Гешев пита Конституционния съд как да се "импийчне" Радев (МОТИВИ)

Pan.bg 27 яну 2020 | 11:38 views (673) commentaries(5)
img Клуб Z

Интересува се кога президентът върши държавна измяна и как прокуратурата му образува досъдебно производство

Кога прокуратурата може да образува досъдебно производство срещу президента (в случая Румен Радев) въпреки имунитета му, какво следва да прави после с това разследване и що е то държавна измяна, която пък е основание за импийчмънт на държавния глава.

По тези въпроси главният прокурор Иван Гешев е изпратил искане за задължително тълкуване от Конституционния съд. Новината дойде с официално съобщение, публикувано на сайта на държавното обвинение.

Според чл. 103 от Конституцията президентът има функционален имунитет, както и вицепрезидентът. Двамата „не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията“.

Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване, гласи още основният закон.

Същият член проследява и начина за прекратяване на пълномощията на държавния глава в случай на установяване на държавна измяна, или по-просто казано – процедурата по импичмънт:

„Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това. Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.“

За Гешев обаче не е достатъчно ясно какво се съдържа в конституционното понятие за държавна измяна и в тези, описани в Наказателния кодекс, Глава първа „Престъпления срещу републиката“, раздел първи „Измяна“.

„Нормата е лаконична и не дава отговор на поставения въпрос“, пише Гешев.

И посочва, че има трактовка, според която „фактическият състав на държавната измяна като източник на конституционна/политическа отговорност е различен от предвидения в НК“.

И отправя три питания:

Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна“ с престъпленията визирани в НК?

Каква е разликата между понятията „държавна измяна“ и „нарушение на конституцията“?

Включва ли в съдържанието си някое от понятията „държавна измяна“ и „нарушение на конституцията“ и кое от тях извършването на престъпление, различно от предвидените в НК. Ако включва, налице ли са изисквания относно вида на
престъплението или за нормативно предвижданото за конкретното престъпление наказание.

Във втората част на питането си, която е още по-любопитна, Гешев обръща внимание какво става, когато президентът (и евентуално вицепрезидентът) подлежат на определени действия – по-точно образуване на наказателно производство от „държавните органи, оправомощени по силата на закона да образуват и водят такова... “ за деяния в личния им живот – т.е. без имунитетът да ги пази. Защото там „не е установен режим на отговорност, различен от на всеки български гражданин“.
Решено: властта пита Конституционния съд за "независимия прокурор"

И при това положение – образуваното досъдебно производство или предварителна проверка следва да бъде прекратено или спряно, пита Гешев (разлика има).

Главният прокурор напомня, че имунитетът на държавния глава е функционален, т.е. - касае само негови действия или бездействия в изпълнение на неговите функции. Следователно не трябва да се разпростира върху личния му живот.

„Следователно в частната сфера на проявление на дейността и живота на президента не е установен режим за възникване на отговорност (гражданска, административна, наказателна), различен от този на всеки друг български гражданин, стига в действията, респективно бездействията на президента да съдържат изискуемите белези на съответния юридически факт (съответно деликт, административно нарушение,п рестъпление)“, доста многозначително пишат от прокуратурата.

С думи прости – Гешев пита КС кога може прокуратурата да започне действия срещу президента.

И тъй като имунитетът му е абсолютен, не може да бъдае свалян (за разлика от на депутатите) освен с края на мандата, после трябва да бъде прекратно или спряно съответното производство.

„Въпросът за установяване данни за извръшено престъпление от страна на президента в рамките на предпроцесуална дейност на държавните органи (бел. ред. – сещаме се кои ще са те)... не е бил предмет на изследване в теорията.“

А пък било въпрос от изключителна важност...

„... как при сега действащата абсолютна неприкосновеност на президента... се постига баланс между обществения интерес и интереса на евентуалните пострадали лица от една страна, и интересът за запазване на равновесието в институционалната система на власттта – от друга.“

А известно е у нас кой е монополист за запазването на интереса на „пострадалите лица“ в наказателен план – прокуратурата.
Ето го указа, с който Румен Радев връща назначението на Гешев

Затова според главния прокурор трябва да се разтълкуват следните въпроси:

- законосъобразно ли е извършването на проверки от държавните органи, оправомощени по силата на закона да извършват такива, в случай че в хода на дейността си и след встъпване в длъжност на президента и респективно визепрезидента, същите държавни органи бъдат известени или непосредствено разкрият, че са налице признаци за извършено от президента респ. вицепрезидента, престъпление.

С абсолютно идентичен текст текст той пита кога прокуратура може да му образува наказателно производство:

- законосъобразно ли е образуването на наказателно производство от държавните органи, оправомощени по силата на закона да извършват такива, в случай че в хода на дейността си и след встъпване в длъжност на президента и респективно визепрезидента, същите държавни органи бъдат известени или непосредствено разкрият, че са налице признаци за извършено от президента респ. вицепрезидента, престъпление.

Гешев пита още:

- само по себе си установяването – в рамките на образувано досъдебно производство – на наличие на данни за съпричастност на президента, респ. вицепрезидента към извършването на престъплението, което е обект на разследване или на друго пристъпление, свързано с престъпленито, което е обект на разследване, съставлява ли основание за прекратяване на наказтелното производство или за спиране на назаказетолно производство."

За удобство Гешев в трета част от писмото си прилага и насоки – становищата си по зададените въпроси.

Най-важното: според него е допустимо извършването на следствени действия за извършено престъпление срещу държавния глава.

„Що се касае до съдбата на образуваното досъдебно производство, в хода на което са установени относимост на президента/вицепрезидента към престъпление, то считам, че налице са основания това производстнво да бъде спряно“, смята главният прокурор.

А не да бъде прекратено.

"Сама по себе си висящността на образуваното наказателно производство... или образуването на производство именно за разследване на извършено от тези лица престъпление не е конституционна", счита Гешев. Т.е.: нека ние да имаме право да го опраскаме, пък той ако си има имунитет, то да си е "висящо".

Във финалните абзаци на тази трета част - със своите съображения, главният прокурор отявлено изтъква мнение, че: "определени престъпления поради принципните си специфики или поради особеностите на кокнкретния случай изискват при разследването и доказването на извършването и авторството им предприемане на действия в спешен порядък, които действия не биха могли ефективно да се реализират след изтичане на няколкогодишен период."

Остава да чакаме да прочетем в съответните "медии" кои са тези действия, извършени от Радев, които ще се окажат нужни да бъдат разследвани в неотложен порядък, заобикаляйки абсолютния му имунитет.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 5

 1. #1
  jeliazko3y 27 яну 2020, 13:12
   
  14
   
  4

  Тази плешива мутра защо не пита Конституционния съд дали може да повдигне обвинение на началника си и неговата клика от мутри и калинки които за 9 години управление продадоха Българските интереси на краварите и турците.Закриха Южен поток сега ще плащаме на турция ,закриха белене сега ще плащаме на кравари да я правят за двойни пари ,продадоха ни златото за жълти стотинки внасяме боклук от цяла Европа и тровят народа и децата ни.Кога?

 2. #2
  Borei 27 яну 2020, 13:41
   
  9
   
  4

  "процедурата по импичмънт"

  На Български език е: Процедура по ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ВЛАСТ!

  Иначе въпросът е интересен! Не само за длъжността на президента, а на всички граждани в страната!

  НО политиците имат най-много възможности да сгрешат по този параграф! Колкото по-висока длъжност имаш, толкова повече опасност има, да навредиш на страната с една държавна измяна и не спазване на националният ни интерес!

  "..не е достатъчно ясно какво се съдържа в конституционното понятие за държавна измяна и в тези, описани в Наказателния кодекс, Глава първа „Престъпления срещу републиката“, раздел първи „Измяна“...."

  И трябва ясно, юридически да се направи граница, кое и кога вече е "държавна измяна"? Количествена и качествена категория на нарушението.

  Понякога може да е само с парична загуба, друг път пропуснати ползи, трети път да е излишно влошаване на националната безопасност с безотговорно решение.... (Умишлено унищожение на изрядна военна техника, по препоръка на чужденци, например?)
  (Отказваме се от национален проект, като имаме загуба от пропуснати ползи, години наред?...) (Даваме безплатни военни бази на "съюзник", който съвсем безсъвестно след това ни рекетира и с многократно завишена цена на военна техника, например!!!)

  И до кога ще вярваме, че имаме "приятели" и "съюзници" някъде по света????
  В Русия много добре са го разбрали: "Единствените им верни съюзници са армията и флота им"!!! Така е и при нас!

  Кога е "услуга на съюзници", "подараци на съюзници", "подчиняване от приятелство на съюзници" и кога е "държавна измяна"????
  И какво ще е наказанието? Само отстраняване от власт ли, затвор или като при Сталин, до стената и.... :)?

 3. #3
  САМО НАПРЕД 27 яну 2020, 14:46
   
  12
   
  8

  Отговор на коментар: #1

  ПРАВ СИ....,НО И ФАТМАКА П€Д€радев Е ДОСТОЕН ЗА ПАНДЕЛАТА!

  МЕН ЛИЧНО градският ми румИн КОГАТО БЕШЕ зам.командир и командир на ВВС-ООД МЕ ОЩЕТИ И ПРЕДАДЕ
  ДВА ПЪТИ,НАРУШАВАЙКИ ВОЕННАТА КЛЕТВА И ЗОВС,ТОЕСТ САМО СПРЯМО МЕН ДВА ПЪТИ ИЗВЪРШИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ(ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА)!
  СЕЗИРАХ вУенна " прокуратура" И ЕСТЕСТВЕНО го ПОКРИХА!

  ЗА БУРГАСКАТА МАСТИЯ Д€$И ВСИЧКО МОЖЕ:
  -ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ във ВВС-ООД,СЕГА НА СЛУЖБА В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО....,
  -А СЛУЧАЯТ ГАДИНКА живкова(адютантката на пигмей попOFF, а после на П€Д€радев))ВЕЧЕ В службичка"ВИ"...!??!?!


  ГЕШЕВ И Г€РБ€РА$ТИТ€ ИМА ЗА КАКВО ДА СЕ ХВАНАТ И ДА му ПОТЪРСЯТ ЗАКОНОВА ОТГОВОРНОСТ НА ФАТМАКА!!!

  другарят П€Д€радев КАТО ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ ВЕЧЕ 3г.
  ПРЕДАВА СЕКТОР "сигурност" КАТО УПОРИТО МЪЛЧИ ЗА КАДРОВИТЕ ПРОБЛЕМИТЕ И НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯТА-КАЗУСЪТ АПЗ!

  ПРЕДАТЕЛ СИ Е И Ч€РВ€Н $ЪДРАН КАЛЪФ, ФАЛШИВ Г€Йрой!

  ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!

 4. #4
  САМО НАПРЕД 27 яну 2020, 16:10
   
  13
   
  6

  ОТКАКТО С румИнчо СТАНАХ "баджанак",
  УМСТВЕНО И МАТЕРИАЛНО ОТСЛАБНАХ!:))
  ОПП,ПОЛУЧИХ SMS ОТ D€$I:

  "С МЕРЦЕДЕСА ЧАКАМ ТЕ ДО МОСТА,
  БЪРЗО,ЩЕ ТИ СЧУПЯ ЛОСТА...!"

  НЕ Е ЛЕСНО БРАТЯ РАЗБЕРЕТЕ,
  ВЛАСТТА ПОТАЙНО ДА ЕБ*ТЕ!

  ВИЕ ЧЕСТНО МИ КАЖЕТЕ,
  НЕ Е ЛИ ЗА им(IN)ПИЧмънт ТАЗ ПЪРВА "дама"
  ДЕТО ЗА "мъж" БУДАЛАТА румИн ХВАНА!?


 5. #5
  САМО НАПРЕД 27 яну 2020, 16:31
   
  9
   
  4

  Отговор на коментар: #1

  ДАЙ БОЖЕ,ДАЙ БОЖЕ....,
  НЕ ПОНАСЯМ разбойкУ
  и П€Д€радев ТОЖЕ!

  Г€РБ$П ВЗАИМНО ДА СЕ ИЗЯДАТ
  БЪЛГАРИЯ ОТ СЕБЕ СИ ДА ОТЪРВАТ!:))

Напиши коментар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА!


Регистрирай се

За реклама

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Новини от агенция Xinhua

Прочети още
eXTReMe Tracker