От отбранителната доктрина на Варшавския договор до Бялата книга на кабинета „Борисов”

Pan.bg 19 дек 2011 | 11:43 views (6154) commentaries(12)
img Спирдон Спирдонов - otbrana.com

Реалното съкращаване на войската ни започва още преди промените на 10 ноември 1989 г. Неоспорим факт е, че то продължава и днес. Този процес има планирана перспектива и в близките години напред. Поводът да публикувам тези редове е пуснатият в интернет чрез www.pan.bg (http://www.pan.bg/view_article-6-7950-Knigata-UNIShtOZhAVANETO-NA-BYLGARSKATA-ARMIQ-IVAN-KOSTOV-ANJu-ANGELOV%29.html ) материал, наричан книжка, под заглавие „Унищожаването на Българската армия” с автор о.р.майор Д. Зур. Няма да влизам в тона на 130-те страници. Факт е, че е положен доста труд, за да се събере предлаганият анализ. Прочетох и текстове, които са ми много познати, защото са взети от мои изследвания и статии. Те се отнасят най-вече до парламентарната история на този процес. Използвам случая, за да предложа техния актуализиран вариант.

***

До края на 2014 г. числеността на Въоръжените сили трябва да падне от 44 100 на 37 000, а само на армията – от 34 500 на 26 000. Това предвижда Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили. Разчетите са на Министерството на отбраната, те бяха узаконени и от Народното събрание на 28 октомври 2010 г.

Ако погледнем назад във времето ще видим, че Въоръжените сили намаляваха числеността си по пътя на своето преструктуриране или чрез свиване на личния състав.

Съкращаването в най-новата ни история започва на 27 януари 1989 г.

Редуцирането на армията от гледна точка на личен състав се обяснява с приетата през май 1987 г. в Берлин отбранителна доктрина на тогавашния Варшавски договор. Аргументите са свързани с приемането на принципа на разумната достатъчност и поставянето на ударението върху качествените параметри. На 1 януари 1989 г. Българската армия наброява 117 500 души. Решението на Държавния и Министерския съвет се изпълнява до 1 октомври същата година и числеността на армията пада на 107 500 души.

Конституцията, която през 1991 г. гласува Великото Народно събрание, легитимира понятието въоръжени сили. Дългата парламентарна дискусия какво влиза в това понятие започва от 29 юни 1994 г. Тогава 117 народни представители от 36-ото Народно събрание бяха достатъчно разумни, за да не включат в състава на Въоръжените сили и полувоенизирани формирования. Имаше такова предложение на Комисията по национална сигурност. Самият състав бе узаконен два дни по-късно с гласовете на 143 депутати. Той включваше Българската армия, Гранични и Вътрешни войски,
Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения, Строителни войски, Националната служба за сигурност (НСС), Националната разузнавателна служба (НРС) и Националната служба за охрана (НСО). Още тогава Строителни войски бяха нарочени за отпадане. Не бе прието предложението на професор Ибрахим Татарлъ и неговите колеги от ПГ на ДПС този вид войски да бъдат заличени от списъка на Въоръжените сили. След шест години обаче това бе реализирано.

Първото намаляване на състава на Въоръжените сили стана на 29 октомври 1997 г.

Депутатите от 38-ото Народно събрание оставиха извън списъка Гранични и Вътрешни войски, както и Националната служба за сигурност. Всичко това се превърна в законодателен факт с гласовете на 109 народни избраници. За трети път ДПС, което тогава бе в ПГ на ОНС, бе неудовлетворено. Строителни и Транспортни войски останаха във Въоръжените сили. Въпреки че и Петя Шопова от Евролевицата подкрепи неговото предложение с мотива, че в състава на Въоръжените сили остават войски, които не отговарят на стандартите на НАТО.
image
Военната доктрина сложи началото на края на този процес.

На 8 април 1999 г. 38-ото Народно събрание гласува, че военните формирования извън състава на Министерството на отбраната трябва да се девоенизират и да се преобразуват в държавни предприятия. Последва промяна в Закона за отбраната и Въоръжените сили и от средата на юли 2000 г. Въоръжените сили на Република България включват Българската армия и другите формирования в Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана. Така през 1995 г. в състава на Въоръжените сили имаше 10 елемента, две години по-късно останаха седем, а през 1999 г. - четири.

План 2010 определи числеността на Българската армия на 75 хиляди души.

Оказа се обаче, че той не съответства в пълна степен на характеристиките на стратегическата среда, на политическите приоритети в сферата на сигурността и интеграцията на реалните потребности на страната. Преценено бе, че по-нататъшното му изпълнение не би могло да бъде гарантирано с финансови, материални и човешки ресурси. Това бе изводът от голямото изследване на хода на реформата, проведено от български и американски екипи. Така дойде 8 април 1999 г., когато бе приета Военната доктрина. Тя определи лимит, съгласно който до 2004 г. съставът на Въоръжените сили не бива да надхвърля 45 хиляди души. По този начин Народното събрание пое отговорността и с решение, но не и със закон, фиксира числеността на Въоръжените ни сили. И разпореди това да стане с План за организационното изграждане на Въоръжените сили. Правителството гласува Плана за организационното изграждане и структурата на Въоръжените сили до 2004 г. на 21 октомври 1999 г. Година след приемането на Военната доктрина бе направено предложение със закон да се промени числото 45 000. Народните представители Ахмед Доган, Димитър Луджев, Осман Октай и Арлин Антонов внесоха писмено предложение за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Те искаха в преходните и заключителни разпоредби на закона да се запише :"Във Военната доктрина на Република България, приета от Народното събрание на 8 април 1999 г., се променя чл. 93, като цифрата 45 000 се заменя с 65 000." Комисията по национална сигурност не прие предложението, парламентът също.

На 14 февруари 2002 г. Народното събрание промени Военната доктрина. Поправеният документ определи, че през 2004 г. България трябва да има Въоръжени сили с мирновременен състав от

image

45 хиляди военнослужещи.

Тогава депутатите записаха още, че мобилизационните планове ще се разработват за 100 хиляди души, а не за 250 хиляди, както бе по стария вариант на доктрината. Парламентът постави като срок 2010 г. за професионализацията на Българската армия. Това са параметрите, по които се движеше изпълнението на План 2004. Намеренията и действията на Министерството на отбраната показваха, че що се отнася до числеността, планът ще бъде изпълнен до края на 2003 г. Така и се получи на практика.

Променяйки Закона за отбраната и Въоръжените сили на 5 април 2002 г. депутатите определиха, че личният състав на въоръжените сили се състои от военнослужещи от Българската армия, Министерството на отбраната и структурите на подчинение на министъра на отбраната. Така Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана бяха извадени от състава на въоръжените сили. Националната гвардейска част бе включена в състава на Българската армия.

На 21 юли 2004 г. парламентът прие доклада на правителството за Стратегическия преглед на отбраната и Визията на Въоръжените ни сили до 2015 г. На тази основа правителството одобри План за организационното изграждане и модернизацията на Въоръжените сили до 2015 г. Там бе определена и новата численост. Организационно въоръжените сили са разделени на Българска армия и структури, подчинени на министъра на отбраната, бе записано в плана.

До 2015 г. в мирно време въоръжените сили трябваше да наброяват 38 929 военнослужещи и 9880 граждански лица.

МО да намалее от 725 на 703 души. Личният състав на структурите на подчинение на министъра на отбраната да падне от 7798 на 7665 души.

План 2015 е променян няколко пъти и актуализиран веднъж. По данни на бившия началник тяа ГЩ и на отбраната генерал Златан Стойков в резултат на промените по време на неговия мандат от 2006 до 2009 г. мирновременният числен щатен състав е бил редуциран с 25%, което включва 10 хиляди длъжности за военнослужещи и над 1600 за граждански лица. Реално са освободени 9450 кадрови военнослужещи, от които по собствено желание 5972.

Списъчният състав на Въоръжените сили преди малко повече от две години е 32 156 души, а численият състав на Българската армия - 29 379, твърди генерал Стойков.

Окомплектоването е 90,5% спрямо щатния състав. Най-високо е окомплектоването с офицери - 96%, а най-ниско с войници и матроси - 86%. Броят на жените военнослужещи в началото на отчетния период представлявал 8% от списъчния състав. По последна информация е 14 процента.

На 25 ноември 2009 г. правителството одобри промяна в Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. С нея числеността на личния състав, въоръжението и бойната техника в Българската армия и МО, заложени в плана, се считат за горна граница, а не за равнища, които трябва да бъдат достигнати задължително. Промяната не се отнася до формированията, които страната ни е декларирала за колективната система за сигурност на НАТО и за нуждите на Европейската политика за сигурност и отбрана.

Мотивите за това правителствено решение са осигуряването на възможност в условията на криза разходването на ресурсите да се концентрира върху поддържането и развитието на основните отбранителни способности, съгласувани със съюзниците. Дава се възможност планирането и управлението на процеса на изграждане на приоритетните отбранителни способности да става гъвкаво, непрекъснато и реалистично.

Измененията и допълненията на Закона за отбраната и Въоръжените сили, които влязоха в сила от 26 февруари т.г. 2010 г., включиха във Въоръжените сили седем елемента:

Българската армия; служба "Военна полиция"; служба "Военна информация"; военните академии и висшите военни училища; Военномедицинската академия; Националната гвардейска част; резерва на въоръжените сили. Плюс едно уточнение, че военнослужещите от Министерството на отбраната (по-късно и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, извън посочените в закона) са част от личния състав на въоръжените сили. От 1 юли 2011 г. законът включи в състава на Въоръжените сили Военно-географската служба и Стационарната комуникационна и информационна система. Така че тенденцията за намаляване числеността на Въоръжените сили се запазва трайно в годините. Елементите им обаче се увеличават. В момента са девет. Най-вероятно след приемането на внесения в парламента законопроект за резерва ще останат осем. Идеята е резервът да не бъде елемент на Въоръжените сили.

Детайли по изпълнението на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили, относно числеността на Въоръжените сили, може да намерите в Плана за развитие на Въоръжените сили до 2014.

Той бе приет от правителството в края на 2010 г. и влезе в сила в началото на тази. Какво е записано там? „Личният състав на въоръжените сили към 31 декември 2010 г. е 44 100 души, от които: военнослужещи – 34 700; цивилни служители – 9400. След трансформацията на въоръжените сили личният състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия към 31 декември 2014 г. ще достигне не по-малко от 37 100 души и до 3400 резервисти. По категории този състав се разпределя, както следва: военнослужещи – не по-малко от 29 000; цивилни служители – до 8100; резервисти – до 3400.

Редуцирането на личния състав за мирно време на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (без доброволния резерв) към 31 декември 2014 г. ще бъде 7000 души, като от тях: - военнослужещи - с до 5700; - цивилни служители - с не по-малко от 1300.

Министерството на отбраната се реорганизира през 2011 г., като личният състав се намалява от 980 до 750 души.

След реорганизиране на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и преминаване на формирования от Българската армия в тях личният им състав от 8620 души към 31 декември 2014 г. щедостигне до 10 250 души и резервисти – до 250, като военнослужещите ще бъдат не по-малко от 4970 и цивилните служители - до 5280.

Личният състав на Българската армия към 31 декември 2010 г. е 34 500 души, от които: военнослужещи – 30 400; цивилни служители – 4100. След реорганизирането на щабовете и военните формирования на Българската армия личният състав ще бъде не по-малко от 26 100 души и до 3150 резервисти. По категории този състав се разпределя, както следва: военнослужещи – не по-малко от 23 720; цивилни служители – до 2380; резервисти – до 3150.

Към 31 декември 2014 г. съотношението на личния състав за мирно време, без доброволния резерв, по категории военнослужещи и цивилни служители ще бъде, както следва: военнослужещи/цивилни служители - 78 на сто/22 на сто; категориите военнослужещи - офицери/офицерски кандидати и сержанти/войници - 22 на сто/28 на сто/50 на сто; офицерите със звания-полковник/подполковник/майор/младши офицерски звания - 6 на сто/13 на сто/21 на сто/60 на сто.”

Така за 25 години (1989-2014) от 117 500 души личният състав на Българската армия намалява на 26 100 плюс 3150 резервисти.

Без да коментирам становищата „за” и „против” само ще припомня, че от една годна се промени и самата философия на строителството на армията. Резултатът от изпълнението на Плана за развитие на Въоръжените сили трябва да бъде „изграждане и поддържане на единен комплект от сили и способности, с единна система за командване и управление за мирно време и при кризи, със съответстваща на ролята, мисиите и задачите им организация, численост, въоръжение, техника и подготовка”. И още – „единен комплект въоръжени сили, с балансирани способности по всички компоненти за решаване на целия спектър от задачи, породени от очакваните сценарии и анализи за развитие на военностратегическата среда на сигурност.”

Разбира се, свиването на армията се катализира и от обществените настроения.

Те се промениха значително през последните две десетилетия. Не е тайна, че има тенденция за тяхното движение от „про” към „анти” или в най-добрия случай към равнодушие или недостатъчно доверие. На въпроса „На кои институции имате доверие”, поставен в началото на 90-те години, разпределението на отговорите е следното – армия (76%), национална телевизия (59%), национално радио (56%), полиция (44%), църква (42%), преса (36%), съд и прокуратура (31%), правителство и местна власт (по 30%), синдикати (24%) и парламент (15%). Изследването е на MBMD от 1992 г. Тогава 76 на сто и то далеч пред останалите институции е рейтингът на войската ни, а сега само 35! Сметката показва, че доверието в армията се е стопило не наполовина, а още повече. Тази голяма разлика в рейтингите дава основание да се гледа тревожно и на престижа на военната служба. През тези години станахме свидетели на много причини за неговия спад, включително и неистовия стремеж на управляващи, работодатели и различни кръгове от обществото за принизяване значимостта на военната професия с отежняване на режима за пенсиониране и отнемане на отвоювани права.

Историята продължава. Какво би се случило в годините напред? Едва ли някой ще вземе решение за увеличаване състава на Въоръжените сили. Тенденцията е изключително трайна. Вече 13 правителства и 8 състава на парламента работят за намаляване броя на българските военнослужещи. Остава да се намери управленец с достатъчно политическа смелост, който да каже „Край на военните реформи!” в смисъла на спиране на съкращенията. Това ще бъде много важна отправна точка за връщане престижа на военната професия и доверието на обществото към армията.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 12

 1. #1
  Експерт 19 дек 2011, 13:41
   
  0
   
  0

  Когато се коментират подобни стратегий като числеността,трябва да се погледне от много ъгли и да се прецени разумната достатъчност и оценка на риска,а тя е,че в обозримо бъдеще няма кой да ни напада,това автора го знае,но си пише ей така.Защо не анализира,че техниката е морално и материално остаряла и освен за третия свят и локални бойни не е особено ефективна.Бройката на армията и боеспособноста са различни неща,нека погледнем на проблема от всички страни,а не да мислим като кашици с противогаз.На този етап при ниска степен на заплаха-доказана,нужна ли е армия по-голяма от 21хил. и защо,или пак се мисли по старому и се живее със спомени от Балканската война и можем ли да се обосновем логично затова.Въпросните автори явно пишат много едностранчиво и без много да мислят.

 2. #2
  р-к Кольо 19 дек 2011, 13:50
   
  0
   
  0

  Въпросните автори, че не са много стока, не са, ама ти какъв си, че ще ни обясняваш какви са били заплахите, кой щял да ни напада, каква армия ни трябва и т.н. Ти дори при всеки твой коментар пишеш различни цифри за числеността. Айде спри вече да се правиш на експерт защото не си, поне не по тези въпроси.
  За пореден път ще припомня на теб и други като теб, че армията няма само военновременни функции, набий си го добре в тъпата глава и спри да ни обясняваш кой ще ни напада и кой не, защото това и господ не го знае.

 3. #3
  До ЕКСПЕРТА 19 дек 2011, 14:37
   
  0
   
  0

  "Експертите" в нашата "държава", ето точно като тебе господине, са позор и национално зло.Много добре знаем кой ви плаща на вас за експертизите, които правите.Хората, които разбират от тази материя, много добре знаят как се гради армия и какво представлява или НЕ организираната военна мощ на една държава.Тук наистина няма нужда да се влиза в подробности, но все пак са важни най-малко два фактора: Първо, в момента, в който поради предателство, бездария и корупция си разбил целенасочено и съвсем умишлено устоите на Въоръжените си сили, след това нямаш начин да реагираш. Ти завинаги си продал родината си. Страната няма да има никаква възможност за реакция при създала се ситуация в нито едно направление.Това е все едно да се биеш с пушка срещу танк.Ето до тук я докарахме.И сега предстои въпросът. Ами ако тези наши "експерти" сгрешат, а виждаме колко динамично се развиват нещата в световен мащаб към по-лошо, КАКВО ЩЕ ПРАВИМ? Кой ще носи отговорност. Няма съмнение, че нашите изпърдяни "експерти" ще си хванат моркова под мишница и ще изчезнат там, от където са им платили за съсипването на войската ни. Ами ние истинските българи какво да правим? И с какво оръжие да защитим родината си? Такова оръжие просто няма да има.. Второ, "ЕКСПЕРТЕ" ако всички експерти бяха "умни", като тебе, Ирак щеше да превземе света, не само Кувейт през 90 -та година.Именно поради тази причина в сърцето на Европа,стратегическите лидери не са наивници и глупаци, като нашите случайни измекяри тука. И въпреки, че там е много по-малко вероятно да стане конфликт, отколкото в нашия регион, тези централно европейски държави продължават да се въоръжават, и то с най модерни оръжия.И тук изобщо не говорим за Турция и Гърция, чиито армии знаем какво представляват. Как пък не се намери нито един гръцки или турски експерт, който да каже, че трябва да се ликвидира армията им. Не знам какво ще му се случи на този експерт, ако разсъждава по този начин. А и двете страни са членки на НАТО. Първа турска полева армия например, която лежи на нашите граници с малки изключения, не е претърпяла почти никакви съкращения от 20 години насам и не знам дали профаните, които ни управляват изобщо знаят с какви количества бойна техника разполага тази сила.В момента, говоря! Защо, защо бе господин експерт?? Турците не са по-глупави от нас, та да дават пари за оръжия и неговата поддръжка, а не за салам и чушки, примерно, или за здравеопазване, или медицинско обслужване. Въпросът е, че политическата класа в Турция, включително и експертите им нямат нищо общо с НАИВНИТЕ и неграмотни профани, които за съжаление ръководят България от 22 години. Тази долнопробна амалгама от човешка измет, хомосексуализъм, предателство, корупция и селяния, която ни се блещи всеки ден от всякъде.Ето това е проблема господин експерте, а аз ни най малко не се съмнявам, че и ти принадлежиш именно към тази политическа каста.

 4. #4
  Експерт 19 дек 2011, 14:49
   
  0
   
  0

  Пиша ти верни неща,за такива като тебе да знаят какво ги очаква,ама недоземате и си пишете и си вярвате.Съкращенията,ще бъдат големи и са неизбежни,те текат на много места в Европа.А,относно численоста тя наистина не е окончателна от 20500-23000,винаги е по-малката цифра.Не забравяй,че се разчита на гражданска защита за други действия.Пиша ви тези неща не да се засягате лично , да ръсите цинизми и да се излагате,а да се замислите.Такива са реалностите и не можете да ги промените разберете го това нещо г-да Военни.

 5. #5
  Preslav 19 дек 2011, 15:21
   
  0
   
  0

  За някой неща експерта е прав. Прогноза от мен свързана с факти - около 2000 рапорта в БА има от 1 декември до 31 декември пуснати. Това означава, че над 2000 човека ще си вземат сега 20-те заплати. Няма нищо лошо в това. Чуват се слухове, че от 1 юли 2012 г. намалят заплатите на 15. Това означава, че преди 1 юли ще има нови поне 2000 рапорта за напускане. Отделно АА е решил да съкрати още 2000-3000 заради реформата. И какво остава от армията? Но ако предвижданите 4000 човека си вземат 20 заплати накуп, това ще утежни бюджета и ще съсипе този на МО. Което означава, че другата година ще е още по-лоша от тази...

 6. #6
  Въпрос? 19 дек 2011, 16:01
   
  0
   
  0

  Някой знае ли 2-ра бригада и 61-ва бригада с колко и какви батальона са? Не съм сигурен но това на практика са СВ на БА!

 7. #7
  Soldier 19 дек 2011, 16:32
   
  0
   
  0

  А вие, господа офицери, какво очаквате да ви напишат експертите на Аню Ньойски? Нали те и в момента са негови хранени хора и са си от едно котило. Те техните заплати, обезщетения и пенсии по пределна възраст са си ги взели. Сега са "цивилни експерти" в МО и освен пенсиите си, получават и началническите заплати. И така - хем са военни, хем са цивилни - според случая. Същите не престават да членуват и в измислените от Аню и Велезар съюзчета. Маршируваха във Варшавския договор с партийните лозунги по партийните конгреси, а сега са първи натовци във всяка власт.... Боже, пази БЪЛГАРИЯ!!!

 8. #8
  Military 19 дек 2011, 18:21
   
  0
   
  0

  Не оставяйте някой друг да ни пази. ТРЯБВА ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ ЗА ДА НИ ПОМОГНЕ И БОГ. Господа не продавайте ЗЕМЯТА КОЯТО ВИ ХРАНИ. НЕ ПРОДАВАЙТЕ БЪЛГАРИЯ!!!

 9. #9
  субект 19 дек 2011, 18:28
   
  0
   
  0

  Безразличието на населението на България наричано "народ" доведе до субсидиране на чл.9 от конституцията на България и изпълнение на указанията на американските неотроцкисти:Да се разпусне националнота армия на България и да се формира Корпус за мисии на НАТО.За Българската Армия е неоходимо не хленчене и реквиеми а движение за референдум, с отговор на един въпрос един: Нужна ли е на Бългория Национална армия.С отговори: ДА или НЕ? Само така ще можи да бъдат изметени от МО компрадорските остатъци– наследници на разбитите кръстоносни легиони и османски паши.

 10. #10
  Минаващ 20 дек 2011, 16:52
   
  0
   
  0

  Ако реалистично погледнем, до 5-10 г. може да няма нито NATO нито EU. Какво ще правим тогава, когато няма да има т. нар. "система за колективна сигурност" от западен тип??? Или няма никаква вероятност за разпад на визираните военно-политически съюзи? Динамиката в разпада е с невероятна скорост, скоро всеки ще е спасява по единично и както може, загърбвайки правилата на досегашната игра...

  Стига с "експертни" залъгалки, нацията ни се "дави", а знайно е в чии ръце е въпроса за спасяването".

 11. #11
  ssvt 28 дек 2011, 00:56
   
  0
   
  0

  Народ който не иска да храни своя Армия,е обречен да храни чужда. Наполеон Бунапард

 12. #12
  ssvt 28 дек 2011, 00:56
   
  0
   
  0

  Народ който не иска да храни своя Армия,е обречен да храни чужда. Наполеон Бунапард

Социални мрежи

Поръчайте с до -25% отстъпка

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка