава възможност за развитие в кариерата. След присъединяването на страната ни към НАТО над 220 военнослужещи от Сухопътните войски преминаха обучение в различни квалификационни курсове в страни членки на Алианса, като част от тях придобиха магистърска степен по „Военно дело”. Във връзка с подготовката на батальонни бойни групи през последните години основната част от състава на групите премина през курсове по програмата за международно обучение и тренировки на правителството на САЩ в базите на САЩ, дислоцирани в Германия.
В резултат на това смело мога да заявя, че съвместното участие в учения с представители на страни-членки на Алианса ни дава възможност да повишим
подготовката на личния състав, щабовете и формированията при провеждането на операции в многонационална среда, където се прилагат конкретни оперативни процедури и стандартизационни документи на НАТО, което води до повишаване нивото на оперативна съвместимост с нашите партньори, като основен приоритет за нас е повишаване на оперативната съвместимост на формированията, които сме декларирали за участие в операции на НАТО.
- В кои мисии на НАТО участваха в периода 2004-2014 г. подразделенията на СВ?
- Както знаете, участието на военнослужещи от Сухопътните войски на Българската армия в мисии извън територията на страната е в изпълнение на втората мисия на Българската армия, а именно „Подкрепа на международния мир и сигурност”. Участието на формирования и военнослужещи от Сухопътните войски в операции на НАТО в периода преди страната ни да бъде приета за пълноправен член на Алианса, бе много ценен опит за нас, а след приемането ни в Алианса през 2004 г. постепенно бе разширено и участието ни в операциите, като от приемането ни до този момент в операции на НАТО са взели участие повече от 9000 военнослужещи от Сухопътните войски.
В Ирак участието ни започна през 2003 г. по време на четвъртата фаза „Стабилизиране и възстановяване” на операция „Иракска свобода”. В тази част от операцията България се включи с пет ротации на пет пехотни батальона. В периода 2006-2008 г. нашето участие продължи в хуманитарната мисия на НАТО с охранителна рота, където също извършихме пет ротации, а в тренировъчната мисия на НАТО за обучение на Иракската армия и сили за сигурност в Багдад участвахме с отделни офицери в периода от 2006 до 2011 г.
Съществен принос имат Сухопътните войски и в Босна и Херцеговина – в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО до април 2005 г.. Тогава тя се трансформира в операция на Европейския съюз „АЛТЕА”.
Не мога да не спомена и Косово – след 2004 г. в операцията на Международните сили на НАТО участвахме основно с инженерен взвод. Там извършихме 11 ротации в периода 2004 г.–2009 г., а в момента продължава нашето участие с HUMINT TEAM.
Разбира сеу основното ни участие е в Афганистан, където за периода от 2004 г. досега взехме участие основно в състава на механизираната рота, впоследствие рота за действие в района на летище Кабул с 11 ротации в периода 2007 г.–2013 г.
Ангажимент основно на Сухопътните войски е и ротата за охрана на летище Кандахар. Извършихме 15 ротации в периода от 2007 г. до днес. Тази мисия продължава до края на тази година.
image
Както е известно, мисията ни в Афганистан през годините на нашето участие премина през различни трансформации, но все още военнослужещи от Сухопътните войски участват в националните елементи на контингента и в екипите от съветници. Имаме и отделни офицери, които участват в оперативните щабове на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан.
- Какви трансформации и промени настъпиха в СВ в периода 2004-2014 г. и какво донесе това на войските като повишаване на способностите, опит?
- През 10-годишния период от присъединяването на Република България към НАТО БА, в частност Сухопътни войски претърпяха значителни промени, насочени към трансформиране на отбранителните способности в съответствие с промените в стратегическата среда за сигурност и мястото на страната в нея.
Отбраната и сигурността на страната, разглеждана в рамките на системата за колективна сигурност на НАТО, изисква изграждане на мобилни, технологични и адекватни на съвременните заплахи формирования.
Поддържането на значителна по размер, така наречена масова армия, не съответства на контекста на съвременната среда за сигурност, ресурсно е необоснована и невъзможна за поддържане, особено в технологично отношение.
С приемането на страната за член на Алианса възникнаха нови предизвикателства, свързани основно с необходимостта за действие на национални военни формирования в състава на многонационални (съвместни) сили както в отговор на заплахи за сигурността извън страната, така и при необходимост за отбрана на територията на страната.
Налагащото се постигане на оперативна съвместимост със силите на НАТО изисква:
- съвместимост на организационните структури на силите и изграждането им на модулен принцип;
- съвместимост на системите за командване и контрол;
- прилагане на единни доктрини, техники, тактики, процедури и стандарти;
- технологична съвместимост.
Проведените прегледи на отбраната през 2004 г., 2007-2008 г. и 2010 г. извършваха анализ на съществуващите и определяха необходимите способности в приоритетен ред за придобиване. С изготвените планове за организационно изграждане и модернизация на ВС се определиха структурите, необходими за обезпечаване придобиването и поддържането на тези способности.
Основните трансформации, които претърпяха Сухопътните войски по отношение на организационното изграждане на СВ от 2004 г. до момента, преминаха през разформиране на Командванията на оперативните сили, „Запад”, „Изток” и Командването на силите за специални операции. Това се случи през 2006 г. и по този начин бе премахнато едно от нивата за командване и управление. Формированията преминаха на пряко подчинение на Щаба на Сухопътните войски. По този начин се оптимизира командната веригата и се повиши ефективността на нивата за управление.
Друга стъпка в тази посока бе и намаляването на броя на военните гарнизони, които от 21 към 2004 г. бяха редуцирани до 17 към 2008 г. и към момента техният брой е 14.
Част от този процес бе и оптимизирането на броя на военните формирования от 16 съединения и части, 6 отделни батальона от родовете войски, учебни, мобилизационни, ремонтни бази и центрове към 2004 г. до 6 съединения и части, пет батальона от родовете войски и формирования за обучение и осигуряване към края на 2014 г.
Всички тези трансформации позволиха по-ефикасното използване на ресурсите за придобиване на отбранителни способности. Освен това позволиха СВ да се освободят от способности, които нямат особен принос към сигурността на страната, а във вида, в който съществуваха, поглъщаха значителни ресурси, с което ограничаваха придобиването на необходими нови такива.
Стремежът при изграждането на формированията е придържане към модулния принцип, така че да може от тях и/или към тях да се придават модули способни за изпълнение на съвместни задачи и оперативно съвместими с останалите сили на НАТО.
Така например за колективната отбрана на НАТО СВ са декларирали 13 формирования и се изпълняват 16 Цели на Способностите 2013. Същият комплект сили се поддържа и подготвя за изпълнение на задачи към ЕС.
Като пример мога да дам факта, че за регионални инициативи участваме в Многонационални Мирни Сили за Югоизточна Европа SEEBRIG – 5 формирования и в Бойна група на ЕС HELBROC BG – едно формирование. Тук не мога с гордост да не отбележа, че заместник-командирът на многонационалната бойна група е български офицер и то от Командването на Сухопътните войски. Това е полковник Ивайло Братойчев.
За силите за отговор на НАТО – NRF в съответствие с Концепцията за дългосрочно генериране на силите, поддържаме в готовност определените формирования.
И ако отново се върнем малко назад към мисиите зад граница, към месец март 2014 г. 6% от личния състав на СВ участват и са в непосредствена подготовка. Става дума за около 350 военнослужещи, които в момента са в района на мисиите.
Отделно от тях в готовност за заминаване са повече от 450 военнослужещи.
През изминалата 2013 г. към 1100 военнослужещи или 8% от личния състав на СВ бяха подготвени и предоставени на СКС за участие в мисии зад граница.
Не мога да не спомена и факта, че преобладаваща част от националните документи са трансформирани, адаптирани и хармонизирани с тези на Алианса. Това доведе до повишаване на способностите по прилагането на единни тактики, техники и процедури, а оттам и оперативната съвместимост. Приети са и се прилагат над 400 стандартизационни документи на НАТО и са разработени основните доктринални документи, касаещи СВ.
Вече имаме декларирани сили, преминали сертификация по CREVAL. Това са щабът на 61-ва механизирана бригада (мбр), четири от батальоните й и два дивизиона. Сертифициран е и един батальон от 2 мбр, четири роти от 55-ти инженерен полк (инжп), както и 38 батальон ЯХБЗ и Е.
В заключение мога смело да заявя, че през последните десет години настъпиха значителни промени в БА, като всичките са в посока придобиване и поддържане на способности за отговор на съвременните заплахи за сигурността.
В изпълнение на политиката за сигурност на страната Сухопътните войски усъвършенстват и развиват оперативни способности за участие в трите мисии на Българската армия, а именно отбранителни операции, предоставяне на формирования за участие в мисии зад граница, а при необходимост и за оказване на помощ на населението при ликвидиране на последствия от природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи.
И накрая, но не и на последно място трябва да акцентирам на факта, че България активно работи в посока изпълнение на изискванията на Алианса за въоръжени сили и отбранителни способности, които страната ни следва да предостави за нуждите на колективната отбрана, с цел придобиване на пълна оперативна съвместимост и пълноценно и ефективно участие в пълния спектър от мисии и операции на Алианса.
- През 2012 г. стартира процесът на сертифициране на Батальонните бойни групи на СВ. Вече има 3 такива, предстои през 2014 г. да се сертифицират още 2. Какво представлява този процес – доказателство за познаване и умело използване на регламентиращите документи и оперативните процедури на НАТО от страна на щабовете и подразделенията? Как стои въпросът с оперативната съвместимост в областта на комуникациите, техниката, боеприпасите?
image
- В съответствие със стратегията на НАТО, отразяваща сертифицирането в оперативен контекст, при оценяването на формированията се акцентува на способността им да демонстрират бойни възможности и готовност.
Целта е да се оцени и определи готовността на щабовете и формированията за изпълнение на задачи в съответствие с тяхната категория на готовност (RC). Крайният резултат е дали щабът/формированието е придобил способности за изпълнение на предвидените задачи.
Сертифицирането се явява най-високата степен на активната форма на контрол на подготовката на щабовете и формированията от въоръжените сили.
Прави се оценка на бойните способности. Това е структуриран процес на проверка на съответствието на дейности, способности и ефективността на изпълнението им от щаба/формированието срещу определени стандарти и критерии. Провежда се на определен период от време, заложено в Стандартите за силите на Съюзното командване по операциите.
Военно-техническият анализ на състоянието на наличните въоръжение, бойна, специална техника, оборудване и екипировка показва, че използваните в момента въоръжение, бойна, специална техника, екипировка и оборудване в много малко аспекти отговарят на необходимите изисквания за постигане на оперативна съвместимост. Възможностите за постигане на утвърдените и необходими способности са ограничени основно по отношение на огневата мощ; мобилността (подвижността); защитеността; експлоатационните (логистичните) разходи и др.
Всички сме наясно, че планирането и изпълнението на съвременните операции все повече изисква високоефективни въоръжени сили с високо ниво на техническа осигуреност, даваща им висока мобилност, защитеност, нови способности и висока степен на съвместимост с останалите коалиционни партньори. Постигането на тези изисквания е пряко свързано с използване на съвременни бронирани машини, оборудвани с високотехнологични системи.
Основен елемент на оперативната съвместимост е съвместимостта на въоръжението и техниката по отношение на използване на единни калибри, гориво, екипировка, оборудване и логистика, услуги и др. Това се постига с приложение на приети стандарти и прилагане на практика на комплекс от мероприятия по използването и поддържането на техниката, за осъществяване поддържането на готови за използване въоръжени сили.
- От какво имат нужда СВ като техника и оборудване, за да са напълно оперативно съвместими с колегите от НАТО?
- За създаване и генериране на необходимите способности за реализиране на мисията Сухопътните войски имат нужда от техника от ново поколение. В тази връзка от интегриран проектен екип от ВС на Република България се разработва инвестиционен проект „Изграждане на батальонна бойна група (ББГ) от състава на механизирана бригада”. Нашите очаквания са, че реализирането на този Проект ще позволи окомплектоване на формирования от състава на механизирана бригада с нови образци въоръжение, основна бойна и специална техника, оборудване и екипировка, отговарящи на изисквания на Алианса.
Част от този проект е разработването и придобиването на нова универсална платформа за бойна машина.
От друга страна при Силите за специални операции належаща е нуждата от десантни парашутни системи; средства за навигация, наблюдение, разузнаване и други. Списъкът е дълъг, но такива са реалностите към момента.
- Какво носят като опит и способности съвместните учения и обучения с подразделения от САЩ и страните – партньори в Германия и на Ново село?
- Дотук разгледахме различни аспекти и ефекти от десетгодишното ни членство в Алианса. Основен резултат от това членство е фактът, че значително нараснаха изискванията за повишаване на оперативната съвместимост на нашата страна с останалите страни-членки на Алианса. Най-прекият и достъпен начин за постигането им е провеждането на съвместни мероприятия.
Начало на съвместната подготовка датира от 2004 г. с провеждането на съвместната подготовка BULWARK 04 на територията на Р България.
През изминалия период бяха планирани и проведени редица съвместни учения както на територията на Република България, така и в чужбина, като по-мащабни учения мога да спомена: IMMEDIATE RESPONSE 05 и 06, LION STRIKE 2007, BULGARIAN PANTHER 08, SABER DAWN 2010, JACKAL STONE, RAPID TRIDENT, BSRF – 11, 12 и 13.
Категорично мога да заявя, че участието ни в съвместни подготовки с подразделения от силите на САЩ и други страни на територията на Република България, а така също и в тренировъчните центрове в Хохенфелс и Графенвьор – Германия, съществено допринася за повишаване на оперативната съвместимост на офицерите при работа в многонационален среда с използване на регламентиращите документи на НАТО и подготовката на формированията от състава на Сухопътните войски.
През 2014 г. предстои участието на повече от 1200 военнослужещи в седем колективни и единадесет индивидуални подготовки в тренировъчните центрове на силите на САЩ в Хохенфелс и Графенвьор - Германия.
- В кои учения по линия на НАТО предстои да участват или вече са участвали българските СВ през 2014 г.?
- Подготовката на формированията през настоящата година се извършва съгласно План за дейността на Сухопътните войски през 2014 г.
В периода от 21.03 до 04.04.2014 г. на УП Ново село се проведе многонационалното компютърно-подпомагано КЩУ SABER GUARDIAN 1, в което участваха представители на 13 нации (от тях 6 страни-членки на НАТО).
Командният състав, участвал в учението, придоби знания и умения при планиране на операции в пълния спектър с използване на съвременна система за командване и управление.
Предстои провеждането на тактически учения за сертифицирането на две батальонни бойни групи, в които участие ще вземат около 200 военнослужещи от националната гвардия на Тенеси и морската пехота на САЩ.
Формированията от състава на 4-та и 5-та батальонна бойна група ще участват в две големи учения (Combined Resolve II и Saber Juntion 14), които ще се проведат в тренировъчните центрове на силите на САЩ в Хохенфелс и Графенвьор - Германия.
В периода юли – август 2014 г. на УП Ново село ще се проведе съвместната подготовка Black Sea Rotational Force-14 с участието на формирования от морската пехота на САЩ, Сухопътните войски на Сърбия, Румъния, Азербайджан, Кралската морска пехота на Великобритания и Р България.
Други учения, които предстоят през годината, са Многонационално комуникационно-информационно учение Combined Endeavor, Учение с реално участие на сили STEADFAST ILLUSION, военнослужещи от ССО ще участват в съвместната българо–американска подготовка „Тракийско лято 2014” в Република България.
Както виждате, календарът е запълнен и аз съм уверен, че военнослужещите от Сухопътните войски - всеки един и всички заедно ще се представят на едно наистина високо ниво.

Интервюто взе Димитър СТАВРЕВ
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 4

 1. #1
  сова 30 май 2014, 20:27
   
  0
   
  0

  Ала -бала , бала -ала.....

 2. #2
  WGW 30 май 2014, 22:43
   
  0
   
  0

  Какво значи "придобиват способности" до сега не ги ли е имало? А вече 10 г. сме в НАТО. Непрекъснато се използва едно понятие оперативна съвместимост - такова все още има само на 5%. Ако е друго нека някой ме обори!!!

 3. #3
  KGK 30 май 2014, 22:45
   
  0
   
  0

  МНОГО ГОВОРИМ,МНОГО ПИШЕМ,ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НИШО НЕ ПРАВИМ

 4. #4
  23 31 май 2014, 09:43
   
  0
   
  0

  Точно така! Хвали се със съкращения, а говори за "придобити способности" и "оперативна съвместимост"...

Социални мрежи

Поръчайте с до -25% отстъпка

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка