Кой какво каза в Комисията по отбрана за пенсионирането на военните? – част трета

Pan.bg 22 окт 2013 | 09:18 views (6775) commentaries(1)
img Кой какво каза в Комисията по отбрана за пенсионирането на военните? – част трета
Otbrana.com


На 17 октомври 2013 година се проведе редовно, заседание на Комисията по отбрана. (Предлагаме Ви в три части стенографския протокол на заседанието.)

Господин Пламен Радев: Става въпрос за гласуването. Най-накрая трябва да решим какво гласуваме, гласуваме ли изобщо. Аз съм съгласен, господин Мерджанов го спомена, но добре, аз отново казвам, ние сега отменяме, правим една крачка напред или назад, няма значение кое правителство я е направило, сега правим другата обратна крачка, но това не е крайното решение. Вие сами казвате, че трябва да има следващо решение, трябва да решим какво правим с всичките други професионални групи – ще повдигнем ли възрастта, няма ли да я повдигаме в държавата? Защо бързате и ни принуждавате в момента да гласуваме и да взимаме това решение? Аз съм готов да гласуваме друго решение, че военнослужещите трябва да бъдат равнопоставени с другите професионални групи. Това да. Ако връщането е равнопоставеност, утре може да има друга равнопоставеност на друго място. Наново ли ще гласуваме тогава? И заради това ви помолих, да имаме тези становища, за да вземем това решение. Иначе ние военните, да, естествено всичко, което е добре за войската, ние сме съгласни с него, но нали като политици трябва да вземем решение и трябва да кажем, да, нещо по-дългосрочно, нещо по-вярно за по-дълго време. Тази стабилност, за която се опитах да дам няколко сигнала и чух и от другите колеги.
Благодаря ви.

image

Председател Янко Янков: И аз благодаря, господин Радев. Имаме процедурно предложение, което аз ще подложа на гласуване непосредствено. Други колеги имат ли желание да вземат думата? Заповядайте, господин министър.
Министър Ангел Найденов: … Първо искам да изразя съгласие с господин Панчев по отношение на необходимостта от присъствие, включително и при обсъждания в комисии, включително и в пленарна зала на представители на командването на Въоръжените сили и аз до този момент мисля, че следвам този принцип при всичките си появи в Комисията по отбрана и при всички публични изяви. Прецених, че в това обсъждане не бива да поставям ръководството на Въоръжените сили в позицията да изразяват становище, при положение, че имаме инициатива на народни представители и
то за отнемане на условие, което е било въведено тогава, когато тези хора също са били на ръководни позиции в командването на Въоръжените сили. Това беше единственото ми съображение, господин Панчев и затова поканих по-скоро директора на дирекция „Управление на човешките ресурси“, а не представител на военното командване. Но разбира се, аз се постарах да взема резултатите от това социологическо изследване, за което споменах, което е правено само сред военнослужещи, да подчертая още веднъж, това е между 1 481 военнослужещи от 35 военни формирования и структури на пряко подчинение на министъра на отбрана. 87,3 % искат да се възстанови старото положение, 3,4 % искат гратисен период, 4,5 % искат да се запазят измененията, които са въведени в края на 2012 година, 4,8 % са заявили, че не могат да преценят. Преценете вие какво е съотношението между подкрепа и неподкрепа.
Това, с което искам да се съглася с казаното от страна на вицеадмирал Милушев е разбира се, необходимостта от сигурност в системата. Сигурността в системата и предсказуемост на военната кариера. Аз съм съгласен, че един от допълнителните аргументи, не само единственият, въвеждането на допълнителното изискване за възраст беше мотивиращо напускането на тези 700 човека, а именно усещането за непрекъснатите промени в условията, при които се стартира военната професия. Напълно съгласен съм и това, което се опитваме да направим е да има, наистина предсказуемост във военната кариера. Но вижте, тъкмо премахването на допълнително въведеното условие за пенсиониране увеличава, според мен и според нас, усещането за стабилност. Защо? Защото хората, придобивайки право на пенсия, само на базата на осигурителен стаж, добиват увереността, че ако от тук нататък продължават да се стартират новите организационно-щатни промени, те ще имат минималното изискван и ще имат съответно гарантирания доход, ако те бъдат съкратени или освободени в резултат на тези организационно щатни промени.

Допълнителното изискване за възраст ги прави несигурни. Затова си мисля и вие с основание изразявате подкрепа, господни вицеадмирал на предложението за отмяна на това допълнително въведено условие.
Ние правим допълнително и едно изследване, което ще се опитаме, тогава когато сме готови, да го представим и в Комисията по отбрана, и това е продължителността на времето, в което пенсионираните военнослужещи получават пенсията. Защото това има пряка връзка с всички онези условия, при които се реализира военната служба – натовареността, стресът, продължителността, естествено на живот. И аз се страхувам, че тази продължителност ще бъде доста по-ниска отколкото във всички останали категории труд. А това отговаря и на всички онези коментари, които правим по отношение на компенсирането на отнетите, орязаните права и съответно натовареността, рискът при реализацията на военната служба, на военната професия, в сравнение с други категории труд. Но това е едно изследване, което допълнително ще представим.

Сега, имаше един коментар, че всеки военен министър иска да се хареса. Аз, господин Радев, имам щастието или нещастието, тази позиция да съм я заявил още като народен представител, без каквато и да е идея тогава, че ще бъда министър на отбраната. И това беше тъкмо при дебата в пленарна зала, тогава когато се въвеждаше условието. В този смисъл не мога да се съглася с този упрек и той в никаква степен не се отнася към мен.

Председател Янко Янков: Благодаря Ви, господин министър. Уважаеми колеги, други желаещи да вземат отношение?

Господин Атанас Мерджанов: Да гласуваме, господин председател.

Председател Янко Янков: Добре. Ако ми разрешите, уважаеми колеги и аз да кажа няколко думи по темата? Уважаеми господин министър. Уважаеми колеги, народни представители. Аз смятам, че се получи една много добра дискусия. Отново искам само да обърна внимание, че съгласно Правилника за дейността и организацията на Народното събрание комисиите приемат становища, които защитават в пленарна зала. Тези становища са един вид сериозен аргумент, който мотивира или демотивира народните представители да вземат определено решение. Така, че ние не трябва да се притесняваме да вземем нашето становище на база на резултатите от дебата и мотивацията на всеки един от нас. Пак казвам, решението ще го вземе пленарната зала. Това е основното.
Въпросът има, според мен, уважаеми колеги, две или три страни, който разглеждаме днес. Едната страна е експертизата и ние не можем да не се съобразим с нея. Тук съм съгласен с господин Радев, че ние трябва внимателно да изследваме становището на експертите. Но има и един друг момент, уважаеми колеги. Всички знаем, че нашата осигурителна система, която е функция на икономиката, армията е също функция на икономиката е в тежко състояние в момента. Публичните финанси са в такова състояние и всеки добър експерт се мъчи да ограничи разходите, както и без да търси съответна аргументация. От тази гледна точка, конкретно по това, което засяга внесения законопроект, аз мога да кажа следното: Ние имаме едни осигурителен стаж, който е 27 години, който би трябвало да е преценен така, че той да дава достатъчно възможност на осигурителната система да покрие с пенсия до край живота на човека, който го е вложил този труд през този осигурителен стаж. Възниква въпросът, значи ние не коментираме осигурителния стаж, считаме, че той е достатъчен, но искаме хората да вземат по-малко години от това, което на практика им се полага на база на този осигурителен стаж. Говорим за чиста експертиза в момента, за нищо друго.
Уважаеми колеги, това наистина от гледна точка, дори на експертизата е неправилно решене. Не може да се подхожда по този начин. Вярно, като имате предвид, че българите по продължителност на живот сме на едно от последните места в Европейския съюз. Това е също важен аргумент. Колко години българите си получават пенсията? Освен това, ние имаме пределна възраст за пенсиониране. Както каза министърът, това си е факт. Добре, възниква въпросът от гледна точка на експертизата, с какво, ако приемем този законопроект, той ще натовари фиска на осигурителната система? Експертите, които имаха доста разговори с Министерството на отбраната, с това се съгласи министър Адемов, че това няма сериозно финансово изражение. Това, което аз съм разговарял с него, говоря ви съвсем откровено. От тази гледна точка аз имам най-големя проблем, защото министърът е от нашата политическа сила. Казвам го съвсем откровено пред вас. Но, понеже ние считаме, че има такава европейска тенденция ранното пенсиониране да се ограничава.
Но в случая ние говорим като ранно пенсиониране като максимална възраст за пенсиониране в случая. Това, което е въведено, всъщност не кореспондира с изискването за този стаж. И ние по този начин, уважаеми колеги, аз не знам по този начин, господни министър, колко случая в армията има хора, които са били съкратени и не могат да придобият пенсия поради това, че не са навършили тази минимална възраст? Имали такива случаи? Може би една такава справка трябва да се направи и да видим за какво става въпрос. Защото това е възможно да ги има такива случаи.

Другият въпрос, уважаеми колеги, това е политическият въпрос и моралният въпрос, да ги обединим в едно. Това е, което беше казано от господин вицеадмирала, напълно съм съгласен, с поведението на държавата в една такава ситуация. Ако ние искаме да имаме качествена армия, която качествено да си изпълнява задълженията по Конституцията, един от основните признаци на поведение на държавата към нея трябва да бъде устойчивост и тези хора да имат сериозна предвидимост в дългосрочен план на живота си и на техните семейства.

И тук, аз смятам, че имаме пълно съгласие в комисията да направим така, че наистина тази устойчивост да съществува. И това е вече въпрос на бъдеща законодателна дейност и на тези, които ще дойдат след нас. Но конкретно по този законопроект, искам само да обърна внимание, колеги, ние сме на първо четене, беше казано тук, можем да направим известни промени между първо и второ четене, ако има предложения, да видим какво ще бъде решението после и на водещата комисия, но ние сме длъжни да предизвикаме този дебат ако той послужи като основа за вземане на едно много качествено и стратегическо решение за всички ангажирани в сектор „Сигурност“, Народното събрание ако вземе едно такова решение и ние да положим началото на този дебат.

Затова, уважаеми колеги, имаше процедурно предложение, в интерес на коректността, аз ще го поставя на гласуване, господин Тошев предложи да отложим гласуването по законопроекта за следващо заседание, след като приключи гледането на проекта за решение в Комисията по труда и социалната политика. Имаше и обратно процедурно предложение. Подлагам на гласуване предложението за отлагане на гласуването в момента. Който е съгласен да отложим гласуването, моля да гласува. 3 „за“. „Против“. Всички останали. Не се приема предложението.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване на първо четене в Комисията по отбрана Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-60, внесен от Атанас Мерджанов и група народни представители. Който е „за“ приемането на законопроекта, моля да гласува. 13 „за“. „Против“? Няма. „Въздържали се“? Няма. Господин министър, заповядайте.

Министър Ангел Найденов: Господин председател, благодаря за подкрепата от страна на Комисията по отбрана, на предложенията, които са направени за промени в Кодекса за социално осигуряване. Смятам, че това е едно доказателство по какъв начин се възприемат решения, които се приемат като част от общите разсъждения за сигурност и за стабилност, в случая военната кариера. Но то е и един пример как трябва да се вземат решенията, които са свързани с военната сигурност и като цяло с националната сигурност.
Благодаря за подкрепата на тези предложения, за това разискване и за това заседание на Комисията по отбрана. И смятам, че това е огромна крачка към очакванията на военнослужещите.

Председател Янко Янков: И аз благодаря, господин министър и смятам, че един от основните аргументи беше Вашето изложение, за което Ви благодарим. Аз смятам, че и с това, което Вие внасяте сега и за увеличаване възрастта на професионалните войници, ние на практика ще разтоварим фиска на осигурителния сектор и по този начин ще се намерят онези баланси, които няма да ни злепоставят и пред Европейския съюз.
Господин вицеадмирал, заповядайте.

Господин Пламен Милушев: Аз исках едно, като съобщение да представя. Вчера на празника на Авиацията, началникът на Военна академия покани нашата комисия да направим едно заседание във Военна академия, в царските зали на 30-ти и сега готви покани за всички нас. Аз моля да ги приемем. Ще бъде добре, тъй като ще бъдат и неговите началници на факултети, да видят как работи и комисията ни и с какво се занимава. Мисля, че е добра инициатива и е хубаво да я подкрепим. Всички ще получим лични покани.
Председател Янко Янков: Колеги, благодаря за участието на всички. Желая приятна и хубава вечер. Закривам заседанието.

Заседанието беше закрито в 16:05 часа.

Председател на Комисията по отбрана:Янко Янков
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  Йордан 22 окт 2013, 15:48
   
  0
   
  0

  А дано...пък ще видим какво ще стане в пленарна зала.

Напиши коментар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА!


Регистрирай се

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker