Въоръжените сили и сигурността на страната се нуждаят от нова политика и стратегия

Pan.bg 19 юли 2013 | 12:04 views (2664) commentaries(18)
img Петър Велчев, председател на СВВП

Предварително обявената тема за дискусия в рамките на ОСОП, формулирана като „Въоръжените сили и сигурността на страната”, звучи много общо и предполага дискусия, изискваща по-голяма времева рамка, от определените от организаторите 2 (два) часа. Едва ли за това кратко време ще успеем дори да очертаем множеството проблемни аспекти на състоянието, в което постепенно изпаднаха Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА) през последните близо 20 години, като последните 3-4 от тях определяме като особено пагубни. Така общо предложената тема предполага и общи дискусии и постановки.

В шестте предишни заседания във формат ОСОП към МО, тематично бяха очертани проблемните зони и бяха предложени смислени решения и подходи за излизане от тревожната ситуация, в която днес се намират МО и Въоръжените сили (ВС) на Република България. Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) участва активно във всички досегашни заседания на ОСОП и представи на вниманието на ръководството на МО и колегите ни участници в работата на ОСОП, своите писмени и детайлно разработени позиции. Всъщност това са позиции, които принципно отстояваме от години, без да се съобразяваме с каквито и да било конюнктурни, прибързани и нецелесъобразни схеми. Вероятно новото ръководство на МО вече се е запознало с тях. Това проличава и от намеренията за действия, свързани с промени в нормативната рамка, засягаща отбраната и въоръжените сили.

Необходимостта от промени в политиката по отношение на отбраната, СВВП подкрепяше от принципни позиции, които неотменно защитавахме не само с думи, но и с дела. Защото девизът на близо 100-годишната ни организация „Всичко за България” ни задължава да гледаме не само назад в историята, но да съдействаме днес и за в бъдеще за укрепването на БА и националната отбрана. Когато думите ни не бяха чувани, сме излизали на улицата, за да защитаваме каузата на националната отбрана срещу приемането на безумни и опасни планиращи документи и свързаните с тях действия. Ръководството на СВВП не само подкрепи протестните действия на Българската офицерска легия „Раковски”, но и участва в тях с едничката цел – спасяване на Българската армия от разпад и пълна демотивация, както и от ерозиране на държавата и държавността. В специална декларация чрез медиите призовахме нашите членове и симпатизанти да се включат активно в протестите
на Легията в София и по места. Показахме, че на България й е нужна политическа промяна, насочена в достатъчна степен към проблемите на БА и отбраната на страната. Също така ясно заявихме, че МО следва да се ръководи от хора със стратегическо мислене и национално отговорно поведение. Надяваме се, че това е било забелязано и оценено както от военните експерти, така и от обществото ни като цяло.

Произнасяли сме се детайлно за състоянието на всеки от видовете въоръжени сили както поотделно, така и като общ потенциал за провеждане на национална отбранителна операция. Неведнъж с тревога сме изразявали безпокойство по отношение на възможностите на ВС да изпълнят конституционните си задължения, свързани със запазването на териториалната цялост и суверенитета на Република България. Констатирали сме невъзможността днес с това въоръжение, бойна техника, численост и дислокация на ВС, България да осъществява стратегическо възпиране. Изразявали сме своята тревога от невъзможността БА да изпълни ефективно мисията отбрана и мисията подкрепа на населението при мирновременни кризи.

Неведнъж сме алармирали:

1. Че класически изгражданата ни армия постепенно се превръща в експедиционен корпус тип лека пехота за мисии извън националната територия;

2. Че при това състояние на ВВС е твърде възможно охраната на въздушното ни пространство да бъде поета от съседна нам държава членка на НАТО;

3. Че закриването на подводния ни флот (с какъвто сме разполагали още през 1916 г.), отказът от поддръжка на ракетните катери и други необмислени действия, поставят флота в изключително тежко положение ако се наложи да отбранява териториалните ни води и бреговата ивица.

Днес изразяваме нашата надежда, че констатациите на СВВП ще стоят на вниманието на новото ръководство на МО и ще станат негови основни задачи. Одобряваме и ще подкрепяме всички намерения и действия на ръководството на МО, свързани с провеждането на адекватна социална политика спрямо кадровата армия, запасните чинове и резервистите, ветераните и особено по отношение на военноинвалидите и военнопострадалите. Вероятно преоценката на досегашната социална политика ще доведе и до промени в Устройствения правилник на МО, за да се възстанови дирекция „Социална политика”. Една структура, която днес е крайно необходима както на кадровата, така и на запасната армия на България. Структура в която, надяваме се ефективно, ще функционират отдели и сектори за работа със запасното войнство, военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните. Така ще се възстанови и част от законодателството от 1925 и 1936 година по отношение на военноинвалидите и военнопострадалите. Използвам случая отново да напомня, че днес тези заслужили пред Отечеството ни граждани едва оцеляват при изключително тежкото социално положение в което са поставени. Ние не искаме от ръководството на МО и държавата невъзможни и неизпълними неща. Но първата и неотложна стъпка в това отношение следва да бъде направена час по-скоро. Това са спешните промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, които да изравнят правата им с тези на ветераните от войните. Това ще бъде стъпка в духа на социалната справедливост и солидарност, изразяваща общественото признание и почит към тези заслужили български граждани.

Що се отнася до военните аспекти на националната сигурност, ние от СВВП няма да престанем да твърдим, че днес на България е необходима армия от смесен тип. Това може да се постигне чрез възстановяване на наборната военна служба на доброволен принцип и чрез модулно обучение, с цел подготовка на резервисти доброволци за офицерския, сержантския и войнишкия състав на армейския резерв и за една бъдеща Българска национална гвардия. По този начин България ще се сдобие с армия от смесен тип, съставена от постоянно професионално ядро от кадрови военнослужещи, мотивирани наборни военнослужещи доброволци и достатъчен брой подготвени резервисти. Така ще се постигне „плаваща” структура и численост на Въоръжените сили с опции за нарастване на военната мощ и справяне с всички видове военновременни и мирновременни рискове и заплахи.

Още през лятото на 2002 г. ръководството на СВВП подкрепи идеята за изграждане на Национална гвардия в България чрез специално писмо до началника на ГЩ на БА генерал Никола Колев. Ще продължим да отстояваме и занапред тази наша позиция. Нуждаем се от Национална гвардия като доброволен териториален резерв на Българската армия, изпълняващ мирновременни и военновременни функции и задачи. Целта е постигане на „разделение на труда” в областта на националната отбрана. Поради специфичните си мирновременни и военновременни функции и двойното си гражданско-военно подчинение, Националната гвардия следва да се въведе с отделен закон. Ще настояваме за привличане на военноинвалиди и военнопострадали на подходящи щатни длъжности в централната и регионалните структури на Националната гвардия.

Днес, при единодушните констатации за тревожното състояние на ВС, се нуждаем от спешни действия за реанимиране на националната отбрана, от редица законодателни промени и дори цялостно пренаписване на отделни нормативни документи. Участвали сме активно в дискусиите по обсъждането и приемането на Закона за резерва. Продължаваме да твърдим, че по-слаб и по-неефективен закон родната ни военна история не познава. Той не подлежи на изменения и допълнения, а изисква нова философия, нова терминология и нов стратегически подход. Казано по друг начин – нуждаем се от изцяло нов Закон за резерва. Категорични сме, че всички текстове касаещи т.нар. военно обучение и подготовка в средните и висшите училища, следва да се извадят от Закона за резерва, да се пренапишат и да се заложат в законите за народната просвета, за висшето и средното образование.

Подкрепяме всички действия на ръководството на МО, свързани със запазването на структурата на 68-а бр. Специални сили, възстановяването на механизирания батальон в гр. Враца и запазването за нуждите на националната отбрана на ЦАТИП – Змейово. Споделяме заявеното намерение за извършване на нов Стратегически преглед на отбраната, като се надяваме, че този път при осъществаването му ще бъдат привлечени и военнопатриотичните съюзи и организации. Експертната група за анализи в областта на националната сигурност и отбраната, функционираща в СВВП, е в състояние безвъзмездно да предоставя на ръководството на МО становища по всички въпроси, свързани с изграждането на ВС и военната сигурност.

Накрая, от името на Управителния съвет на СВВП пожелавам на ръководството на МО много здраве и решителност за справяне с тежките проблеми и нелеките задачи, свързани с укрепването на ВС и отбраната на страната.

*Авторът е председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Изказването е от заседанието на Обществения съвет по отбранителна политика на тема „Въоръжените сили и сигурността на страната”, проведено на 18 юли т.г. в ЦВК.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 18

 1. #1
  приятел 19 юли 2013, 12:14
   
  0
   
  0

  Колеги от Pan.bg
  Допусната е малка и на пръв поглед дребна неточност. Г-н Велчев е младши лейтенант и не желае никой да го произвежда! Още повече, че това военно звание вече е историческо, тъй като министър Аню Ньойски го премахна...

 2. #2
  Teraflop 19 юли 2013, 13:30
   
  0
   
  0

  Ако протестиращите докарат пак оня дебелобуз и дебелоок чичко с голямото ЕГО-Бойко Борисов пак на власт,с Армията е свършено.Бъдете уверени в това.И нито ВВС,нито ВМС,нито Сухопътни войски,никакви няма да останат.Защото Бойко не иска Армия.Той разчита на неговите ментори да ни пазят.Я германци,я американци.И като стане напечено,ще си гушне кинтите и ще избяга при Дянков.А оставащите в тази територия/защото след Борисов ще има само територия/да му мислят.

 3. #3
  Морски 19 юли 2013, 16:14
   
  0
   
  0

  Teraflop, докато държавата ни е бедна и армията ни ще е такава. Няма значение кой ще е министър-председател. Армията ни е в ужасно състояние, защото в нея се направиха ужасни реформи. А сега не се прави нищо, което пак си е ужасно, защото се губи време.
  Вместо да се приказват и пишат пожелания от разни "специалисти", трябва да се направи одит и да се установи каква е причината да се наливат толкова пари в МО, а да няма боя и хартия по поделенията, покривите да текат и дрехите за военнослужещите да са токлова зле ушити, въпреки цените. Сега трябва да говорят само счетоводители и финансисти, а другите да си мълчат!

 4. #4
  observer 19 юли 2013, 16:49
   
  0
   
  0

  Аню Ньойски, спри да се подписваш като "Морски"!!!

 5. #5
  Reserve officer 19 юли 2013, 17:37
   
  0
   
  0

  Колеги, прочетете това:
  http://offnews.bg/index.php/222312/10-hil-rezervisti-nesavmestimi-s-armiyata
  Поредното зацапване на терена от Аню Ньойски и компания! Без коментар...

 6. #6
  Teraflop 19 юли 2013, 19:26
   
  0
   
  0

  Съгласен съм с г-н Морския,че Армията е в ужасно състояние.Да,дотираме Армията,покривите текат,мазилките падат,условията при които работим са ужасни и са сравними с тези на рудник "Ораново",купуваме хартия, принтери,тонерите пълним с мастила,косачки,Хускварни за рязане на дърва,бензин,отрови и препарати за да унищожаваме треви и тръни.И така нататък.Докога?

 7. #7
  непонятно 19 юли 2013, 20:35
   
  0
   
  0

  Не мога да разбера "запасняците". Явно не са си избили командирските навици и сега искат пак да "почешат белия кон на плаца".
  Защо не си "гледат" пенсията?
  От съветите на такива "запасняци", само че НАТО-вски направихме предишния преглед и ето докъде стигнахме. Сега нашите са на ход. Трябва ли да чакаме до след четири години?
  Абе, то няма пари от бюджета за редовна армия - те национална гвардия и резерв им се присънва.
  Ами нали като съкратихме наборните войници назначихме двойно и тройно повече кадрови за да им вършат същата работа. Защото им се полага почивка. С тези промени нали не мислите, че запасняците ще бъдат безплатни като при комунизма. Ще трябват пари за всичко. Като гледате колко пари искат за възстановяване на Враца, като само преди година всичко е било наред в казармата им. Колко ли ще трябва да се инвестира за нещо зарязано преди 10 и повече години.
  Не е проблем реформата в армията - проблем е че ни е малък БВП. Едно време - 100 хилядна армия и пак имало пари, сега 30 хилядна и пак няма за капиталови разходи.
  Да ви кажа, че и 5 хиляди да направят армията - пак същото.
  Ама нали всички трябва да се изредим да сгрешим по веднъж - нека да пробваме.
  Само че докато бъркаме, дали ще останат военни за експерименти.

 8. #8
  kk 19 юли 2013, 21:31
   
  0
   
  0

  не съм много сългасен с НЕПОНЯТНО. виж драги с тази структура на много вожд и почти без индианец всяка сделка пропита с корупция,абсолютно непрозрачно изразходване на средствата за отбрана много дружества ВМА и така натаък които само смучат от парите за отбрана а не дават никакви способности,и 10 пъти да е по голям бюджета пак няма да има за елементарните неща,просто всичко се изразходва само с една цел корупция и обогатяване на определени кръгове така че хайде по така задълбочено помисли а тогава пиши че няма пари няма,ама не чак толкова колкото много хора се опитват да покажат,те не че ги интересува а просто да има повече за усвояване

 9. #9
  Rebel Shooter 19 юли 2013, 22:07
   
  0
   
  0

  До № 7,
  Ако се позаинтересуваш от чуждия опит или дори от нашия до 2007 г., ще осъзнаеш, че по-евтина армия от наборната няма. Така, че да не слагаме каруцата пред коня. За държава като нашата това е най-добрия вариант, с оглед тънкия бюджет за отбрана, който няма да "напълнее" скоро, ако изобщо нашата държава просъществува в близкото десетилетие.
  В нащия случай, както и с някои съседни нам държави, преминаването към изцяло кадрова армия се получи на принципа - видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак, т.е. видяхме тази тенденция в НАТО, където членуват държави с по-сериозен финансов потенциал от нашия и ние решихме да се правим на по-натовци. Но ако погледнем Турция и Гърция (също страни-членки) ще видим истината.
  Общо взето всички сериозни държави на тази планета поддържат смесен тип армия. Пак повтарям, позаинтересувай се и ще се убедиш в думите ми.

 10. #10
  s@abv.bg 19 юли 2013, 22:11
   
  0
   
  0

  Сега е момента да се намали числеността на МО и БА според НАТО и "Планът", махат се свободните кухи бройки и пенсионерите и сме достигнали мечтаната численост - 30 000 души ама само военнослужещи. Въвеждат се ясни, публични критерии за всяка длъжност, които да не се пипат поне 10-15 години.

 11. #11
  Нонсенс 20 юли 2013, 00:11
   
  0
   
  0

  Вижте има една простичка истина, без енергия няма икономика. Без икономика, няма политика. А армията е инструмент на политиката, най-крайния инструмент.

  От там нататък да продължавате да спорите за кое е първичното - кокошката или яйцето е просто безсмислено.

  Да не говорим колко фриволно употребявате термини като капитал, инвестиции и т.н. и то по отношение на армията ;-).

  Ето ви едно филмче с готин въпрос - За какво се бием???

 12. #12
  Nonsense 20 юли 2013, 03:48
   
  0
   
  0

  Забравих за другата страна:  А и едно въпросче, с чия енергия в момента основно функционира "българската" икономика, с "американската" :-0)???

  Разбира се, не по-малко интересно е и кой "финансира", т.е. с пари или "КРЕДИТ", "алтернативната" енергетика на "България" ;-)!?

  Така, че да ви е по лесно да си отговорите на въпроса за какво се биете/борите и кой ви или "Ще" ви финансира е редно да гледате не в "политиците" ;-)!

  Самолета, кораба и танка искат НЕФТ а не молитва ;-)!

  Въпросите за финансирането винаги са от много висока важност. Например, колко от вас знаят съдбата на финансиста на Хитлеровата НСДАП ;-). Това се отнася не само за неговата партия разбира се ;-).

  Няма "независимост" ако зависиш от нечия енергия, да не говорим за независимост от ДОЛАРА който е типична "енергийна" валута ;-):

  http://www.financialsensearchive.com/editorials/petrov/2006/0120.html  "Регионализацията" на глобалната политиката е далеч по-интересен процес и на огромна част от българите тоз процес им убягва или имат "табута/предпазители" които ги предпазват от изпушване ;-).

  Та за това говореше още Хънтингтън, но сега ви давам друг ;-).  Така, че предстоят интересни времена, нали помните китайското "проклятие" ;-).

 13. #13
  непонятно 20 юли 2013, 09:41
   
  0
   
  0

  Знам, че няма смисъл да се препираме, но все пак...
  до №8
  Не съм казал, че няма проблем в армията. Не смятам и че вождовете са малко. Не казвам и че тези допълнителни пари са за техника. Мисля само, че прегледа и плана трябва да се прави от тези които ще го изпълняват, а не от някой от вън - който и да сбърка - пак има сигурността на пенсията си.
  до №9
  Не казвам, че съм за кадрова армия. Примера, който давам е че като съкратихме наборната - разходите се увеличиха. И сега с гвардията и с резерва пак ще са необходими средства. Националната гвардия няма да е безплатна. А относно Гърция и Турция - знам, че имат смесена армия. Нещо повече - дори наборните ходят на мисия в Афганистан. Дали пък им плащат - това "не знам".

 14. #14
  Чукча 22 юли 2013, 09:25
   
  0
   
  0

  Как беше: "Обущарю, не по-нагоре от обувките!". Този не се ли занимаваше с военноинвалидите? Да се обръсне и да си гледа своите работи, а не да чертае военни стратегии! Сега пенсионери, "военнолюбиви организации" и дамски комитети дават идеи къде да се сформират поделения! "Класически изгражданата ни армия" - е за това е прав човекът, даже чувам, че в складовете на бригада "Логистика" са се свършили запасите от стрели и копия, а никой не прави заявки за запасяване!

 15. #15
  observer 22 юли 2013, 12:16
   
  0
   
  0

  Всеки, който казва истината за погромите над БА и обяснява какво трябва да се прави по-нататък ще бъде безпринципно нападан от Аню Ньойски и пенсионерската му банда, окопана в МО и подчинените структури! Те не дават идеи как да се изгради нещо, защото са спецове по разрушаването. На тези псевдоексперти ще им кажем, че никой от тях не може повече да се упражнява вурху националната отбрана и армията! Всички тия пенсионери анювисти (морски, нонсенс и чукча) никога няма да харесват хората, които защитават войската. Впрочем "нонсенс" е доста често употребявана думичка от хасковския цигулар и политически плондир Аню Ньойски... Докато не бъдат изхвърлени от МО ще саботират неуморно всяко ново начинание!!!

 16. #16
  военноинвалид 22 юли 2013, 12:34
   
  0
   
  0

  За пореден път в този сайт т.нар "чукча" обижда няколко хиляди военноинвалиди и председателя на организацията. Вече имаме информация, че става въпрос за пенсионер-анювист, окопан в МО. Вероятно някой от онези некадърници, които произвеждаха в армията военноинвалиди! Ще те набараме и ще ти обръснем гладкия мозък, а после с патериците ще ти го подострим!!!

 17. #17
  Чукча 22 юли 2013, 13:33
   
  0
   
  0

  До #15 и #16: Ако не се лъжа, не съм обиждал никого до сега. Освен "най-любимия министър", ама той не се брои. А относно военноинвалидите - дълбоко им съчувствам, и знам, че финансовото им положение не е толкова добро, че да сърфират из нет-а и да пускат мъдри постинги. Вина за това плачевно положение носи и любимият Ви небръснат мл. л-т, който вместо да се бори за подобряване на положението на военноинвалидите, пише стратегии за развитието на въоръжените сили.

 18. #18
  До "Чукча" 22 юли 2013, 14:08
   
  0
   
  0

  Отново обиждаш военноинвалидите анювистка сволоч! Не подценявай тези заслужили за Родината ни граждани - те също могат "да сърфират и да пускат мъдри постиги"! Освен това имат най-голямо право да се произнасят за отбраната, тъй като са пострадали при осъществяването й! Явно пенсионерите на Ньойски имате доста свободно време в МО (тъй като е добре известно, че ходите там само да престоявате от заплата до заплата и от пенсия до пенсия). Так, както сте я подкарали, заради вас ще разкарат всички пенсионери. А между тях, макар и рядко, се срещат свестни експерти и хора...

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка